Inkscape 0.42: hodně zajímavých novinek - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Inkscape 0.42: hodně zajímavých novinek

5. srpna 2005, 00.00 | Byť se jedná o setinkový update, nabízí nejnovější verze open source ilustračního
programu Inkscape mnoho zásadních vylepšení i nových funkcí. Změny se takto týkají práce
s textem, objekty či barvami, architektury programu i provázání Inkscape s dalšími
technologiemi. Více už v našem přiblížení.

Jednou z hvězd na poli open source produktů je bezesporu ilustrační program Inkscape. Tento následník produktu Sodipodi, mající za svůj nativní formát SVG, má rozsahem a zlepšující se kvalitou funkcí ambice být bezplatnou alternativou řešení, jako jsou Adobe Illustrator či CorelDRAW. V současnosti jde ještě stále o produkt nezralý, úsilí jeho vývojového týmu je nicméně obdivuhodné a leckterou funkci, která je již dnes implementována do tohoto produktu, zmíněná pokročilá konkurence postrádá.

Nedávno se Inkscape dočkal verze 0.42. I když se oproti dřívější hlavní podobě 0.4 jedná pouze o setinkový posun, nejsou změny pouze kosmetického či opravného charakteru: pravdou je spíše pravý opak, když prakticky není funkce, která by v Inkscape nedoznala vylepšení. Podívejme se proto v našem přiblížení, co lze od zmíněné nové verze očekávat. Těm, kteří zatím Inkscape vůbec neznají, pak mimo stránek produktu doporučujeme i náš starší seriál věnovaný danému řešení.

Celkově

Inkscape 0.42 mimo nových funkcí a vylepšení (splnění celkem 165 požadavků) znamená pochopitelně i opravu chyb (celkem 404) a zvýšení výkonu. V případě české verze se nám přitom jevila lokalizace již poměrně dotažená, i když stále je co zlepšovat. Mimo Linuxu a Windows je Inkscape nyní nabízen i coby nativní aplikace Mac OS X. Přes péči vývojářů se ovšem najdou, podle sdělení na serveru produktu, konfigurace, na kterých se nový Inkscape nepodařilo spustit: reakcí na tuto skutečnost je nedávno zveřejněná zaplátovaná verze 0.42.1 a dá se předpokládat, že v následujících dnech ještě nějaké průběžné opravy přibudou.

Text

O zásadních změnách lze hovořit v případě totálně přepracovaného textového enginu, především díky plné podpoře zalamování. To funguje jak v případě obdélníkových rámečků, tak libovolných jiných tvarů, které lze v programu vytvořit. Možné je i řetězené natékání v rámci více rámečků. Celkově pak jsou tvorba i úpravy textu výrazně intuitivnější a snazší než v předchozích verzích: vytvořit textový rámeček je možno tažením, poté, co je vybrán textový úsek, lze jej formátovat pomocí odpovídajících příkazů i klávesových zkratek atp. Vylepšena je podpora různých národních znakových sad (především psaní zprava doleva), engine by pak měl být rychlejší a paměťově efektivnější.

inks42-1f.jpg

Inkscape nyní umí zalamovat text velmi různorodým způsobem

Design

Velmi vydařeně vypadá nový nástroj pro tvorbu přechodů. Ten je přístupný přímo z pracovní plochy, přičemž k jeho aplikaci stačí vybrat objekt a pak interaktivně provádět nastavení. Možné je pak samozřejmě i detailní vyladění pomocí odpovídajících dialogů, uživatelskou přívětivost provází značné rozpracování jednotlivých parametrů přechodů.

inks42-2f.jpg

Přepracovány byly nástroje pro práci s přechody

Obdobně jako jiné aplikace daného typu nyní i Inkscape nabízí vzorníky barev. Odpovídající paleta zde dovoluje zobrazení v podobě mřížky či seznamu, a následné použití barev vzorníku v jednotlivých nástrojích Inkscape. S barvou pak souvisí i kolorování klonů, tedy možnost obarvovat klony objektu (tedy jeho kopie, které zachovávají různé možnosti vazby na předlohový objekt) odlišnými barvami.

Při práci s objekty lze nyní použít několik nových možností zarovnání. Především k tvorbě různých uměleckých efektů zde slouží volby pro náhodné rozhození či rozmístění zvolených objektů. Horizontálně či vertikálně lze nyní zarovnat nebo rozmístit i účaří textu, což lze použít ke zpracování různorodých textových úseků, lišících se typem či velikostí písma. Podařeně vypadá funkce uspořádat do mřížky: s trochou zjednodušení lze říci, že se jedná o možnost vybrané objekty rozmístit do tabulky (či matice), přičemž plně pod kontrolou je jak rozmístění sloupců a řádků, tak mnohé další parametry (odstupy políček, způsob zarovnání objektů aj.).

Zcela nový přístup je nabízen v případě efektů. Ty jsou založeny na externích programech či skriptech, vytvořených v jazycích Python, Perl nebo Ruby a měly by nyní bez úprav fungovat jak v Linuxu, tak ve Windows (je zapotřebí mít instalován interpret daného jazyka). S Inkscape je dodávána sada několika efektů (randomizace, fraktály aj.), další pak lze spolu s instrukcemi, jak tvořit efekty vlastní, tak najít na stránkách Aarona Spika.

inks42-3f.jpg

Použít lze efekty v jazyce Python

Jinou cestou vedoucí k nejrůznějším zajímavým efektům poskytuje rozpracovaná funkce dláždění pomocí klonů. V jejím rámci lze nyní použít jak barevných vzorů, tak trasování kresby pod dlaždicemi. Možnosti nastavení jsou přitom v obou případech velmi bohaté. Při odpovídajícím vyladění lze takto tvořit různé mozaiky, impresionistické motivy, geometrické mřížky a mnoho dalšího.

Nahrávání, ukládání, export, příkazový řádek

Inkscape nyní umí k editaci načíst soubor přímo z daného URL - zajímavá pomůcka pro design webové prezentace. Při ukládání do SVGZ lze volit mezi komprimovaným Inkscape SVG a čistým SVG. Při exportu do PS a EPS jsou podporovány gradient fills PostScriptu 3. Různým způsobem jsou rozšířena "kouzla" s příkazovou řádkou, vhodná zejména při automatizovaném použití programu ve skriptech: například lze zjistit rozměry určeného objektu či provést hromadný export. Uživatele TeXu pak jistě potěší možnost exportu do maker balíku PSTricks.

inks42-4f.jpg

Dláždění pomocí klonů dovoluje netradiční úpravy obrázků

Výhledy

Bez zajímavosti nejsou ani příští uvažovaná rozšíření produktu, zmiňovaná právě v souvislosti s verzí 0.42. Tato jsou mimochodem do značné míry podporována ze strany společnosti Google, která na daný účel poskytla 20 000 USD. Z uvedených rozšíření nás nejvíce zaujal projekt Inkboard. Tento si klade za cíl umožnit z prostředí Inkscape spolupracovat na tvorbě dokumentu více designérům současně prostřednictvím Internetu (založeno na protokolu instant messagingového systému Jabber). Svým způsobem se zde jedná o inovaci zcela ojedinělou, která by mohla do oblasti publikování, resp. designu, vnést nový rozměr. K dalším plánovaný rozšířením pak patří tvorba rozhraní pro přístup do Open Clip Art Library (veřejné úložiště SVG grafik), oblasti technické grafiky by měl Inkscape přiblížit export a import DXF dokumentů, vytvořeny mají být i nástroje pro automatický návrh diagramů.

Závěrem

Nový Inkscape nás opět utvrdil v názoru, že se jedná o jeden z nejdynamičtěji vyvíjených produktů dneška. Zmíněných více jak 160 nových funkcí jsme samozřejmě mohli nastínit jen velmi útržkovitě. Domníváme se ovšem, že mnohem lepší než teorie je v daném případě praxe, a tak doporučujeme k vyzkoušení, a stále více i k seriózní práci stáhnout si příslušnou instalaci produktu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: