Nástroje pro správu obsahu: Přehled (2) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Nástroje pro správu obsahu: Přehled (2)

19. září 2005, 00.00 | Zdají se vám být běžné nástroje vašeho operačního systému nedostatečné k tomu, abyste s
nimi mohli dobře spravovat publikační podklady uložené ve vašem počítači? Pak právě pro
vás je určen náš přehled softwarových prostředků, které vám daný úkol dovolí řešit lépe.
Dnes se takto podíváme na specializovaná řešení z dílen společností, jako jsou ScanSoft,
Extensis či Canto.

V minulé části našeho přehledu řešení pro správu obsahu v publikačním průmyslu jsme věnovali pozornost méně náročným prostředkům, mající podobu souborových managerů. Dnes se oproti tomu zaměříme především na řešení pokročilejší, označovaná obvykle jako prostředky pro digital asset management (DAM), pocházející od společností Canto, Extensis a iView Multimedia, přehlédnout jsme nicméně nemohli i zajímavý sharewarový prostředek Disk Explorer Professional či správce dokumentů pro kancelářskou sféru PaperPort Professional.

PaperPort Professional

(ScanSoft, Win, 199 USD, recenze na Grafice)

Řešení společnosti ScanSoft (existuje rovněž v odlehčené podobě v ceně 99 USD), známé i u nás díky produktům pro práci se skenovanými dokumenty a OCR, je sice založeno na souborovém systému (uživatel určí jednu či více složek, s jejichž obsahem pracuje), přesto se dá označit za velmi pokročilý prostředek pro správu obsahu, který nalezne své místo zejména tam, kde se pracuje se skenovanými a PDF dokumenty (a také grafikou či kancelářskými dokumenty pořízenými v Microsoft Office). Mimo běžných operací dovoluje PaperPort s PDF a dokumenty ve vlastním formátu ScanSoftu PaperPort Image manipulovat na úrovni stránek (prohlížení, přidání/odebrání, spojování obsahu z různých dokumentů) a to i na úrovni náhledů daných dokumentů, bez nutnosti jejich otevření.

pport1f.jpg

Prostředí PaperPortu

Pro další zpracování se nabízí rovněž aplikace PageViewer, s jejíž pomocí lze provádět retuše obrázků (nástroje vhodné pro skenovaný obsah či digitální fotografie) a dále anotování obsahu (anotace jsou v případě PDF kompatibilní s Adobe Readerem či Acrobatem). Dále lze využít funkci Send To, dovolující předat dokumenty ke zpracování vybraným aplikacím, přičemž lze využít například automatický OCR převod (s pomocí interního enginu programu nebo produktu OmniPage) textu ve skenovaných dokumentech před jejich předáním Microsoft Wordu.

Vyhledávací nástroj PaperPortu využívá běžné souborové atributy, dále lze použít metadata typu klíčových slov, která může hromadně přiřadit uživatel. K dispozici je rovněž indexovací nástroj, který zpracovává text z dokumentů v zadaných složkách. PaperPort slouží i ke tvorbě dokumentů v PDF a různých bitmapových formátech pomocí odpovídajícího systémového tiskového driveru, funkce Web Capture (převod webových stránek) či nástroje pro převod mezi formáty, možná je i tvorba skenovaných dokumentů pomocí odpovídajícího ovladače. Silné jsou možnosti sdílení souborů s jinými uživateli pomocí Webu, e-mailu, FTP či dalších síťových technologií (Microsoft SharePoint, WebDAV aj.), k dispozici je i automatické přebírání souborů do systému pomocí horkých složek a zpracování e-mailových příloh.

Disk Explorer Professional

(Tomáš Jelínek, Win, nekomeční použití zdarma/490,- Kč, recenze na Grafice)

Jednodušší řešení třídy shareware, které ovšem zaujme nejen výhodnou cenou, ale i škálou užitečných funkcí, dovolující s využitím databází evidovat zdroje na lokálních a síťových discích, výměnných médiích (CD, DVD, flash disky aj.) i FTP serverech. Mimo souborů v adresářích lze v databázích zaznamenat i obsah archivů v různých komprimačních formátech (ZIP, RAR, ARJ, LZH atp.).

Katalogizování obsahu jednotky (či jejich vybraných složek) probíhá na základě profilů, tj. souborových masek určující, které soubory se mají do databáze zahrnout. Vytvořenou databázi je dále možno členit podle tzv. kategorií, tj. metadat, mající hierarchickou strukturu, které uživatel vytváří a přiřazuje s pomocí odpovídajících nástrojů. Pro každou databázi lze vytvořit více různých kategorií a tedy i více druhů členění. Mimo kategorií pak lze k popisu využít i komentářů, systému známkování a rovněž souborových atributů či jiných metadat přebíraných ze souborů (EXIF u fotografií, názvy stránek u HTML aj.). K zobrazení zdrojů pak lze použít prostředí obdobné Průzkumníkovi Windows, přičemž pro různé typy grafických souborů (JPEG, GIF, TIF, CDR aj.) lze vytvořit náhledy. K dispozici je pokročilá vyhledávací funkce, která pracuje s atributy souborů i uživatelem přiřazenými metadaty, podporuje regulární výrazy, dovoluje vyhledávání omezit na určité kategorie, nabízí možnost uložení výsledku vyhledání coby kategorii aj. Obsah databází lze prohlížet pomocí bezplatného prohlížeče či pluginu Total Commanderu, navíc je k dispozici export do HTML, XML a textových souborů s oddělovači.

dex1f.jpg

Disk Explorer Professional

Cumulus

(Canto, Win/Mac, cena od 49,95 euro, recenze na Grafice)

Zavedené řešení pro DAM, postavené na katalogizaci zdrojů pomocí databází. Katalogy Cumulusu neobsahují samotná data, ale pouze odkazy na jejich fyzické umístění a rovněž různá metadata se zdrojem spojená, včetně náhledů či zvukových anotací. Katalogizování položek lze přitom provádět různými způsoby, od manuálního přetažení souborů až po automatizované zpracování obsahu složek či celých disků selektovaného pomocí filtrů. Mimo obvyklých metadat lze k popisu obsahu katalogu použít i kategorií. Prohledávání umožňuje pokročilá vyhledávací funkce, výsledek hledání lze v podobě tzv. kolekce dále zpracovat (třídit, rozšířit, uložit aj.). Produkt také poskytuje možnost automatizace pomocí akcí, vyplňování metadat pomocí šablon či správu barev.

cumulus65-2f.gif

Správa akcí v Cumulusu

Zdroje spravované v katalogu lze využít různorodým způsobem, například vložit do dokumentu zvolené aplikace tažením nebo přesunout pomocí sítě, Internetu či paměťového média. K dispozici je možnost publikování obsahu katalogu v podobě HTML stránek či prezentace ve formátu QuickTime, dále se nabízí možnosti konverze do různých formátů.

Všechny výše uvedené možnosti lze nalézt v základní verzi produktu, poskytované dříve pod označením Single. Výrobce nicméně v současnosti zvolil jinou obchodní strategii a daný produkt je coby MediaDex Standard (49,95 euro) a Professional (79,95 euro) nabízen společností MediaDex. V nabídce Canto pak zůstávají pokročilejší podoby řešení Workgroup (práce v síti na bázi technologie klient/server, využití ODBC databází) a Enterprise (přidává možnost administrace pomocí webového prohlížeče a podporu Oracle databází). Obě podoby pak lze dále rozšiřovat pomocí různých modulů. Patří k nim například prostředky pro práci s PDF, RAW fotografiemi a QuarkXPress či Microsoft Office dokumenty či propojení se serverovými technologiemi společnosti Helios, dále se zde nabízí možnosti pokročilého publikování na Webu (například elektronické obchodování se zdroji) či vzdáleného přístupu ke katalogům.

Portfolio

(Extensis, Mac/Win, cen od 199,95 USD, recenze na Grafice)

Obdobně jako Cumulus funguje i Extensis Portfolio na bázi metadatových katalogů. Katalogizování lze provádět nejen v prostředí Portfolia, ale rovněž kdekoli v systému pomocí odpovídající kontexové nabídky, dále se nabízí prostředky pro zpracování digitálních fotografií přebíraných z digitálních fotoaparátů. Při vkládání lze automaticky vyplnit odpovídající metadata a využít přednastavených seznamů klíčových slov. Produkt umí zpracovávat metadata ve formátech EXIF, IPTC a XMP a to oboustranně (vložení do souborů).

Katalogy lze prohlížet nejrůznějším způsobem, k dispozici je pokročilá vyhledávací funkce. K obsahu katalogů mají uživatelé přístup nejen z prostředí zmíněného produktu, ale také malé, na systémové zdroje nenáročné paletky (Portfolio Express), dostupné z libovolné aplikace. Požadované zdroje pak lze z Portfolia do zvolené aplikace opět jednoduše vložit tažením. Příslušná funkce monitoruje odkazované soubory a dovoluje oboustranný update (v souborovém sytému/katalogu) na základě změn typu výmaz, změna či přesun spravované položky. Obsah katalogů lze publikovat na CD/DVD (nahraje se i odpovídající bezplatný prohlížeč) či Webu (na bázi šablon), k dispozici jsou i konverze mezi různými formáty.

Portfolio Express: rychlý přístup k obsahu katalogu z kterékoli aplikace

Uvedené základní možnosti jsou opět rozšířitelné různými způsoby. Portfolio Server takto umožňuje pracovat s katalogy na bázi klient/server a to s využitím konektivity k různým typům databází (SQL, Oracle apod.). K dispozici jsou pak i podoby NetPublish a NetPublish Server pro pokročilé publikování obsahu katalogů na Webu.

iView MediaPro

(iView Multimedia, Win/Mac, 199 USD, recenze na Grafice)

Řešení fungující na obdobných principech jako Cumulus či Portfolio, s důrazem na platformu Macintosh. (Existuje i v odlehčené podobě pro domácí využití iView Media v ceně 50 USD.) Z nadstandardních možností katalogizace je u něj třeba zmínit technologii sledovaných složek či možnost katalogizování prvků umístěných na Webu, podporovány jsou i digitální fotoaparáty. Zpracovat lze metadata ve formátech EXIF, IPTC a XMP, dále je možno přebírat údaje z alb aplikací iPhoto či Adobe Photoshop Album. Ke katalogizaci poslouží systém kategorií, visaček a klíčových slov. Pokročilá prohledávací funkce dovoluje využívat i logických podmínek.

Produkt nabízí poměrně silné možnosti úprav spravovaných položek, a to jak pomocí přiřazených externích aplikací, tak vlastních nástrojů. V druhém případě jsou k dispozici zejména funkce pro zpracování obrázků či fotografií ve stylu rotace, ořezu, vyladění barev nebo světlosti, odstranění červených očí apod. Produkt také dovoluje různým způsobem využít ICC profily (vkládání, odstranění, zobrazení). Odpovídající funkce pak umožňují odkazované soubory například přehledně přejmenovat, přesouvat mezi složkami či odstraňovat, k dispozici jsou dále funkce pro slučování katalogů, ochranu jejich obsahu heslem atp. Produkt je plně skriptovatelný pomocí odpovídajících prostředků (AppleScript, VisualBasic).

iview3f.gif

K úpravám obrázků lze v MediaPro použít řadu nástrojů

Výstup obsahu katalogů je možný do podoby HTML stránek či prezentace ve formátu QuickTime, mimo to lze provést konverzi do XML či textových souborů s oddělovači. Dále se naskýtají různorodé možnosti tisku archů, sestavených z náhledů jednotlivých položek, včetně možnosti uložení do PDF. Obsah katalogů je možno archivovat na různých médiích, k prohlížení bez MediaPro poslouží odpovídající bezplatný prohlížeč.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: