WebWorks Publisher: silný prostředek pro křížové publikování - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

WebWorks Publisher: silný prostředek pro křížové publikování

publikovani trend

17. prosince 2003, 00.00 | Produktů, umožňujících z téhož zdroje automatizovaně generovat různé podoby publikace,
přibývá. Málokterý je ale tak výkonný, jako řešení společnosti Quadralay Corporation,
dovolující i laikovi vytvořit fungující systém pro cross-media publishing.

Potřeba publikovat tentýž obsah v tištěné i elektronické podobě se stává stále naléhavější v mnoha oblastech. Více než v pre-pressu je tomu zejména v případě technické dokumentace, tedy manuálů nejrůznějších přístrojů či programů. Zde totiž nelze (na rozdíl od zmíněného pre-pressu i jiných oblastí) přijímat kompromisy ohledně interaktivity a členění vytvářené elektronické publikace: bez mnoha odkazů či ucelené a přehledné organizace se zkrátka publikace zmíněného typu neobejdou. Svým rozsahem, strukturou i nutností časté aktualizace přitom představují značný oříšek pro jakýkoli publikační nástroj. Situaci pak dále komplikuje skutečnost, že na obsahu uvedeného typu často spolupracuje řada autorů, kteří navíc obvykle nebývají profesionálními designery, přičemž vizuální styl tištěné i elektronické podoby má samozřejmě značný význam.

Reálných způsobů, jak naznačený náročný úkol řešit, je nicméně celá řada. Nejčastěji se zatím užívají postupy, počítající s manuálními úpravami: autoři nejprve vytvoří podklad, který je pak kvalifikovanými osobami (designer) převeden do podob pro tisk a elektronická média (Web, CD aj.). Takovýto postup je ovšem značně zdlouhavý, pracný a zvyšuje riziko zavlečení chyb do jednotlivých podob publikace, o trablech s aktualizací ani nemluvě.

Jako podstatně elegantnější se tedy jeví řešení, při kterém se z téhož zdroje (optimálně je to dokument převzatý bez úprav od autora) vytvoří paralelně různé podoby, a to pokud možno automatizovaně, bez nutnosti zásahu autora či designera. Systémy, postavené na jazyku pro popis obsahu XML (resp. dříve SGML) zde nabízí mnoho teoretického potenciálu, v praxi jsou ovšem zatím značně drahé a v mnoha ohledech vyžadují intervenci expertů. Najdou se ovšem i řešení, které za relativně dostupnou cenu umožní vytvořit automatizované cross-media workflow i netechnicky orientovaným uživatelům. Za modelovou ukázku zde lze považovat produkty společnosti Quadralay Corporation, o jejichž přiblížení bychom se rádi pokusili v tomto článku.

WebWorks Publisher

Klíčovým produktem v nabídce Quadralay, poskytujícím funkce, o kterých jsme hovořili výše, je WebWorks Publisher Professional. Ten nabízí (na platformě Windows) možnosti cross-media publikování z dokumentů Microsoft Wordu (pouze ve verzi 2000 a vyšší; v současnosti za zvýhodněnou cenu 850 USD) a Adobe FrameMakeru (stejná cena). Možnosti obou zmíněných verzí jsou si velmi podobné, my se každopádně v našem dalším výkladu zaměříme především na přiblížení verze pro Word, neboť ta je i v tuzemských podmínkách podstatně atraktivnější pro většinu uživatelů. (Adobe FrameMaker nabízí sice velmi výkonné prostředky pro tvorbu rozsáhlých publikací v profesionální pre-pressové kvalitě, je ovšem podstatně dražší než Word a samozřejmě zdaleka ne tolik zavedený či blízký normálním uživatelům, ke kterým patří zmínění autoři technické dokumentace či jiných obdobných publikací.)

V základu funguje Publisher coby konvertor dokumentů výše zmíněných aplikací. Uživatel v něm tedy určí v podobě tzv. projektu sadu dokumentů, které mají být převedeny do zvolených podob. Současná nabídka výstupních formátů přitom dovoluje vytvořit jak čistě webovské formy dané publikace (HTML 3.2, XHTML), tak verze pro různé "help-systémy" (WinHelp, Microsoft HTML Help, Sun JavaHelp aj.), PDA (Palm Reader), Microsoft Reader či aplikace, pracující s XML (vizuální podoba je určena pomocí kaskádových stylů či XSL). Zvláště výstup do XML zde umožňuje další zpracování vytvořené podoby pro tisk (například s pomocí XML podpory InDesignu či převodníků, jako je FOP). Příslušné nástroje také dovolují vytvořit (a zkontrolovat) obsah (accessible content), určený pro zrakově postižené osoby, odpovídající požadavkům Section 508.

webworks4f.gif

Prostředí WebWorks Publisheru pro Word.

Převod je založen na stylech a šablonách. Uživatel v rámci nastavení projektu jednak určí vzhled jednotlivých stylů šablony (nebo se spokojí s přednastavenými možnostmi), určujících podobu vytvořené publikace, a dále definuje přemapování stylů zdrojového dokumentu na styly této šablony. V případě Wordu jsou podporovány odstavcové, znakové i tabulkové styly a také funkce pro zpracování textu (automatické náhrady pomocí patternů), tvorbu odkazů (převádí se odkazy a křížové reference Wordu) a převod grafiky (vlastní tiskový driver vytváří pracovní postscriptovou podobu jednotlivých obrázků, která se pak konvertuje podle nastavení do formátů jako je GIF, JPEG, PNG či BMP), takže možnosti ovlivnit podobu vytvořeného dokumentu jsou opravdu značné. Je ale jasné, že vytvořit odpovídající styly a mapování a dále přinutit autory k dodržení unifikovaného způsobu strukturování dokumentu je, přinejmenším zpočátku, dosti náročné. Na druhou stranu je uvedená metoda značně intuitivní a výkonná a při dobře navrženém workflow lze publikovat zvolený obsah opravdu rychle a automatizovaně.

Převod dokumentů je ve WebWorks založen na projektech a šablonách.

Velmi zajímavá je možnost určit v rámci zdrojového dokumentu variace obsahu pro každý typ výstupu. Je toho dosaženo díky podpoře podmínek (Publisher pro Word používá poněkud zavádějící termín "media types"), které lze pro daný obsah určit s pomocí odpovídající nabídky, přidané do prostředí Wordu (u FrameMakeru je podporována zabudovaná technologie pro tzv. conditional content). Uživatel tedy může například přikázat vložení, převod či vypuštění určitého obsahu pro zvolenou výstupní podobu (různé podoby textu a obrázků pro tiskový a online výstup) nebo generovat prvky, potřebné pouze pro elektronickou podobu (kontextová nápověda, obrázkové mapy v HTML aj.).

Možnosti automatizace celého řešení pak o úroveň výše posouvá nasazení vlastního makro jazyka. Ten dovoluje kontrolovat takové operace, jako jsou správa souborů či manipulace se styly, textem a grafikou, a využít takové programovací konstrukty, jako jsou cykly, čítače nebo podmínky. Nastavení maker se přiřazují převodním šablonám - obvyklý scénář zde tedy předpokládá pracovníka, který vytváří příslušné programové konstrukty, zatímco normální uživatelé systému nemusí nic programovat a ani při převodech měnit své postupy.

Možnosti automatizace výrazně zvyšuje nasazení makro jazyka.

Další rozšíření

Výše naznačené možnosti Publisheru (které jsme samozřejmě mohli v rámci tohoto článku naznačit jen ve značné zkratce) lze rozšířit s pomocí dalších produktů. Konkrétně je to Import Utility (349 USD), plugin Wordu či FrameMakeru, umožňující do dokumentů zmíněných aplikací importovat obsah, kódovaný ve formátech RoboHelp (specializovaná aplikace pro tvorbu elektronické nápovědy), Microsoft HTML Help a HTML, při zachování různých charakteristik. Díky tomu lze tedy Publisher snadno nasadit ve workflow, využívajících zmíněných formátů.

Pro ty, kdo chtějí činnost Publisheru zcela automatizovat a/nebo využít v prostředí sítí propojených autorských týmů, je zde AutoMap (2500 USD serverová komponenta, 275 USD klientská komponenta). Toto řešení pracuje formou klient-server, přičemž klientská komponenta umožňuje spouštět a kontrolovat serverově prováděnou konverzi přímo z prostředí Wordu či FrameMakeru. Činnost AutoMap lze dále kontrolovat pomocí skriptů, což mimo jiné nabízí možnost provádět automatizované hromadné konverze určeného obsahu v rámci sítě v zadaném čase. Modul AutoPDF (995 USD) pak přidává ke zmíněnému řešení možnost generování PDF souborů ze zdrojových dokumentů, a to při zohlednění řady specifických vlastností (odkazy, záložky, písma, vodoznaky aj.).

Závěrem

I když je možná naznačený způsob využití produktů společnosti Quadralay pro mnohé naše čtenáře okrajový, považovali jsme přesto za užitečné tato řešení představit. Dobře totiž ukazují, jakými zajímavými postupy lze již dnes v praxi řešit úkoly, kterým se časem nevyhne žádná oblast publikačního průmyslu. Ti, kdo zpracovávají technickou dokumentaci či jiný obdobný obsah ve větších objemech, pak budou jistě zejména o WebWorks Publisheru ve verzi pro Word reálně uvažovat - poměrně vysokou cenu bohatě vyváží úspory práce a času, jež toto řešení přináší.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: