Přímé barvy v aplikacích Adobe CS3 (1. část) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Přímé barvy v aplikacích Adobe CS3 (1. část)

31. července 2008, 00.00 | Pracovat s přímými barvami při přípravě tiskových zakázek v aplikacích Adobe CS3 není nic složitého když víte jak na to. V tomto článku se na modelovém příkladě
podíváme na zoubek aplikacím Illustrator, Photoshop a InDesign a řekneme si něco i o přípravě odpovídajících dat pro tiskárnu.

Jen dvě barvy

Nedávno jsem si na vlastní kůži zase ověřil, že přímá úměra „méně barev = méně starostí“ nefunguje. Došlo tedy na slova klasika: „Prožíváme-li delší dobu idylu, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz.“

Už relativně dlouhou dobu tvořím samé barevné tiskoviny pouze pro CMYK. Tím si nechci nijak stěžovat, chci jen říci, že když jsem připravoval dvoubarevnou brožuru, přeci jen mi práce nešla tak dobře od ruky, jak jsem si na začátku představoval. Řekl jsem si tedy, že by stálo za to se podělit o některá svá zjištění, abych tak jiným uživatelům práci s přímými barvami usnadnil. V dnešním článku se proto budu na základě získaných zkušeností věnovat práci se dvěma (potažmo vícero) přímými barvami a některým zásadním postupům, které na toto pole přináší Adobe aplikace (Illustrator, Photoshop, InDesign) ve verzích CS3.

Trocha teorie neuškodí

Než přistoupíme k praxi, podívejme se malinko na teorii. Tisk přímých barev je založen na stejných principech jako CMYK tisk, rozdíl je zde v tom, že místo jednotlivých C, M, Y a K barev užijeme určité barvy přímé (resp., ono to zase tak úplně jednoduché není – i přímá barva se musí ještě namíchat z několika základních barev) a to v různém počtu - můžeme tisknout třeba jen dvoubarevně, ale rovněž též šestibarevně.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že na digitální tiskárně máme pouze možnost výsledek simulovat a že metoda je spíše vhodná pro tisk ofsetem či jiným postupem, který dokáže pracovat přímo s přímými barvami. V dalším výkladu nás bude zajímat především ofsetový tisk.

Jinak na práci se dvěma (či více) přímými barvami z hlediska samotného polygrafického zpracování není nic složitého, fungují zde stejné principy přetisku (overprint a knockout), přesahu (trappingu), pořadí tisknutých barev či natočení autotypického rastru jako u klasického tisku CMYK barvami.

Výsledek aneb Začneme od konce

Vyfabulujme si zadání – výsledkem naší práce by měla být obsahová strana brožury zabývající se kočkami (viz obrázek), obarvená s pomocí přímých barev. Pro její vytvoření použijeme Illustrator, Photoshop a InDesign. V daném případě přitom není důležité, jak výsledná práce bude vypadat esteticky, nýbrž aby byla v pořádku po stránce technické, tj. nečinila problémy při samotném tisku.

Tak takhle by měl na konci vypadat náš výtvor.

Práci si rozdělíme do několika logických celků:

  • příprava podkladů (vektorových dat) v Illustratoru

  • převod bitmapových dat do duplexu a jejich příprava ve Photoshopu

  • sesazení dat v InDesignu a další úprava dokumentu s přímými barvami

  • příprava dat pro výrobu - tisk

V jednotlivých kapitolkách si ukážeme možnosti, které nám dané aplikace v oblasti přímých barev nabízejí a s mírnými odbočkami souvisejícím s tématem si projdeme celý výrobní proces z pohledu grafika. V dnešní části se podíváme na zoubek prvním dvěma kandidátům - Illustratoru a Photoshopu.

Illustrator

Při další práci budeme využívat následující přímé barvy: PANTONE 5747 C a 5807 C. Pro přidání do vzorníku Illustratoru je nutné si příslušnou knihovnu otevřít (buď pomocí menu palety Vzorník - Otevřít knihovnu vzorníku / Knihovny barev / PANTONE solid coated nebo pomocí ikony vlevo dole v paletě – Nabídka knihoven vzorníků).

Kudy k přímým barvám. Po kliknutí uvidíte rozbalené menu palety Vzorník

Výběrem barvy ze vzorníku přímých barev (kliknutím na políčko) se barva přidá do Vzorníku. Pokud se v seznamu přímých barev orientujete, pak vám bude stačit bublinová nápověda se jménem barvy. Nicméně pro rychlejší práci je vhodné si zapnout pole „Najít“, kde stačí vypsat název barvy (např. číslo 5747) pro rychlý skok na danou barvu. Pokud i tohle by bylo málo, přepněte si náhled barev na „seznam“. Vše naleznete v nabídce palety přímých barev.

Vzorník přímých barev, volba zobrazení pole "Najít" a přehlednějšího seznamu barev

Teď jste připraveni na nakreslení a hlavně vybarvení potřebných vektorových tvarů. Nebojte se užívat nástrojů jako je například přechod. Illustrator nemá problémy pochopit ve většině případů váš záměr. V našem případě byla obkreslena hlava číči a doplněn nápis Kočky.

Náš dvoubarevný výtvor v Illustratoru

Přetisk

Na první problém asi narazíte ve chvíli, kdy se rozhodnete pro barvu, která bude obsahovat například 80 % 5807 a 20 % 5747. Nezbývá než na to jít trochu oklikou a vytvořit objekt, který bude vyplněn 80 % 5807. Z něj uděláte kopii vloženou na stejnou pozici jako originál. Tuto kopii vyplníte 20 % 5747 a vrchnímu objektu v paletě Atributy přiřadíte přetisk výplně. Abyste mohli vše zkontrolovat, nezapomeňte si zapnout náhled přetisků (menu Zobrazení / Náhled přetisku).

Co to je přetisk? Při separaci dvou tiskových barev dochází k tomu, že barva v popředí "vysekne" v ostatních plátech díru. V případě přetisku tomu nedojde a tak na stejné místo se tiskne i barvou v pozadí. Díky tomu se barvy "sčítají". Více prozradí obrázek.

Na tomto obrázku je stejný postup ilustrován na barvách cyan a yellow. V případě přetisku výplně horního objektu se barvy "sečtou" a z modré a žluté je "zelená".

Teprve po zapnutí náhledu přetisků se naše kouzla objeví.

Protože můžeme přetisk přiřadit i výplni z nepřímé barvy, zkusme uvést ještě jeden příklad - Co se stane, když bychom vrchní barvu zaměnili za červenou (číselně M 100 %, Y 100 %)? Ve výsledku bychom v oblasti překryvu objektů získali zase jenom červenou.

Na tomto místě je vhodné upozornit, že volby přetisků zůstávají při importu do InDesignu zachovány. Tedy pokud zvolíte nějakému objektu například přetisk výplně, pak musíte počítat s adekvátním chováním takového objektu i v dalším procesu zpracování. Na toto ještě narazíme v kapitolce o InDesignu.

Export palety

Po ukončení kreativní seance u Illustratoru ještě program neukončujte. Vyexportujeme si paletu barev pro použití v dalších fázích zpracování a jiných aplikacích. V menu palety Vzorník naleznete volbu „Uložit knihovnu Vzorníku jako ASE“. Takovýto soubor lze pak importovat například do Photoshopu nebo InDesignu. A proč to neudělat, když už jsme si barvy tak pracně našli, ne?

Export palety barev

Photoshop

Na počátku tvorby obarvené bitmapové grafiky je většinou barevná nebo fotografie ve stupních šedi. Pro naše účely poslouží tato kočka ze serveru DeviantArt.

Fotografie kočky, která se objeví jako hlavní motiv na naší stránce.

Jelikož jsme se omezili na dvě barvy, je nutné obrázek kočky nejprve do těchto dvou barev převést. Obecně - pokud máme „vyšší“ barevný model než obrázek ve škále šedi, musíme jej „ponížit“ právě na obrázek ve stupních šedi (nejrychleji, což ale neznamená nejkvalitněji, to lze provést v menu Obraz / Režim / Stupně šedi). Takový obrázek můžeme začít obarvovat našimi přímými barvami - menu Obraz / Režim / Duplex… nám zobrazí okno Duplexu.

Teprve šedoškálový obraz můžeme převést na duplex.

Nejdříve si ukažme jak volit barvy přímo ve Photoshopu. Jelikož pro obarvení užíváme dvě barvy, ve volbě Typ zvolte Duplex. Jako první barvu určíme PANTONE 5747 C. Pro výběr barvy klikněte na prázdný čtvereček (náhled barvy). Otevře se klasická nabídka výběru barvy. Tím se ale nenecháme zmást a zvolíme si Knihovny barev. V sadě zvolíme PANTONE solid coated a můžeme vybírat. Obdobu pole „Najít“ z Illustratoru nehledejte. Ale pokud se rozhodnete vyťukat číslo barvy, kýžené ovoce (tedy rychlý odkaz na danou barvu) to přinese.

Základní dialog pro definici duplexu.

Tudy ke vzorníkům přímých barev...

Po vybrání příslušného vzorníku stačí pro rychlé vyhledání vypsat číslo naší barvy. V případě, že se chcete vrátit, dobře poslouží tlačítko "Výběr barvy".

Jenže my jsme si v Illustratoru barvy již našli. Proč je tedy vyhledávat znovu? Vždyť se můžeme splést a to je vždy nepříjemné. Lepším, druhým způsobem jak vybrat barvu, je pro nás import připravených barev. Ten je vhodné si udělat už na začátku práce s obrázkem. V menu palety Vzorník vyberte volbu „Načíst vzorky barev“. Typ souboru je potřeba změnit na příponu *.ASE. Do Vzorníku přibudou dvě nová políčka s našimi barvami.

Načtení externího vzorníku. Tušíte správně, že pokud barvy budete zakládat ve Photoshopu, pak pro export Vzorníku užijete volbu "Ulož vzorník pro výměnu".

Při výběru barvy v okně Duplexu pak stačí po kliknutí na čtvereček náhledu barvy přepnout do Knihoven barev a příslušné sady (!) a pak rovnou kliknout do palety Vzorník na naší barvu (všimněte si, že kurzor se po vyjetí z okna Výběru barvy změní na kapátko – lze jím pak nabírat nejen barvy ze vzorníku, ale třeba RGB ze zobrazeného obrázku na monitoru). Noticka na okraj - pokud bychom nepřepnuli na Knihovny barev a příslušnou sadu, pak se naše barva nebude detekovat, ale bude to neznámá přímá barva, čekající na své pojmenování. Jako druhou tiskovou barvu vybereme obdobně zbývající PANTONE 5807 C.

Nyní zase nastává kreativnější část práce a to vybarvení původně šedého obrázku. To se provádí pomocí duplexních křivek, které určují, jak se která barva projeví ve světlech či stínech. Duplexní křivku vyvoláte kliknutím na čtvereček s křivkou (ano, ten před náhledem barvy). Vhodným posunem křivek lze docílit velmi příjemného vzhledu. Dobře, naše zelená kočka toho není zcela jasným důkazem, ale pro jednou mi věřte jen tak.

V dialogovém okně duplexních křivek lze zadávat hodnoty pro každých 10 % škály a navíc extra pro 5 % a 95 % zastoupení barvy. Možná je škoda, že okno nepřebírá některé vlastnosti "klasických" křivek, například jeho velikost nebo možnost editovat všechny barvy z jednoho okna.

Až budete s obarvením fotografie spokojeni, s klidným svědomím můžete všechny okýnka pozavírat. Pro opakované vyvolání dialogu duplexu užijte menu Obraz / Režim / Duplex…

Právě v této chvíli autor pochybuje o vhodnosti vybraných barev.

Photoshop se chová k duplexním obrazům malinko jinak, než například k obrazům RGB. Stačí se podívat do panelu Kanály. Zde vidíte, že obraz není „rozložen“ na jednotlivé barvové kanály ale je zde pouze jeden „kompozitní“ kanál. V případě, že byste potřebovali kvůli nějakým úpravám kanály jednotlivých barev, pak je nutné obrázek převést na vícekanálový (Obraz / Režim / Vícekanálový). Bohužel ale takovýto obraz ale nelze nalinkovat do InDesignu.

A ještě jedna odbočka – pokud chcete vytisknout kvalitně černobílé fotografie, pak je právě vhodné použít duplexu, kdy na stíny použijete černou a světla společně se středními tóny budou tištěny přímou šedivou barvou. Fotografie dostanou na papíře větší „šťávu“.

A dost!

V tento moment máme připraveny podklady, které použijeme v InDesignu při sestavování naší stránky o kočkách. O InDesignu a o přípravě dat pro tiskárnu si něco povíme v druhém díle.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: