Knižní novinka: HTML a CSS - velká kniha řešení - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Knižní novinka: HTML a CSS - velká kniha řešení

technologie tabletpc

22. září 2006, 00.00 | Nová publikace německých autorů, vydaná společností Computer Press, dokáže oslovit jak
začínající a pokročilé webdesignéry, tak i ty, kdo zodpovídají za fungování a úspěšnost
webových prezentací. Přináší totiž ucelenou řadu návodů, triků a tipů, jež napomohou k
tomu, aby webové stránky vypadaly a fungovaly skutečně na úrovni. Více již v naší
recenzi.

Knih zabývajících se publikováním na World Wide Webu je i v tuzemsku celá řada. Mnohé se věnují více či méně triviálním technickým postupům (kódování v HTML, Flashi apod., zvládnutí aplikací pro tvorbu daného typu obsahu atd.), další použití příslušných programátorských prostředků (JavaScript, PHP aj.), jiné zase nuancím designu webových stránek. S rozrůstáním nabídky se pak stále výše nastavuje pomyslná laťka, určující atraktivitu nového titulu u čtenářů, kteří mají skutečně z čeho vybírat. O přeskočení této laťky se poměrně úspěšně pokouší nová publikace "HTML a CSS: Velká kniha řešení" (originální titul "HTML/CSS Premium Codebook" vydalo vydavatelství Addison-Wesley v roce 2005) z nabídky vydavatelství Computer Press. Jedná se o dílo z produkce zkušených německých autorů (M. Hauser, T. Hauser, Ch. Wenz), které představuje úctyhodné kompendium informací, týkajících se tvorby webových stránek, z nichž mnohé rozhodně nepatří k těm triviálním a snadno dostupným. Není tedy divu, že jsme se na danou knihu rozhodli blíže podívat v naší recenzi.

K obsahu

Kniha má úctyhodných 912 stran formátu "větší A5" (18 x 23 cm) vázaných v pevných deskách. Celkem 23 kapitol je v ní rozděleno do tří částí. Část úvodní je věnována vysvětlení základních principů, na kterých funguje současný World Wide Web, a dále popisu vývoje na poli webových prohlížečů od začátku Webu do nedávných dní (překladatel se snažil doplnit informace aktuální po vydání originálu). Jádro dané části pak představuje seznámení se základy jazyka HTML (včetně vysvětlení vazeb na XML, tedy zejména přiblížení standardu XHTML) a CSS (kaskádové styly), doplněné o popis dalších obvyklých prostředků (JavaScript, Java, Flash aj.) používaných dnes při tvorbě webů. Obsaženo je dále i nastínění možných budoucích trendů ve vytváření webových prezentací, které nicméně vůbec nezahrnuje třeba Rich Internet Applications (AJAX aj.).

htmlcss1f

To hlavní v knize představuje druhá část, obsahující více jak 300 různých postupů, spojených s nejrůznějším obsahem webových stránek. Danou část lze takto rozdělit na dva celky: první tvoří výklad o použití textu, seznamů, odkazů a záložek, obrázků, tabulek, rámců či formulářů a dále umisťování daných prvků na stránky. Druhý celek pak představují kapitoly zabývající se použitím pluginů a multimedií či specifiky jednotlivých internetových prohlížečů (šablony stylů, filtry v Internet Exploreru a mnoho dalšího). Dále zde jsou výklad o použití značky meta a vůbec postupech, jak stránky zviditelnit v internetových vyhledávačích, nastavení přístupnosti a použitelnosti (pro zrakově postižené uživatele apod.) či použití pokročilejších technik (bezpečnost, ochrana kódu, webové služby aj.). Uvedený výčet témat může svádět k dojmu, že se jedná o snůšku trivialit, opak je ovšem pravdou. Autoři se velmi důsledně zaměřují především na přinášení praktických postupů a informací, které lze rozhodně získat teprve praxí a nikoli pouhým pročítáním příslušných specifikací a návodů (mimo jiné je u jednotlivých popisovaných prvků dopodrobna popsána jejich kompatibilita se současnými prohlížeči).

Výklad pak doplňuje třetí část. Ta zahrnuje jednak přehled nejdůležitějších pojmů použitých v knize a dále nejrůznější tabulkové přehledy. Tyto jsou věnovány například elementům jazyka HTML, vlastnostem CSS, stavovým kódům HTTP apod. Jde tedy o jakousi referenční příručku s informacemi, použitelnými opět při každodenní práci.

Po výčtu toho, co v knize je, stojí za to podívat se i na to, co v ní - z hlediska dnešních postupů použitých při tvorbě webových stránek - chybí. Takto je třeba zdůraznit, že se kniha jen málo zabývá konkrétními nástroji pro tvorbu webů s použitím výše uvedených standardů a technik. Rovněž v knize nehledejte podrobnější návody k tomu, jak vytvářet web vyhovující zavedeným estetickým kritériím. Konečně je zde zřetelná i absence podrobnějšího (resp. referenčního) výkladu o technologiích dodávajících webovým stránkám na dynamičnosti (JavaScript apod.). Jak jsme pak již výše naznačili, vzhledem k datu vzniku originálu zcela chybí zohlednění nejnovějšího trendu v tvorbě webových stránek, tedy technologií pro webové aplikace simulující chování aplikací desktopových. Někdo by mohl daný výčet absentujících prvků považovat za zdrcující kritiku, snižující hodnotu knihy, takovýto postoj by byl ovšem zcela mylný. Publikace je zkrátka napsaná tak, že podává do hlouby informace o použití standardů HTML a CSS, které jsou základním stavebním materiálem většiny současných webových prezentací, jak s těmito informacemi uživatel naloží a v jakých kontextech je použije již neřeší. To rozhodně nelze považovat za nějaký nedostatek.

htmlcss2f

K českému překladu

Překladatel David Čepička odvedl skutečně dobrou práci. Čtivý je překlad samotný, i když zejména obecnější výklady se občas vyznačují nejasnostmi a neobratnými vyjádřeními: zde máme ovšem podezření, že na vině je samotný originál (který jsme ovšem pro porovnání k dispozici neměli). Ještě více pak musíme na překladu pochválit snahu rozšířit (či modifikovat) původní text publikace informacemi relevantními pro tuzemské prostředí. Konkrétně se to týká třeba výkladu o znakových sadách v kapitole 3, který je věnován poměrně do hloubky češtině. Tuzemským podmínkám pak odpovídá i většina screenshotů a ukázkových příkladů uvedených v knize.

CD

Součástí knihy je CD, na kterém lze nalézt především ukázky kódu použitého v rámci výkladu. Těch je skutečně celá řada, příjemné přitom je, že na CD jsou podané dvěma způsoby. Takto je zde především možnost vyzkoušet si přímo dané HTML stránky, obrázky, Flash prezentace atp., přičemž odpovídající sekce CD nabízí členění odpovídající jednotlivým kapitolám knihy. Pro praktické využití je pak cenná nabídka stejného kódu v podobě textových souborů, které je možno přímo z prostředí webového prohlížeče zkopírovat do HTML editoru apod. pro praktické použití. Další obsah CD již tak hodnotný není, ocenit lze sice možnost instalace hodně čerstvých podob všech webových prohlížečů referovaných v knize, sekce s validátory a editory HTML kódu či doplňkovými nástroji mají ovšem co do obsahu, srovnaného s aktuálním stavem v daných oblastech, spíše jen symbolický charakter, ale to nepovažujeme za nějakou výraznější vadu - vše potřebné lze přece snadno dohledat a stáhnout přes Google, Wikipedii či stránky konsorcia W3C.

htmlcss3f

Závěrem

Cena knihy ve výši 890 Kč (1 330 Sk) je sice poměrně vysoká, ale dle našeho názoru odpovídá množství a kvalitě obsažených informací. V dané souvislosti si dovolíme jako drobnou perličku uvést skutečnost, že originál, z kterého byl zřejmě pořízen překlad, je na stránkách Amazon.de nabízen za 99,95 euro, takže český čtenář je takto skutečně zvýhodněn.

Ale více nežli o naznačenou virtuální úsporu jde samozřejmě o to, komu vlastně kniha přinese kýžený efekt. Předpokládanou cílovou čtenářskou skupinou jsou především webdesignéři a s nimi též programátoři, vytvářející aplikace pro Web. Zvlášť ti zkušenější z daných uživatelských skupin přitom budou leccos z knihy znát, přesto ale ocení skutečnost, jak rozsáhlé kompendium užitečných informací, z nichž mnohé mají povahu jinak poměrně nesnadno dohledatelných triků a postupů, je jim prostřednictvím knihy k dispozici.

Domníváme se pak, že kniha může být hodně zajímavá i pro ty, kdo neprovozují přímo webdesign, ale například mají na starost rozhodování o tváři a chování webové prezentace (podniku, organizace, firmy apod.). Zde pečlivější studium knihy nebo jejich vybraných úseků (zejména celé první části a dále třeba kapitol věnovaných vyhledávačům či nastavení přístupnosti a použitelnosti) napomůže k získání lepší představy o tom, co daný web má či nemá nabízet a obsahovat, aby byl atraktivní a především pak maximálně přístupný a kompatibilní se současnými prohlížeči.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: