XMPie uDirect: variabilní publikování z InDesignu ve velkém stylu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

XMPie uDirect: variabilní publikování z InDesignu ve velkém stylu

Adobe InDesign sazba

24. listopadu 2004, 00.00 | Nedávno uvedený plugin InDesignu společnosti XMPie představuje funkcemi i vazbou na
pokročilá řešení daného výrobce špičku v oblasti variabilního publikování. Jak uDirect
funguje? A které z jeho funkcí patří k těm opravdu zajímavým?

Není tomu tak dávno, co jsme našim čtenářům přiblížili aktivity společnosti Adobe, jež by měly posílit zájem kreativních profesionálů či dodavatelů tiskových služeb o tzv. variabilní, jinak též personalizované publikování. To může mít různé podoby, přičemž v souvislosti s Adobe a polygrafií je evidentní vazba na InDesign, sázecí program, který má ambice stát se nejvýznamnější aplikací svého typu. Variabilní publikování v InDesignu je založeno na nasazení odpovídajících pluginů. Těch je ve srovnání s obdobnými extenzemi konkurenčního QuarkXPressu zatím poměrně málo, postupně jich ovšem přibývá. Novinkou na trhu (která byla uvedena v podstatě souběžně s výše zmíněnou aktivitou Adobe a je v tomto kontextu míněna tak trochu jako vzorová) je plugin uDirect společnosti XMPie. Jedná se o produkt zajímavý jak nabídkou řady skutečně špičkových funkcí prezentovaných v uživatelsky velmi přívětivém hávu, tak vazbou na pokročilejší řešení XMPie, která již po nějaký čas patří k těm nejdůležitějším v dané oblasti. Není tedy divu, že jsme se pokusili v tomto článku uDirect a způsoby jeho využití přiblížit podrobněji.

Základní přiblížení

UDirect je, jak již bylo řečeno výše, plugin InDesignu (CS, Mac i Windows). Jedná se o prostředek, který umožňuje v několika krocích určit datový zdroj, ten provázat s dokumentem a poté provést výstup personalizovaných dokumentů na obrazovku či do souborů v různých formátech. Produkt je evidentně zaměřen na korporativní designéry či jiné osoby, které personalizaci využívají při mailingových 1:1 kampaních či jiných obdobných typech promočních akcí. Od tohoto způsobu zaměření se odvíjí koncepce produktu: ovládání je vysoce intuitivní a snadné - funguje v podstatě prostřednictvím jediné paletky, mající v některých funkcích vazbu na normální nástroje InDesignu. Jednoduchost ovšem není na úkor výkonnosti: uDirect dokáže při výstupu ošetřit řadu mezních stavů, jako jsou například přetékání či nedostatek textu, prázdné položky, různě velké obrázky apod., na flexibilitě pak v podstatě neomezeně přidávají možnosti použití podmínek. Kapitolou samou o sobě je výstup, který podporuje řadu specializovaných formátů, určených pro uvedený typ publikování. A jak jsme již naznačili výše, důležitou schopností uDirect je možnost jeho provázání s pokročilejšími řešení XMPie pro danou publikační oblast.

udir1f.gif

Paletka uDirect

Tolik základní přiblížení. Podívejme se nyní zblízka na výše zmíněné vlastnosti.

Propojení s datovým zdrojem

UDirect dokáže dokument naplnit daty, převzatými z textových souborů s oddělovači, a na platformě Windows také tabulek Excelu či databází ve formátech Access nebo dBase. Po načtení se v paletě uDirect zobrazí proměnné (tzv. Content Objects), odpovídající jednotlivým polím datového zdroje (záhlaví tabulky). Ty mohou reprezentovat buďto čistý text nebo odkaz na grafický či textový soubor. Následně provede uživatel linkování mezi dokumentem a datovým zdrojem, a to tím způsobem, že vytvoří/zvolí v dokumentu určitý prvek a tomu přiřadí požadovanou proměnnou. Uvedeným způsobem lze v případě textu naplnit obsah rámečku či textového řetězce, v případě grafiky se pak vyplňuje rámeček obrázkový.

Formátování

Po vložení lze proměnné formátovat standardními nástroji InDesignu a také nastavit některé specifické vlastnosti, které přijdou ke slovu při automatizovaném vyplňování proměnných obsahem z datového zdroje. V případě textu se dá takto určit copyfit, tedy způsob vyplnění daného textového rámečku. Produkt automaticky nastaví velikost písma a proklad tak, aby zabránil přetečení nebo podtečení, všechny tyto uvedené parametry lze různorodým způsobem kontrolovat, ošetřeno je rovněž zpracování prázdných záznamů (korektní vložení/vypuštění mezer). Bohaté jsou rovněž možnosti práce s grafikou: obrázek lze automaticky zarovnat podle rámečku nebo rámeček přizpůsobit obrázku, možné je také aplikování transformací, které byly danému rámečku přiřazeny apod. U obou typů objektů je pak možno kontrolovat i jejich viditelnost v rámci jednotlivých vrstev a dvoustránek dokumentu.

udir2f.gif

Kontrola pro copyfit

Pravidla

Na flexibilitě uDirectu výrazně přidává možnost tvorby objektu na základě pravidel. Ty se vytvářejí s pomocí specializovaného, značně intuitivního editoru, jež dovoluje způsob vytvoření položky popsat pomocí logických podmínek, výpočtů, statusu, způsobu formátování apod. Uvedenou možnost nabízí v určité podobě prakticky každý produkt pro variabilní publikování, uDirect zde lze nicméně rozhodně zařadit na špici. Dokumentace produktu mimochodem obsahuje několik praktických příkladů, ukazujících jak silným nástrojem mohou být pravidla při vytváření personalizovaných sdělení, která se liší například podle věku respondenta, počtu jeho dosavadních nákupů apod.

udir3f.gif

Editace pravidel

Náhledy

UDirect nabízí různorodé možnosti kontroly výstupu na obrazovce. Uživateli se zde především nabízí možnost přepnutí do zobrazovacího módu, odpovídajícího jednotlivým položkám aktuálního datového zdroje. Jinou možnost testování, a to bez konkrétního datového zdroje, nabízí tzv. Content Samples: designér zde může určit testovací hodnoty, kterými se naplnit daná proměnná. Takováto funkce je velmi užitečná při ladění složitějších výstupů nebo nastavení, která dosud nebyla ověřena v praxi. Konečně má uživatel k dispozici nasazení tzv. Proof Sets: jedná se v podstatě o možnost přenášet hodnoty z konkrétního datového zdroje nebo zvolené Content Samples prostřednictvím samostatného souboru. Ten je pak použitelný například při ladění designu na jiném pracovišti apod.

Výstup

Zásadní je v případě uDirectu samozřejmě schopnost výstupu. Podporována je řada formátů, a to jak těch "klasických", kterými jsou PDF, PostScript a JPEG, tak těch, jež jsou určeny pro variabilní publikování, tedy Creo VPS, PPML (PS a VDX) a Xerox VIPP. Podle typu formátu lze různě nastavit způsob zpracování písem a obrázků nebo externích textových souborů (vložení či linkování). Dále pak jsou k dispozici různé formy reakcí (zastavení generování, přeskočení záznamu aj.) na problémové stavy, ke kterým patří absence externího objektu nebo přetečení textu. Funkce Media Selection pak dovoluje přiřadit různým stránkám výstupu prostřednictvím pravidel odlišné výstupní médium resp. zásobník. (Vhodné například pro tisk brožur, používajících odlišný typ papíru pro obálku, samotný obsah a oddělovače kapitol.)

udir4f.gif

Kontrola výstupu

Vazba na jiná řešení XMPie

UDirect lze samozřejmě používat samostatně. Možná je nicméně i jeho vazba na jiná řešení XMPie, sdružená v sadě PersonalEffect, kterými jsou uProduce (serverové řešení pro tiskové a cross-media kampaně), uCreate (tvorba designu personalizovaných dokumentů v prostředí Adobe InDesignu, Adobe GoLive a Macromedia Dreamweaweru, kompozice SMS pro kampaně na mobilních telefonech) a uPlan (kampaně s pomocí databázových systémů). Podrobnosti lze dohledat v dokumentaci uDirect či na serveru výrobce, zde se spokojme s konstatováním, že uvedeným způsobem může uživatel vyměňovat jak design a definice vazeb na datové zdroje, tak i konkrétní data.

Závěrem

Výkonnosti odpovídá v případě uDirectu i cena, jež činí 2500 USD, přičemž za uvedenou sumu získá uživatel možnost výstupu do PDF a jednoho ze specializovaných variabilních formátů, podporu dalších formátů je nutno dokoupit zvlášť. To samozřejmě není nízká investice, je ovšem třeba si uvědomit, že produkty daného typu jsou garanty značného zisku a dokáží řešit úkoly, které by standardní prostředky zvládaly jen těžko či dokonce vůbec. Bez ohledu na to, zda je cena uDirect adekvátní či ne, si pak troufáme konstatovat, že se jedná o produkt, který kombinuje jednoduchost ovládání s výkonností, což je vlastnost, kterou předpokládaná cílová uživatelská skupina jistě ocení. Všem zájemcům pak doporučujeme bližší seznámení prostřednictvím odpovídající demoverze.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: