Tisk mění svoji tvář - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Tisk mění svoji tvář

Trendy

11. února 2004, 00.00 | Stále výraznější vliv digitálních technologií a změna možností i nároků uživatelů: Takový je současný stav tiskové
výroby podle analýz společnosti CAP Ventures, o jejichž bližší přiblížení se pokoušíme v tomto článku.

Mohutný nástup elektronických publikačních technologií na konci minulého století sebou přinesl různé předpovědi. Jedna často opakovaná prorokovala tradiční tiskovině a potažmo tedy i klasické polygrafii postupný úpadek, vedoucí až k zániku. Papír měl být přitom podle této prognózy nahrazen nejrůznějšími typy elektronických zobrazovacích zařízení, od stolních a mobilních počítačů přes kapesní asistenty a specializované prohlížeče elektronických knih až po mobilní telefony. Vývoj v posledních několika letech ovšem nenasvědčuje tomu, že by se uvedená předpověď měla, třebas i v dlouhodobějším horizontu, naplnit. Naopak se zdá, že mnohé digitální technologie a zařízení přinesly do oblasti tisku oživení a nikoli úpadek.

Jaký vliv má digitalizace na tiskovou výrobu? Poroste nebo poklesne množství tiskovin? A jaké nové trendy a možnosti lze v uvedené oblasti očekávat? Na tyto i další otázky se pokouší odpovědět výzkumy společnosti CAP Ventures, jejichž hlavní výsledky byly nedávno zveřejněny v této prezentaci. O zprostředkování nejzajímavějších informací ze zmíněného materiálu bychom se rádi pokusili v tomto článku.

Vliv technologií

Nejnovější vývoj na poli zařízení, použitelných v publikačním průmyslu, lze charakterizovat jako pád bariér. Uživatelé dostávají do ruky počítače o dříve neslýchaném výpočetním výkonu s vysokou paměťovou kapacitou. Zobrazovací jednotky se stávají kvalitnější a skladnější (LCD), přibývá výstupních zařízení (multifunkční přístroje, barevné inkoustové tiskárny aj.), které poskytují rychlý a kvalitní tisk. Všechna tato zařízení jsou přitom cenově stále dostupnější i pro uživatele z oblasti kanceláří a domácností. Široce dostupný se stává rovněž Internet, přičemž počet webovských informačních zdrojů roste exponenciálně.

Možnost nabízet informace ryze elektronickou cestou je díky uvedenému vývoji dostupná pro prakticky libovolný typ publikace. To ovšem rozhodně neznamená vytlačení papíru, což lze dobře vyčíst z následující dvojice grafů. Z nich plyne, že papír je a bude preferován u publikací dlouhodobějšího trvání či rozmanitého obsahu (knihy, brožury, časopisy), zatímco elektronické kanály dostávají zelenou u účelových dokumentů rychlé spotřeby (faktury, direct maily, seznamy aj.).

Současné a očekávané uživatelské preference ve způsobu přijímání dokumentů

Uvedené preference nejsou žádnou novinkou. Donekonečna byly rozebírány zejména v souvislosti s dosavadním neúspěchem elektronických knih, pro které zatím, přes výše naznačený technologický pokrok, neexistuje stále zobrazovací zařízení, jež by svými parametry (kvalita zobrazení, pořizovací a provozní náklady atp.) dokázalo konkurovat papíru. Uživatelé přitom preferují při četbě uvedeného typu publikací právě kvalitu zobrazení. Ta je naopak druhořadá u účelových dokumentů, kde elektronická forma přináší úspory jak za vytištění, tak za distribuci daných informací. Ve hře je zde pak i rychlost, s jakou se informace v této podobě dostávají ke svým příjemcům.

Změny v tiskové výrobě

Výše uvedená rozšířená nabídka publikačních prostředků mění v mnoha ohledech povahu a způsob tiskové výroby. Dosavadní zavedený model tiskové produkce prostřednictvím komerčních ofsetových tiskáren bývá při mnoha úlohách vytlačován nasazením prostředků pro in-house publikování. Inkoustové i laserové tiskárny, kopírky, faxy či multifunkční zařízení zde poskytují možnost dostupného, kvalitního a rychlého tisku přímo v daném provozu. To se týká zejména zmíněných účelových dokumentů a také například oběžníků, zpravodajů či korespondence. Tam, kde prostředky uvedeného typu nestačí, což se vztahuje například k výrobě knih a brožur, je pak stále více před tradičním ofsetem preferován digitální tisk, a to opět především pro svou rychlost a ekonomičnost. Ofset pak podle všeho zůstane i v budoucnu dominantní u tiskovin s vysokými nároky na kvalitu, jako jsou katalogy či magazíny.

Trendy v in-house tisku

Zajímavě se podle CAP Ventures mění poměr nasazení černobílého a barevného tisku. Rostoucí požadavky na atraktivitu publikace, danou právě použitím barvy, při stále snižujících se nákladech na barevný tisk, povedou podle všeho k postupnému vyrovnání poměru nasazení monochromatických a barevných tiskových zařízení na pracovištích. Kvalita zpracování přitom u většiny barevných tiskovin bude kompromisem mezi tím, co dnes produkují kanceláře ("dostačující" barvy vytvořené v kancelářských balících typu Microsoft Office) a pre-pressová pracoviště (kvalitní výstup, blížící se kvalitou ofsetu, připravený v profesionálních publikačních aplikacích výrobců, jako jsou Adobe, Quark či Corel).

O tom, jaké zajímavé možnosti může nástup elektroniky poskytnout tisku, svědčí především dosavadní vývoj v oblasti digitální fotografie. Zde se totiž uživatelé rozhodně nespokojí s pouhou možností prohlížet a distribuovat pořízené snímky elektronickými kanály, ale jsou ochotni investovat nemalé prostředky do odpovídajících, převážně inkjetových tiskáren, a rovněž příslušného spotřebního materiálu, tedy inkoustu a speciálních papírů. Tisk digitálních fotografií je pak z hlediska obratu velmi zajímavou službou pro fotolaby a dále například copy či print-shopy.

Vývoj na poli fototiskáren

Závěrem

Tisková výroba není, jak jsme se pokusili ukázat v tomto článku, rozhodně na ústupu. Její tradiční formy (tedy především ofsetový tisk) sice čelí krizi, vyvolané nástupem nových technologií i dalšími faktory (ekonomická recese). Objevují se ale progresivní a přitom široce dostupné nástroje, s jejichž pomocí lze produkovat tiskoviny za zcela nových podmínek. Papír se tedy nedostává do stínu elektronických prostředků, ale zůstává atraktivním médiem, jehož využití je stále rozmanitější.

Poznámka: Všechna vyobrazení v tomto článku byla bez úprav převzata ze zmíněné prezentace CAP Ventures.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Stolní tiskárny  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: