ScanSoft PDF Converter: PDF mezi pre-pressem a kanceláří? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

ScanSoft PDF Converter: PDF mezi pre-pressem a kanceláří?

21. května 2004, 00.00 | Převodník společnosti ScanSoft slibuje převedení PDF dokumentu do Microsoft Wordu se
zachováním layoutu, kódování a formulářových prvků. Stačí ale jeho funkce skutečně na
kancelářské využití informací z pre-pressových souborů či elektronických publikací?

Jedním z úkolů, spojených s formátem PDF, bývá zpětné využití informací, obsažených v dokumentech v tomto formátu. Důvodů je pro to celá řada: Někdy je k dispozici pouze PDF verze dokumentu (archiv, stažení z Internetu, doručení z jiného pracoviště) a my potřebujeme využít některé její prvky ve vlastních dokumentech. Často je rovněž zapotřebí zpětně zohlednit změny, prováděné na poslední chvíli v sazbě, v původních předlohách. Konečně bývá obsah z PDF převáděn do dokumentu ve formátu, jež je určen například pro PDA či jiné mobilní zařízení.

Rozmanitosti důvodů odpovídá i rozmanitost prostředků: K základním účelům (přenos textu nebo obrázků v nízkém rozlišení) stačí funkce nabízené v rámci Adobe Readeru. Pro pokročilejší zpracování je zde Adobe Acrobat a dále pak poměrně dlouhá řada specializovaných produktů. Zajímavým a poměrně výkonným řešením na uvedeném poli je PDF Converter společnosti ScanSoft (výrobce známý jinak zejména svým produkty pro OCR, počítačové rozpoznávání řeči a elektronické formuláře). Tento produkt se v dnešních dnech dočkal nové verze, o jejíž bližší přiblížení bychom se rádi pokusili v této recenzi.

Jak PDF Converter funguje?

PDF Converter je převodník PDF dokumentů do formátu textového procesoru Microsoft Word. Převod v něm lze spustit různými způsoby: z prostředí Wordu (příkazem Soubor-Otevřít, ze seznamu převáděných formátů se zvolí PDF), Microsoft Outlooku (příkaz kontextové nabídky pro přílohu v PDF), Internet Exploreru (příkaz z kontextové nabídky pro odkaz na PDF soubor), Průzkumníka Windows (příkaz kontextové nabídky pro daný PDF soubor) či aplikace PDF Converter Assistant, která se jinak využívá i při převodech výše uvedenými způsoby. Otevřít ke zpracování lze i PDF dokumenty chráněné heslem, uživatel jej ovšem musí samozřejmě při otevírání zadat.

pdfconv1f.gif

Základní volby PDF Convertera

Assistant nabízí uživateli především poměrně komfortní náhled PDF dokumentu (miniatury nebo plná velikost), na jehož základě lze zvolit stránkový rozsah k převodu (i nekontinuální výběr). Náhled s pomocí odpovídající ikony indikuje, které stránky dokumentu obsahují textový obsah a které pouze grafiku (například skenované podklady): Uživatel tedy může snadno rozhodnout, zda má pro něj převod uvedeným způsobem vůbec smysl. Převodník jinak svou činnost řídí odlišně pro normálně strukturované dokumenty (text členěný pomocí nadpisů, záhlaví/zápatí, tabulky, obrázky atp.) a PDF formuláře (formulářové prvky typu seznamů, zaškrtávacích políček apod.). Uživatel podle náhledu nebo dřívější znalosti dokumentu volí jeden z těchto typů, přičemž pak může určit další parametry, upřesňující daný typ převodu. (Podle dokumentace ScanSoftu je možno někdy převést úspěšně formuláře i jako dokumenty.)

Způsob převodu dokumentu lze nakonfigurovat skutečně rozmanitým způsobem. V případě textu může uživatel požadovat převod záhlaví/zápatí a rovněž hypertextových odkazů. Rozpoznávají se také barva a pozadí textu a dále oddělovací linky (tabulky apod.). K dispozici je i převod PDF tagů, jsou-li nějaké v dokumentu obsaženy. Nevolí se naopak kódování textu: to by měl Converter rozpoznat automaticky, podle údajů výrobce je přitom schopen korektně zpracovat řadu různých jazyků (více jak 100, které užívají latinku), včetně češtiny.

U grafiky je možný převod na určené rozlišení (72 až 300 dpi), k dispozici je rovněž konverze do odstínů šedi nebo na černobílo. Flexibilně lze nastavit zpracování stránek, obsahujících pouze obrázky. Uživatel je může zachovat v jejich nezměněné podobě, zcela z konverze vypustit nebo rozpoznat jejich obsah s pomocí OCR programu ScanSoftu OmniPage Pro (je-li tento program instalován na daném počítači), případně lze celou konverzi zastavit. Konečně velmi důležitá je volba layoutu dokumentu: zde se volí mezi možností Flowing Column (grafika a rámečky jsou převedeny do textových boxů, ostatní text teče kontinuálně ve sloupcích - hodí se pro dokumenty s typickou sloupcovou strukturou) a True Page (všechny prvky, včetně textových sloupců, jsou převedeny na textové rámečky - hodí se pro komplexní layout s nezvyklým textovým tokem a mnoha různě umístěnými rámečky nebo někdy i pro formuláře).

pdfconv2f.gif

Nastavení PDF Convertera pro převod dokumentů

Způsob převodu je dále závislý i na tom, zda je soubor chráněn heslem: Je-li zakázán tisk a uživatel nezná příslušné heslo, není možno konverzi provést. Při zákazu kopírování obsahu a povolení tisku je obsah možno převést pouze na obrázky.

Poté, co jsou nastaveny všechny potřebné parametry, je možno spustit převod. Ten zapíše výsledek do wordovského dokumentu určeného jména a umístění, přičemž je možné i následné automatické otevření vytvořeného dokumentu v prostředí Wordu.

Praktické zkušenosti s produktem

Zajímalo nás pochopitelně, jak se Converter osvědčí v praxi. ScanSoft nabízí v rámci betaverze a svého Webu několik působivých ukázek převodu složitě strukturovaných dokumentů. Ty jsou ovšem v angličtině, a jak známo, čeština bývá (resp. přinejmenším bývala) pro uvedený typ převodníků oříškem, i když je její podpora oficiálně deklarována. Converteru jsme proto předložili PDF verzi Grafika News, což je komplexně strukturovaný materiál s mnoha sloupci, rámečky, různorodými pozadími stránek, obtékanou grafikou a odkazy, k jehož tvorbě je použito Adobe InDesignu a Acrobat Distilleru. Převod dvacetistránkového vydání trval několik minut, výsledek stál ale docela za to. I když některé opravdu složité prvky nebyly zachovány a layout se zde patřičně "rozhodil", vznikl přesto dokument, který vzhled původní sazby kopíroval víc jak věrně a neměl problémy ani s češtinou, ani se zachováním odkazů.

pdfconv3f.gif

Převod si dokázal poradit i se složitým layoutem

Na tomto místě se přitom lze dotázat, zda je něco takového, jako zcela věrný převod dokumentu, vytvořeného v profesionální sázecí aplikaci, na dokument textového procesoru vůbec možné. Je přece jasné, že se typografické schopnosti uvedených aplikací diametrálně rozcházejí. V tomto kontextu lze konstatovat, že PDF Converter obstál v testu nadmírně dobře, jeho schopnosti přitom vyniknou zejména při srovnání s odpovídajícími nástroji Adobe Acrobatu.

Závěrem

PDF Converter je nabízen za 49.99 USD. To z něj v dané třídě produktů (ke kterým jinak patří například BCL Drake či Gemini od Iceni Technology) činí poměrně atraktivní řešení, neboť, jak jsme se pokusili ukázat výše, převod z PDF do Wordu je v něm na dosti slušné úrovni a to i co se týče tuzemských specifik. Je jasné, že těm, kdo potřebují z PDF pouze zkopírovat textový obsah nebo vytáhnout grafiku v nízkém rozlišení, postačí bohatě i Adobe Reader. Nicméně pro ty, kdo hledají cestu, jak snadno a rychle využít v kancelářském provozu informace z PDF dokumentu, vytvořeného původně pro archivaci, tiskový výstup nebo elektronické publikování, je Converter určitě zajímavou volbou. Do budoucna by tento produkt určitě zatraktivnila i podpora dalších aplikací, do kterých by bylo možno načítat dokumenty uvedeným způsobem (OpenOffice aj.). V souvislosti s budoucnosti produktu je přitom zajímavá skutečnost, že spolu s novou verzí Convertoru uvádí ScanSoftt rovněž PDF Create, řešení pro tvorbu PDF ve stylu Acrobat Elements.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: