Tutoriál pro Adobe Illustrator: webová stránka „V rekonstrukci“ - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Tutoriál pro Adobe Illustrator: webová stránka „V rekonstrukci“

22. března 2011, 00.00 | Při zásadnější přestavbě nebo redesignu webových stránek je vhodné na to v mezičase před umístěním nové prezentace potenciální návštěvníky upozornit. Stránka napodobující „práce na silnici“ je oblíbeným tématem a v tomhle tutoriálu si jednu takovou vyrobíme v Illustratoru.

Pozn.: Tutoriál je psán pro Illustrator CS3, ale tvořit můžete takřka v jakékoliv verzi programu. Návod vyžaduje mírně pokročilé znalosti aplikace, doba trvání tvorby grafiky je asi 2 hodiny (velmi tady záleží na zručnosti a zkušenosti uživatele v používání nástroje Mřížka). Uvedené klávesové zkratky platí pro Mac OS X, uživatelé Windows si nahradí Cmnd za Ctrl a Opt za Alt. Všechny obrázky níže si můžete rozkliknout na větší náhled.

1) Natáhněte si obdélník o rozměrech (š × v) 8 × 8,5 cm. Zvolte Efekt > Stylizovat > Zaoblení rohů (1 cm) a následně Efekt > 3D > Natočit s hodnotami podle obrázku.

ill_tutor_under-construction_1f.jpg

2) Vyberte Objekt > Rozdělit vzhled a poté zkopírujte objekt dolů (Cmnd+C/Cmnd+B). Kopii posuňte o nějakých 5–7 bodů dolů (opakované stisknutí šipky dolů). Vytvořte malý obdélník (pro názornost zelený), maximálně si nazoomujte grafiku a umístěte obdélníček tak, aby se přesně dotýkal zaoblení horního i spodního tvaru. Výrazně pomoci vám může také zapnutí Automatických vodítek (Cmnd+U). To stejné udělejte i na protilehlém rohu (viz obrázek).

ill_tutor_under-construction_2f.jpg

ill_tutor_under-construction_3f.jpg

ill_tutor_under-construction_4f.jpg

3) Označte oba zelené obdélníčky spolu se spodním velkým (červeným) a pomocí Cestáře je slučte do jednoho tvaru, který pošlete dozadu. Pak označte horní (oranžový), zkopírujte dolů (Cmnd+C/Cmnd+B), kopii nechte označenou, přiberte do výběru spodní zelený a přes Cestář odečtěte.

ill_tutor_under-construction_5f.jpg

ill_tutor_under-construction_6f.jpg

4) Oběma objektům přiřaďte přechody jako na obrázku.

ill_tutor_under-construction_7f.jpg

ill_tutor_under-construction_8f.jpg

5) Horní tvar pomocí Cmnd+C/Cmnd+F zkopírujte dvakrát (!) dopředu. Nejsvrchnější tvar posuňte jedním stisknutím šipky nahoru o 1 bod. Objektu pod ním přiřaďte bílou barvu. Znovu označte tvar zcela nahoře, stiskněte klávesu Option a zatáhněte za levou nebo pravou stranu. Držení klávesy Option zajišťuje roztažení objektu od středu na obě strany. Velikost objektu zvolte tak, aby ze spodního bílého tvaru byla vidět jenom tenká, do ztracena jdoucí „zatáčka“ na hraně. Potom označte oba objekty (ten úplně nahoře a ten bílý pod ním) a pomocí Cestáře je odečtěte.

ill_tutor_under-construction_9f.jpg

ill_tutor_under-construction_10f.jpg

ill_tutor_under-construction_11f.jpg

6) Natáhněte obdélník 6 × 8 cm. Nástrojem Přímý výběr označte levý horní rohový kotevní bod, stiskněte Shift a potom šestkrát šipku doprava. To samé udělejte s protějším rohem na druhou stranu. Natáhněte elipsu širokou 6 cm a vysokou 3 cm, zarovnejte ji na střed s lichoběžníkem a za použití Automatických vodítek zarovnejte tak, aby se boční kotevní body elipsy kryly se spodními rohovými body lichoběžníku.

ill_tutor_under-construction_12f.jpg

ill_tutor_under-construction_13f.jpg

7) Uchopte nástroj Změnit kotevní bod (Shift+C) a klepněte s ním na horní bod elipsy. Označte oba tvary a přes Cestář je slučte do jednoho. Potom vezměte Pero (P), najeďte s ním nad bod označený na obrázku a až se u kurzorové ikonky pera objeví symbol mínus, tak na bod klepněte a tím jej odmažte. To stejné udělejte s protilehlým bodem. Výsledku přiřaďte stejný gradient jako boční hraně v bodě 4.

ill_tutor_under-construction_14f.jpg

ill_tutor_under-construction_15f.jpg

ill_tutor_under-construction_16f.jpg

ill_tutor_under-construction_17f.jpg

ill_tutor_under-construction_18f.jpg

8) Vytvořte elipsu 6 × 3 cm, posuňte ji za tělo kuželu, zarovnejte na střed, nechte dole kousíček koukat a přiřaďte jí přechod jako na obrázku (barvy v RGB).

ill_tutor_under-construction_19f.jpg

9) Natáhněte dva bílé obdélníky (každý vysoký 2 cm) a každému dejte Efekt > Pokřivit > Klenba (nastavení na obrázku). Potom u obou Objekt > Rozdělit vzhled a umístěte je na kužel, jak vám budou sedět nejlépe. Následuje obvyklý postup… zkopírujte tělo kuželu nahoru (Cmnd+C/Cmnd+F), přiberte do výběru jeden z bílých oblouků a na Cestáři s Option zvolte Průsečík. Opět kopie těla kuželu, přibrat do výběru druhý oblouk, Cestář, průsečík. Oběma pruhům dejte lineární gradient černá 5 % – bílá – černá 10 %.

ill_tutor_under-construction_20f.jpg

ill_tutor_under-construction_21f.jpg

ill_tutor_under-construction_22f.jpg

ill_tutor_under-construction_23f.jpg

10) Udělejte vršek kuželu z obyčejné elipsy s přechodem jako na screenshotu. V přesném zarovnání elipsy s kraji kuželu vám pomůže opět maximální zoom a Automatická vodítka.

ill_tutor_under-construction_24f.jpg

11) Komplet celý vršek kuželu umístěte na jeho „podložku“ a Perem si nakreslete tvar podobný tomu zelenému na obrázku. Potom znovu zkopírujte tělo kuželu dopředu (Cmnd+C/Cmnd+F) a z této kopií a zeleného tvaru vytvořte pomocí Cestáře průsečík. Nahoře nám ještě kousek přečuhuje, takže zkopírujte dopředu malou elipsu na vršku kuželu, posuňte ji zcela dopředu pomocí zkratky Cmnd+Shift+), přiberte do výběru zelený tvar a na Cestáři za držení Option zvolte Odečíst. Výsledku dejte bílou barvu a krytí 30 %.

ill_tutor_under-construction_25f.jpg

ill_tutor_under-construction_26f.jpg

ill_tutor_under-construction_27f.jpg

ill_tutor_under-construction_28f.jpg

ill_tutor_under-construction_29f.jpg

12) Stejným postupem za použití kopií spodních objektů, Perem nakreslených tvarů a Cestáře vytvořte další dva odlesky na spodku kuželu. Místo čistě bílé výplně jim můžete přiřadit bíločerný gradient a Režim prolnutí změnit na Závoj (celkové krytí opět 30 %).

ill_tutor_under-construction_30f.jpg

13) Přidáme ještě decentní stín pod kužel. Zkopírujte si někam bokem základní tvar „podložky“ kuželu a dejte mu černou barvu. Tento objekt pomocí Cmnd+C/Cmnd+B zkopírujte dolů a tuto kopii za držení kláves Shift a Option trochu roztáhněte. Dejte jí čistě bílou barvu, označte oba tvary, poklepejte na ikonu nástroje Prolnutí (W) a ve volbách zvolte Rozestupy na Určené kroky a hodnotu dejte na 50. Následně stiskněte Cmnd+Option+B pro prolnutí obou objektů. Takto vytvořený stín umístěte pod kužel a pomocí libovolných transformačních nástrojů jej případně drobně upravte (zhruba jako na obrázku). Na závěr nezapomeňte dát tomuto „dvojobjektu“ režim prolnutí na Násobit, abychom pak mohli umístit kužel se stínem na libovolné pozadí.

ill_tutor_under-construction_31f.jpg

ill_tutor_under-construction_32f.jpg

ill_tutor_under-construction_33f.jpg

Tip: Nemusíte transformovat pouze oba prolnuté objekty zároveň. Pokud použijete nástroj Přímý výběr (A), můžete upravovat i každý objekt (nebo jeho jednotlivé kotevní body) samostatně).

14) Komplet celý kužel i se stínem si seskupte (Cmnd+G), dejte někam bokem a vrhneme se na pracovní helmu. Předem upozorňuji, že následující postup nebude psán tak podrobně, jako pro před chvílí vytvořený kužel. Hlavní roli totiž bude hrát Mřížka přechodů a při rozsáhlejším použití tohoto nástroje se detailně přesný postup asi ani nedá popsat a zopakovat. Berte to jako procvičení práce s tímto zajímavým nástrojem a pokud se dopracujete k jinému výsledku, tak je to přirozené. Následující řádky mají být spíše naznačením cesty, kterou byste se zhruba mohli ubírat.

15) Perem (nebo např. úpravou zaobleného obdélníku) vytvořte tvar co nejpodobnější tomu na obrázku a vyplňte uvedenou barvou. Vytvořte si dvě (!) kopie a nechte si je někde bokem, za chvíli je ještě budeme potřebovat. Vezměte nástroj Mřížka (U) a klikněte někam doprostřed objektu. Následně přidávejte další body mřížky a některým přiřazujte barvy zhruba jako na obrázcích níže.

ill_tutor_under-construction_34f.jpg

ill_tutor_under-construction_35f.jpg

Rozhodně ale doporučuji to s počtem bodů mřížky nepřehánět. Méně tady je opravdu více a jak se ve spoustě bodů jednou „zamotáte“, tak je cesta k dobrému výsledku velmi trnitá. Na dalším obrázku je zobrazen výsledek, ke kterému byste se měli přiblížit i se zobrazenými body mřížky.

ill_tutor_under-construction_36f.jpg

Tip: Pokud budete chtít nějaký již vytvořený bod mřížky zrušit, najeďte nad něj nástrojem Mřížka za současného držení klávesy Option. Jakmile se objeví malé znaménko mínus, klikněte na bod a tím jej odstraníte.

16) Vezměte jednu z  bokem odložených kopií základního tvaru (viz bod 15) a umístěte ji dolů pod před chvílí vytvořený tvar s mřížkou zhruba jako na obrázku (pro názornost modrá barva). Horní objekt si pomocí Cmnd+2 zamkněte a začněte spodnímu objektu opět přidávat body mřížky přechodů. Na následujících obrázcích můžete postupně vidět samostatný spodní tvar s hotovou mřížkou, oba tvary na sobě se zobrazenými body mřížky spodního tvaru a nakonec „čistý“ výsledek.

ill_tutor_under-construction_37f.jpg

ill_tutor_under-construction_38f.jpg

ill_tutor_under-construction_39f.jpg

ill_tutor_under-construction_40f.jpg

17) Perem nebo úpravou kružnice (příp. za použití Cestáře) vytvořte tvar jako na obrázku níže.

ill_tutor_under-construction_41f.jpg

18) Opět následuje hraní si s Mřížkou přechodů. Na dvou obrázcích níže je zobrazen možný výsledek, ke kterému byste mohli (měli) dospět. Na prvním obrázku vidíte i body mřížky, druhý je zase čistý náhled.

ill_tutor_under-construction_42f.jpg

ill_tutor_under-construction_43f.jpg

Tipy:

– Jednotlivým bodům mřížky nemusíte přiřazovat barvu pouze použitím paletek Barvy nebo Vzorník. Můžete využít i nástroje Kapátko (I) a často to bývá velmi výhodné. Jednak můžete nabírat barvu z jiné kresby nebo dokonce vložené bitmapové grafiky a druhak můžete Kapátkem nabírat i z aktuálně obarvovaného objektu! Takže když vytvoříte např. na jedné straně helmy nějaký lesk a chcete stejný na straně druhé, nemusíte „ručně“ pátrat po totožné barvě, ale označte patřičný bod, vemte Kapátko a sosněte si barvu z již hotového segmentu helmy.

– Pokud chcete ve větší míře obarvovat body mřížky právě pomocí Kapátka, doporučuji následující postup. Vezměte nástroj Kapátko a ve chvíli, kdy chcete označit bod(y) mřížky, který(é) budete obarvovat, stiskněte klávesu Cmnd. Kurzor se dočasně změní na nástroj Přímý výběr, kterým označíte bod, pustíte Cmnd a máte zpět Kapátko, kterým pro právě označený bod nasajete barvu odkud chcete. Nemusíte tak neustále měnit nástroje a práce se výrazně zeefktivňuje.

– Když se vám nebude chtít trefovat barvy na helmě, tak využijte právě získaných poznatků. Stáhněte si odsud můj screenshot, umístěte ho do dokumentu Illustratoru vedle vaší grafiky a nabírejte si barvy z něho ;o)

19) Umístěte obě části helmy na sebe, Perem (nebo kombinací tvarů za pomoci Cestáře) vytvořte tvar podobný tomu na obrázku a dejte mu oranžový gradient. Pak zasuňte tento tvar dozadu za helmu asi jako na druhém obrázku.

ill_tutor_under-construction_44f.jpg

ill_tutor_under-construction_45f.jpg

20) Znovu Perem (nebo jakkoliv dle vašich zvyklostí) vytvořte takovou tenkou zatočenou „nudli“ a umístěte ji přes helmu. Označte horní kulatou část helmy s mřížkou přechodů a zvolte Objekt > Cesta > Odsazená cesta, hodnota odsazení 0. Označte tuhle odsazenou cestu (má černý tah a žádnou výplň) a do výběru přiberte i červenou „nudli“. Na Cestáři klepněte za držení Option na Průsečík. Výsledku dejte gradient jako na obrázku.

ill_tutor_under-construction_46f.jpg

ill_tutor_under-construction_47f.jpg

21) Přes Cmnd+C/Cmnd+B zkopírujte tenhle objekt dolů a kousek posuňte. Nazoomujte a buď přesně zarovnejte s vrškem helmy nebo zase odsekněte přes průsečík s odsazenou cestou jako v předchozím bodě. Barvu přiřaďte RGB = 245-163-12.

ill_tutor_under-construction_48f.jpg

22) Stejným postupem vytvořte druhý „pásek“ na helmě.

ill_tutor_under-construction_49f.jpg

23) Podejte si druhou kopii tvaru, kterou jsme si dali bokem v bodě 15 a z ní, za použití totožného postupu jako v bodě 13, vytvořte stín pod helmu.

ill_tutor_under-construction_50f.jpg

24) Natáhněte obdélník s kruhovým přechodem z bílé do 25% černé jako na obrázku. Na paletce Vzhled přidejte novou výplň NAD tu s přechodem. Dejte jí 40% černou barvu a zvolte Efekt > Textura > Zrnění s nastavením podle obrázku. Režim prolnutí jí změňte na Překrýt a hodnotu krytí na 65 %.

ill_tutor_under-construction_51f.jpg

25) Umístěte nad tohle pozadí naše dva symboly – helmu a kužel.

ill_tutor_under-construction_52f.jpg

26) Přidejte text podle svého uvážení a potřeb a můžete ho třeba trošku „okořenit“ nějakým vhodným přechodem. Nakonec jsem ještě celý text zkopíroval dolů, kopii posunul o bod doprava a dolů a dal mu bílou barvu, což nám vytvoří efekt úkosu (reliéfu). Prohlédněte kompletní výtvor a případně dolaďte detaily. Já ještě nakonec té tenounké bílé „zatáčce“ na hraně podložky kuželu dal bíločerný kruhový gradient a režim krytí změnil na Závoj, aby šel tento lesk pěkně do ztracena.

ill_tutor_under-construction_53f.jpg

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: