Internetová úložiště: zajímavý nástroj pro polygrafické provozy - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Internetová úložiště: zajímavý nástroj pro polygrafické provozy

9. března 2005, 00.00 | Potřebujete na svém pracovišti zálohovat, vyměňovat či mít trvale k dispozici
elektronické dokumenty? Jedním z prostředků, který dovoluje naznačené požadavky
uspokojit, jsou internetová úložiště. V našem článku se podíváme na několik z těch,
které svým výkonem dostačí i nárokům polygrafických provozů.

Jednou ze zajímavých aplikací Internetu jsou dnes internetová úložiště. Pod uvedeným pojmeme máme na mysli úložný prostor na serveru, dostupný různým způsobem z Internetu. Využití tohoto úložiště může být různorodé: nejvíce nasnadě je ukládání takových souborů, které uživatel potřebuje mít kdykoli a kdekoli k dispozici - z internetového úložiště si lze daný podklad k práci stáhnout do libovolného počítače, připojeného k Internetu. Uvedený princip pak přijde ještě více vhod tam, kde je zapotřebí vyměňovat soubory mezi více pracovníky nebo například mezi daným provozem a jeho klientem. Konečně se nabízí i možnost zálohování, o jejíž užitečnosti asi nemá příliš smysl polemizovat.

Naznačené možnosti využití přijdou samozřejmě vhod i v polygrafických provozech: zajímavá je zde mimo jiné možnost vyměňovat uvedeným způsobem podklady mezi zadavatelem a zhotovitelem tiskové zakázky. Úložiště, použité v případě polygrafie, musí ovšem disponovat značnou kapacitou, neboť pre-pressové soubory obvykle mívají nemalý objem. Řešení daného typu je nicméně dnes poměrně dost, a my bychom se v tomto článku rádi podívali na několik nejzajímavějších.

YouSendIt

Velmi jednoduché řešení zdarma, pokrývající v podstatě pouze požadavek na výměnu souborů. Uživatel zadá ve webovém formuláři e-mail příjemce (lze zadat i více adres), zvolí sobor k odeslání s volitelnou zpáteční adresou a e-mailovým sdělením, následně soubor odešle. Soubor se nahraje do přechodného úložiště, odkud si jej příjemce stáhne po kliknutí na odkaz v e-mailu informujícím ho o novém podkladu. Limit velikosti přenášených souborů je 1 GB, data jsou zabezpečena technologií HTTPS. Podklad je ze serveru automaticky smazán obvykle po sedmi dnech, s pomocí odpovídajícího odkazu tak může uživatel učinit i dříve. Nejnověji je nabízena antivirová kontrola.

uloz1f.gif

YouSendIt: přenosy do 1 GB zdarma

Dropload

Na obdobném principu jako YouSendIt funguje i služba Dropload. Rozdílné je ovšem to, že objem přenášených souborů je limitován na 100 MB a vstup do systému je autorizovaný (nutná registrace). Díky registraci je k dispozici přehled o všech odeslaných souborech, dříve použitých adresách apod. Počet adres, na které lze odeslat podklad, je limitován na jedinou, obdobně omezen je počet zaslání. K dispozici je i automatické skenování zasílaných souborů na viry.

SendThisFile

Rovněž tuto službu lze používat zdarma (v rozhraní se objevuje reklama), přičemž objem ani množství souborů nejsou omezeny, nahraný soubor lze stáhnout maximálně třikrát a vyprší po třech dnech. Placené podoby služby (začínající na 3 USD měsíčně, bez reklam) pak dovolují šestidenní limit uložení a neomezený počet stažení, současné rozeslání notifikačního e-mailu více příjemcům, vyladění podoby notifikačních e-mailů, SSL zabezpečení, možnost logování provedených transakcí a mnoho dalšího.

uloz2f.gif

SendThisFile

Streamload

Skutečně všestranné úložiště, zaměřené na zpracování objemných souborů (digitální fotografie a video, MP3, pochopitelně i publikační podklady aj.). Poté, co má uživatel zřízen odpovídající účet, může nahrávat soubory různými způsoby: přes webové rozhraní, s pomocí specializované aplikace (Uploader) nebo přetažením z webového prohlížeče, to vše jednotlivě či hromadně. Data v úložišti jsou přitom organizována podobným způsobem jako v souborovém systému do složek a podsložek, ke správě je poskytován odpovídající manager, přičemž k dispozici jsou i nástroje pro konverze počítačové grafiky, indikaci obsahu souboru pomocí náhledu, metadata a prohledávání.

Bohaté jsou možnosti stahování dat z úložiště: mimo těch nasnadě (přes webový prohlížeč z prostředí zmíněného manageru) lze využít specializovanou utilitu (Downloader), která umí navázat přerušené přenosy, plánovat download na určitý čas či zachovat stahovanou adresářovou strukturu. Data lze sdílet s jinými uživateli a to pomocí e-mailu, vystavením na Internetu nebo zmíněné utility Downloader. V případě e-mailu lze přímo zaslat soubory na účet jiného uživatele služby nebo komukoli poslat e-mail s odkazy, které dovolí stáhnout soubory prostřednictvím prohlížeče. V případě vystavení lze vystavit jednotlivé soubory nebo složky. Vždy se přitom vygenerují odpovídající odkazy, které stačí předat dalším uživatelům souborů. Sdílení je možno kontrolovat buďto heslem nebo omezením přístupových míst na určité IP adresy. Downloader pak dovoluje směrovat soubory na jiný počítač, vybavený touto utilitou. Službu lze využívat zdarma s 10 GB úložného prostoru, ale limitem 100 MB stažených dat měsíčně. Komerční nabídka začíná na 5 USD/měsíc za neomezený prostor se stažením 1 GB a končí u možnosti stahovat 60 GB měsíčně při poplatku 40 USD.

uloz3f.gif

Rozhraní utility Streamload Downloader

XDrive

Řešení na serveru XDrive nabízí zálohované, zabezpečené úložiště, ke kterému lze přistupovat s pomocí webového prohlížeče (k dispozici je rozhraní simulující souborový manager) nebo specializovaného software. Ten dovoluje zdroje z úložiště využívat v lokálním souborovém systému (pouze Windows) jako by byly uloženy na externím pevném disku. Utilita XDrive Backup pak umožňuje provádět automatizované zálohování zdrojů z lokálního počítače na XDrive v zadaném čase. Vybrané složky z úložiště lze sdílet s jinými uživateli: odpovídající odkaz je zaslán e-mailem (XDrive disponuje i nástroji pro správu kontaktů), přístup ke sdílené složce je podmíněn heslem, nastavit lze různé stupně oprávnění (možnost číst, mazat, modifikovat, nahrávat soubory atp.), možné je omezení objemu nahraných souborů. Obdobně je možno zasílat odkazy na jednotlivé soubory. Pokud uživatel z úložiště stahuje víc jak jeden soubor, je daný obsah komprimován do formátu ZIP a v této podobě uložen v příjemcově počítači.

Služba je nabízena ve dvou subskripčních modelech, Plus a Workgroup. Plus je určen k individuálnímu nasazení a jeho cena začíná na 10 USD měsíčně za využití úložného prostoru o kapacitě 5 GB. Zajímavý z hlediska námi uvažovaného využití (sdílení publikačních podkladů) je model Workgroup, určený ke sdílení úložiště v rámci pracovních skupin. Poplatky zde začínají na 100 USD měsíčně u prostoru 25 GB, sdíleného maximálně pěti uživateli.

uloz4f.gif

XDrive umožňuje sdílet soubory různým způsobem

iDisk

Služba poskytovaná uživatelům počítačů Apple Macintosh v rámci řešení .Mac (100 USD ročně). Odpovídající utility dovolují přistupovat k obsahu úložiště přímo z prostředí operačních systémů Mac OS X či Windows, možné je sdílení zdrojů a zálohování s pomocí utility Backup. V základním tarifu je nabízen prostor o velikosti 250 MB, za příplatek 50 USD ročně jej lze rozšířit na 5 GB.

Závěrem

V našem přehledu jsme se věnovali pouze několika málo zajímavým řešením daného typu. Zvídavý uživatel může dále zabrousit na servery, informující o řešeních zdarma, poskytujících za různých omezení prostor obvykle jen v objemu několika megabajtů. Sdílený diskový prostor pak nabízí například i instant messenger InterComm, o kterém jsme podrobněji psali dříve. Je tedy opravdu z čeho vybírat a limitem je tudíž spíše jen potřeba disponovat výkonnějším a nepříliš drahým připojením k Internetu, problémem pak bude prakticky vždy skutečně dobré zabezpečení dat, uložených daným způsobem.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: