Typéfi Publishing System: pokročilý publikační systém nové generace - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Typéfi Publishing System: pokročilý publikační systém nové generace

xml

2. září 2005, 00.00 | XML, InDesign, Microsoft Word a systém pro správu obsahu: takové jsou základní
komponenty řešení pro automatizovanou sazbu a cross-media publishing společnosti Typéfi
Systems. Jak dané řešení konkrétně funguje a komu může být k užitku?

Jedna ze zásadních technologií pro práci s informacemi, jazyk XML, je značně atraktivní i v oblasti publikování, pre-press z toho nevyjímaje. Důvod je zde zřejmý: XML dovoluje popsat obsah nezávisle na jeho vyjádření, což může být zajímavé zejména v případě cross-media publikování a také při automatizované tvorbě publikací. Jak jsme se ale před nějakým časem pokusili na Grafice ukázat, skutečně atraktivních aplikací XML dnes v dané oblasti nacházíme poskrovnu. Otázkou přitom zůstává, zda je to určitou nedokonalostí existujících nástrojů či slabými místy technologie samotné.

Z nástrojů, které je dnes možno pro XML v oblasti počítačové sazby reálně použít, lze jmenovat především ty, které se nabízí v případě hlavních sázecích aplikací dneška, tedy QuarkXPressu a Adobe InDesignu. Zejména InDesign přitom zaujme, a to jak svými schopnostmi v daném ohledu, tak vazbou na další publikační prostředky Adobe (zejména program pro tvorbu webových prezentací GoLive a také editor určený pro redakční systémy InCopy). Naznačený potenciál ovšem nebývá v praxi právě využit, možná i proto, že se stále nedostává konkrétnějších scénářů, které by dokázaly uživatele přesvědčit o tom, v čem je využití XML pro danou oblast skutečně přínosné. Přesto se ale nějaké takovéto scénáře najdou: příkladem za všechny mohou být ty, které společnost Typéfi Systems rozvíjí v rámci svého publikačního systému Typéfi Publishing System (TPS). V tomto našem článku bychom se proto rádi na uvedené řešení podívali podrobněji.

Základní přiblížení

TPS je řešením, založeným na architektuře klient-server. Serverová komponenta se přitom stará jak o samotnou sazbu z XML dat pomocí InDesignu, tak správu informací v daném formátu (provozuje systém správy obsahu). Na straně klienta jsou pak pomocí Microsoft Wordu pořizovány odpovídající zdrojové dokumenty a s pomocí odpovídajících pluginů dále šablony InDesignu určující podobu výstupu. Řešení je multiplatformní, neboť serverová komponenta je napsána v jazyce Java a lze ji tudíž provozovat ve Windows, na Macovi i v Linuxu, pro chod stačí podle výrobce 384 MB RAM (doporučeno 512 MB) a procesor třídy Pentium III a vyšší či G4 a vyšší. Na to, že se jedná o pokročilý publikační systém, jsou takovéto nároky značně příznivé. Podle tvrzení výrobce se přitom kompoziční engine může pochlubit značnou výkonností (15 000 zalomených stránek v hodině při standardní konfiguraci), která značně narůstá v případě nasazení Adobe InDesign Serveru na víceprocesorových strojích. Výstupem kompozičního enginu mohou být jak nativní dokumenty InDesignu, tak PDF soubory či soubory v XML (převod vysázených dokumentů do podoby určené k zpětné editaci či uložení do systému správy obsahu). Ke správě systému slouží webový prohlížeč, což samozřejmě celý management značně usnadňuje.

typefi1f.jpg

Schéna naznačující způsob fungování TPS

K technickým detailům

XML využité v rámci systému odpovídá jazyku DocBook, který je primárně určen k tvorbě technické literatury či obecně strukturovaných knižních publikací. Bez přehánění lze říci, že se jedná o dnes zřejmě nejpropracovanější XML dialekt pro oblast publikování, který postačí na většinu požadavků, jež dnes lze mít na strukturu publikace. K pořizování XML dokumentů v daném formátu v prostředí Wordu (2000, XP, 2003) přitom slouží odpovídající plugin TPS Writer., který dovoluje vše zajistit v známém prostředí bez nutnosti rozumět XML či vepisovat do textu tagy daného jazyka. Uvedený prostředek zajišťuje jak export, tak import obsahu v daném formátu: možnost zpětného načtení zde dovoluje například zpětně zpracovávat dokumenty, které byly v pozdějším procesu sazby dodatečně upraveny.

K návrhu šablony InDesignu pak slouží odpovídající sada pluginů označená jako TPS Designer. Ta dovoluje do šablony zakomponovat přemapování XML tagů na textové i obrazové rámečky a využívat proměnná datová pole pro čítače (čísla kapitol a sekcí) a další automaticky generované údaje. Vzhled publikace se řídí předlohovými stránkami, které lze přiřadit odděleně jednotlivým sekcím publikace, možné jsou pak nastavení různých podmínek, například automatické nulování čítačů při přechodu na novou sekci atp. Značnou "inteligencí" se pak vyznačuje funkce SmartSize, jež dovoluje definovat vztahy mezi objekty tak, aby v průběhu sazby byly nastaveny odpovídající velikosti či umístění textových i obrázkových objektů dynamicky, podle toho, jak rozsáhlý obsah je načítán. Obdobně inteligentně se pak systém dokáže chovat i při sazbě tabulek, obrázků, výčtů, sidebarů a dalších prvků.

Zajímavá je vazba mezi šablonou InDesignu a TPS Writerem pro pořizování předlohy ve Wordu: ze šablony se totiž generuje XML konfigurační soubor, na jehož základě se pak uživateli ve Wordu nabízí takové tagy, resp. takové prvky návrhu, které byly navrženy v šabloně (například odpovídající způsob číslování kapitol, umisťování obrázků či sidebarů apod.). Možná je i validace daného dokumentu Wordu proti zmíněnému konfiguračnímu souboru, v jejímž rámci se provede přemapování elementů, které dané šabloně neodpovídají.

Závěrem

TPS je zajímavým systémem, jehož výhody se projeví zejména tam, kde je třeba dlouhodobě a ve větších týmech pracovat na tvorbě publikací, u kterých je vyžadován unifikovaný vzhled. Vazba na Word zde dovoluje autorům a redaktorům vytvářet podklad k sazbě v důvěrně známém prostředí, přičemž dokument, který opustí jejich procesor, je prakticky bez jakékoli další intervence automaticky zformátován. Skutečnost, že jsou XML informace ukládány do systému správy obsahu pak dovoluje snadné dohledání opakované využití téhož obsahu, navázání na jiné systémy (pro správu obsahu, online vkládání atp.), možnost dlouhodobého uchování podkladů bez závislosti na konkrétní aplikaci a leccos dalšího. Uvedené schopnosti takto ocení zejména vydavatelé odborné literatury, seznamů jako jsou Zlaté stránky či periodik a také subjekty z enterprise oblasti. Výrazné úspory lidské práce a též urychlení i unifikování workflow si ovšem výrobce nechá dobře zaplatit: podle nám dostupných informací se cena instalace TPS pohybuje v řádech desítek tisíců USD. Bez ohledu na cenu je ale TPS rozhodně pěknou ukázkou toho, že kombinace XML a sázecí aplikace může být v praxi skutečně dobře použitelná.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: