Adobe uvedla Contribute 4: editace Webu pro každého? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Adobe uvedla Contribute 4: editace Webu pro každého?

webdesign

9. října 2006, 00.00 | Společnost Adobe představila opět novou verzi produktu, získaného akvizicí společnosti
Macromedia. Tentokrát jde o nástroj Contribute pro snadnou editaci a správu obsahu Webu
laickými uživateli. Co přesně přináší Contribute 4 a kdo využije jeho možnosti?

Před několika dny uvedla společnost Adobe na trh novou, čtvrtou verzi produktu Contribute, který získala s akvizicí společnosti Macromedia. Jedná se zde o prostředek pro snadnou editaci obsahu publikovaného na webových stránkách, jež je určen především pro netechnicky orientované uživatele z podniků, organizací, institucí, škol apod. Posláním produktu je poskytnout dané uživatelské skupině možnost upravit určité webové stránky (nebo jejich části) způsobem, který se příliš neliší od běžné WYSIWYG editace v kancelářských nástrojích typu textových procesorů. Je jasné, že při dodržení takovéhoto nároku musí nutně klesat editační schopnosti, na druhou stranu jsou skutečně dobře představitelné publikační scénáře, při kterých může být nasazení daného produktu smysluplné (svědčí o tom údajných víc jak 600 tisíc dosud prodaných licencí Contribute). Užitnou hodnotu zde přitom zvyšuje možnost integrace s ceněným profesionálním řešením Dreamweaver a také administrativní funkce, dovolující přesně správcům webových prezentací určit, jaký obsah z dané prezentace může uživatel Contribute upravovat a jaký nikoli. Koncepčně i funkcemi je tedy Contribute poměrně zajímavým řešením, a tak jsme se na jeho novou verzi rozhodli blíže podívat v tomto článku.

Základní přiblížení

Contribute 4 existuje ve verzích pro Windows i Macintosh, nároky na systém a hardware jsou snadno splnitelné a více evokují to, na co jsme za poslední léta zvyklí u Macromedia a nikoli Adobe. Pro účely naší recenze jsme si stáhli odpovídající 30denní demo na stránkách Adobe, instalační soubor měl něco málo přes 40 MB, instalace byla otázkou chvilky.

acont1f.jpg

Prostředí Contribute 4

Prostředí Contribute se asi ze všeho nejvíce blíží textovému procesoru, rozhraní s postranními panely a centrální oknem pro editaci či prohlížení obsahu zde je nicméně jednoznačně spíše ve stylu produktů Macromedia a nikoli třeba takového Wordu či produktů Adobe. Začínající uživatel se tedy bude muset v prostředí Contribute muset trochu zorientovat, k dispozici je pro to řada průvodců a tutoriálů, kteří ho provedou většinou obvyklých úkonů.

Editace stránek

Tím bezesporu nejzásadnějším úkonem je pro běžného uživatele otevření obsahu pro editaci. Contribute ve své současné verzi takto dovoluje upravovat nejen webové stránky, ale rovněž blogy. V obou případech si uživatel zobrazí příslušnou stránku v prostředí Contribute stejným způsobem jako ve webovém prohlížeči a - má-li k tomu nadefinováno odpovídající tzv. propojení (connection) - může začít provádět úpravy. V průběhu úprav je přitom odpovídající stránka uzamčena, a nikdo další nemůže zasahovat do jejího obsahu. Následně je pak možno nechat upravený obsah publikovat (tj. přepsat jím na Webu obsah původní) nebo zaslat upravenou stránku jiným osobám k revizi a třeba i případnému následnému publikování z jejich strany. Pro servery, u kterých existuje odpovídající oprávnění, pak lze vytvářet i stránky nové. Upravované stránky, jež dosud nebyly publikovány, mají status tzv. draft verzí, k jejich sledování slouží odpovídající správní nástroj. U stránek editovaných a poté uložených v Contribute je k dispozici funkce rollback, která (v závislosti na administrátorských nastaveních) dovoluje návrat stránky do několika předchozích stavů, zálohy se takto ukládají přímo na příslušném webovém serveru.

acont2f.jpg

Na stránky lze s pomocí Contribute vkládat různorodý obsah

Možnosti - v podstatě výlučně WYSIWYG - editace jsou v Contribute na slušné úrovni, podporován je prakticky veškerý statický obsah, jaký dnes lze na webových stránkách nalézt - tj. formátovaný text, tabulky, seznamy, obrázky, odkazy aj. a taky třeba odpovídající okénko vyhledávací služby Google. Novinkou je možnost vkládat mimo normálního videa i video ve formátu Flash. Dalšími novinkami je možnost vložit velmi jednoduše na danou stránku či do blogu obsah z aplikací Microsoft Office a Internet Exploreru: stačí daný obsah označit a pak odeslat příslušným tlačítkem, daná funkce je nicméně k dispozici pouze ve Windows.

Při vkládání obsahu lze použít v maximální míře drag & drop, tj. uživatel tažením na stránku umístí třeba obsah obrázku či videa ze souboru na disku či jiné webové stránky (problém nebyl ani s přetahováním z Firefoxu apod.), Contribute se pak postará o umístění, vygenerování odpovídajícího kódu, upload souboru na server stránky atp. U určených prezentací lze zdroje vkládat coby tzv. shared assets z centrálně spravovaného úložiště. Pro obrázky je možnost základní editace, u textu lze příslušným způsobem měnit typ písma, styl atd.

Produkt k internímu zápisu stránek generuje podle výrobce kód stejným způsobem jako Dreamweaver. Contribute pak dokáže při tvorbě nových stránek použít šablon z Dreamweaveru. To usnadňuje zachování unifikovaného vzhledu v rámci dané prezentace a dovoluje, aby kvalifikovaný webdesigner připravil (v Dreamweaveru) formu, kterou pak laik (v Contribute) naplní příslušným obsahem.

acont3f.jpg

Vzhled stránek lze založit na šablonách

Administrace

Jak jsme již řekli výše, pro přístup k webovému obsahu potřebuje uživatel tzv. connections. Ty si může s pomocí odpovídajícího průvodce (a se znalostí příslušných údajů typu adresa serveru, přístupové heslo atp.) vytvořit i sám, podstatně jednodušší je možnost nasadit tzv. connection key, který v sobě již má uloženy údaje daného připojení. Informace pro nastavení průvodce či connection key získá uživatel typicky od administrátora webové prezentace (centrální distribuce přístupových údajů jednotlivým uživatelům). Connections lze přitom v nové verzi Contribute vytvářet pro zdroje uložené na lokálních, FTP, SFTP či WebDAV serverech či spravované s pomocí Metaweblog protokolu, přímo podporovány jsou blogy hostované na serverech Blogger, TypePad a WordPress, dále je možné připojení k úložišti spravovanému přes službu .Mac.

Přímo z Contribute může uživatel - má-li k tomu odpovídající oprávnění - být administrátorem serveru, pro který disponuje odpovídající connection. Takto může stanovit například počet záložních verzí upravovaných stránek (rollback - až 99), nastavení nových stránek vytvářených pro daný server (kódování, přípona souboru), alternativní webové adresy serveru aj. Nejdůležitější zde nicméně je správa jednotlivých uživatelů serveru (tj. těch, kteří k editaci používají Contribute), založená na tzv. rolích. Jedná se zde v podstatě o určení stupně oprávnění k úkonům s obsahem dané prezentace: možnosti zde začínají u komplexní manipulace a končí u povolení editovat pouze text či grafiku, vkládat zdroje jen ze sdílených zdrojů přiřazených danému serveru atp., oprávnění lze přitom různě kombinovat. Daným způsobem je tedy možno výrazně eliminovat neoprávněný zásah uživatele do obsahu prezentace. Naznačené možnosti jsou pak dále rozšířeny v samostatném řešení Contribute Publishing Server, jež dovoluje administraci provozovat s vyšší mírou univerzálnosti, flexibility, zabezpečení atd.

acont4f.jpg

Nastavení uživatelské role

Závěrem

Contribute nabízí své funkce za ne právě nízkých 149 USD. Za nižší částku či zcela zdarma má začínající webdesigner nebo blogger k dispozici řadu jiných kvalitních nástrojů. (Zdrcující kritiku Contribute 4 z bloggerského hlediska lze najít na blogu Ashishe Sinhy.) Je ovšem třeba zdůraznit, že kombinace editorských a administrátorských funkcí Contribute směřuje daný produkt mimo záběr jednotlivce. Typické nasazení je v prostředí menších či větších týmů, které se starají o provoz dané webové prezentace. Webdesignéři a administrátoři se takto věnují zajištění provozní logiky, šablonám atp. (favorizováno je zejména vybavení Dreamweaverem), uživatelé Contribute pak mohou provádět odpovídající úpravy dynamických informací prezentace. Daná dělba může napomoci podstatně snazší údržbě prezentace a ušetří mnoho nadbytečných, chybných či nekompetentních kroků, které vznikají při použití různorodých prostředků k danému účelu. Jinou záležitostí každopádně je, že daný způsob správy a úprav pak lze zajistit i dalšími prostředky či mechanismy (redakční systém, systém správy obsahu atp.).

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: