Poznejte Scribus aneb sazba ve stylu open source (3): Text - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Poznejte Scribus aneb sazba ve stylu open source (3): Text

10. února 2006, 00.00 | Kvalitní typografie, podpora různých jazyků, bohaté možnosti formátování či nabídka
specifických designérských efektů. Tak takové jsou některé ze zajímavých schopností
Scribusu, které bychom rádi přiblížili v tomto článku.

Dnešní část našeho seriálu o open source sázecím programu Scribus (resp. jeho Windows portu) bude věnována práci s textem. I přes některé nedodělky (dané možná jen skutečností, že se jedná o první, testovací port pro uvedenou platformu) zde toho Scribus nabízí skutečně hodně. Ostatně přesvědčte se sami v našem přiblížení.

Textové rámečky

Základním prostředkem použitým při práci s textem ve Scribusu je textový rámeček. Jedná se o objekt, s nímž lze provádět řadu transformací obdobných pro jiné objekty Scribusu, které jsme popsali v minulé části seriálu, tedy například změnu tvaru, velikosti, rotace, barvy, průhlednosti, orámování, umístění v objektové hierarchii (překrývání, obtékání) a ve vrstvách aj. - většina daných vlastností se obvykle nastavuje s pomocí paletky Properties. Mimo toho zde jsou pochopitelně nastavení specifická pro text samotný. Základní je zde možnost využití více sloupců a dále kontrola odstupu textu od jednotlivých okrajů rámečku. Na obsah rámečku lze dále aplikovat i výchozí formátování a také parametry tabulátorů: těmto vlastnostem se budeme věnovat o něco dále. Textový rámeček je rovněž možno přeměnit na obrázkový (vymaže se všechen obsah), vyprázdnit, umístit na křivku či transformovat na obrysy (viz další výklad).

Stejně jako jiné sázecí aplikace dovoluje i Scribus rámečky řetězit a nechat jimi téct textový obsah. Odpovídající mechanizmus není tak propracovaný a přehledný jako třeba v InDesignu, základní prostředky pro propojení a rozpojení či indikaci řetězení každopádně k dispozici jsou.

scribus3-1f.jpg

Řetězení textu ve Scribusu

Import textu a funkce Sample text

Již dříve jsme v našem seriálu zmínili importní schopnosti Scribusu. Ty jsou, co se textu týče, nejlepší v případě Writeru z OpenOffice.org, kdy Scribus dokáže zachovat nastavení odstavcových stylů, potažmo formátovacích atributů, obdobné možnosti jsou postupně implementovány i pro perspektivní OpenDocument. Možný je také import hodně omezené podmnožiny HTML či textových souborů s oddělovači (základ pro sazbu seznamů) nebo také pouze čistého textu. Přenos přes schránku nám atributy textu nezachoval.

Velmi užitečnou a elegantně řešenou pomůckou je Sample Text. Jedná se zde o možnost naplnit textový rámeček vzorovým textem o volitelné délce (měřeno v odstavcích), což usnadňuje počáteční návrh či "ladění" dokumentu. Mimo standardního Lorem Ipsum lze použít vzorové texty (resp. "patexty") v řadě jazyků, mj. češtině, italštině a finštině nebo třeba též řečtině, ruštině či hebrejštině.

scribus3-2f.jpg

Dialog pro Sample Text

Podpora jazyků a práce s fonty

Jak bylo právě naznačeno, Scribus podporuje řadu jazyků. Možnosti se zde odvíjí od podpory Unicode, podporováno je dále využití Type 1, TrueType i OpenType fontů, přičemž odpovídající nástroje dovolují přistupovat ke všem glyfům daného fontu. Podpora (zejména evropských) jazyků, včetně češtiny, je velmi dobře řešena i co se týká dělení (přebráno z TeXu), vývojářský tým pak postupně pracuje na exotických jazycích, přičemž podle odpovídajících informací je na tom v současnosti nejlépe ruština (a ukrajinština), pracuje se na podpoře arabštiny, hebrejštiny, hindštiny apod.

Hodně možností se nabízí při práci s písmy. Scribus používá po instalaci fonty systémové a také obsahuje sadu fontů vlastních, dále je možné přidávat cesty k složkám s dalšími písmy. Podporovaná písma jsou pak adekvátně vkládána i do postscriptového či PDF výstupu, přičemž jsou možné jak subsetování, tak převod písem do křivek, propracován je mechanizmus substitucí. Mimo odpovídajících předvoleb je k dispozici i Fonts Preview (pro náhled písem) či nástroj pro vložení libovolného glyfu z daného fontu.

scribus3-3f.jpg

Nástroj pro vložení znaku z daného fontu

Typografie

I v případě typografie je Scribus značně na úrovni. O kvalitním dělení, resp. zlomovém algoritmu jsme již hovořili, podporovány jsou proklad, kerning, indexy, podtržení, obrys či přeškrtnutí, kapitálky, pevné mezery, různé typy uvozovek a leccos dalšího. Co se použití pevných mezer týče, plugin Petra Vaňka Short Words dovoluje automaticky vkládat nedělitelné mezery k určeným textovým řetězcům v rámci vybraných rámečků či celého dokumentu, přičemž je možná snadná konfigurace nejen pro předložky, ale též například pro jednotky, tituly, zkratky apod., a to samozřejmě nejen pro češtinu.

Plně pod kontrolou jsou atributy použitých písem, tedy typ, řez, velikost, šířka, barva, obrys atd. Text může být zarovnán různými způsoby a natékat i zprava doleva. Využít lze tabulátory různých typů, včetně třeba vlastního výplňového znaku. Kontrolovat je možno i zarovnání před či za odstavcem, celý odstavec lze obarvit zvolenou barvou, použít je možno rovněž iniciály. Nastavení textu lze měnit jak pro celý rámeček, tak pro jednotlivé odstavce s pomocí odstavcových stylů (nikoli však stylů znakových). K rychlejší editaci a úpravám na úrovni znaků je zde pak odpovídající Story Editor.

scribus3-4f.jpg

Story Editor

Kritika Windows portu

Na tomto místě si dovolíme konstatovat, že námi užívaná verze Scribusu pro Windows (první a zatím jediná) v principu fungovala při práci s textem způsoby naznačenými výše. Pomineme-li ale určité nedodělky v chování rozhraní, musíme považovat za zcela nevyhovující rychlost, s jakou produkt pracoval třeba i na jednostránkovém dokumentu s několika rámečky. Katastrofální je především odezva při označování textu či jiných manipulacích uvnitř rámečků. Domníváme se nicméně, že právě na odstranění tohoto problému asi tvůrci Scribusu (či příslušného portu) zapracují nejdříve.

Text na křivku a další efekty

Scribus podporuje umístění textového řetězce na křivku. Postup je zde takový, že uživatel buďto od ruky vytvoří Bézierovu křivku nebo na ní převede určitý objekt. Následně vybere křivku spolu s požadovaným textem a zadá příslušný příkaz. Poté je možno dále doladit jak umístění textu na křivce, tak křivku samotnou. Další rozměr dané metodě přidává možnost převodu textu na křivky (resp. obrysy - oulines).

scribus3-5f.jpg

Text umístěný na křivku a zkonvertovaný do obrysů

Tabulky

Scribus dovoluje do dokumentu vkládat i tabulky. Podle všeho se zde ovšem zatím nejedná o nic jiného, než skupinu textových rámečků. Praktické pro jednodušší úlohy, ale pro komplexnější tabulky nepoužitelné. Na stránkách spojených se Scribusem jsme našli poměrně krkolomný, leč zřejmě fungující postup, jak vkládat složitější tabulky vytvořené v OpenOffice.org (coby EPS grafiku), je ovšem třeba doufat, že vývojářský tým rovněž na tomto nedostatku výrazněji zapracuje.

Obsah, rejstřík, poznámky

Nepříliš dokonale, ale přeci, podporuje Scribus tvorbu obsahu. Odpovídající postup je popsán na stránkách produktu, na tomto místě se pouze spokojme s konstatováním, že podporovaná metoda dovoluje v obsahu odkazovat na určitý rámeček a vyžaduje, aby uživatel pro celý dokument a dané rámečky nastavil příslušné objektové atributy (jde tedy o poněkud technický postup). Podporou rejstříků ani poznámek zatím Scribus nedisponuje. Je ale docela možné, že s pomocí skriptovacího enginu lze případně dané prvky (a možná i lepší tvorbu obsahu než je ta stávající) zajistit, podrobněji (tj. existence odpovídajících metod v objektovém modelu Scribusu) jsme nicméně danou záležitost nezkoumali.

Závěrem

Tolik k práci s textem. Příště se podíváme blíže na práci s grafikou a barvami.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: