Novinky ze světa publikačního průmyslu (47.-48. týden/2006) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Novinky ze světa publikačního průmyslu (47.-48. týden/2006)

Trendy

29. listopadu 2006, 00.00 | Document Center společnosti Adobe dovoluje online kontrolovat práva k užití dokumentů,
společnost Xerox představila prototyp papíru, který bude možno potisknout mnohokrát za
sebou, a společnost Quark vylepšila svou licenční politiku. Takové jsou hlavní novinky v
našem pravidelném přehledu dění ze světa publikačního průmyslu.

Document Center společnosti Adobe dovoluje online kontrolovat práva k užití dokumentů, společnost Xerox představila prototyp papíru, který bude možno potisknout mnohokrát za sebou, a společnost Quark vylepšila svou licenční politiku. Takové jsou hlavní novinky v našem pravidelném přehledu dění ze světa publikačního průmyslu.

Adobe představila LiveCycle Policy Server 7.2 a Document Center

Společnost Adobe přišla nedávno s významnými aktivitami na poli řešení pro zabezpečený oběh elektronických dokumentů. Základem je updatovaná technologie Adobe Live Cycle Policy Server, která se takto nyní dočkala verze 7.2, jež dovoluje na dálku spravovat uživatelská práva u dokumentů nejen v případě PDF jako doposud, ale též nativních formátů aplikací Microsoft Word 2003 a Excel 2003 či (v odpovídající verzi Serveru) také formátu Dassault Systemes CATIA V5 (formát pro projektovou a technickou dokumentaci).

Princip Serveru spočívá v tom, že prostřednictvím sítě dokáže umožnit či naopak zakázat různá práva užití daného dokumentu (zobrazení, resp. otevření, kopírování, ukládání, tisk, anotování apod.), k dispozici je přitom rovněž nastavení expirace práv po určitém časovém intervalu, možnost odvolání přístupu i po rozeslání dokumentu či kontrola (resp. náhrada) verzí. Dále pak lze shromažďovat informace o aktivitách prováděných s daným dokumentem (kdy a kde byl dokument prohlížen či tisknut, jaké jiné akce se pokoušel uživatel s dokumentem provádět atd.). Nastavení odpovídajících práv je přitom možné přímo z prostředí Acrobatu, Wordu či Excelu s pomocí odpovídajících doplňků, k dispozici jsou přednastavené konfigurace práv, dále lze vytvářet konfigurace vlastní. Pro offline použití dokumentů lze nastavit periodu, po kterou bude možno dokument používat, následně je nutno online aktivovat nové užití. Jedná se tedy o řešení, mířící jednoznačně zejména do sféry enterprise; podniky, kanceláře či také právnické firmy mohou s jeho pomocí zajistit kontrolovaný oběh dokumentů se senzitivním obsahem, odpovídající prostředky přitom dovolují začlenění Live Cycle Serveru do stávajících významných řešení pro dokument management a ERM ((Enterprise Rights Management)) systémů.

Novinkou, nabízející funkce Policy Serveru 7.2 v podobě hostované služby na subskripční bázi, jež stojí "blíže masám", je Adobe Document Center . Poté, co se uživatel do služby zaregistruje, může jejím prostřednictvím distribuovat a sledovat dokumenty v PDF a dále formátech Wordu či Excelu prostřednictvím webového rozhraní. Nastavení práv dokumentů je opět možné z prostředí daných aplikací prostřednictvím pluginů, výhledově budou k dispozici odpovídající funkce, včetně možnosti vytváření PDF dokumentů, přímo v rámci webového rozhraní Document Center. Pro prohlížení a interaktivní používaní nastavených dokumentů postačí v případě PDF bezplatný Acrobat Reader 8 (v současnosti ještě není k dispozici, objevit by se měl v prosinci), pro Word a Excel jsou zapotřebí příslušné pluginy. Možné je poskytnout přístup k dokumentu pouze vybraným jedincům, v daném případě lze využít autorizaci přes tzv. identifikátor Adobe. Ten se vytváří opět prostřednictvím Document Center a vyžaduje přístup k dokumentu prostřednictvím hesla, přičemž ověřuje i e-mailovou adresu uživatele.

bull4748-3f.jpg

Do konce roku lze funkce Document Center zkoušet bezplatně při ochraně neomezeného množství dokumentů. Komerční provoz, nejprve v angličtině, začne počátkem roku příštího, speciální zaváděci cena předplatného by pak měla činit 19,99 USD měsíčně nebo 199 USD ročně. Zaváděcí předplatné umožní uživatelům ochránit až pět dokumentů po dobu jednoho roku. Další ceny budou oznámeny později, stejně je tomu i s jinými jazykovými verzemi daného řešení. Začátkem příštího roku bude také možno s pomocí Document Center vytvářet přímo PDF dokumenty a aplikovat zde na ně práva užití.

Licenčním modelem i způsobem použití může daný prostředek vyhovět jak nárokům kanceláří a podniků, tak i designérských pracovišť, jež jeho pomocí mohou například kontrolovaně vyměňovat náhledy s klienty. Jde tedy o hodně zajímavou novinku, která i v tuzemsku má šanci najít si své uživatele.

Page Control 1.0 v ostré verzi

Nedávno jsme informovali o uvedení revolučního pluginu Adobe InDesignu s názvem Page Control, za kterým stojí český výrobce DTP Tools spolu se známým publicistou Pariahem S. Burkem. Revolučnost daného řešení spočívá v tom, že Page Control dovoluje v jednom dokumentu InDesignu používat stránky o různých velikostech, takže lze takto mít v jediném souboru připraveny všechny podklady pro výstup, spojené s daným projektem. V čase výše zmíněného oznámení byl Page Control uvolněn coby betaverze, nyní se již dostává na trh v podobě ostré. Ta je k dispozici za 59 USD pro InDesign CS nebo CS2 na platformách Mac či Windows. Podrobněji jsme se základními vlastnostmi Page Control zabývali v našem dřívějším přiblížení, ostrá verze produktu přinesla díky ohlasům na danou betaverzi opravy různých chyb a také několik drobných vylepšení, více se lze dovědět na stránkách produktu či v příslušné tiskové zprávě.

bull4142-2006-1f.jpg

Quark uvádí licencování XPressu nezávislé na platformě

Společnost Quark se rozhodla uživatelům rozšířit a zjednodušit jejich licenční práva pro XPress 7. Nyní lze používat tutéž licenci produktu na obou podporovaných platformách, tj. v Mac OS X i ve Windows: danou možnost ocení zejména ti, kdo jednu instalaci (a platformu) používají v zaměstnání a druhou doma či na notebooku. Jinou zajímavou inovací je možnost spouštět pod stejnou licencí i starší verze XPressu: to by mělo usnadnit zejména zpracování takových dokumentů, připravených ve starší verzi, které by se v novém XPressu načítaly s problémy. Dle sdělení českého distributora společnosti Quark, společnosti Quentin, bude uvedená nová licenční politika (poměrně logicky) platit v tuzemsku až u těch instalací QuarkXPressu, jež budou společností Quark dodány v nejbližší době.

Adobe SVG Viewer končí

Společnost Adobe nedávno oznámila, že končí s vývojem svého prohlížeče SVG souborů Adobe SVG Viewer, používaného k zobrazení SVG obsahu v internetových prohlížečích. Daná zpráva není zas až tak překvapivá z mnoha důvodů. Především si lze povšimnout, že zájem Adobe o SVG coby základní formát pro elektronickou vektorovou mírně ochladl, a to na úkor SWF, čili interního formátu aplikace Flash. Bylo by ale divné, kdyby se tak nestalo, když Adobe nyní Macromedia, a tudíž všechny základní Flash technologie i produkty, vlastní a hodlá dále významně rozvíjet. Navíc, a to je pro příznivce SVG příznivější stránka daného sdělení, v současnosti přibývá nativní podpory SVG přímo v internetových prohlížečích (Firefox, Opera). Ti, kdo hodlají mít s Adobe SVG Viewerem ještě v budoucnu něco do činění, by měli vědět minimálně to, že podpora pro daný produkt bude ukončena 1. 1. 2008, ukončení možnosti downloadu pak přijde 1. 1. 2009, další podrobnosti přináší odpovídající FAQ na stránkách Adobe.

Xerox vyvíjí "zmizíkový" papír

Vývojáři technologických inovací ze společnosti Xerox představili nedávno opět novinku, která vypadá jako z říše sci-fi. Tentokrát jde o prototyp papíru - tzv. "erasable paper" z kterého se vytištěný obsah ztratí v průběhu jediného dne (16-24 hodin), papír lze poté potisknout novým obsahem. Takováto možnost se může jevit jako nesmyslná (či úsměvná, jako by vypadla z nějakého špionážního románu nebo soudničky o rafinovaném podvodu s pomocí moderní technologie), je třeba si ale uvědomit, že existuje mnoho běžných situací, kdy s obsahem dokumentu potřebujeme pracovat skutečně jen krátkodobě (e-mail, obsah webové stránky, výňatek z manuálu, oběžník apod.), přičemž čtení z potištěného papíru bývá příjemnější a praktičtější nežli prohlížení na obrazovce.

bull4748-1f.jpg

Daná novinka takto přináší model papíru, jenž bude výrazně ekologičtější (namísto aby skončil v koši je po zmizení předlohy opět přípraven k použití v kopírce či tiskárně) a snad (záleží hlavně na výrobních nákladech) i ekonomičtější, nežli papír normální. Hovořit zde pak můžeme o jakémsi mezistupni mezi normálním papírem a i na stránkách Grafiky často zmiňovaným papírem elektronickým (tj. displejem, jenž ohebností, vzhledem i jinými vlastnostmi papír připomíná).

Technologie vychází ze směsí, které mění barvu poté, co absorbují světlo určité vlnové délky, nicméně poté se postupně vrátí do původního stavu. Druhou část skládačky pak představuje tiskárna či kopírka, která příslušný papír osvítí světlem dané vlnové délky. Obrazec se pak postupně ztratí, nebo jej lze vymazat okamžitě, pokud papír zahřejeme. Projekt je nyní ve fázi výzkumů, je otázkou zda, kdy a jak se dostane do fáze komercializace.

Knižní tip: M. J. Young - XML krok za krokem (2. vydání)

Vydavatelství Computer Press přišlo nedávno s druhým vydáním publikace renomovaného amerického autora Michaela J. Younga "XML krok za krokem". Jak již název naznačuje, jedná se v podstatě o jakési uvedení do jazyka XML, zejména vzhledem k užití tohoto prostředku pro reprezentaci informací na Webu, a to na úctyhodných 471 stranách (formát 167 x 225 mm). Kapitoly knihy se dělí do tří částí, první, značně krátká, vysvětluje důvody použití XML a přibližuje první kroky při práci s daným standardem. V druhé části jsou vysvětleny všechny pojmy a postupy spojené s tvorbou XML dokumentů, tj. čtenář se naučí vytvářet správně strukturované dokumenty a dále dokumenty platné podle DTD a XML schémat, dále je zde výklad věnován použití prvků jako jsou komentáře či entity. Třetí část pak popisuje způsoby zobrazení XML dokumentů na Webu, začíná přitom u využití kaskádových stylů (CSS), pokračuje vázáním dat, skripty DOM a XSLT.

bull4748-2f.jpg

Na knize je třeba ocenit srozumitelný (byť trochu suchopárný) výklad (překlad A. Thiemela má jen mírné, spíše kosmetické vady), provázený řadou názorných příkladů. Ty jsou pak k dispozici a okamžitému experimentování na přiloženém CD, jež obsahuje rovněž instalaci Internet Exploreru 6, MSXML 4.0 a SDK, tedy prostředků, ke kterým se výklad váže (obsah CD je v původní, anglické verzi, což ale asi neznamená větší problém). Tím je tedy i naznačeno, že kniha nepokrývá použití jiných prohlížečů, což je jistě škoda, zvlášť, když výklad o způsobech zobrazování XML dokumentů je nadstandardní. I přes uvedený handicap (a dále jsme postrádali přece jen trochu velkorysejší uvedení do širších souvislostí, co se nasazení dané publikační metody týče) si troufáme doporučit danou publikaci všem, kdo chtějí poznat možnosti použití XML na Webu a hlavně se hodlají pustit do konkrétních implementací - svým zaměřením je takto kniha vhodná zejména pro webdesignéry či programátory. Oproti prvnímu vydání publikace obsahuje řadu revizí původního výkladu a také celé nové části (např. kapitola o XML schématech). Cena 450 Kč (670 Sk) je nicméně na hranici únosnosti a zájemci doporučujeme jednak knihou před koupí ještě zalistovat a dále prostudovat další nabídku publikací daného typu, kterých je na českém knižním trhu celá řada (ale záběr se obvykle od námi recenzované publikace, zejména co se aplikací na Webu týče, poměrně liší).

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: