PowerSWITCH: automatizujte své pre-pressové workflow - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

PowerSWITCH: automatizujte své pre-pressové workflow

automatizace

13. září 2006, 00.00 | Pokročilé možnosti automatizace publikačních workflow na bázi názorných diagramů,
podporující mimo jiné metadata, JDF, skriptování a vzdálený přístup. Takové jsou hlavní
charakteristiky nedávné produktové novinky z dílny společnosti Gradual Software. Pojďme
se na ní podívat trochu blíže.

Na stránkách Grafiky jsme v posledních měsících již několikrát informovali o řadě SWITCH společnosti Gradual Software. Jedná se totiž o velmi zajímavý pokus (navazující na dřívější řešení CaslonFlow společnosti CaslonSoft) nabídnout uživatelům z oblasti publikačního průmyslu, zejména pre-pressu, ucelenou sadu řešení pro automatizaci workflow. Od konkurence (za kterou lze považovat třeba Artwork Systems Odystar či Enfocus PitStop Automate) se produkty SWITCH odlišují nejen nabízenými funkcemi (nabídka se nicméně samozřejmě místy překrývá), ale také třeba příznivějšími cenovými nastaveními (i když je obtížné exaktně porovnat funkční výbavu či výkonnost daných řešení) a existencí pro platformu Windows i Macintosh. Ocenit je pak na nich třeba transparentní a intuitivní způsob ovládání, díky kterému zvládnou složitější automatizaci workflow "naprogramovat" i technicky méně zdatní uživatelé.

Dosud byla v řadě SWITCH na trhu k dispozici řešení LightSWITCH a FullSWITCH. V těchto dnech Gradual Software uvedl PowerSWITCH, nejvyšší řešení dané řady. Jedná se o produkt, který může nabídnout hodně pokročilou automatizaci pracovních toků s využitím řady zajímavých technologií a tak není divu, že jsme se jej rozhodli blíže představit v tomto článku.

Základní vlastnosti

Stejně jako v případě ostatních podob SWITCH je i základem PowerSWITCH samostatná aplikace, která dovoluje vytvářet a poté provádět workflow toky. Ty popisují způsob přesunů a zpracování souborů mezi určenými složkami, moduly a aplikacemi. Toky mají podobu grafických diagramů a k jejich vytváření slouží v prostředí produktu odpovídající editor - tvorba, resp. modelování workflow zde funguje na bázi skládání prvků, reprezentujících složky, moduly poskytující různé základní funkce (internetové přenosy pomocí FTP či e-mailu, komprimace, dekomprimace, přejmenování a změna typu souborů, sestavení či rozbalení archivu nebo job paketu představovaného určenou hierarchií složek aj.) a dále tzv. konfigurátory, umožňující do zpracování zapojit aplikace třetích stran - v současné nabídce nalezneme podporu například pro Adobe Acrobat a Distiller i další aplikace Creative Suite, Enfocus PitStop Server, Apago PDF Enhancer, Callas Software pdfColorConvert, pdfCorrect a pdfInspektor3, Jaws PDF Creator a Server, Mac OS X Automator aj. Jak je z uvedeného výčtu vidět, ve zpracování lze využít skutečně většinu toho, co se dnes nachází na běžných publikačních pracovištích, zohledněny jsou zejména PDF workflow - dlužno ovšem říci, že konfigurátory neposkytují přístup ke všem funkcím daných produktů, pouze vždy k několika "zpracovatelským" (typicky otevření či uložení v zadaném formátu nebo zpracování s pomocí určeného profilu, skriptu, akce apod.).

psw1f

Prostředí PowerSWITCH

Poté, co uživatel do toku umístí ikony reprezentující prvky výše naznačených typů, vytvoří mezi nimi odpovídající propojení a provede příslušné konfigurování parametrů (např. určí souborovými maskami jaké soubory z dané složky se mají přesouvat, odstraňovat, zpracovávat atp., nastaví konkrétní hodnoty pro dané moduly či konfigurátory, povolí zpracování pouze v určeném časovém intervalu aj.). Následně pak lze nechat jeden či více toků PowerSWITCH provádět: tj. po spuštění monitoruje PowerSWITCH zadané složky a nalezne-li v nich obsah určený ke zpracování, provede odpovídající přesuny, úpravy atp. definované diagramem. Veškeré zpracování je přitom odpovídajícím způsobem protokolováno, což umožňuje zpětně zjistit, co, kdy a s jakými výsledky daným workflow tokem prošlo, k dispozici jsou pak dokonce i různé graficky vyjádřené statistiky, dovolující workflow toky lépe plánovat, vyhodnocovat atp.

Tolik k základním principům. Podívejme se nyní, jak vypadají hlavní vylepšení, která Power verzi odlišují od ostatních SWITCH řešení.

Metadata

PowerSWITCH poskytuje velmi zajímavé možnosti práce s metadaty kódovanými pomocí XML. Konkrétně takto podporuje jak XMP metadata (využitelná zejména v produktech Adobe), tak i jobtikety v JDF či XML dokumenty kódované podle uživatelských požadavků, dále je k dispozici odpovídající konfigurátor pro Apago PDFspy, nástroj poskytující přístup k řadě informací spojených s PDF dokumenty. Na základě metadat dokáže PowerSWITCH řídit zpracování: příkladem může být volba preflightového profilu pro odpovídající aplikaci (třeba PitStop Server) určeného názvem vloženým do příslušného metadatového pole, nebo roztřídění souborů do složek, opět na základě obsahu určitého pole. Již v původní aplikaci, která vytvářela dokument (třeba InDesign, Photoshop apod.) lze tedy vyplněním metadatového pole přesně určit další zpracování.

Produkt pak dokáže pro daný zdroj i generovat sadu metadat a tu pak uložit do požadovaného XML dialektu. Daná možnost přijde vhod například při ukládání zdrojů do systémů správy obsahu či také třeba při předání zdroje k dalšímu zpracování v jiném řešení, jež s metadaty umí rovněž zacházet (podpora JDF apod.). Metadata, resp. XML soubory, lze přitom v podstatě libovolně transformovat pomocí nástroje XSLT transform.

psw2f

Konfigurátor pro PDFspy dovoluje zpracování metadat spojených s PDF dokumenty

Skriptování

Prakticky neomezené rozšíření možností PowerSWITCH slibuje podpora skriptování. Do toků lze takto vkládat skripty napsané v JavaScriptu, AppleScriptu či Visual Basicu. K vytváření skriptů je s PowerSWITCH dodáván odpovídající (poměrně komfortně vyhlížející) editační a ladící prostředek SWITCHscripter. S pomocí skriptů lze přidat nejrůznější funkcionalitu jak řízením zabudovaných funkcí PowerSWITCH, tak externích aplikací a systémových služeb, a to včetně těch, které nejsou podporovány v rámci konfigurátorů. Na síle přidává skriptům zpracování využívající výše popsaných metadatových struktur.

psw3f

SWITCHscripter

SWITCHclient

Automatizované zpracování zajišťované PowerSWITCH je obvykle záležitostí větších či menších týmů. Na uvedenou skutečnost myslí SWITCHclient, aplikace dodávaná opět v rámci PowerSWITCH. S její pomocí lze spuštěné úlohy spravovat na dálku, prostřednictvím počítačové sítě. Konkrétně je takto možno předávat ke zpracování soubory (či obsahy celých složek) právě běžícím tokům. Navíc je možno sledovat průběh zpracování a v případě potřeby úlohu zastavit či dále spustit na základě rozhodovacích bodů, vložených do daného toku. Přístup k jednotlivým tokům se řídí na základě odpovídajících oprávnění, která lze definovat v rámci PowerSWITCH. Jednotliví uživatelé určení jménem a heslem zde mohou mít různé úrovně oprávnění, možné je jejich sdružování do skupin.

psw4f

SWITCHclient

Závěrem

PowerSWITCH je povedeným řešením, kterému lze - co se provedení a přizpůsobení nárokům praxe týče - vytknout jen málo. Možnosti nasazení jsou zde skutečně různorodé. Začínat mohou u automatizace internetových přenosů (FTP, e-mail), tedy zejména při přijímání zakázek na pracovištích jako jsou tiskárny, copy- či print-shopy apod. (prakticky pouze tyto možnosti podporuje LightSWITCH). Pokračovat je pak možno využitím modulů i nástrojů třetích stran k hromadnému zpracování souborů typu preflightu, přípravy více podob téhož dokumentu (cross-media publishing), nátiskování a RIPování, zálohování, archivace apod. (dané možnosti lze v omezené míře realizovat i s pomocí FullSWITCH) - zajímavé pro tiskárny, studia, agentury, vydavatelství atd. Specifické pro PowerSWITCH je pak zpracování na základě metadat, které dovoluje vytvářet "nadstandardně inteligentní" workflow toky a integrovat daný systém do rozsáhlejších řešení, používajících zpracování na bázi JDF, systémy pro správu obsahu apod. Podpora skriptování přidává na univerzálnosti, včetně možnosti automatizovat proprietární prostředky daného provozu, klientská komponenta rozšiřuje značně dostupnost funkcí daného řešení všem pracovníkům podniku.

Za uvedené schopnosti si Gradual Software účtuje ne právě nízkých 5 000 euro (bez DPH, kterou je třeba ve státech Evropské Unie zaplatit). V dané třídě řešení se ovšem jedná o cenu značně výhodnou, přičemž do návratových kalkulací se musí zahrnout nejen vyčíslení úspor lidské práce a podstatně nižší chybovosti zpracování, ale rovněž možnost nasazení na obou hlavních operačních platformách dneška (Windows, Mac) a relativní nenáročnost na provozní zdroje. Zájemcům pak vřele doporučujeme k odzkoušení demoverzi (bez omezení funguje po 30 dnů, součástí dodávky je řada připravených workflow diagramů), dostupnou na serveru výrobce, od věci pak není ani pročtení příslušných případových studií.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: