OpenOffice 2: zajímavé změny na obzoru - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

OpenOffice 2: zajímavé změny na obzoru

technologie tabletpc

18. dubna 2005, 00.00 | Již zanedlouho se uživatelé dočkají výrazně upgradované verze populárního open source
balíku kancelářských aplikací OpenOffice. A my se v tomto článku pokoušíme naznačit, čím vším může
být nová verze OpenOffice zajímavá při amatérském i profesionálním publikování.

Balíky kancelářských aplikací složené z nástrojů, jako jsou textový či tabulkový procesor, kreslicí aplikace a prezentační program patří, ať už chceme či nechceme, částečně i do publikačního průmyslu. Slouží totiž jednak coby nejčastější nástroj pro pořizování předloh k sazbě, stále významnější je pak jejich nasazení přímo k tvorbě tištěných či elektronických publikací. I když kvalita takovýchto publikací není, díky omezením zmíněného typu programů i poměrně nízké "typografické gramotnosti" uživatelů, právě valná, lze přesto říci, že se kancelářské a domácí publikování, postavené na uvedených nástrojích, stává stále rozšířenějším a významnějším. Mnoho uživatelů totiž preferuje rychlé a finančně nenáročné zpracování na úkor kvality, kterou dokáží garantovat profesionální polygrafie a webdesign.

Office sad je dnes celá řada. Suverénní postavení má mezi nimi komerční Microsoft Office. Té se snaží konkurovat řada jiných řešení uvedeného typu, nabízejících srovnatelnou paletu nástrojů za obvykle výrazně nižší nebo též někdy zcela nulovou cenu. Velmi perspektivním produktem je v uvedené oblasti OpenOffice, balík vyvíjený coby Open Source projekt pod záštitou společnosti Sun Microsystems. Již záhy by se měl objevit významný update zmíněného balíku, označený coby OpenOffice 2. Už teď jsou k dispozici jak odpovídající betavarze, tak detailní popis rozšíření a nových funkcí. Navíc se pak s postupem času objevilo několik zajímavých produkčních scénářů, naznačujících, že využití OpenOffice by nemuselo končit jen v domácnostech a kancelářích, ale mohlo by se v lecčems dotknout i profesionálního publikování. Je zde tedy dost důvodů, abychom se na novou OpenOffice z hlediska jejich publikačních možností (nepůjde nám tedy rozhodně o nějakou komplexní recenzi) podívali trochu blíže.

ooff1f.gif

Aplikace Writer z OpenOffice 2

K základním vlastnostem OpenOffice

Připomeňme ale nejprve, jaké základní možnosti OpenOffice svým uživatelům nabízí. Začít bychom měli u toho, že se jedná o produkt po všech stránkách multiplatformní: k dispozici je pro Linux a různé další formy Unixu, Windows i Maca. Díky úsilí lokalizátorů z různých zemí je tento balík dostupný nejen v angličtině, ale též dalších evropských jazycích, češtinu a slovenštinu nevyjímaje, a také třeba hebrejštině, korejštině či čínštině. Jazyková podpora je přitom řešena na profesionální úrovni, neboť zahrnuje nejen lokalizaci rozhraní produktu, ale též podporu příslušného dělení, kontrolu pravopisu, odpovídající tezaurus a mnoho dalšího. Coby Open Source aplikace je OpenOffice ke stažení zcela zdarma, na jejím vývoji se mimo zaměstnanců Sunu podílí dobrovolní vývojáři i koncoví uživatelé z různých zemí.

Aplikacemi OpenOffice jsou textový procesor Writer, tabulkový procesor Calc, presentační nástroj Impress, program pro ilustrace a diagramy Draw, prostředek pro tvorbu matematických vzorců Math a nejnověji nástroj pro práci s databázemi Base. Možnosti jednotlivých aplikací zde nemáme v úmyslu dopodrobna popisovat, spokojme se pouze s konstatováním, že je nabízeno prakticky vše, co běžný i náročnější uživatel od kancelářského balíku vyžaduje. Důležité je, že všechny aplikace jsou spolu poměrně úzce provázány, a to především na úrovni dokumentů (vkládání kreseb či tabulek do textu apod.). Zajištěna je také velmi silná oboustranná kompatibilita s Microsoft Office.

Tolik tedy k základním vlastnostem. Nyní se již podívejme na ty nové vlastnosti OpenOffice, které považujeme za zajímavé z hlediska publikačního průmyslu.

Export do PDF

Zajímavě vypadá v OpenOffice notně rozšířený převod do PDF. V rámci jeho voleb lze nyní nejen převést celý dokument či vybrané stránky (bohaté možnosti selekce), ale též uživatelem stanovený výběr. Velmi vítaná je možnost kontrolovat kompresi použité grafiky: využít zde lze buďto bezztrátovou nebo JPEG kompresi, dále se nabízí sampling na určené rozlišení. Vytvářené PDF lze rovněž opatřit tagy: uvedená volba přitom nejen znamená vytvoření PDF, které je lépe zpracovatelné na přenosných zařízeních či v technologiích pro zrakově postižené osoby, ale též generování odkazů, obsahu či jiných interaktivních prvků (jsou-li tyto v původním dokumentu obsaženy). Je-li převod proveden z prezentací Impress, lze do vytvořeného PDF vložit nastavení přechodů. OpenOffice pak umí rovněž odpovídajícím způsobem převést poznámky vložené ve Writeru či Calcu a dále formulářové prvky. V druhém případě může uživatel i určit, jakým způsobem se mají odesílat vyplněné formuláře (kompletně jako PDF, pouze vyplněná data ve formátech FDF, HTML či XML). Z OpenOffice se tedy díky uvedeným prostředkům stává silný prostředek především k tvorbě elektronických PDF dokumentů, vystavitelných na Webu.

ooff2f.gif

Dialog exportu do PDF

Formuláře v XForms

V případě již zmíněných elektronických formulářů se nyní v OpenOffice resp. procesoru Writer nabízí možnost využití nastupujícího standardu XForms. U formulářů, kódovaných s pomocí uvedeného formátu, lze použít bez nutnosti jakéhokoli skriptování či jiných esoterních nastavení řadu funkcí pro interakci s uživatelem či různé automatizované zpracování, zajímavá na uvedené technologii je rovněž skutečnost, že díky nasazení XML od sebe důsledně odděluje strukturu a způsob zobrazení formuláře. Writer nyní tedy může posloužit coby poměrně komplexní nástroj pro tvorbu formulářů uvedeného typu, které pak lze používat jak v rámci OpenOffice, tak mimo ní (přes export do HTML nebo XHTML atp.) - jinou otázkou je ovšem adekvátní podpora takto vytvořených formulářů v příslušných aplikacích, především internetových prohlížečích.

ooff3f.gif

Tvorba XForms formuláře

XML

Velmi zajímavým způsobem je v OpenOffice podporován a využíván již od počátku jazyk XML. Pomocí XML je definován formát dokumentů jednotlivých aplikací OpenOffice, přičemž novinkou je přechod k novému open standardu pro kancelářské aplikace OASIS OpenDocument. Ten má ambice stát se univerzální platformou pro daný typ aplikací, takže bychom se mohli dočkat doby, kdy zcela odpadnou problémy s převody dokumentů mezi řešeními různých výrobců. To je ale samozřejmě vize spíše až utopická. Mnohem praktičtější konsekvence, související i s publikačním průmyslem, je zde ta, že vzhledem k ambicím daného formátu bude snad přibývat nástrojů, schopných jeho zpracování, odpovídající XML filtry v publikačních aplikacích z toho nevyjímaje. A i do doby, než se tak stane, má OpenOffice, resp. její textový procesor Writer, šanci stát se zajímavou platformou pro zpracování XML dokumentů vyhovujících různým DTD či schématům. Klíčová je zde technologie XML filtrů, opírající se o jazyk XSLT. Vedle dřívějších formátů DocBook a XHTML je takto nově podporována možnost zpracovat XML dokumenty, vyhovující podpoře XML ve Wordu a Excelu 2003. I když Writer i nadále postrádá funkce, jež by z něj učinily skutečný XML procesor ve stylu Epic Editoru či XMetalu, je přesto naznačená podpora XML skutečně zajímavým a již dnes reálně využitelným prostředkem - možné je například nasazení Writeru uvedeným způsobem k pořizování XML předloh, určených k sazbě či dynamickému publikování na Webu v různých redakcích či vydavatelstvích.

ooff4f.gif

Nastavení XML filtru

Další

Z nových zajímavých vlastností zaujme ještě například notně rozšířená funkce pro hromadnou korespondenci (Mail Merge) v rámci Writeru: s její pomocí lze vytvářet personalizované výstupy nejen pro tisk, ale rovněž automatizované rozeslání e-mailem. Stejně jako v minulých verzích je k dispozici i kvalitní editor matematických výrazů (ve formátu MathML) Math. K dispozici jsou pak bohaté importní či exportní možnosti: různě méně či více dokonalým způsobem jsou podporovány formáty jako je SWF (Flash), SVG, Photoshop, LaTeX, AportisDoc (Palm) aj.

Závěrem

Nová OpenOffice nabízí jen těžko přehlédnutelnou podporu řady progresivních publikačních technologií. U multiplatformního komplexního balíku kancelářských aplikací, který je navíc zdarma, takováto výbava rozhodně zaujme nejednoho uživatele. Jak jsme se přitom pokusili výše naznačit, mnohé z nových či dopracovaných funkcí mohou být zajímavé i pro ty, kdo se publikováním zabývají profesionálně, ať už zde hovoříme o pre-pressu, webdesignu či cross-media publishing - především coby příležitost vyzkoušet si nezávazně a bez nutnosti jakýchkoli investic technologie a postupy, které mají v publikačním průmyslu šanci se výhledově výrazněji prosadit.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: