K čemu, proč a jaké job tikety? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Filmy

K čemu, proč a jaké job tikety?

24. září 1999, 00.00 | Job tickets (JT) jsou v principu soubory informací doprovázející dokument v prostředí pre-pressu. Existuje však nějaký standard?

Jedním z úkolů, které si před sebe moderní koncepce digitálního workflow kladou, je stále vyšší úroveň automatizace práce s dokumenty. Nejde jen o prosté zvýšení rychlosti zpracování zakázky. Systémy se snaží optimalizovat počet i pořadí operací s dokumentem, snížit zatížení sítí i minimalizovat následky chyb operátorů. Ostrá konkurence si vynucuje i hledání způsobů, jak zachovávat dokumenty do poslední chvíle před výstupem v editovatelné formě. Zdá se, že ideálním prostředkem pro řešení naznačených požadavků by mohly být právě Job tickets.

Job tickets (JT) jsou v principu soubory informací doprovázející dokument, ať již integrované do dokumentu nebo ve formě samostatného souboru. Jako u většiny ostatních pojmů z digitálního pre-pressu pro ně nemáme český ekvivalent. I když se o JT hodně hovoří teprve poslední dobou, rozhodně nejde o úplnou novinku. Již dříve bylo v různých systémech možné zadávat k dokumentům doprovodné informace, sloužící pro informaci třeba operátorů v místě externího tisku či osvitu. Běžně obsahovaly informace o zadavateli, použitých médiích, požadovaném způsobu osvitu a nátisku, počtu kopií apod. Podstatné ale je, že nikdy neexistoval obecně přijímaný standardní formát pro způsob ukládání JT ani pro to, co má soubor JT obsahovat. Proto ani aplikace typu RIPů nebo vyřazovacích programů obecně s JT nepracovaly a soubor JT pak sloužil jen jako zpráva pro obsluhu. Je pravda, že ani dnes takový formát k dispozici zatím nemáme. Proč tedy věnujeme JT samostatný článek? To, co je na současném dění okolo JT nové a zajímavé, je právě změna pohledu na jejich roli ve workflow.

Nová definice PS umožňuje provést přímo v RIPu mnohé operace, které dříve zajišťovaly jiné aplikace - typicky třeba vyřazení stránek a trapping. A kdo řekne RIPu, jak stránky z PS souboru vyřadit a jaké mají být hodnoty trappingu? V souboru JT by mohl takové informace nalézt snadno. Stejně tak ale může soubor JT obsahovat informace o termínech zakázky a adresátu faktury, stejně jako informace pro tisk a závěrečné zpracování zakázky, třeba ořez. I možnost úpravy dokumentu na poslední chvíli je možné prostřednictvím JT elegantně vyřešit. Bude-li formát JT podporovat color management, může klient těsně před osvitem bez újmy na kvalitě změnit požadavek například na typ papíru, nebo použité tiskové barvy. V současnosti je to možná teorie, ale potřebné prostředky jsou ve skutečnosti buď hotovy, nebo před dokončením. Jako v mnoha jiných případech bude záležet na tom, který formát bude dříve přijat jako obecný standard. A kdo stojí na startovní čáře?

PPF

Součástí standardu CIP3 je i definice JT formátu PPF, tedy Print Production Format. PPF pokrývá část cesty zakázky od osvitu po tisk a zavěrečné zpracování. Definuje položky pro informace, které jsou v této fázi zpracování důležité, ale ambice stát se univerzálním formátem JT asi mít nemůže, protože nedokáže zachytit informace o objektech uvnitř stránek a jejich vlastnostech. Zdá se, že konsorcium CIP3 o něco podobného ani usilovat nebude, a svůj formát se bude snažit prosadit jako na tisk orientovanou součást PJTF (viz dále) - na možnosti zakódovat PPF, v současnosti napsaný v PS, do formátu PJTF se prý již pracuje.

ETF

Electronic Ticket Format je navrženo německým konsorciem ETF (www.e-t-f.com), ve kterém se angažují např. Callas Software a Hermstedt AG. Formát není zcela bez nadějí na úspěch, protože je dopracován do poměrně funkčního stavu. V současnosti ETF specifikuje soubor položek, které je možné vkládat do souborů Xpress, PS, EPS a PDF. Již nyní je zdarma dostupný prohlížeč (reader) JT informací a placené samostatné aplikace a pluginy pro ukládání informací do jednotlivých souborů. Položky JT by měly projít bez poškození generováním PS souboru v QXP i při tvorbě PDF prostřednictvím Adobe Acrobatu. Na dalších produktech se zřejmě usilovně pracuje a konsorcium ETF se snaží zvýšit šance produktu tím, že ETF aplikace budou pracovat i s PPF, CIP3 a PJTF.

PJTF

Za definicí Portable Job Tickets Format stojí firma Adobe. My jsme si jej nechali nakonec, protože má zřejmě nejvyšší šanci stát se obecným stadardem pro sdílení JT souborů. Jak pro svoji komplexnost, tak protože je založen a úzce provázán s formátem PDF, o jehož budoucnosti jako hlavního formátu pro sdílení digitálních dat v pre-pressu asi nikdo nepochybuje. V současnosti je aktuální jeho specifikace 1.1, kterou je možné nalézt na www stránce firmy Adobe. Data ve formátu PJTF mohou být uložena buď přímo v PDF souboru který popisují, nebo i jako separátní soubor. V principu sestává soubor JT ve formátu PJTF z objektů, odpovídajících definicím objektů v PDF. Každý objekt souboru JT obsahuje dvojice klíčových slov a jejich hodnot. Primárně jsou data ve formátu PJTF určena k řízení výstupních zařízení, ale jeho definice není zdaleka omezena jen pro tento účel.

Máme tak k dispozici objekty typu Preflight, Layout, Trapping, stejně jako objekty pro popis činností následujících po tisku - Finishing, Delivery. Podporována je i administrativní část zakázky objekty popisujícími klienta nebo termínování prací a dodacích lhůt.

Formát PJTF je klíčovou součástí nového konceptu workflow systémů, technologie Adobe Extreme. Koncepci Adobe Extreme popíšeme v samostatném článku, prozatím vystačíme s tím, že workflow vycházející z této koncepce je organizováno jako sestava aplikací, označovaných jako Job Ticket Processors. Program pro vyřazení stránek na tiskový arch čte instrukce z PJTF, jde tedy o "zpracovatele" JT, stejně tak je zpracovatelem (processorem) JT informací i RIP a další spolupracující aplikace.

Důležité je, že architekturu Adobe Extreme začínají podporovat vedoucí světoví výrobci. Agfa Apogee pracuje s daty ve formátu PJTF a odpovídá definici Adobe Extreme. Rovněž tak poslední generace RIPu Brisque od Scitexu a Infoprint 4000 od IBM používají architekturu Extreme. Agfa vůbec začala s implementací prvků Extreme mezi prvními a rozdíly mezi definicemi 1.0 a současnou verzí 1.1 odrážejí mnoho jejich připomínek. Formát PJTF je koneckonců otevřený a Adobe nabízí dalším producentům možnost spolupráce a doplnění formátu o objekty, použitelné v jejich aplikacích. Podle dostupných informací tato možnost zatím využívána není, přesto můžete PJTF data v současnosti generovat v těchto aplikacích:

  • Adobe Acrobat 4 umožňuje konvertovat do formátu PJTF tisková nastavení Distilleru a uložit je pro další použití např. v RIPu.
  • Corel Draw 9 nabízí možnost při generování souboru do formátu PDF uložit i PJTF data o zadavateli, požadovaném zpracování a způsobu dodávky.
  • Agfa Apogee používá PJTF již poměrně vyspělým způsobem. Implementace se neomezuje jen na obvyklé administrativní údaje, ale dovoluje ukládání a využívání řady informací pro nastavení výstupu dat - výstupní zařízení, frekvence a úhly rastrů, tiskové barvy a další. Stránka popsaná v PDF tak zůstává opravdu "čistá" a nezávislá na zařízení, data se nemění a pro výstup na jiném zařízení se mění jen data v souboru PJTF. To přesně odpovídá ideálům práce se soubory, popsaným v úvodu článku.
Jak jsme řekli, právě formát PJTF má ze všech popsaných návrhů největší šanci na masové rozšíření. Situaci má ulehčenou tím, že nemá zavedeného konkurenta, vstupuje do prostředí, kde zatím nikdo výsadní postavení nezískal. Zlomová změna "přes noc" ovšem rozhodně nehrozí. Zatím je na řadě mateřský formát, PDF. Přestože je dnes okolo PDF nebývale živo a do budoucna se určitě stane standardem pro sdílení a přenos dokumentů, pro značnou část pre-press průmyslu se formát PDF dennodenní realitou zatím nestal.

Pokud jde o PJTF, ani vlastní Adobe aplikace jej zatím nevytvářejí. Nejsou zde prostředky pro čtení PJTF dat a smysluplnou práci s nimi. Často je formát PJTF implementován jen zčásti. Například Xerox, který podporuje PDF v řešení DocuTech, také ještě nepřišel s převodem mezi svým formátem JT a PJTF. Nicméně tlak na Adobe a výrobce pre-press aplikací a zařízení je velký, a tak se dá očekávat postupné ohlašování dalších produktů podporujících PJTF.

Aby se používání JT stalo běžnou realitou, musí se jednomu nebo více producentům podařit prosadit vítězný formát, nebo i několik formátů, ovšem schopných navzájem spolupracovat. Výrobci pre-press a produkčních systémů (viz DocuTech) musí zapracovat na převodech jejich interních JT formátů do těchto standardů a nové produkty již uvádět jako kompatibilní se standardním JT formátem.Článek byl převzat ze zářijového čísla polygrafického měsíčníku Svět tisku, které právě přichází do distribuce. Časopis obsahuje 98 stran za cenu 49,- Kč vč. DPH, poštovného a balného!. Zářijové číslo obsahuje již zpravodajství ze Seyboldu v San Franciscu! Neváhejte proto a předplaťte si časopis tímto formulářem.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: