Pre-pressový software v roce 2004 (2) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Pre-pressový software v roce 2004 (2)

trendy

27. prosince 2004, 00.00 | V druhé části našeho přehledu zajímavých softwarových produktů pro pre-press,
představených v letošním roce, se nejprve podíváme na aktivity vybraných výrobců,
zaměřených na PDF a preflight. Naši pozornosti pak nemohly uniknout ani významné letošní
počiny open source komunity, spojené s produkty Scribus a Inkscape.

V rámci bilance uplynulého roku jsme se v minulé části tohoto článku pokusili pro naše čtenáře shrnout aktivity nejvýznamnějších výrobců pre-pressového software, tedy společností Adobe, Quark a Corel. Dnes bychom se obdobně rádi podívali na počiny menších výrobců, přičemž náš záběr zůstane omezen na dění v oblastech zpracování PDF a preflightu: věříme, že i tak budou v našem výčtu zahrnuty počiny zajímavé pro většinu našich čtenářů. Poté bychom se ještě rádi věnovali dění v oblasti open source software - zde se totiž právě letos dostaly snahy o vytvoření řešení pro předtiskovou přípravu do vysoce zajímavého stádia.

Enfocus Software

Jedním z klíčových poskytovatelů řešení pro PDF workflow je dnes společnost Enfocus Software se sadou svých řešení (PitStop Professional a Server, Instant PDF, server CertifiedPDF.net), určených pro tzv. Certified (certifikované) PDF. Letos ohlásil zmíněný výrobce především podporu JDF ve svých produktech: konkrétně to znamená, že jobtikety v uvedeném formátu bude možno připojit k údajům vkládaným do certifikovaného PDF dokumentu. Poskytnuty jsou přitom jak odpovídající interface pro vyplnění jobtiketu, tak možnost exportu údajů jobtiketu pro potřeby externích aplikací či kontrola změn jobtiketu během jeho zpracování ve workflow. Zatím je takováto funkce spíš jen zajímavostí, je ale docela dobře možné, že již zanedlouho budou údaje z JDF jobtiketů řídit nejrůznější automatizované zpracování dokumentů v aplikacích či zařízeních (preflight, archová montáž, nátisk, dokončovací zpracování aj.).

enf1004-1f.gif

Instant PDF 3.0

Pro většinu uživatelů byly ale každopádně asi důležitější inovace, s kterými Enfocus přišel letos na podzim. Nejzajímavější je zde výrazné dopracování produktu Instant PDF, který nyní ve verzi 3.0 nabízí pokročilé možnosti kontrolované tvorby PDF s pomocí Adobe Acrobatu (a Distilleru), InDesignu, QuarkXPressu či systémových služeb systému Mac OS X. Dílčích změn doznal server pro výměnu specifikací pro certifikované PDF CertifiedPDF.net (s kterým je Instant PDF nově synchronizován), produkty pro certifikované PDF lze také nakoupit za zvýhodněnou cenu v podobě bundlu PDF Workflow Suite.

Callas Software

Společnost Callas Software má již po řadu let značné renomé coby poskytovatel pokročilých pre-pressových řešení. V letošním roce zaujala především novou produktovou řadou, majících společný přívlastek process. Ve všech případech se jedná o sadu pluginů Acrobatu (a případně též extenzí XPressu) od Callas Software i jiných výrobců, řízených pomocí produktu AutoPilot. Pro uživatele mají přitom jednotlivá process řešení podobu černé skříňky, do které se na jedné straně vloží dokument (PDF, PostScript, EPS, QuarkXPress), aby na konci "vypadlo" PDF, optimalizované a upravené (archová montáž) pro různé účely (digitální tisk, CtP, Web aj.). Ceny jednotlivých produktů řady process jsou poměrně vysoké, přesto ale výrazně výhodnější, než u velkých workflow systémů: i menší pracoviště (typu vydavatelství či print shopů) si tedy díky process mohou dovolit automatizované zpracování, které značně šetří čas a finance.

Jiným zajímavým produktem v nabídce Callas Software (ve spolupráci se společností Diron) pro letošní rok je PDFCITY. Jedná se o webovou službu, umožňující uživatelům bezplatně provést základní preflight (s pomocí stejného engine, jaký je obsažený v Adobe Acrobatu) či archovou montáž PDF dokumentů. Služba je míněna spíše jako demonstrace výhod serverového zpracování uvedeným způsobem (Callas nabízí komerční instalace podle objednávek zájemců), pro leckoho ovšem i tak dobře použitelná.

pdfc1f.gif

Úvodní stránka PDFCITY

Nabídku pak letos rozšířila i podoba produktu MadeToPrint, určená pro InDesign. Uživatelé uvedeného sázecího programu tak dostávají do rukou prostředek, který se již dříve osvědčil v případě Acrobatu a XPressu, nabízející pokročilé možnosti postscriptového či PDF výstupu. Těsně před koncem roku se pak objevil rovněž plugin pdfLayerMaker, poskytující nástroje pro vytváření vrstev v PDF dokumentech s pomocí preflightového engine Acrobatu.

ARTS PDF

Nabídka společnosti ARTS PDF je velmi komplexní, a sahá od prostředků pro pre-pressovou produkci (získaných akvizicí společnosti Lantana) přes řešení pro úpravy charakteristik PDF dokumentů až po produkty, které jsou určeny pro práci s PDF formuláři či podnikové nasazení. Významnou novinkou, s kterou ARTS PDF přišla v letošním roce, je především Aerialist: jedná se o poměrně komplexní balík nástrojů, určených k manuálnímu i automatizovanému zpracování PDF dokumentů (tvorba, správa a kontrola záložek či odkazů, rozdělování/slučování dokumentů na úrovni stránek, razítkování, produktivita). Jinou zajímavou novinkou v nabídce ARTS PDF je nedávno uvedená nová verze pluginu Stratify: ten umožňuje v rámci Adobe Acrobatu velmi pokročilým způsobem vytvářet a upravovat vrstvy v PDF dokumentech.

pdflay1f.gif

Vrstvy v ARTS PDF Stratify

Apago

Společnost Apago uvedla v letošním roce především novou verzi svého produktu PDF Enhancer. Jedná se o samostatnou aplikaci, která v různých podobách, lišících se výkonností, nabízí možnosti hromadných úprav takových vlastností PDF dokumentů, jako jsou objem (optimalizace spočívá v lepší kompresi grafiky, sloučení vrstev či vypuštění zvolených prvků), grafika (komprese či downsampling), barvy (změny prostorů, náhrady ICC profilů aj.), stránky, způsob zobrazení, metadata či zabezpečení. Nástroj Layout poskytuje poměrně zajímavé možnosti archové montáže, dále jsou k dispozici i prostředky pro spojování dokumentů. Zásadní výhodou produktu oproti Acrobatu 6 je především lepší možnost dávkového nasazení a samozřejmě i poněkud širší rozsah funkcí. Výhody ovšem, zejména co se funkcí týče, poněkud blednou před Acrobatem 7, a tak bude zajímavé, čím bude Apago schopna znovu přitáhnout zájem uživatelů.

PDF Enhanceru

Jiným zajímavým produktem, s kterým letos Apago přišla, je BoxEditor. Jedná se o plugin Acrobatu, umožňující různým způsobem kontrolovat nastavení jednotlivých stránkových boxů v PDF dokumentech. Tato zdánlivě marginální funkce má stále větší význam, zejména při předávání rámečkové inzerce, a tak není divu, že na ni myslí stále více výrobců. (Odpovídající extenzi pro XPress uvedla mimochodem letos i společnost Quark.) Zajímavým inovativním rysem BoxEditoru je to, že mimo běžných úprav dovoluje také vyměňovat nastavení boxů, uložená v XML formátu, mezi pracovišti. Jedná se drobné, nicméně velmi užitečné vylepšení, které zřejmě budou kopírovat i další výrobci.

Markzware

Společnost Markzware je v současnosti prakticky nejvýznamnějším dodavatelem software pro preflight: produkty uvedeného výrobce jsou přitom jako jedny z mála na trhu schopny nabídnout možnost kontroly různých dokumentových formátů (nikoli tedy pouze PDF, jako v případě většiny obdobných produktů). Širokou škálu svých řešení rozšířila Markzware na podzim letošního roku o produkt FlightCheck Studio. Pod uvedeným označením jsou nabízeny pluginy zavedených sázecích aplikací (v současnosti pouze pro QuarkXPress), dovolující preflight na základě nastavených profilů v dané aplikaci například při každém uložení dokumentu nebo před jeho odesláním na jiné pracoviště. Jedná se tudíž o řešení, které umožňuje preflight v podstatně dřívější fázi workflow, než jiné produkty. I když je současná cena Studia poměrně vysoká, je o uvedený produkt podle tvrzení zástupců společnosti značný zájem.

fcs1f.gif

FlightCheck Studio pro XPress

Jinou pozoruhodnou novou technologii představila Markzware během Drupy. Její XMLazarus byl zamýšlen jako převodník, schopný nativní dokumenty aplikací, jako je QuarkXPress či Microsoft Word, převést do XML a odtud zpět do formátu jiné nativní aplikace. Zachovány přitom byly formátovací charakteristiky, styly či layout dokumentu. Koncepce technologie vypadala velmi inovativně a slibovala přinést malou revoluci do jinak značně problémových přenosů dokumentů mezi aplikacemi v pre-pressu, svou roli by pak určitě našla například i při archivaci nebo automatizované sazbě. Krátce po Drupě nicméně Markzware betaverzi produktu stáhl ze svého Webu a není tedy jasné, jakou čeká XMLazarus budoucnost. Je ovšem pravdou, že výše zmíněné FlightCheck Studio mělo obdobný vývoj - jeho preview podoba Hawkeye sklidila po ohlášení zasloužená ocenění, trvalo však několik let, než ji Markzware dotáhl do podoby, určené k distribuci.

Open source řešení

Značně letos v pre-pressu bodovala open source komunita, sdružená kolem operačního systému Linux. Publikování na uvedené platformě bylo donedávna spojeno pouze s řádkově ovládaných TeXem. Nyní se ovšem situace mění razantně k lepšímu ve prospěch aplikací, jež svým rozhraním a do značné míry i schopnostmi, dokáži konkurovat zavedeným komerčním produktům z jiných platforem. Bezezbytku platí uvedené tvrzení zejména o aplikaci pro počítačovou sazbu Scribus, jež si klade za cíl být alternativou programů, jako jsou Adobe InDesign či QuarkXPress. Právě během letošního roku urazil Scribus mílové kroky k tomu, aby se takovouto alternativou skutečně stal.

linuxb2f.gif

Scribus

Velmi nadějně vypadá rovněž vývoj open source obdoby programu pro vektorové ilustrace. Od skomírajícího projektu Sodipodi se takto letos raketově odrazil projekt Inkscape. I v desetinkových verzích dokáže tento produkt (a to i na platformě Windows) nabídnout funkce, které si s konkurencí v ničem nezadají. Podrobněji se pokoušíme Inkscape aktuálně přiblížit ve zvláštním seriálu.

Scribus, Inkscape a editor bitmapové grafiky Gimp (jehož podpora CMYK je ovšem stále značně limitovaná) budou možná již záhy představovat ucelenou open source alternativu pro počítačovou sazbu a to nejen v amatérských podmínkách. Připočteme-li zajímavě se rozvíjející prostředky pro kancelářskou práci (OpenOffice, KDE Office, AbiWord aj.) a v neposlední řadě sadu produktů pro využívání Internetu, vytvářených v rámci projektu Mozilla, můžeme konstatovat, že bezplatný software, určený pro oblast publikování, letos pokročil skutečně výrazně.

Závěrem

Na tomto místě si dovolujeme náš přehled dění ve světě pre-pressového software za letošní rok ukončit. Nepředstíráme, že bychom zde zmapovali všechno důležité a zajímavé, co se v dané oblasti odehrálo, věříme nicméně, že se nám podařilo podchytit alespoň ty nejzásadnější události a trendy.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: