Extenze od Banta Integrated Media: cesta ke zvýšení produktivity v QuarkXPressu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


Velký formát

Extenze od Banta Integrated Media: cesta ke zvýšení produktivity v QuarkXPressu

technologie formuláře

18. července 2003, 00.00 | Dávkové zpracování, vylepšení tiskových funkcí, kontrola obrázků či písem a blokové
úpravy textu: tyto i různé další možnosti nabízí extenze, z nichž některé jsou k
dispozici zcela zdarma.

Není tomu tak dávno, co jsme na Grafice psali o nástrojích pro databázové publikování od společnosti Banta Integrated Media (viz. zde), majících podobu extenzí QuarkXPressu. Mimo uvedeného typu produktů nalezneme ovšem v nabídce zmíněné společnosti i řadu dalších zajímavých doplňků, které přispívají především ke zvýšení uživatelské produktivity při práci s XPressem. (Mnohé z nich byly dříve nabízeny pod hlavičkou společnosti Meadows Information Systems, Inc., která je od roku 1998 ve vlastnictví Banta Media.) O přiblížení uvedených doplňků se pokusíme v tomto článku. Ceny jednotlivých produktů přebíráme ze serveru výrobce, označení Mac znamená, že je produkt kompatibilní s Mac OS ve verzi 9.2 a vyšší (tedy nikoli Mac OS X), Win pak, že se jedná o verzi pro Windows 95/98/NT. Všechny produkty jsou kompatibilní s XPressem 4.11, Utility Bundle pak i XPressem 5.x.

Dávkové zpracování

První skupina doplňků je zaměřena na dávkové zpracování dokumentů XPressu. Vhod tedy přijde zejména na pracovištích, které pracují ve velkém. Ti, kdo potřebují všechny produkty z této skupiny, mohou zakoupit cenově výhodný Batch Bundle (350 USD).

Batch Print (Mac/Win, 159 USD)
Jak již název naznačuje, jedná se o produkt, automatizující tisk dokumentů XPressu. Výstup se provádí na základě seznamu, do kterého uživatel zařadí dokumenty a přiřadí jim požadovaná výstupní nastavení. Doplněk pak automaticky zajistí vytištění na zvolených výstupních zařízeních: mimo postscriptových tiskáren, podporovaných XPressem je výstup možný i do souboru. Při tisku lze využít nejrůznější pokročilé funkce, jako jsou například automatický update modifikovaných obrázků, kontrola písem a barev v EPS souborech, separace přímých barev aj. Průběh výstupu je monitorován a zaznamenán do textového protokolu. Jednotlivé stránky dokumentu je možno zpracovat jako zvláštní tiskové úlohy. Pro kontrolu zdrojů a další specifické účely lze využít funkci, tisknoucí s každým obrázkem informaci o jeho názvu a rozměrech.

Dialog doplňku Batch Print.

Batch Collect (Mac, 159 USD)
Poskytuje obdobnou funkci, jako Collect for Output v Quarku, umožňující shromáždit všechny zdroje, potřebné k výstupu daného dokumentu, ale s více dokumenty současně. Dokumenty lze kompletovat po složkách. K dispozici je monitorovací funkce, poskytující podrobné informace o všech zpracovaných prvcích (obrázky, písma, barvy), jejíž záznamy lze formátovat rozmanitými způsoby.

Batch Update (Mac, 159 USD)
Updatuje všechny modifikované obrázky v rámci skupiny dokumentů. Pro chybějící obrázky poskytuje různé volby zpracování (výzva, přeskočení, hledání). Při hledání chybějícího obrázku lze automaticky projít až deset úložných míst, včetně vnořených složek. Updatované dokumenty je možno uložit pod změněnými názvy. Zpracování obrázků je podrobně protokolováno.

Grabovací extenze

Pod názvem Grabbers nabízí Banta několik extenzí, které umožňují zpracovat text po sloupcích. K dispozici jsou přitom různé funkce, dané povahou doplňku. Nechtěné změny lze vždy odvolat pomocí příkazu Undo. Uživatelé, vyžadující všechny z dále popsaných funkcí, mohou zakoupit zmíněné extenze v cenově výhodném bundlu (350 USD).

Text Grabber (Mac, 159 USD)
U vybraného textu umožňuje měnit jeho atributy, jako jsou písmo, velikost, barva či styl. Výběr lze provést přes více textových rámečků. Výhodné zejména pro tvorbu a formátování tabulek.

Tab Grabber (Mac, 159 USD)
Ve zvolené obdélníkové oblasti umožňuje změnit nastavení tabulátorů (odstup, typ, výplň aj.) a to buď zadáním požadovaných hodnot nebo vizuálně.

Copy Grabber (Mac, 159 USD)
Nástroj pro kopírování, vyjmutí a přenos obdélníkových bloků přes speciální schránku. Funkce Smart Tabs zajišťuje automatické odstranění či vložení tabulátorů po provedení požadované operace.

Math Grabber (Mac. 499 USD)
Umožňuje provádět ve vybraném textovém bloku nejrůznější typy výpočtů (sčítání, násobení aj.), jejichž výsledek se automaticky vloží do dokumentu. Podporována je práce s procenty, nastavit lze přesnost výpočtu i způsob zobrazení separátorů (cenové údaje apod.).

Ukázka toho, jak funguje Math Grabber: snížení hodnot v tabulce o 15 procent.

Speciální doplňky

V této skupině nalezneme extenze, použitelné při různorodých publikačních úkolech.

Renumberer (Mac, 325 USD)
Provádí automatizované očíslování stránek ve skupině dokumentů. Použitelné zejména při tvorbě velkých publikací. Seznam dokumentů k očíslování lze sestavit ručně nebo automaticky (napříč složkou či zařízením), pořadí dokumentů se v seznamu mění tažením.

Image Aligner (Mac, 325 USD)
Zarovná zvolené dva obrázky určeným způsobem. Uživatel zvolí požadované obrázkové rámečky, po zadání příkazu se provede zarovnání s případným přizpůsobením velikosti rámečků. Vhodné například pro vytváření stínů či obrysů.

Flexo Print (Mac, 325 USD)
Umožňuje neproporciální nastavení velikosti dokumentu v horizontálním a vertikálním směru. Nastavení velikosti se udává v procentech. Změna se projeví až při tiskovém výstupu, původní dokument zůstává nedotčen. Tato funkce je vhodná zejména pro přípravu dokumentu k flexografickému výstupu.

Nastavení rozměrů ve Flexo Print.

Utility Bundle

Pravděpodobněji nejatraktivnější bude pro většinu uživatelů Utility Bundle. Jedná se totiž o sadu poměrně užitečných doplňků, které jsou k užívání v podstatě zdarma: Uživatel se pouze musí registrovat, chce-li některý z produktů sady využívat ve více kopiích, musí uhradit odpovídající licenci (125 USD a výše podle počtu kopií).

Font Collector (Mac/Win)
Produkt určený ke shromáždění písem, použitých v daném dokumentu (včetně EPS grafik), a dále vložení informací o písmech (a případně i zvolených postscriptových příkazů) do EPS souborů, vytvořených XPressem. Zpracování je protokolováno v podobě podrobného reportu, majícího podobu interaktivní tabulky, umožňujícího detekovat případné chyby.

Výpis písem dokumentu vytvořený pomocí Font Collectoru.

Page Printer (Mac/Win)
Uloží jednu nebo více zvolených stránek (možný je i nekontinuální výběr) do jednotlivých postscriptových nebo EPS souborů. V případě postscriptového výstupu je možný i přímý výstup na odpovídajícím zařízení. Různým způsobem lze přitom nastavit pojmenování výstupních souborů. Ideální například pro tvorbu podkladů k archové montáži nebo převod do PDF, a to zejména v kombinaci s výše popsanou utilitou Font Collector.

Dialog doplňku Page Printer.

Print Selector (Mac/Win)
Umožňuje vytisknout zvolený úsek stránky (obdélník vybraný tažením nebo rámeček) dokumentu XPressu. Výstup je možný na zařízení nebo do EPS souboru, vhodné je použití v kombinaci s Font Collectorem. Užitečné zejména u náročnějších dokumentů při tvorbě a výměně náhledů.

Picture Placer (Mac/Win)
Poskytuje obdobu zabudované funkce XPressu Get Picture. Umožňuje umístit obrázek z externího dokumentu pěti různými způsoby, přičemž mimo běžných (nahoru doleva, na střed se zarovnáním) lze zvolit i aplikování všech aktuálních nastavení daného obrazového rámečku (velikost, rotace atp.).

Picture Namer (Mac/Win)
Projde dokument, a ke každému obrázku připojí název jeho souboru, umístěný v textovém rámečku (volitelně obarveného). Velikost rámečku se automaticky přizpůsobí názvu. Uvedené popisky lze skrýt, a to jak na obrazovce, tak při tisku. Uvedeným způsobem lze tedy například provést katalogizací všech obrázků, obsažených v daném dokumentu.

Závěrem

Banta Integrated Media nabízí skutečně pestrou paletu extenzí, zefektivňujících mnoho úkonů při práci s QuarkXPressem. Je jen škoda, že řada těchto extenzí je v současnosti dostupná pouze pro platformu Mac OS 9 (.2 a vyšší), která záhy přestane být společností Apple podporována. Jak na tuto skutečnost výrobce zareaguje nevíme, ale bylo by škoda, kdyby jeho zajímavé produkty postupně zmizely ze světa.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: