Acrobat 3D aneb třetí dimenze v PDF - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Příslušenství

Acrobat 3D aneb třetí dimenze v PDF

20. března 2006, 00.00 | Je Acrobat 3D zajímavým prostředkem pro práci s 3D obsahem pouze v oblasti technické
grafiky nebo se najdou i nějaké způsoby jeho využití v publikačním průmyslu? Na uvedenou
otázku bychom rádi odpověděli v této recenzi.

Před několika týdny představila společnost Adobe nový přírůstek do rodiny svých produktů pro práci s formátem PDF. Acrobat 3D takto dovoluje v rámci PDF různorodými způsoby využívat 3D obsah získaný zejména z odpovídajících aplikací pro tvorbu technické grafiky (výroba, architektura, inženýrství, konstruování). Svým způsobem se nejedná o zas až tolik překvapivý krok, protože částečnou podporu technické grafiky i 3D (dosud nepříliš rozšířený formát U3D) jsme mohli najít rovněž v Acrobatu 7 Professional. Novinka Adobe každopádně jde oproti předchozím pokusům mnohem dále: leccos zde naznačuje už skutečnost, že Acrobat 3D je nejdražší v dnešní rodině Acrobat produktů.

Pochopitelně nás zajímalo, co vše nová podoba Acrobatu 3D nabízí. 3D technický obsah totiž nemusí mít své uplatnění pouze v průmyslových či konstrukčních oborech: v oblasti publikování lze takto zmínit třeba obalový průmysl a dále samozřejmě elektronické (resp. webové) publikování či třeba tisk manuálů a dalších publikací spojených s průmyslovými výrobky. Velmi jsme proto přivítali možnost nový Acrobat 3D vyzkoušet, a to díky tuzemskému distributorovi Adobe, společnosti Amos Software, který nám daný produkt zapůjčil. Jak tedy nejnověji vypadá 3D v PDF podle Adobe?

Základní přiblížení

Charakterizován jednou větou je Acrobat 3D vlastně Acrobat 7 Professional (tedy včetně všech funkcí pro tiskovou produkci a aplikace pro formuláře LiveCycle Designer) doplněný o nástroje pro práci s 3D jak v rámci samotného produktu, tak přídavné (dosti výkonné) aplikace 3D Toolkit a několika utilit (Capture Utility, rozšíření pro Microsoft Office). Existuje pouze pro Windows (2000/XP, Capture Utility je použitelná i v některých variantách Unixu, jako je IBM AIX či Sun Solaris), ne tedy i pro Mac OS X, zřejmě hlavně proto, že většina CAD programů se na Macovi nepoužívá. Jeho provozní nároky se od Acrobatu Professional příliš neliší, zásadním faktorem je operační paměť (512 MB a více), pro optimální výkon je vhodné disponovat grafickou kartou s podporou pixel shader a DirectX 8.1. Při našich testech jsme byli se stabilitou a rychlostí programu spokojeni i na nepříliš vybavených strojích.

acro3d-1f.jpg

Acrobat 3D v akci

Produkt nabízí všestranné možnosti zpracování 3D obsahu, který byl původně vytvořen v některé z řady profesionálních CAD aplikací. Dovoluje tedy především prvotní převedení takovéhoto obsahu do formátu PDF. Dále lze 3D obsah v PDF s pomocí Acrobatu, ale rovněž bezplatného Readeru sdílet, prohlížet a anotovat, v prostředí Acrobatu jsou rovněž možné různé úpravy, které dovolují 3D model atraktivně využít třeba při elektronickém publikování. Možné je rovněž vkládání 3D PDF obsahu do dokumentů Microsoft Office.

Tolik základní přiblížení. Podívejme se nyní na možnosti Acrobatu 3D zblízka.

Tvorba

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit 3D obsah v PDF, je přetažení souboru v některém z podporovaných formátů (DS, DXF, MAX, DGN, 3DM, VRML aj.) do okna Acrobatu, obdobně lze využít i kontextovou nabídku souborového systému - daný systém konverze nevyžaduje přítomnost aplikace, kterou byl převáděný dokument vytvořen. Jinou, technologicky poměrně zajímavou metodu převodu nabízí tzv. 3D Capture utility. Ta umožňuje (nejen ve Windows, ale také různých variantách systému Unix, které jsou využívány pro konstrukční aplikace) sejmout 3D soubor zobrazený na obrazovce s pomocí technologie OpenGL se zachováním mnoha jeho relevantních detailů a takto jej konvertovat do PDF. (Funkce funguje tak, že uživatel v prostředí Acrobatu zvolí možnost File-Create PDF-Capture 3D, poté odladí případné preference a pak v dané aplikaci provede sejmutí klávesou PrintScreen, následně lze doladit nastavení sejmutého objektu. Případně je pro úspěšné sejmutí třeba provést nastavení i v dané aplikaci.) Ještě jinou cestu pak nabízí aplikace 3D Toolkit dodávaná s Acrobatem. S její pomocí lze nejen převádět i formáty, které nejsou přímo Acrobatem podporovány, ale také převést více detailů daného objektu nežli u Capture utility (kromě geometrie se zaznamenávají také třeba údaje o vrstvách či pojmenování objektů, přesnější je zaznamenání informací o materiálech a texturách aj.). Daný nástroj přitom provádí převod do U3D formátu, který lze využít jak v Acrobatu, tak při vkládání do dokumentů Microsoft Office (viz dále). Konverze v 3D Toolkitu lze pak provádět i hromadně, k dispozici je zde rovněž volba Optimize Geometry, jež umožní příliš komplexní 3D model zjednodušit odstraněním duplicitních materiálů, interních částí apod.

acro3d-2f.jpg

Nastavení parametrů převodu

Prohlížení

Třídimenzionální PDF obsah vytvořený způsoby naznačenými výše lze v Acrobatu různě prohlížet a zpracovávat, přičemž k dispozici zde jsou především odpovídající nástroje na 3D Toolbaru. Ten znají i uživatelé Acrobatu Professional, v Acrobatu 3D jsou nicméně možnosti značně rozšířeny. Základní možnosti zde představují dynamický zoom, posunutí, natočení, proměření, změna osvětlení a pozadí či skrytí, zobrazení nebo izolování pouze určitých prvků modelu. Významnou novinkou je Model Tree, který zohledňuje jednotlivé složky modelu v hierarchické struktuře a dovoluje je zcela volitelně zobrazovat či skrývat. Možné je rovněž využití různých zobrazovacích módů (Solid, Transparent, Shadded Illustration atp.) a průřezů (cross section - bohaté možnosti nastavení). Nastavení zobrazení je možno ukládat, takže lze mezi jednotlivými pohledy velmi rychle přepínat.

acro3d-3f.jpg

Měření

Úpravy

Přímo z prostředí Acrobatu nebo zvlášť lze 3D objekt otevřít k úpravám v 3D Toolkitu. Bez toho, aby uživatel disponoval původní (CAD) aplikací, která byla použita k vytvoření daného objektu, jsou zde k dispozici bohaté možnosti zpracování. Mimo jiné lze slučovat v rámci jedné scény objekty z více souborů, dále se nabízí možnosti úprav vlastností modelu, jako jsou barvy, textury, stínování či materiály, jednotlivé objekty lze různě transformovat atd. Možné jsou také tvorby animací (v polygrafii zajímavé třeba při práci s obaly, kdy lze vytvořit animaci demonstrující způsob skládání či rozkládání modelu atd.), které lze jinak přebrat již z původního dokumentu (je-li nastavena odpovídající volba převodu) a úpravy pohledu či osvětlení scény. Grafiku z 3D modelu je také možno v libovolně nastaveném pohledu převádět do různých bitmapových (TIFF, JPEG, PNG aj.) i vektorových (Illustrator, SVG, Flash aj.) formátů, což poskytuje možnosti využití například při pořizování dokumentace, publikování či archivaci - pod kontrolou je zde řada parametrů, týkajících se třeba čar, barev, popisek či seznamu součástek (BOM - Bill of Materials) aj.

Ti, kdo jsou znalí programování, pak mohou přidat k 3D modelu v prostředí Acrobatu (či Readeru) prakticky neomezenou interaktivitu s pomocí JavaScriptu. Využít lze takto animace, možnosti rozebrání modelu na části či změny chování podle nastavení uživatele atd. JavaScript se přitom může provést při spuštění dokumentu, kliknutím uživatele na jeho určitou část či jiný prvek dokumentu, podnětem může být také přesun kurzoru myši nad zadanou část modelu atd.

acro3d-4f.jpg

3D Toolkit

Sdílení

Velmi zajímavou schopností 3D modelů v PDF, kterou také Adobe patřičně propaguje, je využití v rámci týmů. Acrobat, jak známo, obsahuje velmi bohatý aparát pro poznámky, který dovoluje použít mnoha nástrojů ve stylu "tužka-papír", tedy třeba zvýrazňovačů, kreslicích prostředků, nástrojů pro textové korektury, nalepovacích lístečků, razítek atd. Všechny tyto možnosti jsou pak znásobeny prostředky pro provozování anotačních cyklů přes e-mail nebo webový (intranetový) server (s možností kontroly činnosti anotačního týmu, tedy počátečním přizváním, urgováním komentářů, vytvořením souhrnného dokumentu pro všechny komentáře, odpovídáním na anotace aj.). V potaz je pak třeba brát možnosti zabezpečení (otevření, tisk, kopírování či úpravy obsahu aj. kontrolovány s pomocí hesla, elektronického podpisu nebo Adobe LiveCycle Policy Server software) či autorizace dokumentu nebo změn v něm provedených elektronickým podpisem.

Všechny tyto možnosti se nyní nabízí i v případě 3D obsahu. Svůj význam zde přitom rozhodně má i vysoká redukce objemu oproti původním nativním dokumentům, které lze dosáhnout díky podpoře odpovídajících kompresních prostředků v rámci PDF. Mimo těchto obecných možností pak budou samozřejmě maximálně vítány nástroje pro prohlížení 3D objektů, tj. již zmíněné různé způsoby nastavení pohledů (zajímavá možnost spolupráce se naskýtá v případě, že každý uživatel komentuje jiný typ pohledu a až iniciátor anotačního cyklu sloučí poznámky dohromady) či třeba měření, přičemž v druhém případě lze výsledky převádět právě na komentáře. A co je pak na celé věci úplně nejlepší, dané možnosti se nabízí i pro Acrobat Reader (je ovšem vhodné mít instalovánu nejnovější verzi 7.0.7), když jediné, co musí tvůrce dokumentu (resp. iniciátor anotačního cyklu) udělat, je nastavení příslušných práv pro daný dokument v rámci Acrobatu 3D. Následně se pro tento dokument zpřístupní v Readeru prakticky všechny nástroje potřebné pro práci s 3D pohledy a anotováním. Uvedená možnost tak mimochodem zpřístupňuje použití 3D obsahu v PDF i uživatelům na platformě Mac OS X, kteří jinak, jak jsme řekli výše, Acrobat 3D k dispozici nemají.

acro3d-5f.jpg

Komentování v bezplatném Readeru

Využití s dalším obsahem

Ještě jinou zajímavou funkcí poskytovanou Acrobatem 3D je možnost vkládání vytvořeného 3D obsahu do dokumentů Microsoft Office. Vkládání zde funguje přes utilitu PDFMaker, kterou lze volitelně při instalaci Acrobatu instalovat v aplikacích Office (dosud sloužila především k převodu do PDF z daných aplikací s pomocí Acrobatu). Nyní lze s její pomocí na zvolenou pozici dokumentu Wordu, Excelu či PowerPointu vložit 3D obsah z externího souboru (a případně k němu přihrát i odpovídající JavaScript dodávající mu interaktivitu) a následně tento dokument převést do PDF. Na první pohled jde o dosti marginální funkci. V technických provozech, ale vlastně i kdekoli jinde jsou ovšem právě aplikace Microsoft Office základním prostředkem pro tvorbu obsahu a takovýmto způsobem se tedy dá vlastně velmi jednoduše třeba vytvořit technická dokumentace k daným 3D modelům která se pak může v PDF podobě umístit na Web, sdílet přes podnikový intranet, in-house vytisknout apod.

Ale neměli bychom zapomenout ani na to, že Acrobat (resp. PDF) dovoluje v rámci jednoho PDF dokumentu i jinak sdružovat obsah z prakticky libovolných zdrojů (sloučení dokumentů buď přímo při tvorbě nebo až třeba při manipulacích na úrovni stránek) a tento (byť omezeně ale přeci) editovat. Docela dobře si lze tedy představit přípravu tištěné či elektronické publikace, kde základ bude generován v některé z profesionálních publikačních aplikací (třeba InDesignu) a na určená místa se přidají objekty v 3D.

Nasazení v oblasti publikování

V naší recenzi jsme se úmyslně nevěnovali podrobnějšímu rozboru schopností Acrobatu 3D z hlediska jeho nasazení na pracovištích pracujících primárně s technickou grafikou. Náš server je zaměřen odlišně, na publikační průmysl, nicméně i tomu má Acrobat 3D určitě co poskytnout. Výše jsme naznačili především značné možnosti jak použít 3D modely při elektronickém publikování, ať už se zde může jednat o katalogy či výrobků, nabídky nemovitostí, online poskytnutí prospektů, návodů či manuálů atd. PDF dokument s 3D objekty lze také s pomocí Acrobatu 3D vytisknout ofsetem či digitálním tiskem: jak jsme řekli výše, k dispozici zde jsou všechny nástroje poskytované pro tiskovou produkci v Acrobatu 7 Professional, včetně tedy třeba preflightu, převodu barvových prostorů, nastavení separací aj., fungovat by v prostředí daného produktu dále měly všechny pluginy třetích výrobců (Enfocus Software, Callas Software, ARTS PDF a mnoha dalších) používaných pro profesionální tiskovou produkci. (Ale nemáme zde zatím zpětnou odezvu z praxe.) Pro uvedené výhody může Acrobat 3D znamenat značnou výhodu pro dva zdánlivě neslučitelné světy, tedy svět technické grafiky (kde je zapotřebí tiskový výstup, ale chybí potřebné znalosti, jak jej zařídit) a tištěné či elektronické publikování (kde obvykle chybí specializované aplikace a příslušné znalosti pro zpracování daného typu obsahu). Řešením nyní bude vytvoření 3D obsahu v PDF a jeho následný výstup přes Acrobat - bude zajímavé sledovat, kolik subjektů se zde chopí nové příležitosti. (Nechceme přitom tvrdit, že by ve světě CAD aplikací neexistovaly možnosti převodu do PDF s pomocí jiných nástrojů, ale škála možností nabízených Acrobatem je zřejmě skutečně nejširší.)

Konečně zde pak máme již zmíněný obalový průmysl, kde se dá předpokládat brzké zainteresování výrobců příslušných produktů a technologií (např. Esko-Graphics). Hodně vítány zde asi budou zejména výše naznačené možnosti animací, skupinové spolupráce na 3D modelech a také samozřejmě následného tiskového výstupu.

Závěrem

Acrobat 3D znamená poměrně razantní vykročení Adobe a formátu PDF opět do trochu nové, nicméně velmi slibné oblasti. Schopností svého řešení si nicméně hodně považuje i Adobe, když za Acrobat 3D požaduje celých 36 585 Kč (cena bez DPH ze serveru Amos Software), k dispozici jsou pak různorodé upgrady (např. 21 090 Kč při přechodu z Acrobatu 7 Professional). Je každopádně vhodné si zde uvědomit, že využití daného nástroje zejména ke sdílení 3D návrhů způsoby popsanými výše v podstatě nevyžaduje víc než jednu instalaci daného produktu, ostatním účastníkům anotačního cyklu stačí bezplatný Acrobat. Potenciál nabízených možností je skutečně velký, a tak se zřejmě najdou způsoby, jak i naznačenou dosti vysokou investici dobře zúročit.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: