Ořez stránek v Adobe Acrobatu 6 Professional - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Ořez stránek v Adobe Acrobatu 6 Professional

acrobat 6 acrobat6

13. dubna 2004, 00.00 | Funkce Acrobata pro ořez stránek nabízí zajímavé možnosti úpravy PDF dokumentu či extrahování jeho částí. Návody pro její efektivní využívání v pre-pressu i při elektronickém publikování podáváme v tomto článku.

Na první pohled doplňkový, ale ve skutečnosti velmi užitečný: tak nějak bychom mohli charakterizovat nástroj pro ořez stránek v Adobe Acrobatu. Naše čtenáře jsme dříve s tímto prostředkem podrobněji seznámili v tomto článku, který se zabýval ořezem stránek v prostředí Adobe Acrobatu 5. Acrobat 6 Professional možnosti ořezové funkce v některých ohledech významně rozšiřuje a tudíž jsme považovali za vhodné přinést našim čtenářům updatovanou podobu zmíněného článku, zohledňující zmíněná nová rozšíření.

Využití ořezu

Podívejme se nejprve na to, jakými způsoby lze vlastně zmíněný nástroj použít. Na prvním místě je třeba uvést unifikaci vzhledu publikace: Pokud vznikne PDF například složením z různých zdrojů, mohou mít jednotlivé stránky dokumentu rozdílnou velikost. To může činit problémy při tisku i elektronickém publikování. Ořez dovoluje takto sjednotit vzhled pro celý dokument či zvolený stránkový rozsah nebo případně skrýt prvky, které jsou v daném kontextu nežádoucí (například tiskové značky při umístění publikace na Web).

Jinou obvyklou aplikací ořezu je extrahování vybrané části PDF dokumentu, obvykle určitého úseku jediné stránky. Typicky je tento postup využit při předávání podkladu na jiné pracoviště (v PDF, ale též EPS či TIFF - převod je zajištěn odpovídají funkcí Acrobatu), zejména v případě inzerce. Příjemce pak takovýto podklad obvykle použije při stránkové montáži vlastní publikace (periodikum, katalog apod.). Zásadní zde bývá korektní nastavení stránkových boxů - ořezový nástroj Acrobatu 6 Professional nabízí v uvedeném ohledu zajímavé funkce, které si dále blíže popíšeme. Jiným častým způsobem využití oříznutého úseku je jeho publikování na Webu a to obvykle po převedení do některého formátu, určeného pro internetové publikování (GIFF, JPEG).

Konečně bývá ořez stránek spojen s představou, že odstranění nadbytečných částí dokumentu přispěje ke zmenšení objemu daného souboru. Jak ukážeme později, uvedená aplikace sebou nese v případě Acrobatu určitá úskalí. Nejprve se ovšem budeme věnovat samotné technice použití ořezového nástroje.

Způsoby použití ořezového nástroje

Ořez lze v Acrobatu provést několika různými způsoby. Pro interaktivní zpracování na úrovni jediné stránky (ořezáváme nějaký zvolený úsek) je určen Nástroj oříznutí (pruh nástrojů Další úpravy). (Je vhodné mít zapnuto uspořádání stránek Jedna stránka.) Následně se provádí selekce požadovaného úseku tažením kurzoru myši. Ořezový box, vytvořený tímto způsobem, se dá po stránce libovolným způsobem posouvat, k doladění okrajů lze využít tažení za jeho rohy. Poklepáním dovnitř boxu je vyvolán dialog Oříznout stránky, umožňující doladit parametry ořezu - podrobněji se tímto dialogem budeme zabývat o něco dále.

acroor1f.gif

Nastavení ořezu s pomocí Nástroje oříznutí

K ořezu na úrovni více stránek je vhodné využití příkazu Dokument-Stránky-Oříznout (klávesová zkratka Ctrl-Shift-T). Po jeho zadání se aktivuje výše zmíněný dialog Oříznout stránky. Následná nastavení se aplikují na všechny stránky, jež byly ve chvíli zadání příkazu vybrány na panelu Stránky nebo na stránkový rozsah, určený přímo ve zmíněném dialogu.

Konečně lze ořez automatizovaně aplikovat i na více PDF dokumentů, a to s pomocí odpovídající dávkové sekvence aparátu pro hromadné zpracování v Acrobatu. (Viz dialogy příkazu Další volby-Dávkové zpracování.) Na tomto místě se podrobnějším využitím tohoto způsobu ořezu nebudeme zabývat. Každopádně lze k němu poznamenat, že se hodí nejen k zmíněnému hromadnému zpracování, ale rovněž uchování nastavení hodnot ořezu pro opakované použití.

Dialog Oříznout stránky

Podívejme se nyní podrobněji na nastavení dialogu Oříznout stránky, který je, jak jsme již naznačili výše, zásadní pro použití ořezového nástroje. Základním vylepšením oproti předchozím verzím Acrobatu je v případě Acrobatu 6 Professional skutečnost, že uvedený dialog lze použít nejen k vyladění viditelné části stránek PDF dokumentu (tzv. CropBox neboli rámeček oříznutí - určuje část stránky pro zobrazení nebo tisk v prohlížečích PDF souborů), ale též dalších stránkových boxů, které mají svůj význam jak při následné stránkové montáži z daného PDF podkladu, tak při jeho tisku či dokončovacím zpracování - vyladěny musí být tyto boxy především při převodu daného dokumentu do PDF/X formy. Konkrétně to jsou TrimBox (rámeček řezání; konečná plocha dokumentu po vytištění a ořezu), BleedBox (rámeček spadávky; rozšířená plocha kolem TrimBoxu, použitá při zpracování spadávky), a ArtBox (rámeček obrazu; oblast stránky - například obrázek - která má být vytištěna).

acroor2f.gif

Dialog Oříznout stránky

Uživatel může v příslušném seznamu zvolit, který box má být s pomocí ořezového nástroje nastaven, výsledky nastavení pak lze sledovat díky náhledu přímo v uvedeném dialogovém okně (jednotlivé boxy jsou indikovány různou barvou). Možné je také zobrazení hranic všech boxů přímo v prostředí Acrobatu, a to po zapnutí odpovídající volby (Úpravy-Předvolby-Zobrazení stránky-Zobrazit rámeček obrazu, řezání a spadávky) Jinou možnost, jak zkontrolovat provedená nastavení, pak nabízí preflightový nástroj Acrobatu, s jehož pomocí lze vypsat právě i hodnoty zmíněných boxů pro daný dokument.

V příslušných polích (Nahoře, Dole, Vlevo a Vpravo) se nastavují okraje ořezu. Údaje zde lze vkládat ručně nebo klepnutím na šipky. Pokud v druhém případě přidržíme klávesu Shift, provádí se nastavení v celých násobcích dané měrové jednotky. Velikost vytvořeného rámečku se zobrazuje ve stejnojmenném needitovatelném poli. Velmi praktický nástroj pro nastavení rámečku přes obsah stránky bez nadbytečných okrajů nabízí volba Odstranit bílé okraje.

K odvolání nežádoucích změn slouží tlačítka Nastavit na nulu a Obnovit na výběr. V prvním případě je daný box nastaven přes celou stránku, v druhém případě se vrací hodnoty na původní nastavení.

V části Rozsah stránek se konečně volí stránky, pro které má být ořez použit. Při výběru v určeném rozsahu lze změny aplikovat pouze na sudé či liché stránky, což může mít svůj význam zejména při zpracování dokumentů, určených pro tištěnou produkci, majících zrcadlově nastavené okraje stránek. Aplikaci ořezu i na nekontinuální výběr lze použít v případě, že před aktivací ořezového nástroje (příkazem Dokument-Oříznout stránky) vybereme požadované stránky na panelu Stránky.

Natočení stránek

Úpravou, používanou často v kombinaci s ořezem, je natočení stránek. Příslušný příkaz (Dokument-Stránky-Otočit) dovoluje rotaci v násobcích devadesáti stupňů. Rotovat uvedeným způsobem lze jak všechny stránky v dokumentu, tak pouze stránky vybrané (miniatury označené na panelu Stránky, zadaný rozsah). Výběr lze pak dále zúžit na pouze liché/sudé stránky či stránky na šířku/výšku.

acroor3f.gif

Nastavení otočení stránek

Ořez a redukce objemu souboru

Jak jsme již uvedli výše, jednou z nejčastějších motivací pro využití ořezového nástroje v Adobe Acrobatu, je snaha redukovat objem daného PDF dokumentu odstraněním jeho nepotřebných částí. Po ořezu uvedeným způsobem (tedy příslušným nastavením CropBoxu) se ovšem objem souboru nezmenší, neboť oříznuté části zůstanou pouze skryty, nikoli odstraněny. Nepomůže ani uložení příkazem Uložit jako, který v mnoha jiných případech eliminuje duplicity a optimalizuje objem, nebo použití nástroje Optimalizace PDF. Přesto se najdou cesty, jak oříznutý dokument opravdu redukovat. Popišme nyní alespoň některé z nich.

Na prvním místě je třeba zmínit redistillaci. Při tomto způsobu uložíme nejprve dokument nebo pouze jeho požadovanou část příkazem Uložit jako do postscriptového souboru. Ten poté znovu distillujeme Acrobat Distillerem. Uvedený způsob je vhodný zejména při rychlé úpravě rozsáhlejšího dokumentu.

Pokud chceme rychle optimalizovat ořez pouze na úrovni jedné stránky, můžeme danou stránku exportovat například do EPS, TIFF či JPEG souboru a ten pak znovu otevřít příkazem Otevřít jako Adobe PDF. Uvedený způsob redukce se vyplatí zejména u rastrové grafiky.

Někdy pak stojí za zvážení to, zda by se ořez neměl provést již v dokumentu, z kterého je generován PDF soubor. Zapomenout bychom přitom neměli na to, že ořez prováděný v prostředí sázecích aplikací je opět pouze zdánlivý (data jsou opět pouze skryta) a tak bychom měli bitmapové obrázky příslušným způsobem upravit v bitmapovém editoru. Po provedení všech potřebných změn provedeme novou distillaci.

Závěrem

Možnosti nabízené nástrojem pro ořez stránek v Acrobatu 6 Professional jsou skutečně velmi zajímavé a hodí se pro mnoho úkolů v oblasti předtiskové přípravy i elektronického publikování. Uživatele, kterému by se nicméně uvedená funkce přece jen zdála být nedostačující, pak můžeme odkázat na několik produktů, které výše uvedené možnosti rozšiřují. Konkrétně je takto třeba zmínit Creo Pagelet (montáž z PDF stránek v prostředí Acrobatu), Enfocus PitStop (pokročilá editace a preflight PDF dokumentů) a Apago BoxEditor (pokročilé možnosti nastavení stránkových boxů). Ty ovšem nejsou (na rozdíl od námi popsaného nástroje) zdarma.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: