Pectora: výkonné řešení pro databázové a cross-media publikování - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Pectora: výkonné řešení pro databázové a cross-media publikování

Adobe InDesign sazba

9. prosince 2005, 00.00 | Možnosti publikování z databází nejrůznějších typů, výstup na bázi XML, PDF, InDesignu a
FrameMakeru pro tištěnou i elektronickou produkci, ovládání, jež zvládne i úplný laik,
možnost nasazení v lokálním prostředí stejně dobře jako na serveru či Webu a konečně
rovněž relativně zajímavé cenové podmínky: všemi těmito přednostmi se může pochlubit
řešení Pectora. Více už v naší recenzi.

Databázové publikování, nebo jinak též publikování z databází, se těší stále většímu zájmu i v oblasti polygrafie, resp. pre-pressu. Není divu, neboť mimo tradičních publikací odpovídajícího typu, jako jsou seznamy, adresáře, katalogy, slovníky či encyklopedie je dnes třeba vytvářet i různé specializované personalizované tiskoviny typu direct-mailů, nabídkových letáků nebo faktur. Možností aplikací je skutečně dlouhá řada, čemuž se snaží vyjít vstříc i nabídka odpovídajících softwarových prostředků. Ty procházejí postupným vývojem, přičemž mimo tradičních drahých proprietárních řešení, spojených pevně s daným systémem správy obsahu, přibývá stále více desktopových nástrojů (ve stylu pluginů sázecích aplikací), které mohou využívat i menší skupiny či jednotlivci.

Spektrum nabídky je skutečně široké, i když se nelze ubránit dojmu, že cenové nastavení příslušných produktů zůstává stále poněkud poplatné skutečnosti, že se jedná o záležitost, jež je v kurzu a která navíc může i při několika málo zakázkách generovat značné zisky (nahrazení lidské práci při manuální montáži). Ale ať už je to s hodnotou jakkoli, produkty daného typu stojí rozhodně za pozornost a odpovídající nasazení. Uvedené tvrzení platí ve zvýšené míře o systému Pectora společnosti Bair bv, který bychom rádi představili v této recenzi.

Základní přiblížení

Pectora je vícesložkovým systémem pro platformu Windows, jehož posláním je umožnit publikovat data vytažená z různých zdrojů různými publikačními kanály. Základem produktu je serverová aplikace, která provede na základě uživatelských požadavků výběr z datových zdrojů a získaná data převedená do XML buďto zpracuje v sázecí aplikaci, kterou může být v současné podobě řešení Adobe InDesign nebo FrameMaker, nebo je převede do podoby pro Web či PDF dokumentů. Jedná se zde tedy o modelové cross-media řešení, které může být ještě více než na pracovištích tradičního pre-pressu zajímavé v různých vydavatelstvích, podnicích či organizacích. Na naznačený způsob využití myslí výrobce architekturou řešení: výkonné komponentě, jež řídí činnost všech aplikací zúčastněných v publikačním procesu, tedy Pectora Dashboard Serveru, předává uživatel své požadavky s pomocí správcem systému nastaveného Dashboardu (Windows klient, webové rozhraní aj. fungující na bázi protokolu TPCP/IP). Nemusí tudíž vědět nic o technických detailech celého publikování, pouze spustí proces se svými požadavky, o zbytek se postará Pectora automaticky. K nastavení Dashboardu, tj. konfiguraci výběru z datových zdrojů a způsobů publikování pak slouží tzv. Pectora Designer.

pectora1f.jpg

Schéma naznačující rozmanitost publikačních možností Pectory

Uvedený způsob publikování lze využít na různých úrovních komplexnosti. Základní podoba Standard je takto určena pouze pro InDesign, funguje jako jednouživatelský systém (tj. server je provozován lokálně) a omezeny jsou jak způsoby datových výběrů, tak výstupní možnosti. Prakticky bez omezení možností výstupu, ale rovněž jen jednouživatelská je podoba Professional. Konečně se pak nabízí i varianta Enterprise, která funguje v multiuživatelském, serverovém módu a nabízí nejvíce vstupních i výstupních možností.

Tolik základní přiblížení. Podívejme se nyní na jednotlivé funkce produktu podrobněji.

Výběr z databáze

Pectora dovoluje při publikování zpracovat data jak z ODBC či SQL databází, tak textových souborů s oddělovači, tabulek Excelu a XML nebo HTML souborů. Následně lze v rámci konfigurace využít různých transformací načítaných dat: mimo jiné je možno provést úpravy textových řetězců (versálky/minuskule/iniciály, formátování různými řezy, spojování obsahu polí, náhrady textových řetězců aj.), numerických údajů (různé formáty oddělovačů) a data (různé formáty) či použít čárových kódů v rozmanitých formátech nebo nastavit zpracování dat na základě podmínek. Data lze sestavit také na základě výpočtů či skriptování a rovněž se nabízí možnost přiřazení dynamických odstavcových či šablonových stylů, tj. následné nastavení odstavce či stránky v sazbě lze spojit s konkrétní datovou položkou.

pectora2f.jpg

Nastavení datového výstupu

Výstup

Publikování z InDesignu či FrameMakeru funguje na bázi šablony. Tu umí Pectora sestavit automaticky na základě přednastavení datových výběrů a jim uživatelem přiřazených parametrů sazby (tj. určuje se například, zda má být daná součást výběru vysázena v rámečku, tabulce či řádku, s jakými atributy aj.). Vzniklá šablona, vytvořená pro práci s XML daty (tj. umístěné příslušné textové a obrazové rámečky, předlohové stránky, přiřazení XML tagů aj.) je pak dále upravitelná: využívá se tedy rozdělení práce, kdy jeden uživatel pouze určí co by chtěl publikovat a Pectora spolu s designérem stanoví podobu tohoto výstupu.

V souvislosti s výstupem stojí za zmínku i možnost oboustranného updatu. Tj. po vytvoření dokumentu lze nejen provést nové sestavení na základě změny datových zdrojů, ale též zpětné zanesení změn provedených na poslední chvíli ve vysázených dokumentech do databáze.

pectora3f.jpg

Ukázka dokumentu InDesignu sestaveného s pomocí Pectory

Kritika

Zejména z hlediska koncepce je Pectora řešením, o kterém se dá hovořit v superlativech. Způsob, jakým je zde řešeno oddělení popisu dat od jejich formátování či jakým se realizuje vícero výstupů z jednoho zdroje je prostě nápaditý a v praxi dle našeho názoru velmi dobře zužitkovatelný. Po letmém seznámením s odpovídající demo verzí máme nicméně výhrady jak k rychlosti zpracování (Pectora v podstatě sestavovala dokument InDesignu před očima, v reálném čase), která se nám zdá být zvláště v případě rozsáhlejších projektů nepříliš vysoká, tak i absenci podrobnějších informací ohledně produktu a jeho fungování (zejména co se týče výstupu na Web). Je nicméně možné, že se jedná skutečně jen o problémy dema a nikoli ostré instalace.

Využití

Možnosti nasazení Pectory překračují výrazně to, na co je uživatel zvyklý z jiných řešení daného typu (hovoříme teď o produktech typu pluginů sázecích aplikací, nikoli pokročilých, ale zároveň astronomických drahých publikačních nástavbách systémů správy obsahu). Nadstandardní flexibilita je dána především výrazným oddělením sazby od určení výběru^ dat. Mimo běžného sestavování publikace na stole designéra takto připadají v úvahu i podstatně zajímavější aplikace, postavené na skutečnosti, že uživatel jen určí, co chce publikovat a dále se o proces tvorby publikace nestará: uvedeným způsobem tedy může marketingový pracovník nechat sestavit i rozsáhlý katalog či mnoho tisíc letáků několika kliknutími myši. Mimo marketingových materiálů lze dále daným způsobem vytvářet třeba brožury, manuály, formuláře, popisky s čárovými kódy, zpravodaje a mnoho dalšího, to vše nejen pro tištěnou produkci, ale i Web, CD/DVD či další výstupní kanály. Představit si dále tedy lze třeba i různé služby typu Web-to-Print, ve kterých uživatel objednává a vytváří například vizitky či dopisní papíry na základě odpovídajících šablon.

Závěrem

Cenovými podmínkami se Pectora bohužel příliš nevymyká běžné praxi. Základní podoba Standard je sice za přijatelných 640 euro, kouzlo řešení nicméně vynikne až u podob Professional za 2 700 euro a Enterprise za 12 000 euro (plus příplatky za počet uživatelů). Jen chabou náplastí takto může být to, že v dané třídě aplikací poskytuje zejména Enterprise podstatně výhodnější poměr cena/výkon než jiná obdobná řešení. Principy fungování je nicméně Pectora skutečně zajímavým řešením a tak bude zajímavé dále sledovat, kudy se bude ubírat jeho další vývoj.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: