Nástroje pro automatizaci tisku PDF dokumentů: Přehled - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Nástroje pro automatizaci tisku PDF dokumentů: Přehled

automatizace

2. května 2005, 00.00 | Je pro vás tisk PDF dokumentů náročným úkolem, s kterým se musíte potýkat ve své
každodenní praxi? Hodně času, úsilí a dokonce i chybných výstupů si zde můžete ušetřit
nasazením specializovaných nástrojů. O jejich přiblížení se pokoušíme v tomto článku.

Na pre-pressových pracovištích je třeba často zajistit tiskový výstup PDF dokumentů. Ten může občas znamenat časově náročný a k chybám náchylný proces. Jako řešení se pak jeví nástroje, dovolující tisk PDF dokumentů automatizovat. Využít lze takto aparát pro dávkové zpracování Acrobatu či automatizaci v daném operačním systému (Visual Basic, AppleScript), podstatně více ale mohou nabídnout specializované produkty, mající podobu pluginů Adobe Acrobatu i samostatných aplikací. V našem přehledu se pokusíme zachytit jak řešení jednodušší, tak i ta, která daný typ úloh (a mnohé další) dokáží řešit ve velkém. To, co jsme ovšem vědomě opomenuli, jsou specializované workflow systémy: i v nich je tisk řešen na maximálně automatizované bázi, zaměřením a pochopitelně i cenou se nicméně dostávají mimo zájem většiny našich čtenářů.

Traction Software Batch & Print Pro

Řešení společnosti Traction Software Batch & Print Pro (50 USD) je utilitou pro automatizovaný tisk na platformě Windows. Tiskové úlohy jsou definovány pomocí seznamu, mající podobu tabulky. Určit zde lze nejrůznější parametry týkající se nastavení výstupního zařízení pro jednotlivé dokumenty. Do tabulky je dokument možno vložit tažením, podstatně zajímavější je nicméně funkce Bulk pro hromadné vložení souborů daného typu z určitého adresáře. A co více, tzv. Directory Monitor nabízí plnohodnotné zpracování na bázi horkých složek. Možné je dále nasazení tzv. job souborů, obsahujících seznam dokumentů typické úlohy zpracovávané na daném pracovišti. Ke spouštění těchto úloh lze využít tzv. Scheduler, prostředek zajišťující zpracování job souboru v určeném čase, a to třeba i periodicky (např. jednou za týden, měsíc apod.).

pdftisk1f.gif

Nastavení horkých složek v Batch & Print Pro

Aktivity Batch & Print Pro jsou podrobně monitorovány v textových protokolech, z kterých si lze kdykoli nechat vypsat informace například pro odhalení chyb, fakturaci výstupů apod. Tisk je zajišťován s pomocí aplikací, přiřazených danému typu dokumentů v systému nebo Batch & Print Pro, specifika tisku zohledňují specializované moduly. Najdeme mezi nimi i modul pro PDF (30 USD), jehož prostřednictvím lze například z tištěného dokumentu vybrat pouze určité stránky nebo automaticky změnit velikost tiskové strany.

Traction Software PDF Print Control

Tento tiskový nástroj (v ceně 199,95 USD) od Traction Software má podobu pluginu Acrobatu. Jeho posláním je stanovit, jakým způsobem se bude s pomocí Acrobatu tisknout obsah PDF dokumentu na úrovni stránek. V praxi lze této možnosti využít například při roztřídění výstupu do různých podavačů (zvlášť obálka, oddělovací stránky, jednotlivé části atp.), plně pod kontrolou je každopádně nastavení všech parametrů výstupu (formát a orientace stránky, rozlišení aj.), včetně možnosti tisku na více strojích v rámci jedné úlohy či vložení postcriptového kódu pro specializované úlohy. Nastavení úlohy se ukládají s dokumentem, takže při jeho novém tisku přijdou ke slovu automaticky. Čas uživatelů šetří také například možnost přenášet nastavení mezi dokumenty, replikovat opakované změny či provést automatické přiřazení výstupních nastavení stránkám, které obsahují zadaný text.

Produkty společnosti Acrobotics

Společnost Acrobotics nabízí ve své sadě prostředků, určených k automatizaci Adobe Acrobatu, hned několik řešení zaměřených na tisk. Základní zde je Multi-Print (95 USD), jež umí vytisknout obsah zadané složky (včetně podsložek) či soubory odpovídající seznamu. Tisk lze přitom zajistit pomocí Acrobatu nebo Readeru, možné je řízení z příkazové řádky. Serverové využití téhož produktu dovoluje Multi-Print Server (495 USD). PDF-Print Pages (49 USD) je řádkově řízená utilita, umožňující tisknout vybrané stránky z PDF dokumentů. Konečně se možnost dávkového tisku nabízí i v rámci produktu PDF-Super Tool (249 USD), jež poskytuje přes 30 různých funkcí pro automatizované zpracování PDF dokumentů.

pdftisk2f.gif

Nastavení produktu Multi-Print

Addendum Software Batch-Print 4.1

Produkt společnosti Addendum Software za 59 euro má podobu pluginu jak Acrobatu, tak Readeru. Tisk zajišťuje na bázi horkých složek, kterým lze přiřadit výstupní zařízení s odpovídajícími nastaveními, složky, do kterých mají být přesunuty úspěšně či neúspěšně zpracované dokumenty a soubory, jejichž výstup se vloží coby separátor do úlohy. K dispozici jsou dále funkce pro hromadný tisk všech PDF dokumentů ze zadaných složek či tisk na základě seznamů, které lze ukládat pro opakované použití. Při výstupu je dále možno kontrolovat pořadí stránek (sudé/liché, od začátku do konce či naopak atp.). V podstatě tytéž funkce, ale pouze z příkazové řádky, pak dokáže nabídnout i řádkově řízená utilita ACmd (95 euro) téhož výrobce.

SilentPrint

Aplikace SilentPrint (cena od 99 liber výše) společnosti FunAsset umožňuje nejen automatizovaný tisk souborů v různých formátech, ale rovněž konverze do PDF. Tisk či převod jsou opět automatizovaně zajištěny na bázi horkých složek, dále lze využít i seznamy dokumentů ke zpracování. Zpracované soubory je možno vymazat či přesunout do jiné určené složky. Průběh veškerého zpracování je protokolován. Produkt lze využít i v rozšířené verzi PLUS, která nabízí paralelní zpracování a load balancing, tedy optimalizované rozložení zpracování mezi více výstupních zařízení. Dále se pak nabízí i možnost síťového nasazení prostřednictvím verze Server.

crack6f.gif

Crakerjack Pilot: Určení parametrů horké složky

ARTS PDF Crackerjack

Plugin Acrobatu Crackerjack (495 USD) je řešením s výrazně rozšiřujícími možnostmi Acrobatu v oblasti profesionálního pre-pressového výstupu. Podrobný popis jeho vlastností jsme přinesli nedávno ve zvláštní recenzi. Na tomto místě si proto dovolujeme pouze připomenout, že automatizované nasazení tohoto produktu poskytuje jeho komponenta Pilot, která funguje na bázi horkých složek. Z vlastností Crackerjacku je třeba vyzdvihnout především podrobnou kontrolu pokročilých tiskových parametrů při separacích, převody barev, jednodušší archovou montáž či kontrolní funkce.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: