Adobe hodlá více provázat PDF s XML - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


Příslušenství

Adobe hodlá více provázat PDF s XML

trendy

23. července 2003, 00.00 | Nedávno představený produkt společnosti Adobe nabízí nový přístup k nasazení formátů PDF
a XML v elektronických formulářích. Jaké jsou vlastnosti tohoto produktu a co znamená
jeho uvedení v rámci celkové strategie Adobe pro elektronické dokumenty?

Před několika dny oznámila společnost Adobe (viz. zde), že portfolio jejich produktů pro elektronické dokumenty rozšíří nová aplikace Adobe XML/PDF Form Designer , určená pro design formulářů, postavených na formátech PDF a XML. I když se beta verze uvedeného produktu mají objevit až v posledním čtvrtletí tohoto roku, a na plnou verzi si tedy uživatelé ještě několik měsíců počkají, je uvedené ohlášení již dnes námětem k diskusi. Adobe zde totiž podnikla krok, který by jednoznačně měl udržet či dokonce posílit pozici PDF v oblasti formulářových technologií, které začínají mít stále větší význam v mnoha oblastech, od státní a podnikové sféry přes e-komerci až po publikační průmysl. Podívejme se proto v našem článku, jak uvedená aplikace a s ní spojené technologie vypadají, a co nového či významného přinášejí.

Základní přiblížení Form Designeru

Protože v současnosti není ještě produkt k dispozici, lze jeho vlastnosti představit pouze na základě materiálů, které jsou ke dnešnímu dni k dispozici na serveru Adobe (zejména zde). Z nich lze především vyčíst, že k návrhu vzhledu formulářů nabídne Form Designer grafické prostředí, ve kterém je pro tvorbu layoutu formuláře využito nástrojů, obdobných zřejmě těm, které zná uživatel z prostředí Acrobatu. Mimo vizuální prezentace formuláře jsou při návrhu vytvořeny i interaktivní prvky (kontrola dat, výpočty, vazby mezi položkami aj.) a definováno mapování mezi XML schématem (standardním či uživatelem definovaným), ve kterém jsou zapisována data získaná formulářem, a jednotlivými poli PDF formuláře.

Hotový formulář je možno nasadit dvěma způsoby. Tím prvním je PDF dokument: uvedeným způsobem je doporučováno ukládat formuláře v případě, že je použito obrázků, souborových příloh či objemných dokumentů a jsou kladeny nároky na rychlost přenosu. Má-li být formulář nasazen v rámci XML workflow, tj. zpracován nástroji pro XML či použit v XML repositáři, je vhodné využít druhý způsob, kterým je uložení v tzv. XDP (XML Data Package) formátu. Soubor v XDP se skládá z několika odlišných informačních bloků, kterými jsou XML Form Data (uživatelská data, kódovaná podle použitého XML schématu), XML Form Template ("inteligence formuláře", zahrnující mapování XML dat na PDF formulářová pole a popis interaktivních prvků), XML Configuration Information (údaje pro databáze a webovské služby) , ostatní XML informace (uživatelské údaje, týkající se například metadat či validace) a PDF dokument (vizuální prezentace formuláře pro interakci s uživatelem).

Struktura XDP souboru (převzato ze serveru společnosti Adobe)

K čemu je to dobré?

Form Designer má doplnit stávající nabídku serverových řešení Adobe, ke kterým patří například Adobe Form Server, Adobe Workflow Server či Adobe Document Server. Instituce, organizace či podniky mohou s využitím těchto produktů budovat nejrůznější aplikace, sloužících zejména k automatizovanému sběru dat od uživatelů v lokálním síťovém prostředí či na Internetu. Velkou výhodou formulářů v PDF jsou především vysoká vyjadřovací síla uvedeného formátu a jeho všeobecné přijetí uživateli, kteří mají pro základní práci k dispozici freewarový Acrobat Reader, jehož prostřednictvím lze formuláře prohlížet i vyplňovat. Svázání s XML v rámci (rovněž nedávno představené) Adobe XML architektury pak zaručuje integraci do většiny současných i nastupujících informačních toků. (K prostudování nabízí Adobe tyto ukázkové soubory.) Možnosti nasazení formulářů uvedeného typu jsou velmi rozmanité, začínají například u interní komunikace (oběžníky, dotazníky apod.), pokračují přes elektronickou komerci (objednávky, fakturace, pojišťování atd.) či publikační průmysl (personalizace, dynamicky generované publikace atd.) a končí u komunikace mezi občany a státní správou (daňová přiznání, žádosti, podání ap.). S postupem času by takto mělo dojít k přechodu od manuálních, na papíru založených workflow k workflow plně elektronickým, ve kterých je tok dat v maximální míře automatizován - to je ale zatím jen poměrně vzdálená vize.

Schéma XML architektury Adobe (převzato ze serveru společnosti)

Form Designer kontra InfoPath

Ty, kdo sledují vývoj v uvedené oblasti, jistě nepřekvapí, že se objevily analýzy, dávající uvedení zmíněné formulářové aplikace a vlastně celé Adobe XML architektury do souvislosti s produktem společnosti Microsoft InfoPath. Připomeňme zde, že se jedná o aplikaci, která v rámci Microsoft Office 11 nabízí možnost využívat formulářové dokumenty, jejichž obsah je kódován pomocí XML. Uvedení InfoPath (tehdy ještě pod označení XDocs) vedlo před časem dokonce i k tak extrémním tvrzením, že uvedená aplikace (spolu s podporou XML v ostatních aplikacích Microsoft Office) zcela vytlačí PDF přinejmenším z oblasti elektronických kanceláří. Reakce Adobe, spočívající v uvedení výše popsaných nástrojů pro využití XML v PDF formulářích, ovšem podle našeho názoru dává PDF šanci pozici v uvedené oblasti nejenže neztratit, ale dokonce posílit. Na základě současného stavu se pak lze klonit k názoru, že InfoPath a XML v PDF nejsou ani tak konkurenčními, jako spíše komplementárními technologiemi: InfoPath je spíše určena k flexibilní výměně informací v rámci jasně definovaných týmů, zatímco XML v PDF poskytuje prostředky pro staticky definovaný sběr dat v globálním měřítku. (Pěknou srovnávací analýzu, podporující tento náš názor, lze najít zde.) Každopádně se ale pohybujeme spíše v říši spekulací než jasných fakt, protože ani jedna z uvedených technologií není zatím v plně použitelném stavu.

Závěrem

Současné dění kolem elektronických formulářů naznačuje, že se uvedená technologie stává stále více akceptovanou, a to zejména v USA a západní Evropě. I zde ovšem potrvá ještě dosti dlouho, než se elektronické formuláře stanou plnohodnotnou alternativou svých papírových protějšků. Vývoj v naší republice pak jistě zůstane trochu pozadu, neboť zmíněné technologie si nárokují značné pořizovací a provozní investice a v mnoha případech (např. kontakt se státní správou) vyžadují i odpovídající legislativní rámec.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: