Inkscape zblízka: Montáž objektů a editace kódu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Inkscape zblízka: Montáž objektů a editace kódu

10. ledna 2005, 00.00 | V závěrečné části našeho seriálu o Inkscape se podíváme na způsoby, jakými se v tomto
produktu montují objekty. Co vše umí Inkscape při práci s plátnem, vodítky či mřížkou,
jak fungují nástroje pro vrstvy a jakými způsoby lze zajistit duplikování, seskupování
či zarovnávání objektů? A existuje nějaké smysluplné využití pro zabudovaný editor XML
kódu obrázku?

V minulé části tohoto seriálu jsme věnovali pozornost vytváření a úpravám objektů v prostředí Inkscape. Nyní přišel čas, abychom se podrobněji podívali na to, jakými způsoby lze z těchto prvků vytvářet komplexní ilustrace.

Pracovní plocha

Montáž probíhá v Inkscape na pracovní ploše, která je obdobná tomu, co se nabízí v jiných vektorových editorech. K dispozici zde je tedy jednak samotná viditelná část dokumentu - kreslicí plátno - a dále odpovídající odkládací plocha, na kterou si mohou uživatelé například přechodně ukládat vytvářené objekty. Nastavení plochy (tedy především formát, ohraničení a pozadí plátna) se určují v preferencích dokumentu (File-Document Preferences), ve kterých lze rovněž určit chování mřížky a vodítek (viz dále). Vyplnit zde mimochodem lze rovněž metadata dokumentu, která mohou posloužit například při spolupráci nad dokumentem (název, klíčová slova, poslání atp.) či vystavení ilustrace na Internetu (copyright, kontakt na tvůrce).

Pro zobrazení/procházení ilustrace lze použít různé navigační nástroje, které jsme blíže přiblížili v jedné z minulých částí tohoto seriálu. Pokud potřebuje uživatel pohled na pracovní plochu určitým způsobem posunout, poslouží mu k tomu nejlépe tažení kurzoru při současně stisknutém pravém tlačítku myši a klávese Ctrl či Shift.

inks4-1f.gif

Pracovní plocha Inkscape s mřížkou a vodítky

K preciznímu umístění objektů v dokumentu slouží mřížka a vodítka, využitelné nejen k lepší orientaci, ale rovněž automatickému přitahování bodů či objektů (při posunu objektů se přitahování vypíná, pokud je stisknuta klávesa Shift). V případě mřížky se všechny její parametry (odstup, barva, způsob přitahování) nastavují v již zmíněných preferencích. Horizontální či vertikální vodítka umístí uživatel do dokumentu tažením z odpovídajícího pravítka, k odstranění je z okna dokumentu opět odtáhne, parametry se opět určují v preferencích.

Dalším důležitým prostředkem pro rozmístění objektů jsou vrstvy. Odpovídající nabídka (Layer) nebo také ovládací prvky na stavovém řádku Inkscape dovolují vrstvy vytvářet, přesouvat či odstraňovat, a jejich obsah procházet, skrývat/zobrazovat nebo také zamykat. Způsob, jakým jsou dnes vrstvy v Inkscape řešeny, má ovšem, co se vlídnosti a přehlednosti týče, poměrně daleko k dokonalosti: uživatelé by určitě přivítali paletu, informující naráz o všech vrstvách, jejich statusu, obsažených objektech atp. Zbytečně pracné je i přenášení objektů mezi vrstvami, pro které je zapotřebí zkopírovat daný objekt, poté se přepnout do požadované vrstvy, a zde objekt vložit. Určitým nouzovým řešením může být každopádně nasazení XML editoru, o kterém budeme hovořit dále.

inks4-2f.gif

Příkazy pro práci s vrstvami

Kopírování a duplikování objektů

Často užívanou operací s objekty je kopírování. Pro to lze využít schránku, a to nejen běžným způsobem (Cut, Copy, Paste), ale i tak, že objekt bude umístěn na pozici, ze které byl vyjmut (Paste In Place) - vhodné například při přenosu objektů mezi vrstvami. Funkce Paste Style pak dovoluje přenést z jednoho objektu na druhý jeho atributy (obrys, výplň atp.). Funkce pro razítkování (stamping) umožňuje vkládat do dokumentu vícenásobnou kopii objektu tažením -při tažení či rotování objektu stačí stisknout v požadovanou chvíli mezerník. K dispozici je dále duplikování objektů a také funkce klonování. Ta vytvoří kopii objektu (funguje na bázi odkazů v SVG dokumentech), na kterou se automaticky přenáší vybrané transformace, provedené s předlohou (umístění, velikost, rotace, výplň atp.). Chování klonu vůči jeho předloze (tj. zejména vypnutí některých transformací) se nastavuje v preferencích Inkscape, odpovídající příkazy pak dovolují jednak rychle najít předlohu klonu, tak provést rozpojení vazby. Klonování lze i řetězit, což může vést k zajímavým montážním postupům. Objekt (či více objektů vybraných současně) je rovněž přes schránku možno duplikovat na bitmapový objekt ve formátu PNG - lze využít například ke stínování objektů (podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu share/extensions/inkscape-shadow.README v instalaci programu).

inks4-3f.gif

Nastavení vlastností klonů

Uspořádání, zarovnávání a seskupování objektů

Stejně jako jiné vektorové editory poskytuje Inkscape nástroje pro změnu pořadí objektů (Z-order). K dispozici zde jsou tedy příkazy (a klávesy PgUp/PgDN/Home/End) pro přesun pořadí o jednu úroveň dolů/nahoru či zcela dopředu/dozadu. Připomínáme přitom, že uvedeným způsobem lze manipulovat s objekty pouze v rámci jedné vrstvy, přenos mezi vrstvami zajišťuje schránka, pořadí vrstev pak odpovídající příkazy či klávesy.

Objekty lze dále i zarovnávat. Odpovídající příkaz (Object-Align and Distribute, k dispozici i příslušné tlačítko) nabízí bohaté možnosti nastavení pozice vzhledem k jiným objektům, stávajícímu umístění, stránce, ilustraci atp. - popis možností by zde byl rozsáhlý a samoúčelný, zájemce si může s uvedenou funkcí pohrát blíže v samotném programu. Obdobně je zbytečné blíže popisovat nástroje pro seskupování objektů, vhodné je na tomto místě snad pouze upozornění, že jednotlivé objekty ve skupině lze k samostatným úpravám vybrat klepnutím se současně stisknutou klávesou Ctrl (a dále Shift pro více objektů).

inks4-4f.gif

Dialog pro seskupování objektů

Prohledávání, editace a optimalizace SVG kódu

SVG je vlastně čistě textovým formátem, ve kterém je vzhled obrázku popsán pomocí XML tagů. Tato skutečnost nabízí možnost pracovat s uvedeným kódem přímo v prostředí Inkscape. Uvedenou skutečnost využívá funkce pro vyhledávání (Edit-Find), s jejíž pomocí lze vyhledávat objekty podle různých vlastností (text, ID, styl, atribut), zaznamenaných v SVG zápisu. (ID objektu může mimochodem uživatel nastavit prostřednictvím příkazu Object Properties a zjednodušit si tak vyhledávání v komplexnějších ilustracích.)

Komplexní zobrazení a zpracování kódu obrázku poskytuje odpovídající XML editor (Edit-XML Editor). Kód je zobrazen v podobě stromového výpisu, ve kterém je možno jednotlivé uzly editovat (změna atributů), přesouvat (změna umístění), odstraňovat atp. Provedené změny se ihned (po stisku Ctrl+Enter) promítají do obrázku. Editor je takto samozřejmě určen především pro experimentátory, kteří se jeho prostřednictvím chtějí například seznámit s fungováním SVG na interní úrovni. Podle autorů programu lze nicméně uvedeným způsobem použít v rámci Inkscape například i maskování či ořezové cesty: uvedené funkce jsou podporovány při zobrazení ilustrace v Inkscape, neexistují ovšem pro ně zatím odpovídající příkazy či nástroje. My jsme pak XML editor úspěšně využili například při přesouvání objektů mezi jednotlivými vrstvami obrázku, další nasazení pak záleží zcela na fantazii a dovednostech konkrétního uživatele.

inks4-5f.gif

XML editor v akci

V souvislosti s SVG kódem obrázku není konečně od věci zmínit i příkaz File-Vacuum Defs. Bez zabíhání do technických podrobností se o něm dá říci, že se jedná o prostředek pro optimalizaci daného obrázku odstraněním těch úseků kódu, které byly do obrázku s jeho postupnými úpravami "zavlečeny" (výplně, vzory, neviditelné objekty aj.), aniž by měly vliv na aktuální vzhled ilustrace. Byl-li tedy dokument intenzivně upravován, vyplatí se občas uvedený příkaz použít, samozřejmostí by takováto optimalizace měla být před zveřejněním obrázku na Webu.

Závěrem

Inkscape je nevšední produkt, který má podle našeho názoru před sebou nadějnou budoucnost. Absence podrobnější dokumentace, určitá nedotaženost a hlavně neustálý dynamický vývoj produktu (i jeho platformy, tedy formátu SVG) nám nedovolily jít ve výkladu o jeho vlastnostech příliš do hloubky. Přesto věříme, že jsme i tak poskytli našim čtenářům určitá vodítka, která jim jejich první kroky při práci s Inkscape usnadní. Do budoucna se pak samozřejmě budeme k Inkscape rádi vracet, kdykoli se objeví jeho významnější rozšíření či vylepšení - věříme přitom, že takovýchto příležitostí bude hodně.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: