Adobe InDesign CS4 zblízka (2): Preflight - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Adobe InDesign CS4 zblízka (2): Preflight

Adobe InDesign sazba

30. prosince 2008, 00.00 | Jedním z nejvýznamnějších vylepšení, které sebou přináší Adobe InDesign CS4, je funkce pro živý preflight. Ta dovoluje v reálném čase odhalit nejrůznější problémy spojené s textem, grafikou, barvami, nastaveními dokumentu a dalšími prvky. Jak daná funkce pracuje a jaké jsou benefity jejího nasazení?

Jednu ze slabin Adobe InDesignu představovala absence důkladnější funkce pro kontrolu správnosti dokumentu neboli preflight. Zabudované prostředky zde nabízely pouze základní kontrolní mechanismy pro vybrané prvky (přetečený text, písma, bitmapová grafika, pluginy), které asi stěží někoho plně uspokojily. Uživatelé proto museli přesouvat kontrolu až do fáze zpracování PDF výstupu (Acrobat, PitStop aj.) či sáhnout po řešeních jiných výrobců (Markzware FlightCheck, Zevrix Solutions InPreflight, na míru psané skripty aj.). Nyní se ale situace radikálně změnila, neboť InDesign CS4 přinesl skutečně komplexní sadu prostředků pro kontrolu správnosti dokumentu, jenž by měly výrazně eliminovat výskyt řady obvyklých chyb vyskytujících se v sázených dokumentech.

Jak to funguje

Preflight je v InDesignu CS4 založen na bázi uživatelských profilů. Ty si může uživatel nastavit zcela dle přání s pomocí odpovídajícího dialogu (většina funkcí spojených s preflightem je k dispozici prostřednictvím nového panelu Preflight či nabídky spojené s indikátorem stavu dokumentu, umístěného v dolní části okna dokumentu).

Při tvorbě profilu jsou v rámci tzv. kategorií k dispozici kritéria pro mnoho prvků, které je v dokumentech třeba kontrolovat. Konkrétně lze takto pracovat s odkazy na externí grafiku a jiné dokumenty (chybějící, modifikované, OPI), barvami (průhlednost, mód, přetisk aj.), textem (přetečený text, chybějící písma, překlepy aj.), obrázky a objekty (rozlišení, průhlednost, tloušťka linek aj.) či nastaveními dokumentu (velikost a orientace stránky, počet stránek, výskyt prázdných stránek, nastavení spadávky a popisu).

gridcs4-2-2f.jpg

Vytvořený profil pak lze použít při kontrole různými způsoby. Tím bezesporu nejatraktivnějším je mód živého preflightu: InDesign zde při provedení každé změny dokumentu kontroluje, zda nastavení stále odpovídají přiřazenému profilu. Pokud ano, svítí v dolní části okna dokumentu zelená kontrolka, pokud nikoli, je zde kontrolka červená.

gridcs4-2-3f.jpg

V případě nalezených chyb lze v odpovídajícím dialogu zobrazit seznam problémových míst (rozčleněný podle kategorií) a z něj přecházet na odpovídající místa v dokumentu. Při nápravě chyby pak zejména méně zkušeným operátorům mohou výrazněji pomoci doporučení zobrazená u výpisu chyby (sekce Info).

gridcs4-2-1f.jpg

Živý preflight může být u komplexnějších dokumentů náročný na hardwarové zdroje. Možná je proto jeho deaktivace (a využití pouze manuálního spouštění) nebo též aplikace pouze u vybraných stránek dokumentu (stejný způsob výběru jako u tiskové funkce InDesignu). Nastavení preflightové funkce také dovolují omezit preflight pouze na vrstvy určitých typů (jen viditelné, viditelné a tisknutelné aj.) a vyloučit nebo naopak nechat provést zpracování netisknutelných objektů a objektů na odkládací ploše. Kontrolovat lze rovněž počet řádků ve výpisu jednotlivých chyb. Možné je generování reportu o nalezených chybách (spolu s údaji o datu kontroly, názvu dokumentu a použitém profilu), a to do textového nebo PDF dokumentu, kompletní výpis informací o všech prvcích dokumentu dovoluje vytvořit funkce Package (té se věnujeme na jiném místě tohoto článku).

gridcs4-2-4f.jpg

Možné je rovněž provedení preflightu knih InDesignu. Odpovídající volba (Preflight Book z nabídky panelu Book) zde spustí kontrolu buďto všech dokumentů knihy, nebo těch, jenž jsou aktuálně vybrány. Při preflightu zde lze použít profilů vložených do jednotlivých dokumentů nebo uživatelem určeného profilu.

Správa profilů

S InDesignem je dodáván výchozí profil označený jako [Basic]. Jeho pomocí lze odhalit chybějící či modifikované odkazy, přetečený text a chybějící písma. Tento profil není možno modifikovat, jinak si ale lze po libosti vytvářet profily vlastní. Ty je možno nastavit například pro obecné užití, výstup na určité tiskárně, spolupráci s určitým klientem, typ výstupní úlohy apod., u téhož dokumentu lze v různých fázích zpracování použít různé profily.

gridcs4-2-5f.jpg

Výhodou je skutečnost, že jeden profil může být vložen (embed) přímo do dokumentu a takto snadno spojen například se šablonou či přenášeným dokumentem, nehrozí jeho „založení“ například v případě archivace dokumentu atp. Možná je pak výměna profilů i prostřednictvím odpovídajících funkcí importu a exportu (soubory exportovaných profilů mají extenzi .idpp).

Package

Stejně jako v minulosti nabízí InDesign s preflightem spojenou funkci Package (File-Package), sloužící k vypravení dokumentu InDesignu na jiné pracoviště (pro tiskový výstup, další zpracování aj.). Výstupem dané funkce je jako dříve složka obsahující mimo daného dokumentu (či dokumentů u knih) také (volitelně) použitá písma, odkazovanou grafiku, externí pluginy a výjimky dělení, přibalit lze jednoduchý textový jobtiket s kontaktními údaji a instrukcemi ohledně zpracování. V rámci sestavení výstupu pak může uživatel řešit případné problémy s písmy či grafikou. Možnosti daného prostředku se oproti minulosti nezměnily, což je trochu škoda, podíváme-li se na způsob, jakým danou funkci řeší Zevrix Solutions InPreflight.

gridcs4-2-6f.jpg

Závěrem

Funkce živého preflightu je bezesporu velmi užitečným novým prostředkem, dovolujícím zvýšit bezchybnost výstupů z InDesignu. Nejedná se přitom o zcela dokonalé řešení: na určitá omezení poukazuje nápověda InDesignu (nejsou odhaleny chyby například v přetečeném textu či na neaplikovaných předlohových stránkách aj.), o jiných se vedou diskuze například zde, dále doporučujeme i srovnání s možnostmi již zmíněného řešení Zevrix Solutions InPreflight. Nicméně i přesto lze hovořit o kvalitativním skoku, kterému se tímto preflightu v InDesignu dostalo.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: