Markzware uvádí FlightCheck Studio - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Markzware uvádí FlightCheck Studio

27. října 2004, 00.00 | Významný výrobce preflightových aplikací přichází s řešením, které nabízí velmi zajímavé
možnosti kontroly dokumentů ještě dřív, než opustí designérské aplikace. Jak uvedené
řešení funguje a co přináší? Na to se pokusíme odpovědět v tomto článku.

Preflight, tedy disciplína, usilující o dosažení bezproblémových podkladů v publikačních provozech, nabývá stále více na významu. Není divu, neboť dnešní polygrafická výroba, zejména předtisková příprava, klade na přípravu digitálních podkladů vysoké nároky, přičemž chyby, vzniklé nesprávnými nastaveními, mohou často vést k nemalým problémům a ztrátám.

Pro preflight lze dnes použít širokou škálu metod a prostředků. Jednu stranu spektra zde tvoří manuální kontrola, někde uprostřed jsou odpovídající funkce publikačních aplikací a konečně zde máme i odpovídající specializovaná řešení. Z nich patří k bezesporu nejkvalitnějším sada produktů společnosti Markzware, označená souhrnně přívlastkem FlightCheck, tvořená řešeními Professional, Designer, Online a Workflow. V dnešních dnech rozšířil výrobce tuto sadu o nové řešení, označené jako FlightCheck Studio, které kvalitní preflightový engine, stojící za produkty Markzware, nabízí v pojetí, jež je svým způsobem zcela unikátní a nesporně zajímavé. (Markzware mimochodem uvedenou technologii ohlásil již v roce 2000, kdy pod označením HawkEye získala Seybold HotPick. Tehdy se ovšem produkt k uživatelům nakonec nedostal.)

Jak FlightCheck Studio funguje? A proč jej lze považovat za unikátní? Na tyto otázky bychom rádi odpověděli v našem článku.

Obecný popis

FlightCheck Studio je vlastně souhrnným označením pro pluginy zavedených publikačních aplikací, které v prostředí daných programů umožňují provádět preflight právě zpracovávaného dokumentu. Ten spočívá v kontrole a případných opravách určených dokumentových parametrů. Požadavky na preflight jsou přitom určeny v podobě konfiguračních souborů, obsahujících sady preflightových pravidel označovaných jako design policies. Tyto soubory lze vytvářet přímo v prostředí daného pluginu a poté přenášet mezi pracovišti. Tím je zajištěno, že designér, pracující na dokumentu, dodrží vždy požadavky, které jsou na dokument kladeny. Zařazením preflightu na počátek workflow by takto mělo ušetřit mnoho práce: Stávající scénáře vycházejí spíše z kontroly dokumentů (v nativních formátech nebo též PostScriptu či PDF), které již byly designerem postoupeny na jiné pracoviště, obvykle k zařazení do publikace (inzerce apod.) či finálnímu výstupu (osvit aj.). Pokud takováto pozdější kontrola nalezne neopravitelné chyby, je třeba dokument vracet zpět jeho tvůrci, což samozřejmě znamená prodlevy a zbytečnou práci na obou stranách.

fcs1f.gif

Základní rozhraní FlightCheck Studia pro XPress

Produkt by díky své koncepci měl zaujmout řadu subjektů publikačního průmyslu. Uvést lze takto reklamní agentury, pre-press studia či nezávislé designéry, kteří mohou pomocí policies dodržovat jednotná nastavení dokumentů, vytvářených pro určitého klienta (písma, přímé barvy, stránková geometrie, výstupní nastavení aj.). Obdobně mohou vydavatelství periodik či knih kontrolovat podklady přijímané například pro inzerci, od různých autorů apod.

Konkrétní instalace

K tomu, aby FlightCheck Studio dokázalo naplnit své poslání, je samozřejmě zapotřebí, aby bylo k dispozici pro nejširší spektrum publikačních aplikací. Realita je dnes ovšem trochu jiná: Markzware totiž ke koupi resp. testování poskytuje pouze odpovídající extenzi QuarkXPressu a to pouze pro platformu Macintosh. (Na druhou stranu třeba ocenit, že uvedený produkt podporuje verze 4.11-6.x uvedené sázecí aplikace, a je tedy provozovatelný i na starších Macích nebo v tzv. Classsic módu.)

K tomu, abychom si udělali o schopnostech řešení konkrétnější představu, jsme betaverzi uvedené extenze otestovali v XPressu 6.1. Coby rozhraní se zde nabízí především odpovídající paleta, nabízející snadný a intuitivní přístup ke všem funkcím produktu, eventuelně lze využít i odpovídající nabídku příkazů. S pomocí extenze je možno provést preflight dokumentu podle zvolené policy nejen na základě příslušného příkazu, ale též automaticky, například při otevření, tisku či shromáždění (Collect for Output) dokumentu, což je, podle našeho názoru, velmi významná a užitečná vlastnost. Ten, kdo upravuje dokument, nemusí díky ní vůbec myslet na to, aby provedl preflight, produkt zde zařídí vše potřebné sám.

fcs2f.gif

FlightCheck Studio umí spouštět preflight dokumentu automaticky

Samotný preflight přitom nespočívá pouze v nalezení problémů, ale také jejich případném automatickém opravení. Dokumentace nám dostupné betaverze byla velmi lakonická a neumožňovala plně poznat možnosti produktu, na základě zběžného experimentování se každopádně domníváme, že Markzware použil ve Studiu svůj preflightový engine, který pro daný typ dokumentu dokáže kontrolovat prakticky všechny myslitelné prvky a nastavení, jako jsou například text (dělení a zarovnání, typografické parametry aj.), písma (vložená versus nevložená, typ, nekorektní použití písmových řezů apod.), obrázky (nastavení rámečků, rozlišení, ořezových cest atd.), barvy (barevné módy, přímé barvy atd.), výstupní nastavení (přetisky, screening, separace, export do PDF aj.) a mnoho dalšího. O výsledcích preflightu je uživateli poskytnut podrobný textový report.

Produkt dále umožňuje použité policies příslušným způsobem upravovat či vytvářet. V rámci definice lze přitom velmi flexibilně určit způsob aplikace daného pravidla: u některého lze požadovat automatické úpravy, u jiného pouze výpis varovného hlášení, možné je přechodné odstavení pravidel atd. Pro přehlednost jsou mimochodem pravidla sestavována do sekcí a ty do kategorií. Podrobnější popis práce s pravidly překračuje rámec tohoto článku, můžeme ale konstatovat, že škála nastavení je velmi bohatá a vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům.

fcs3f.gif

Úpravy policies

Závěrem

Výše popsaná extenze XPressu je podle současných prohlášení výrobce pouze první vlaštovkou, po které by měly záhy přijít odpovídající doplňky i pro další významné publikační aplikace. Markzware takto implicitně zmiňuje zejména InDesign, podle našeho názoru by bylo určitě výborné, kdyby pak Studio dokázalo nabídnout své funkce i v prostředí Acrobatu (PDF), dalších aplikací Creative Suite (Illustrator, Photoshop) a v neposlední řadě také Microsoft Office (Word, Excel). Stávající preflightové aplikace Markzware (resp. příslušný engine) dokáží s formáty uvedených produktů pracovat, a tak je v tuto chvíli podle všeho problémem "pouze" tvorba odpovídajícího doplňku.

Masovějšímu šíření daného řešení by ovšem podle našeho názoru mohla bránit současná cenová politika výrobce. Za zmíněnou extenzi pro XPress požaduje Markzware 299 Euro, což je, podle našeho názoru, sice adekvátní schopnostem produktu, nikoli ale předpokládanému typickému nasazení, které vyžaduje multilicenční nákup. Většina pracovišť takto asi spíše oželí výhody, dané možnosti preflightu v "rané" fázi workflow, a zůstane raději u centralizované kontroly vytvořených dokumentů s pomocí jiných preflightových aplikací Markzware či dalších výrobců (Extensis, Enfocus Software aj.). Na potvrzení či vyvrácení této naší spekulace si ovšem každopádně ještě počkáme. Tak jako tak bychom ale rádi v závěru této recenze ocenili jak nápad stojící za FlightCheck Studiem, tak konkrétní technickou realizaci řešení (byť zde hodnotíme pouze výše popsanou extenzi XPressu), která nám v dané třídě aplikací přijde jako vzorová.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: