Scitex EverSmart Jazz - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Střední formát

Scitex EverSmart Jazz

31. března 2000, 00.00 | Jak obstál v naší podrobné recenzi skener, který přináší velké množství technických prvků slavné řady EverSmart za nevídaně nízkou cenu?

Dnes představíme jednu ze žhavých novinek na českém trhu. Skener Scitex EverSmart Jazz, který má v republice zatím jen dvě instalace - zcela první instalaci u nás jsme testovali v třebíčské společnosti Apage, v.o.s . Skener přináší velké množství technických prvků slavné řady EverSmart za nevídaně nízkou cenu. Díky tomu je velice zajímavou alternativou, pokud hledáte velmi kvalitní výstup za přijatelnou cenu. Článek je přejat z měsíčníku Svět tisku (č 3/2000), kde také naleznete přetištěné ukázky z práce skeneru, které nemá smysl publikovat v nízkém rozlišení.

Základní údaje

JAZZJAZZ je stolní skener určený pro zpracování všech běžných předloh ve vysoké kvalitě. Díky ověřené konstrukci a kvalitním parametrům vykazuje velmi dobré vlastnosti při digitalizaci jak odrazivých, tak i průsvitných předloh. Odrazivé předlohy lze digitalizovat přímo ze snímací desky. Omezena je pouze základna, a to na rozměr 432 x 305 mm. Třetí rozměr není omezen, protože víko s vestavěným prosvětlovacím nástavcem lze zcela odklopit. U průsvitných předloh je tloušťka omezena na 5 mm. Po technické stránce skener sice postrádá několik špičkových technologií Scitexu, ale stále nabízí XY-Stitching a fyzické rozlišení 2 000 x 6 000 dpi. Vzhledem k vnějšími rozměrům 360 x 870 x 620 mm a hmotnosti 70 kg se skener dá označit jako velmi robustní. Konstrukce a design jsou skoro shodné s ostatními typy řady EverSmart, pouze velmi výrazný nápis JAZZ vybočuje z jinak velmi konzervativního pojetí produktů Scitex.

Technická data

Ve skeneru je umístěn třířádkový CCD snímač s 8 000 elementy na jedné řádce. Jde zřejmě o velice podobný snímač, jaký se používá u vyšších modelů řady EverSmart. Optika nabízí fyzické rozlišení 2 000 x 6 000 dpi po celé aktivní ploše. Interpolací lze dosáhnout rozlišení až 6 000 x 6 000 dpi. Maximální denzita uváděná výrobcem je 3,7 D a bitová hloubka 42 bitů. Zde skener nabízí nižší hodnoty než Supreme, se kterým jej budeme často srovnávat (viz. např ZDE). Připojení k počítači je realizováno přes SCSI rozhraní a software je dodáván jak pro MacOS, tak i v budoucnu pro Windows NT 4.0.

XY-Stitching

Technologie dvojdimenzionálního pohybu snímací hlavy, označovaná jako XY, je v současnosti považována za nejprogresivnější řešení profesionálního plošného skenování. Snímací hlava je vždy umístěna kolmo na předlohu a může s minimálním zkreslením digitalizovat dopadající světlo. Stitching navíc umožňuje optimální nastavení všech parametrů pro různé oblasti předlohy. Prakticky se tedy snímací hlava pohybuje ve dvou směrech a načítá obraz po jednotlivých oblastech. Ty se následně skládají do výsledného výstupu. Elektronika tímto způsobem může reagovat na různé typy předloh nebo na různou kvalitu snímaného materiálu. Právě XY-Stitching lze považovat za řešení, které při zachování všech dobrých vlastností stolních skenerů nabízí vysokou kvalitu výstupu i přijatelnou cenu.

Srovnání

Na tomto místě nemůžeme vynechat srovnání s modelem EverSmart Supreme. Není žádným tajemstvím, že JAZZ je zjednodušenou variantou tohoto skeneru a stává se tak alternativou pro úsporu nákladů. Logickou otázkou tedy je, jaké jsou mezi oběma typy rozdíly. V první řadě má JAZZ nižší rozlišení, bitovou hloubku i denzitu. Přesto, jak jsme si již řekli, jeho parametry jsou stále velice dobré. Snímač je velmi podobný, pouze chybí systém aktivního chlazení a funkce MaxDR. To jsou špičkové technologie, které se do ceny vměstnat nepodařilo. U JAZZu chybí i možnost rozšíření na CopyDot a další technické drobnosti. Posledním výrazným rozdílem je zjednodušený software. Máme zato, že v tom spočívá největší rozdíl mezi oběma skenery, protože technické odlišnosti jsou sice výrazné, ale z pohledu běžných zakázek na českém trhu nejde o vysloveně dramatický propad.

Software

Dodávaný balík programů nese označení EverSmartScan 2.5.1. Pokud budeme tento produkt hodnotit z pohledu cenové kategorie skeneru, tak jde o poměrně propracovaný systém s většinou běžných funkcí. Pokud však srovnáme jeho možnosti s ovladači Supremu, pak je rozdíl propastný. Chybí paralelní zpracování a celá řada velmi užitečných funkcí. Jediné, co opravdu potěší, je SmartSet, tedy sada přednastavených hodnot. Pokud obsluha nemá zkušenosti nebo čas pro ruční nastavení, lze vybrat jeden z předdefinovaných režimů. Výsledky sice nedosahují kvalit práce zkušeného skeneristy, ale převyšují u nás běžnou masovou produkci.

Správa barev

Dodávaný software samozřejmě řeší i otázku správy barev. Přímo v EverSmartScanu je možno provádět jak barevnou kalibraci založenou na digitalizaci kalibračního terče, tak i nastavení separace do barevného systému CMYK. Celý systém je založen na standardní technologii ICC profilů.

Práce s negativy

U starších verzí ovladačů společnosti Scitex byl trochu problém s digitalizací negativů. Ovladače tuto funkci podporovaly, ale většinou se proces neobešel bez zásahu obsluhy. Nové ovladače již i tuto otázku řeší brilantně. Obsluha zvolí negativní typ předlohy a následně může přímo použít jeden z předdefinovaných typů filmového materiálu. Pokud není zpracovávaný typ v seznamu nebo nejsou výsledky optimální, je možné použít automatickou analýzu obrazových dat. Výsledky tohoto postupu můžete vidět na přetištěné ukázce a jsou opravdu velmi dobré. Samozřejmě je zde i nadále možnost kdykoli do tohoto procesu zasáhnout a barevné podání upravit.

EverSmartScan

Při testech byla nainstalována verze 2.5.1 pro operační systém MacOS. Jak bylo již napsáno, neumožňuje tento program paralelní zpracování úloh. To znamená, že pokud skener pracuje, jsou ovladače zaneprázdněné a neumožňují jinou práci. Z toho vyplývá i pracovní postup obsluhy.
Prvním krokem je vždy vytvoření náhledu, ze kterého se vychází při další práci. Protože skener nabízí technologii XY-Stitch, je možné i tento náhled provádět pouze pro vybranou oblast. To výrazně urychluje celý proces, pokud se zpracovává pouze jedna malá předloha. Na základě získaného náhledu se vytvoří jednotlivé výřezy, se kterými se dále pracuje. Již pro tento výřez jde přímo nastavit parametry a provést finální digitalizaci. Nevýhodou je, že parametry se nastavují pro všechny výřezy současně a obsluha ztrácí možnost optické kontroly výstupu. Proto tento postup není vhodný pro všechny případy.
Zkušená obsluha zvolí zřejmě pomalejší postup. Pro každý výřez si nechá vytvořit přesnější náhled, na kterém je možno dobře kontrolovat všechna nastavení, barevné korekce i přesnou kompozici. Pro geometrické úpravy je k dispozici poměrně málo nástrojů. Chybí například stranové převrácení, rotace nebo přesné měření velikostí a úhlů. Po stránce barevných úprav je situace lepší. Obsluha může nastavit světlý a tmavý bod, neutralizovat libovolnou barvu, provádět globální úpravy pomocí křivek nebo histogramů, nebo použít selektivní korekce založené na HSL barevném modelu.
Samozřejmostí u ovladačů této kategorie je USM ostření, možnost uložení přednastavených hodnot a pohodlné nastavení základních parametrů. Pro zpětnou digitalizaci tištěných předloh je k dispozici descreening. Všechny funkce jsou samozřejmě doplněny okamžitým náhledem, takže obsluha má plnou kontrolu nad výstupem.

Nelze si odpustit hodnocení. Ovladače mají profesionální vzhled a celou řadu velmi dobrých funkcí. Přesto nám některé základní chybí a úplná absence paralelního zpracování je hodně bolestná. Pokud si uvědomíme, že u skeneru lze vyměňovat skla s předem připravenými předlohami, tak je opravdu škoda času obsluhy. Taková je daň za výrazně nižší cenu ve srovnání se špičkovými modely řady EverSmart.

Testy

Scitex EverSmart JAZZ jsme podrobili standardní sadě testů. To znamená, že výsledky jsou srovnatelné se všemi dosud testovanými skenery, které postupně vycházejí ve Světě tisku. Asi nejzajímavější bude srovnání s modelem Supreme, který jsme testovali v ST 6/99. Výsledky testů jasně ukazují, kde jsou technické rozdíly mezi těmito skenery.

V testu denzity se žádné velké překvapení nekonalo. Pomocí testovacího transparentního klínu jsme naměřili rozsah od 0 D do 2,55 D. To znamená o stupínek méně, než u Supremu. Ve srovnání s ostatními značkami jde o dobrý výsledek. Testovací klín můžete vidět přetištěný na další straně. Další testy jsme zaměřili na ostrost snímání. Se standardně nastaveným ostřením skener dosáhl překvapivě vysoké ostrosti. Například ve srovnání s Agfou T5000Plus byl výsledek skoro o řád lepší. Vodítkem pro čtenáře může být i přetištěná ukázka skenu diapozitivu při rozlišení 2 500 dpi. Na výstupu jsou dobře patrné i nečistoty, kterých bychom se mohli zbavit při olejové montáži, kterou lze ke skeneru dokoupit.

Samostatnou kapitolou je geometrická přesnost. Díky XY-Stitchingu jsme nezaznamenali prakticky žádné geometrické nebo barvené zkreslení způsobené polohou předlohy na skle. Ve všech oblastech byly výsledky stejné, tedy vynikající.

Barevnost

Mírným překvapením skončil test barevné věrnosti. S použitím kalibračního terče IT 8.7/2 vyrobeného na papíře Kodak Ektacolor jsme měřili odchylku barevného podání. Je nutné zdůraznit, že na skeneru nebyla prováděna po instalaci barevná kalibrace, přesto bylo zcela patrné, že výsledný obraz byl posunut do magenty. Tento výsledek byl samozřejmě naměřen s vypnutím všech dodatečných barevných korekcí a přesné hodnoty posunu můžete vidět v tabulce. Z tabulky je patrné, že posun byl víceméně pravidelný, takže dodatečnou kalibrací by šlo dosáhnout výrazně lepších výsledků.

Produktivita

Součástí našich testů je i test produktivity práce. V jeho průběhu má zkušená obsluha za úkol zpracovat celou řadu předloh standardním pracovním postupem. Toto zadání v první řadě umožňuje dobře popsat celý proces digitalizace a navíc umožňuje čtenářům vytvořit si obrázek o celkové produktivitě práce. Srovnávání výsledků testů je smysluplné pouze se skenery stejné nebo vyšší třídy, protože u levnějších modelů se provádí výrazně méně nastavení a skenery samotné ušetří hodně času na kalibracích. Při testu byl skener připojen k počítači PowerPC s procesorem 200 MHz a 128 MB operační paměti. Instalován byl operační systém MacOS 8.6.

Celý test se skládal z nasnímání následujících předloh s odpovídajícími parametry:

  • 1x fotografie 13 x 18 cm při rozlišení 300 dpi se zachováním rozměru;
  • 1x diapozitiv 6 x 9 cm, snímaný při 300 dpi, 300 % zvětšení;
  • 3x diapozitiv 3,5 x 2,4cm, snímaný při 300 dpi, 300 % zvětšení;
  • 4x políčko negativního 35mm filmu, snímané při 300 dpi, 300 % zvětšení.
Čas byl měřen od založení předloh až po uložení posledního obrázku na hard disk počítače. Celkový čas potřebný pro provedení celé dávky byl 32 minut a 45 sekund. Sice nejde o žádný rychlostní rekord, ale ve srovnání se Supremem trvalo provedení testu déle o pouhé 2 minuty.

Celý test začal založením všech předloh do skeneru. Protože v ovladačích chybí rotace, bylo potřeba založit předlohy poměrně přesně. Poté si obsluha nechala udělat náhled oblasti s transparentními předlohami. Z náhledu začala vybírat jednotlivé předlohy a provádět nastavení. Pokud se šlo cestou použití SmartSetu, tak zpracování jednoho 35mm diapozitivu trvalo celkem 2 minuty a 30 sekund. Pokud obsluha prováděla ruční nastavení včetně úpravy barevného podání a selektivní úpravy některých barev, doba potřebná na zpracování jednoho diapozitivu se prodloužila na 3 minuty a 15 sekund. Celkově tedy čas potřebný pro zpracování 3 kusů 35mm diapozitivů a jednoho 6 x 9 diapozitivu byl 14 minut a 20 sekund.
Poté skener musel provést rekalibraci světelného zdroje a ostření. Tato operace zabrala celkem minutu a dvacet sekund. Poté následovala digitalizace samotná, která trvala 5 minut a 15 sekund.
Na závěr se digitalizovaly negativy. Při přechodu od odrazivých na průsvitné předlohy není změna nastavení nutná, takže odpadá prostoj s kalibrací. Zpracování jednoho políčka filmu včetně manuálních úprav trvalo necelé 4 minuty.

Celkově se dá říci, že pokud by obsluha nedbala na špičkovou kvalitu výstupu a prováděla pouze automatická nastavení, mohl být výsledný čas lepší o několik minut. Je otázkou, zda je tento postup typičtější.

Hodnocení

Scitex EverSmart JAZZ stojí v základním provedení 490 000Kč bez DPH. Tato cena je velice zajímavá s ohledem na výsledky testů. Pokud budeme hledat cenově srovnatelný produkt, tak JAZZ nabízí výrazně lepší kvalitu digitalizace s možná trochu méně komfortním uživatelským rozhraním. Pokud však skener srovnáme s kvalitativně srovnatelnými modely, jeho jasnou výhodou je velmi nízká cena. Můžeme konstatovat, že v ceně do půl miliónu korun nemá JAZZ konkurenci.

Pro Svět tisku připravil Jan Březina

Scitex EverSmart JAZZ

Typ skeneru

Plochý CCD skener s XY-Stitch

Rozlišní a snímatelná plocha

2 000 x 6 000 dpi

305 mm x 432 mm všechny druhy

Barevná hloubka

42 bitů

Maximální densita

3.7D

Rozměry

36 x 87 x 62 cm / 70kg

Pro recenzi poskytl

Apage v.o.s.

Cena

490 000Kč bez DPH

Přesné hodnoty barevné chyby při vypnutých korekcích:

 

Sken

Měření

Delta
 

L

a

b

L

a

b

deltaL

delta a

delta b

E

L13

52

-22

-30

45

-39

-34

7

17

4

18,8

L14

45

56

-16

40

64

-27

5

8

11

14,5

L15

78

12

79

72

19

91

6

7

12

15,1

L16

14

7

-1

8

1

2

6

6

3

9,0

L17

41

49

33

35

54

45

6

5

12

14,3

L18

36

-29

22

34

-45

33

2

16

11

19,5

L19

24

22

-34

13

27

-53

11

5

19

22,5

L22

71

12

16

68

12

10

3

0

6

6,7

                     

Průměr

           

5,75

8

9,75

15,1

Článek byl převzat z čísla 3/2000 měsíčníku Svět tisku. Bližší informace o časopisu naleznete na www.svettisku.cz.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Skenery  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: