Jaký bude QuarkXPress 7? (3) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Jaký bude QuarkXPress 7? (3)

quark

30. prosince 2005, 00.00 | Komplexní a značně užitečné použití jobtiketů na bázi JDF, preflight, skupinová
spolupráce a rozšířené výstupní možnosti. Taková jsou témata, kterým se budeme věnovat v
závěrečné části našeho přiblížení předpokládaných funkcí nastupujícího QuarkXPressu 7.

V minulých dílech našeho přiblížení vlastností nového XPressu 7 jsme se zaměřili na vlastnosti, které jsou spojeny s každodenní, zavedenou designérskou praxí. Dnes bude naše pozornost patřit spíše novinkám, jež zaslouží přívlastek inovativní a které, dle našeho názoru, nejvíce naznačují, že Quark to myslí s návratem na výsluní zájmu pre-pressových uživatelů skutečně vážně.

Job Jacket

Velmi zajímavě, komplexně a efektivně je v QuarkXPressu 7 využita myšlenka jobtiketů. Tyto, kódovány pomocí standardu JDF a uloženy v podobě tzv. Job Jacketu, lze zde využít nejen k přenosu kontaktních a instruktážních údajů, týkajících se zakázky (jak je v případě daného pojmu, vycházejícího z papírového ekvivalentu, zřejmé), ale též všemožným automatickým nastavením XPressu, ať už se to týká parametrů a zdrojů dokumentu, kontroly správnosti či nastavení výstupu.

Ke správě Job Jacketů je určen příslušný Manager, ve kterém se všechna odpovídající nastavení provádí formou názorných dialogů (možné je také přebírání aktuálních nastavení z dané instalace XPressu či zvoleného dokumentu, jiného Job Jacketu apod.). Na úrovni Jacketu, projektu (tj. rozuměno dokumentu XPressu) či aplikace lze připojit odpovídající údaje či nastavení. Konkrétně to mohou být kontaktní údaje (např. jméno kontaktního pracovníka, e-mail, telefon aj.), instrukce spojené se zpracováním (číslo úlohy, instrukce, klíčová slova atd.), nastavení stylů (pro text, barvy, seznamy aj.), určení layoutu (nastavení parametrů stránek, jejich počtu, použitých barev atd.), způsob preflightu (sada preflightových pravidel) či nastavení výstupu (výstupní styly). Lapidárně řečeno lze tedy říci, že Job Jacket dovoluje popsat prakticky vše, co určuje zpracování dokumentu od jeho vytvoření až po výstup, a to v kooperaci mezi všemi zúčastněnými stranami.

quark7-3-1f.jpg

Job Jacket Manager

Typické nasazení Job Jacketu předpokládá, že například zhotovitel zakázky (tiskárna) či zadavatel designu (vydavatel) předá designérovi či sazeči popis v podobě Job Jacketu. Tento pak na základě Jacketu vytvoří dokument s odpovídajícími nastaveními (XPress poskytuje příslušnou funkci). Tímto ale (stejně úspěšně by se dala použít šablona dokumentu, která by ovšem, mimochodem, byla oproti Jacketu zřejmě o dost objemnější) nasazení nekončí. Jacket (resp. jeho údaje) pak průběžně kontroluje výsledek designérovy práce s pomocí preflightu (o této novince v XPressu budeme mluvit o kousek dále) a ve finále pak nastavuje výstup dokumentu.

Výhody uvedeného přístupu jsou zřejmé: odpadá zdlouhavá komunikace mezi zúčastněnými stranami, nejsou zapotřebí zpětné korekce (například když je postoupen nesprávně nastavený XPressový či PDF dokument), kdykoli jsou po ruce kontaktní údaje a pokyny pro zpracování atp. Uvedený princip (doplněný mimo jiné o dále popsané možnosti preflightu, spolupráce a výstupu) nezbývá než pochválit: Quarku se zde podařilo (i když samozřejmě zatím chybí zpětná vazba z praxe) to, co Adobe halasně slibovala, ale v Creative Suite 2 realizovala jen pramálo (k dispozici je v podstatě pouze využití JDF v Acrobatu).

Preflight

Jak již bylo řečeno, na technologii Job Jacketů je navěšena možnost kontroly dokumentu proti kritériím, určeným v rámci Jacketu, tedy preflight. Kontrolu lze přitom spustit i manuálně, mnohem zajímavější je nastavení automatického provádění při každém otevření, uložení, výstupu či uzavření layoutu. Po celou dobu práce na dokumentu je tak zajištěna shoda s určenými nastaveními. Příslušný preflightový engine přitom umí detekované problémy přehledně zobrazit (včetně instrukcí, vysvětlujících účel pravidla či způsob nápravy nalezeného problému, vložených v daném Jacketu), takže designéř či sazeč může okamžitě zajistit nápravu. V Xpressu zůstaly dále zachovány i funkce Usage (informuje o písmech, obrázcích, použitích extenze Quark Vista aj.) a Collect for Output (příprava dokumentu a k němu přidružených zdrojů, jako jsou obrázky či písma, k přenosu na jiné pracoviště), které rovněž s problematikou preflightu souvisí - přibyla zde rozšíření, týkající se například zmíněné funkce Vista či nového color managementu.

quark7-3-2f.jpg

Preflight lze automaticky spouštět při různých úkonech

Spolupráce

Quark myslí v novém XPressu hodně i na oblast skupinové spolupráce. Svým způsobem je to dáno již možností využívat tentýž Job Jacket coby základní při práci ve více instalacích XPressu: designéři takto v síti zvolí Jacket uložený na severu (k dispozici jsou mechanizmy synchronizace při provedení změn) a dále se jejich práce odvíjí od určených nastavení.

Ještě zajímavější je nicméně technologie kompozitních zón (Composition Zones). Ta vychází z myšlenky, že na témže dokumentu (typicky periodika či třeba katalogy) může pracovat více uživatelů. Kompozitní zóna je pak takový úsek dokumentu, který uživatel - typicky správce dokumentu (publikace) - vyznačí v layoutu za účelem sdílené editace. Pro daný účel je přitom možno vybrat jak samostatný textový či obrázkový rámeček, tak i libovolný úsek stránky vyznačený pomocí odpovídajících nástrojů. Následná editace pak předpokládá přístup k témuž dokumentu nebo exportované sdílené části prostřednictvím sítě, k dispozici jsou odpovídající mechanismy pro aktualizace, uzamykání atd. Celkově se dá o dané technologii konstatovat, že je velmi organicky zabudována do XPressu způsobem blízkým kreativním uživatelům. To poněkud kontrastuje s obdobným, technicky komplikovanějším nástrojem Adobe Version Cue.

quark7-3-3f.jpg

Nastavení aktualizací změn při sdílených úpravách

Výstup

Přehlédnuty by neměly být ani novinky týkající se výstupu. XPress především zavádí koncepci výstupních stylů, dovolujících mimo dřívějšího ukládání tiskových konfigurací zaznamenat i parametry převodu do PDF, EPS či nově zavedeného PPML (viz dále). Tato možnost je silná zejména v kombinaci s Jackety, když umožňuje přenášet prakticky libovolná výstupní nastavení mezi pracovišti, výhody jsou také při výstupech téhož dokumentu pro různé podmínky atd.

Rozšíření se dále týkají samotných výstupních možností. V případě tisku na nepostscriptových tiskárnách provádí XPress rasterizaci EPS grafik v rozlišení výstupu, tj. nezasílá jen náhledy v nízkém rozlišení. Export do EPS podporuje vkládání písem a DCS 2.0. Významné je dopracování výstupu do PDF, opírajícího se stále o engine společnosti Global Graphics. Zmínit je takto třeba zejména podporu PDF/X-1a a PDF/X-3 či možnost výstupu vícestránkových layoutů do jednostránkových PDF (například pro archovou montáž).

Hodně za pozornost stojí podpora výstupu do PPML. Tento standard pro personalizovaný tisk byl podporován již v XPressu 6.5 v rámci extenze QuarkXClusive, ovšem výlučně s podporou strojů HP Indigo. Nový XPress dovoluje výstup na libovolném zařízení, jež umí PPML zpracovat a dá se předpokládat, že dojde i k přeportování ostatních možností XClusive (tvorba variabilních polí pro text a grafiku, linkování na datové zdroje, jednodušší archová montáž výstupu aj.) na platformu Windows (dosud je zde podpora pouze pro Mac OS X). Pokud by se toto opravdu stalo, může být XPress hodně atraktivní i při stávající ceně, jež je vyšší oproti InDesignu: dané možnosti personalizovaného publikování se totiž poměrně dost vyrovnají tomu, co nabízí drahé extenze XPressu či pluginy InDesignu, o samostatných aplikacích nemluvě.

quark7-3-4f.jpg

Výstupní styl pro PDF

V souvislosti s výstupem pak stojí za připomenutí skutečnost, že Quark koupil v prosinci 2005 (resp. zahájil odpovídající akvizici) společnost ALAP. Ta má ve svém repertoáru i extenze pro archovou montáž (Imposer, Imposer Pro). Nabídka některé z nich (byť i v odlehčené podobě) v rámci produktu by XPressu mohla opět dodat na atraktivitě.

Závěrem

Na tomto místě si dovolíme naše přiblížení předpokládaných vlastností XPressu 7 ukončit. Věříme, že již v nejbližších týdnech se daný produkt objeví v ostré verzi a my budeme mít naplno možnost posoudit, nakolik se společnosti Quark skutečně podařilo vzkřísit dřívější zašlou slávu jednoho z nejdůležitějších pre-pressových řešení.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: