Polygrafie: současnost a trendy podle TrendWatch Graphic Arts - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Polygrafie: současnost a trendy podle TrendWatch Graphic Arts

trendy

2. listopadu 2005, 00.00 | Známá analytická společnost přišla nedávno s poměrně obsáhlou prezentací, věnovanou
současnosti a výhledům polygrafické výroby v USA a západní Evropě. Co vše dnes ovlivňuje
vývoj v polygrafickém průmyslu? A jak se vyvíjí či budou dále vyvíjet nová odvětví
polygrafické výroby, především digitální tisk?

Při příležitosti výstavy Print05, která proběhla v září v americkém Chicagu, vystoupila známá analytická společnost TrendWatch Graphic Arts s prezentací "TrendWatch Graphic Arts Brunch - Forecast 2006", jež poměrně podrobně rozebírá současnou situaci polygrafické výroby a trendy jejího dalšího vývoje. Analýzy daného typu jsou vždy značně cenné a tak i přesto, že se obsah prezentace týkal primárně polygrafických provozů v USA a západní Evropě, rozhodli jsme se jej na stránkách Grafiky tímto přiblížit. Ostatně, jak bude poznat z dalšího výkladu, daná prezentace není jen o číslech a empirických zjištěních (která si zvídavý čtenář může v uvedeném materiálu sám dohledat a prostudovat podrobněji, dále uvádíme jen některé vybrané informace daného typu), ale též určitých charakteristikách a trendech, které lze vypozorovat či aplikovat i v tuzemských podmínkách.

Celková situace

Úvod prezentace si všímá vlivu ekonomické situace na polygrafickou výrobu: v USA se takto projevil především ekonomický růst, utlumený ovšem nedávno hurikánem Katrina a nepříznivým vývojem ohledně těžby ropy. Ropná krize se promítá i do oblastí s polygrafií úzce souvisejících, jako je doprava (dražší distribuce tiskovin) či výroba materiálů pro polygrafii, obsahující ropu (plasty, inkousty aj.).

Zajímavé jsou pak postřehy, spojené s konkurencí elektronických médií. Připomenuto bylo nedávné zpochybnění efektivity vyhodnocování inzerce v tištěných periodikách (mnohé velké magazíny podle všeho neuvádějí pravdivá čísla o počtu výtisků, které se dostanou skutečně ke čtenářům), což vede k zvýšení zájmu o inzerci elektronickou, jejíž sledování a vyhodnocování je možno provádět přesněji a objektivněji. To by mohlo v důsledku samozřejmě znamenat úbytek nákladu tištěných periodik, která z inzerce žijí.

Nová média se těší mimořádné oblibě v oblasti vědy a výzkumu: pedagogové poskytují své učební texty stále častěji jen v elektronické podobě, blogging začíná mít u vědců větší význam než oborové žurnály. Ale i v oblasti běžného konzumu způsobilo úbytek tištěné produkce například to, že si diváci televizního vysílání stahují program a další informace pomocí Internetu či kabelového systému. Kromě těchto aktuálních dopadů si lze všimnout, jak se v poslední době hned několik výrobců (Fujitsu, E Ink a Philips) snaží přijít se skutečně použitelnou technologií elektronického papíru: možný dopad dostupných řešení na dané bázi lze jen těžko odhadnout, dá se ale opět předpokládat bezvýznamné snížení zájmu o tiskovinu.

twga06-1f.jpg

Objem tiskových zakázek se v USA snižuje

Situace v jednotlivých odvětvích

Pokles poptávky po tiskovinách se pochopitelně nejvíce projevuje v případě komerčních tiskáren, kterým se v podstatě měsíc po měsíci snižují objemy zakázek. Přesto panuje v dané oblasti optimismus: v létě tohoto roku očekávalo celých 42 % respondentů z daného segmentu, že se jim bude dařit lépe než v minulém roce a 48 % věřilo v zachování stávající situace. Hlavní důraz kladou představitelé uvedeného odvětví na ekonomické podmínky, to je nicméně, podle TrendWatch, chybné, když nejvíce pozornosti by mělo směřovat do oblastí zákaznických služeb, workflow či celkového zvýšení efektivity výroby - zde leží (jak jsme již i na Grafice psali mnohokrát) hlavní možnosti udržení se a růstu.

twga06-2f.jpg

Vývoj v oblasti tisku

O dost jiná je situace v oblasti designu a produkce. Strmý vzestup mají zejména reklamní agentury, zlepšení nicméně vykazuje i korporátní a grafický design. Na uvedené situaci se projevuje především to, že dané odvětví může bez problémů využívat i nová média a také tak činí: vedle tiskových projektů jsou dnes prakticky na stejné úrovni realizace cross-media kampaně, hned za ekonomickou stránkou věci má pro respondenty z dané oblasti hlavní význam schopnost udržet kontakt s technologickými změnami.

twga06-3f.jpg

Vývoj v oblasti designu a produkce

Konečně jsou zde vydavatelé: u těch je v poslední době zaznamenatelný značný úpadek v případě vydávání katalogů (evidentně vlivem Internetu), situace se dlouhodobě zhoršuje i v případě vydávání knih, strmě nahoru jdou naopak magazíny, které opět mají nejlepší možnost, jak skloubit tiskovinu a elektronická média ve svých vydavatelských projektech. Nasazení elektronických distribučních kanálů je zde mimo jiné vynuceno nutností eliminovat náklady na papír a poštovní služby.

twga06-4f.jpg

Vývoj v oblasti vydavatelství

Digitální tisk

Speciální pozornost věnuje prezentace digitálnímu tisku, který je v současnosti nejdynamičtěji se vyvíjejícím odvětvím polygrafické výroby. Prezentace si takto všímá výrazného nárůstu nabídky zařízení pro digitální tisk, která se začínají kvalitou svého výstupu stále více blížit ofsetu, o rostoucí rychlosti nemluvě. Překvapivě vysoké je ovšem takto procento, jakým se dnes na digitálních tiskových zakázkách podílí barevné kopírky: například pro variabilní tisk používá 32 % provozoven digitálního tisku právě tento typ zařízení, v případě všech tiskových a pre-pressových subjektů je to 25 %.

Digitální tisk neznamená jenom výstup, ale také odpovídající workflow a aplikace, které generují zisk "za" pouhým vytištěním. Z nich tou nejatraktivnější je zřejmě variabilní tisk. Ten v současnosti poskytuje in-house 36 % tiskáren, jen 15 % pak nabízí outsourcing tohoto typu zpracování jiným dodavatelům. Málo využit je dosud potenciál nabídky variabilního tisku prostřednictvím Internetu (služby Web-to-Print), i když celkově služeb daného typu přibývá (36 % digitálních tiskáren). To, co je v dané oblasti, a polygrafii obecně zatím jen v zárodku, jsou služby postavené na automatizaci (opírající se o formáty jako JDF, XML či PDF).

twga06-5f.jpg

Jakou povahu mají zakázky pro variabilní tisk?

Pohled do budoucna

V blízké budoucnosti naroste podle všeho dále vliv elektronických médií díky novým nosičům: již jsme takto zmínili elektronický papír, navíc je třeba brát v potaz stále větší dostupnost mobilního Internetu (WiFi, sítě nové generace aj.), která v kombinaci se zařízeními jako notebooky či PDA bude znamenat přenositelnost elektronického obsahu plně srovnatelnou s možnostmi tiskoviny. Polygrafické subjekty nicméně nemusí takovéto technologie brát jen jako konkurenci, ale i coby příležitost, jak tiskové zakázky doplnit o elektronický obsah v cross-media projektech. Je zde pak i výzva k hledání takových tiskových aplikací (netradiční typy tiskovin, materiálů aj.), které prostě elektronika nahradit nemůže.

Digitalizace workflow (jež se snad bude v dohledné době opírat o JDF) by měla přinést podstatně efektivnější a přímější realizaci zakázek. Tiskárny zde pak budou mít dvě příležitosti, jak tuto skutečnost využít. První je vytvoření uzšího kontaktu s klienty, druhou naopak možnost získat více klientů, o které nebude se třeba příliš starat (Web-to-Print).

Z nových aplikací tisku zaslouží pozornost především vylepšení služeb tisku variabilního: jen málo tiskáren zatím poskytuje skutečně plnohodnotný výstup (místo toho zde jsou řešení pomocí kopírek), bojí se více zacházet s databázemi a neumí najít pro své klienty zajímavá řešení v dané třídě aplikací. Po větším nasazení pak volá i Web-to-Print (mj. decentralizace tiskového workflow či možnost oslovení zákazníků i mimo rámec dané oblasti/státu). Za zvýšenou pozornost pak stojí rovněž nabídka služeb pro remote proofing. Hodně příležitostí se nabízí v outsourcingu služeb, například v oblasti designu či správě informačních technologií, spojených s dokumentovými toky a publikováním. Celkově je pak třeba dbát na zvýšenou kreativitu v rozvoji nabízených služeb a akceptaci nových médií jako příležitosti.

Poznámka: všechna vyobrazení v článku jsou převzata ze zmíněné prezentace.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: