RenderX: XML v publikační praxi - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

RenderX: XML v publikační praxi

xml

13. května 2005, 00.00 | Publikování z XML už není pouhou chimérou, ale užitečnou produkční metodou pro tiskový
či elektronický výstup. Svědčí o tom i sada produktů společnosti RenderX, sdružená kolem
převodníku XEP, kterou lze užít stejně dobře pro tvorbu technických manuálů jako třeba
faktur nebo direct-mailů. Podrobnější přiblížení uvedené sady naleznete v této
recenzi.

I když se XML zatím nestalo v publikačním průmyslu tak revoluční technologií, jak mu bylo předpovídáno, existují přesto řešení, která dokáží XML využívat k velmi různorodým publikačním aplikacím. Příkladem za všechny nám může být sada řešení společnosti RenderX, postavených okolo převodníku XEP. Ta má dnes na trhu poměrně dobrou pozici díky marketingové obratnosti výrobce, který s kvalitním produktem dokáže poskytnout i odpovídající produkční scénáře. A zejména pro tuto skutečnost nám přišlo zajímavé pokusit se produktové portfolio RenderX a způsoby jeho nasazení přiblížit trochu blíže.

XEP: výkonný formátovač XML dokumentů

Jak již bylo naznačeno výše, srdcem řešení všech produktů RenderX je formátovač XEP. Jedná se o procesor, který na vstupu přijímá XML dokumenty a ty převádí s pomocí XSL stylů do podoby XSL formátovacích objektů (XSL Formatting Objects čili XSLFO), z kterých pak generuje výstup ve formátech PostScript nebo PDF. Do vstupu lze přitom vložit i grafiku v různých bitmapových formátech a formátu SVG.

renderx1f.gif

Schema naznačující způsob využití XEPu

Kvalitu generovaného výstupu určuje především kvalita výše naznačených formátů. Zde je vhodné připomenout, že formátovací objekty poskytují poměrně silné možnosti jak popsat layout stránky, přesností a typografickými nuancemi se nicméně vyjadřovacím schopnostem PostScriptu či PDF úplně nevyrovnají. Za omezení pak lze považovat i to, že XEP umí generovat pouze PDF 1.3, i když podle tvrzení tvůrců je volitelně nabízena podpora vlastností specifických pro novější verze. V případě PostScriptu je podporován Level 2 i PostScript 3, vzhledem k naznačeným omezením ale nikoli v plné šíři, co se SVG týče, je podporována určitá podmnožina současné verze 1.1.

Výše uvedený technický rozbor jsme považovali za nutný k tomu, abychom podepřeli náš názor, že XEP nelze považovat za generátor typograficky úplně dokonalých výstupů (ve srovnání s interaktivními programy typu InDesignu, ale především TeXem), přesto je v něm nicméně možno vytvářet (třeba i hodně rozsáhlé a složitě strukturované) publikace, které vzhledem rozhodně neurazí. Ostatně posouzení můžeme nechat na samotném čtenáři, neboť výrobce nabízí na svých stránkách řadu ukázek , z nichž některé vypadají docela působivě: vedle textu a bitmapové grafiky zvládá mimochodem XEP například i čárové kódy či grafy.

renderx2f.gif

XEP v interaktivním prostředí

Síla produktu tkví každopádně v tom, že výstupy dokáže generovat automaticky, bez intervence obsluhy, na základě jednotných, předem určených nastavení. Z toho tedy plyne, že ideální je XEP především pro takové publikační projekty, ve kterých jsou na vstupu objemná data o unifikované struktuře, u kterých je zásadní především rychlost zpracování. Naznačené charakteristice vyhoví například faktury či direct-maily: přípravu odpovídajících podkladových XML dokumentů zde zajistí automaticky například exportní funkce databázového systému či systému pro správu obsahu, podobu XSL transformace (tedy vlastně určení vizuální prezentace) pak může určit zkušený designér.

U naznačeného využití ale možnosti produktu nekončí. Další aplikaci představují publikace, u kterých je potřeba zachovat určitou standardizovanou strukturu i podobu. Příkladem za všechny nám mohou být technická dokumentace, manuály, výukové materiály či právnická literatura. Ve všech těchto i dalších případech se XML dokument vytváří v odpovídajícím procesoru (a podle odpovídajícího XML schématu či DTD, jako je například DocBook), následně se dokument předává (pro náhledy a finální výstup) XEPu. Konečně si lze představit i různé webové interaktivní služby, kdy uživatel skládá podobu publikace z přednastavených šablon a vlastních informací, přičemž XML kód vůbec nevidí, neboť o tvorbu dokumentu se takto stará příslušný software, který pak předá podklad k formátování XEPu. Zřejmě nejzajímavější aplikací takovéto metody v praxi je služba Design & Print společnosti Hewlett-Packard.

Ve všech případech je vhodné si všimnout, že generované výstupy mohou být použity nejen k tisku, ale v případě PDF též k elektronickému publikování. XEP pro uvedený účel dovoluje u vytvářených PDF dokumentů například generovat interaktivní prvky či nastavovat zabezpečení.

renderx3f.gif

HP Design & Print

K jednotlivým implementacím

Engine XEPu je vytvořen v jazyce Java a lze jej tedy provozovat na prakticky libovolné operační platformě. Základní podoba pro jednouživatelské nasazení má označení XEP Desktop (299,95 USD) a předpokládá, že uživatel ji využije k formátování publikací, které vytváří například v XML procesoru. Mimo spouštění z příkazové řádky lze přitom využít i grafické rozhraní, dovolující nakonfigurovat chování produktu. K hromadnému, dávkovému zpracování prostřednictvím serveru (především publikování z databází), je pak nabízena varianta Server (3 999,95 USD).

Uvedené základní podoby pak výrobce nabízí i v podobě bundlů, odladěných pro potřeby určitých specifických publikačních projektů. Konkrétně je takto k dispozici EnMasse (999, 95 USD), dovolující engine XEPu provozovat paralelně na více serverech: určeno pro rozsáhlé publikační projekty. Balík Docbench (299,95 USD) pak spojuje XEP Desktop s XML editorem do podoby řešení pro autorsky vytvářené publikace. Konečně se pak nabízí i PDFpower (2 500 USD), který přes XEP dovoluje zajistit PDF výstup z Macromedia Coldfusion MX Enterprise, tedy vstupů, vytvářených prostřednictvím webových služeb. Mimo uvedených podob jsou k dispozici i vývojářské prostředky XEPWin Engine a WinSuite (XEP pro platformu .NET) a Integration Kits či Connectivity Kit (možnost integrací do jiných řešení).

Jak je tedy vidět, výrobce se snaží svůj engine zúročit v nejrůznějších podobách. Snad i proto se může pochlubit klienty, jako jsou Wal-Mart, Hewlett-Packard, GE Capital Bank, Apple Computer, DaimlerChrysler, Fujitsu-Siemens, IBM nebo státní instituce a organizace v USA či západní Evropě.

Závěrem

Produkty RenderX neznamenají rozhodně žádnou revoluci v publikování - dávkově orientované formátovací systémy pro textový tagovaný výstup zde jsou již desítky let, od časů unixových formátovačů, TeXu či SGML. Vzhledem ke stále více rostoucímu počtu možností, jak generovat XML dokumenty, jsou nicméně produkty jako XEP zajímavými nástroji, použitelnými velmi efektivně při nejrozmanitějších publikačních projektech.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: