Vánoce, Vánoce, zase ty Vánoce - Vánoční animované PFko v After Effects, 2. díl - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


VSE

Vánoce, Vánoce, zase ty Vánoce - Vánoční animované PFko v After Effects, 2. díl

13. prosince 2010, 00.00 | Vánoční čas se od minulého dílu našeho tutoriálu opět o něco přiblížil, Vánoce už klepou, a někde možná dokonce i buší, na naše dveře. Z kuchyně se jistě mnohde nese ona magická a povznášející vůně vánočního cukroví. I my jsme si toho minule poměrně dost "napekli" a dnes si výsledky naší dosavadní práce trochu nazdobíme. Tak honem do toho, ať můžeme naše PFko servírovat.

Pokud nemáme v časové ose zobrazenu naši finální kompozici Pohlednice, otevřeme si ji dvojklikem na název kompozice v panelu Project. Klikneme na vrstvu Ramecek/ramecek.psd a zduplikujeme si tuto vrstvu stiskem Ctrl+D (Edit>Duplicate). Režim krytí ve sloupečku Mode si u této nově vzniklé vrstvy nastavíme na Add. Pokud sloupeček Mode v časové ose nevidíte, použijte přepínač Toggle Switches/Modes. Ale to už známe z minula. Pro lepší orientaci v časové ose si znovu můžeme naše vrstvy přejmenovat, například na Ramecek1 a Ramecek2. Zde to není zcela nutné, v těch několika layerech se budeme poměrně dobře orientovat, ale u rozsáhlejších projektů to rozhodně doporučuji.

A nyní už začneme přidávat různé efekty a umísťovat si jednotlivé prvky našeho PFka do finální pozice a velikosti. Některé z efektů si ještě následně naanimujeme. Vybereme si první vrstvu Ramecek1 a aplikujeme na ni efekt 4-Color Gradient - z menu (Effect>Generate>4-Color Gradient) nebo přetažením z panelu Effects & Presets, případně klikem pravého tlačítka myši na název vrstvy v časové ose a výběrem z kontextového menu. Pomocí tohoto efektu si obarvíme náš rámeček, aby nebyl jen jednobarevný. V panelu Effect Controls si u položek Color 1 až Color 4 navolíme nějaké barvy v tónu modré - například temnou modrou až černou, pak třeba temnější fialovou, světle modrou a bílou. To ale není striktní, záleží na vašem pojetí.

Pomocí zaměřovacích terčíků si umístíme v okně náhledu kompozice oblasti působení jednotlivých barev. To učiníme jednoduchým uchopením a přetažením terčíků v ploše obrazu. Abyste terčíky viděli, musíte mít označený daný efekt v panelu Effect Controls. Mnou připravený rámeček má grafiku v levém horním a pravém dolním rohu. Umístil jsem tedy do každého rohu vždy dva terčíky s kontrastními barvami (tmavá/světlá). Terčíky můžeme umístit také dalším způsobem. Klikneme na ikonu terčíku u položky Point 1. V okně náhledu se objeví zaměřovací kříž z os X a Y, který zobrazuje aktuální polohu působení barvy. Pomocí zaměřovacího kříže klikneme do oblasti, kde má daná barva působit (pro Color1 platí Point1 atd.). Terčíky můžeme umístit samozřejmě také přímým zadáním numerických hodnot v panelu Effect Controls v parametru Point1 až Point4. Tím máme obarvení rámečku hotovo.

Dále si upravíme velikost naší smyčky textu. Označíme si v časové ose vrstvu VanocniText. Stiskneme klávesu S (jako Scale) a rozbalí se nám stopa Scale pro nastavení velikosti. Hodnotu nastavíme přibližně na 75 %. Můžeme to udělat klikem do numerického pole a vepsáním hodnoty, jednodušší je ale klasické umístění kurzoru nad numerickou hodnotu a tažení doleva nebo doprava (se stisknutým tlačítkem myši). Se stále označenou vrstvou VanocniText uchopíme v okně náhledu náš text a přesuneme jej někam do pravého horního rohu naší pohlednice. Dáváte-li přednost numerickému zadání, stiskněte s označenou vrstvou VanocniText klávesu P (jako Position) a nastavte pozici textu v obraze tímto způsobem.

Na vrstvu Ramecek2 si přetáhneme efekt Glow a hodnotu parametru Glow Radius nastavíme přibližně na 70. V časové ose si označíme modré pozadí (zcela spodní vrstvu), v mém případě se jmenuje Royal Blue Solid 1, ale pokud jste si nastavili pozadí v jiné barvě, bude se jmenovat jinak. Na tuto vrstvu aplikujeme další efekt. Tentokrát to bude efekt s názvem CC Snow. A opět si upravíme hodnoty jednotlivých parametrů v panelu Effect Controls. Chceme-li hustší sněžení, zvýšíme hodnotu u parametru Amount. Já jsem zvolil nějakých 2 600. Zvětšit si můžeme také velikost vloček, a to pomocí parametru Flake Size. Tak nastavíme třeba 3. Aby bylo sněžení trochu výraznější, můžeme zvýšit hodnotu průhlednosti v položce Opacity na 70. Rychlost "padání" sněhu ponecháme v položce Speed na 1. A nastavíme si ještě jeden parametr. Tím bude Amplitude, kde zvýšíme hodnotu třeba na 8. Tento parametr nám zajistí, že naše vločky budou poletovat více ze strany na stranu.

Vypadá to, že efekt CC Snow není cyklický (snadno zkontrolujete porovnáním snímků opakovaným stiskem kláves Home - End). Budeme-li tedy chtít, aby naše PFko bylo nekonečnou smyčkou, musíme si opatřit začátek a konec nějakou prolínačkou nebo nastavením průhlednosti. My si ukážeme variantu, kdy nám na začátku animace sněžit začne a na konci přestane. Naanimujeme si tedy parametr Amount. Jezdec časové osy si nastavíme do 1 sekundy (1:00). Klikneme na ikonu stopek u položky Amount v panelu Effect Controls. Tím se nám vytvoří klíčový snímek v tomto čase s hodnotou 2 600. Posuneme jezdec do času 14:00, myší klikneme na vytvořený klíčový snímek v čase 1:00. Ten se nám žlutě zvýrazní. Pokud stopu s klíčovým snímkem nevidíte, lze jej zobrazit stiskem klávesy U při označené vrstvě. Takto zvýrazněný klíčový snímek si zkopírujeme stiskem Ctrl+C a ihned vložíme Ctrl+V. Vloží se nám automaticky na místo, kde je umístěný jezdec časové osy. Nyní už jen opatříme začátek a konec klíčovými snímky s hodnotou Amount 0. Nejrychleji to lze asi provést stiskem klávesy Home (jezdec na začátek), úpravou hodnoty Amount na 0, pak stiskem klávesy End a opět úpravou hodnoty Amount na 0.

vanoce2-04-big.jpg
klikněte pro zvětšení

Tak, a pomalu finišujeme. Upravíme si naši vrstvu Vlocka/ramecek.psd. Pomocí přepínače Toggle Switches/Modes se případně přepneme do režimu, ve kterém vidíme ve vrchním pruhu ikony a vedle vrstev jednotlivé přepínače. U vrstvy Vlocka/ramecek.psd si klikem do posledního ze skupiny tří políček (je to ten sloupeček s ikonou krychle ve 3D pohledu) aktivujeme 3D vrstvu.

To nám umožní animovat tuto vrstvu nejen v souřadnicích X a Y, ale také v ose Z. Vrstva zůstane sice stále plochá, ale můžeme s ní pohybovat jako s rovinou v 3D prostoru. Pokud jsme si vločku zarovnali ve Photoshopu na střed formátu, objeví se nám 3D osy přesně v jejím středu. Vločku si posuneme do levého dolního rohu. Uchopíme ji za červenou osu (X), posuneme v okně náhledu doleva a následně posunem za zelenou osu (Y) dolů, aby její okraj vyčníval malý kousek ven z formátu. Ale umístění je opět na každém z vás. Naanimujeme si pohyb vločky. A znovu si zopakujeme to, co už vlastně umíme. Označíme vrstvu Vlocka/ramecek.psd, stiskneme R pro rotaci, posuvník časové osy umístíme na začátek, klikneme na ikonu stopek u parametrů X Rotation a Z Rotation, přesuneme jezdec časové osy na konec a u parametru X Rotation nastavíme hodnotu 2x +0,0 a hodnotu Z Rotation na 1x +0,0.

A zase - pro dokonalou bezešvost smyčky si můžeme klíče z konce posunout o jeden snímek doprava. K dokončení práce na této vrstvě nám ještě chybí aplikovat efekt Glow, ve kterém upravíme hodnotu parametru Glow Radius na 22. A poté efekt Roughen Edges, kde z přednastavených presetů v položce Edge Type vybereme volbu Photocopy.

Vrstvu Vlocka/ramecek.psd si zduplikujeme pomocí Ctrl+D. U první z obou vrstev si nastavíme režim krytí na Add (přepnout se můžeme pomocí Toggle Switches/Modes, ale to už je nám notoricky známé). A ještě si u jedné z obou vrstev prohodíme klíčové snímky. Ty ze začátku dáme na konec a ty z konce zase na začátek. Stačí označit tažením myši oba klíče v čase 0, posunout si je někam do středu časové osy, pak posunout ty koncové do času 0. A následně umístit ty zbývající dva do času 15:00.

Teď už zbývá opravdu jen poslední efekt. Označíme si vrstvu Ramecek2 a aplikujeme na ni efekt CC Light Rays. U položky Intensity zvedneme hodnotu na 200. Zbývá nám tento efekt naanimovat. Zaměřovací terčík efektu si umístíme někam do levé spodní části ornamentu vloček, který máme umístěn v levém horním rohu obrazu. S jezdcem na počátku časové osy klikneme na ikonu stopek vedle parametru Center. S označenou vrstvou Ramecek2 stiskneme U a klíčový snímek parametru Center si zkopírujeme do posledního snímku. Můžeme použít opět klik na klíčový snímek, stisk Ctrl+C, posun jezdce na konec stiskem End, potom stisk PageDown pro posun o jeden sníme dále a pak Ctrl+V pro vložení zkopírovaného snímku. Poté jezdec umístíme do poloviny času (07:15) a v okně náhledu přesuneme zaměřovací křížek do pravého horního rohu našeho ornamentu z vloček. Tak se automaticky vytvoří klíčový snímek a efekt bude "cestovat v obraze". Můžete stejným postupem aplikovat i více klíčových snímků, pokud požadujete, aby cesta paprsků byla třeba komplikovanější. Identický postup zopakujte ještě jednou, tentokráte pro pravý spodní roh rámečku. V panelu Effect Controls budete mít tedy Efekty CC Light Rays celkem dva, jeden se bude jmenovat CC Light Rays a druhý CC Light Rays 2. Každý bude animovaný jiným způsobem.

Pokud chcete, můžete si pro lepší čitelnost textu přidat na vrstvu VanocniText nějaký styl vrstvy, například vržený stín (Layer>Layer Styles>Drop Shadow). Vše podle citu.

vanoce2-08-big.jpg
klikněte pro zvětšení

A máme hotovo. Kdo má rád ještě více okázalosti, může pokračovat ve "zdobení", ale nic se nemá přehánět. Tak se honem vrhněte do renderování, ať můžete hotovou práci předat nebo odeslat.

K dosažení stejného či podobného výsledku by šlo samozřejmě použít mnohé jiné postupy, někdy snad třeba i jednodušší, ale snažil jsem se v průběhu tutoriálu ukázat různé funkce, efekty a postupy tak, abyste si něco odnesli i pro další odlišné projekty. Zejména hodnoty v nastavení některých efektů nejsou žádným dogmatem a doporučuji vám s nimi experimentovat. Kreativitě se meze nekladou. Můžete samozřejmě měnit barvu pozadí, přechody písma i rámečku udělat v odlišných tónech, zvolit jiný text či jiný font. Bavte se a mějte na paměti to hlavní. Do každé své práce dáváte kousek sebe a zcela určitě se najde spousta lidí, které vaše práce osloví, potěší a udělá jim radost. A třeba je na chvíli vytrhne z předvánočního shonu a na malý okamžik si uvědomí, že kouzlo Vánoc je tu pro každého. Stačí jen ochutnat. Krásné Vánoce.

Finální projekt vánočního přání a výsledné video si můžete stáhnout zde:

AE projekt + MOV video (30 MB)

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Digitální video  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: