IMarkup: komplexní řešení pro online anotování - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

IMarkup: komplexní řešení pro online anotování

19. listopadu 2004, 00.00 | Potřebujete s jinými uživateli vyměňovat anotace webových stránek nebo PDF dokumentů?
Řešení společnosti iMarkup Solutions vám něco takového umožní za velmi příznivých
cenových podmínek a to v nejrůznějších prostředích, kancelářemi či vzdělávacími
institucemi počínaje a pracovišti webdesignu či pre-pressu konče.

Těžko bychom dnes hledali dynamičtější médium pro publikování informací, než je World Wide Web. Tato platforma proto nachází stále nové a nové způsoby využití, ke kterým patří i online spolupráce. Pro tu lze dnes využít širokou škálu prostředků, přičemž na stránkách Grafiky se průběžně snažíme věnovat především řešením, jež jsou určena primárně pro oblast publikování. Vedle takovýchto specializovaných prostředků nicméně existují i obecněji zaměřená řešení, která sice neposkytují tolik funkcí pro zmíněnou oblast, na druhou stranu ovšem bývají cenově lépe dostupná a i v lecčems jiném poměrně zajímavá. Řešením, jež výrazně spadá do takovéto kategorie, je iMarkup společnosti iMarkup Solutions. Podívejme se tedy, co nabízí a jakým způsobem může být užitečné v oblasti publikování.

Základní přiblížení

Přívlastek iMarkup dnes mají v nabídce výrobce hned čtyři řešení. Tím bezesporu základním, na které se v naši recenzi zaměříme, je iMarkup Client, prostředek v ceně 40 USD, jež dovoluje v prostředí Internet Exploreru (4 a vyšší) a to výlučně na platformě Windows, anotovat obsah webových stránek či PDF dokumentů. Z technického hlediska je iMarkup Client samostatná aplikace, jejíž funkce jsou nicméně po instalaci plně integrovány do prostředí Internet Exploreru prostřednictvím odpovídajících nástrojových panelů (které mohou být nastaveny i jako plovoucí).

imark1f.gif

IMarkup v akci

Anotace

Zásadní jsou v rámci zmíněného řešení samozřejmě anotační prostředky. Ty jsou rozděleny do několika skupin, v jejichž rámci jsou k dispozici například různé typy nalepovacích poznámek, zvýrazňovače textu, kreslicí nástroje či šipky, přičemž vedle prvků daného typu, dodávaných s produktem, lze použít i řadu dalších, poskytovaných výrobcem prostřednictvím odpovídající online knihovny. Dále lze k anotovanému obsahu připojit zvukové poznámky, hypertextové odkazy či souborové přílohy. Anotování s pomocí uvedených nástrojů je řešeno velmi pěkným způsobem, využít lze například zmenšení či zprůhlednění všech poznámek pro přehlednější prohlížení původního obsahu, textový obsah může být formátován různým typem písma, přičemž jsme nenarazili na žádné problémy s češtinou, pro jednotlivé nástroje lze definovat klávesové zkratky atp.

Poznámky jsou v tzv. Organizeru uchovány a přehledně seskupeny podle různých kritérií, ke kterým patří například webový server či webová stránka, pro které jsou poznámky použity, kategorie (ty si uživatel definuje s pomocí odpovídajícího dialogu), datum vytvoření či modifikace, odesilatel atp. S pomocí odpovídajícího nástroje lze poznámkami procházet po řadě, navíc se nabízí možnost textového prohledávání. K dispozici je pak i zálohovací funkce, dovolující obsah všech poznámek uchovat a později obnovit prostřednictvím odpovídajícího archivu.

imark2f.gif

Anotace lze organizovat různým způsobem

Skupinová spolupráce

Vytvořené poznámky lze využít různými způsoby. Ten nejvíc nasnadě spočívá v tom, že uživatel otevře požadovanou stránku (resp. zvolí odpovídající poznámku ze seznamu), s níž se načtou všechny pro ni vytvořené anotace. To samozřejmě předpokládá, že obsah dané stránky (nebo PDF souboru) zůstal pokud možno nezměněn. Pokud si uživatel chce zachovat poznámky i s původní webovou stránkou, může provést odpovídající uložení do lokálního souboru - tzv. snapshot.

Hlavní síla produktu nicméně spočívá v možnosti vyměňovat anotace či snapshoty s jinými uživateli. K uvedenému účelu lze využít e-mailu, přičemž odpovídající funkce dovolují zaslat vybranou anotaci stejně dobře jako všechny anotace z jedné či více anotovaných stránek, dále lze zasílat i snapshoty. Pokud se zasílají pouze anotace, je přibalen i odkaz na odpovídající stránku(-y), kterých se anotace týkají. Příjemné pak je, že příjemce nemusí disponovat iMarkup Clientem a může si k prohlížení a vlastním anotacím stáhnout bezplatný iMarkup Plug-in (odkaz je opět přiložen v mailu se zaslanými anotacemi).

imark3f.gif

Dialog pro zasílání anotací

Všechny uvedené funkce lze využít i v případě PDF dokumentů, k jejichž prohlížení stačí mít nainstalován bezplatný Adobe Reader. To považujeme za velmi atraktivní vlastnost a to i po uvedení Acrobatu 7, v jehož rámci bude možno PDF dokumenty anotovat i v prostředí Readeru: uvedeným způsobem lze totiž zpracovávat pouze s dokumenty, které se příslušně nastaví v ne právě laciném Acrobatu Professional (449 USD).

Využití

Již v úvodu článku jsme naznačili, že iMarkup Client může být využitelný různorodým způsobem. Výrobce jej evidentně směřuje do oblasti domácností a kanceláří resp. nejširšího nasazení, když o něm hovoří jako o prostředku, který dovoluje z World Wide Webu vytvořit anotovaný zápisník. Uživatelé si tedy takto mohou zvýrazňovat či komentovat zajímavé informace nebo vlastní nápady, spojené s obsahem publikovaným na Webu, a tyto anotace si uchovávat pro pozdější použití, nebo je zaslat jiným uživatelům. Užitečný pak může být Client v podnicích například i při skupinové spolupráci nad dokumenty, jež byly v podobě webových stránek či PDF souborů vystaveny na podnikovém intranetu. Stejně tak se nabízí bohaté možnosti využití při edukaci, například výměně informací nad výukovými materiály.

Vedle uvedených obecných oblastí nasazení může být Client zajímavý i v publikačních provozech. Primárně se to týká zejména těch pracovišť, která provozují určitou formu webového publikování: připomínkování vzhledu či obsahu webové prezentace je i s pomocí bezplatného iMarkup Plug-inu velmi snadné, zákazníci či spolupracovníci takto mohou mimo poznámek zasílat v přílohách updatované informace (například obrázky atp.), představit si pak lze mnoho dalších scénářů nasazení. Nechceme tím ale samozřejmě říct, že by iMarkup mohl takto konkurovat odpovídajícím funkcím, zabudovaným v řešeních, jako je Adobe GoLive, je ovšem třeba brát v potaz výrazné rozdíly v cenových a provozních nárocích, hovořící ve prospěch iMarkupu. Něco podobného pak lze říct i v případě pre-pressových provozů (studia, agentury aj.), kde opět anotační možnosti v případě PDF asi neobstojí ve srovnání s Acrobatem, dost dobře ale postačí například tam, kde se PDF podklady vytváří například exportem ze sázecí aplikace.

imark4f.gif

Anotování PDF souboru v bezplatném Readeru

Závěrem

Za cenu 40 USD toho iMarkup Client nabízí skutečně hodně zajímavého. Na kouzlu mu ale každopádně ubírá jeho jednostranné zaměření na platformu Windows resp. Internet Explorer. Postrádá také pokročilejší možnosti koordinované výměny či správy anotací, nutné pro složitější workflow. Zde nicméně mohou uživatelé sáhnout po řešení iMarkup Server, které, jak již název naznačuje, nabízí popsané i mnohé další možnosti skupinové spolupráce v komplexním modulárním serverovém systému, jež dovoluje v rámci podniků a organizací dále provozovat například i správu obsahu, automatizaci workflow či výměnu informací, založenou na formulářích. Komplexnosti ovšem odpovídá ne právě nízká cena v řádech tisíců dolarů (kalkulovaná výrobcem na vyžádání podle složitosti dané instalace). Pro úplnost pak dodejme, že v nabídce výrobce nalezneme i Java Annotation SDK, vývojářskou sadu, dovolující vývojářům popsané anotační funkce implementovat do vlastních webových řešení.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: