Grafika News 24/2006 (0,7 MB) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Grafika News 24/2006 (0,7 MB)

8. prosince 2006, 00.00 | Vyšlo 7. 12. 2006. Obsahuje novinky z oblasti pre-pressu, tisku, elektronického publikování, digitální fotografie a produktů společnosti Apple na celkem 20ti stranách. Hlavní témata: Preflight v Acrobatu 8 Professional, řešení problémů v oblasti DTP v Mac OS X. PDF formát (0,7 MB).

Bezplatný prohlížeč Adobe Reader (dříve Acrobat Reader) je dnes zřejmě nejužívanějším prohlížečem PDF dokumentů, provozovaným na mnoha platformách. Mimo funkcí pro prohlížení a tisk PDF dokumentů (které dnes jinak dokáží nabídnout i různá alternativní řešení, jako je Foxit Reader či prohlížeč systému Mac OS X Preview) pak nabízí verzi od verze stále více doplňkových funkcí, jež dovolují PDF dokumenty a k nim připojený obsah použít skutečně rozmanitými způsoby v mnoha oblastech (kanceláře, publikační pracoviště, multimedia, technická grafika, 3D aj.).

Daný trend potvrzuje beze zbytku čerstvě uvedená verze 8 daného produktu. Vedle vylepšení základních zobrazovacích prostředků či uživatelského rozhraní v ní takto nalezneme pokročilé funkce pro anotování, online spolupráci, zabezpečení dokumentů či formulářové workflow, které byly doposud doménou pouze komerčních produktů (nicméně dané funkce ke svému "oživení" stále určitou investici, resp. komerční řešení Adobe vyžadují, viz další výklad). Není tedy divu, že jsme se Reader 8 tímto rozhodli - bezprostředně po jeho uvedení - představit trochu blíže.

Instalace, platformy, výkon

Reader 8 je v současnosti k dispozici pro platformy Windows XP/2000 SP4 a Mac OS X, připravuje se podoba pro Linux a další unixové systémy. K dispozici je s anglickým, francouzským, německým a japonským rozhraním, další jazykové mutace budou následovat, české a slovenské rozhraní by se takto měly objevit na jaře příštího roku.

Stejně jako v minulosti lze Reader stáhnout spolu s bezplatným správcem digitálních fotografií Photoshop Album Starter Edition. Ten nemá na Reader, resp. využití PDF, žádnou výraznější vazbu, výjimkou je možnost vytvoření fotoalb ve formátu PDF, pro jejichž další využití disponuje Reader speciálními funkcemi.

Kompletní download má "úctyhodných" 27,5 MB, instalátor samotného Readeru zabere přes 20 MB. Máme zde tedy opět co do činění se softwarem, jehož požadavky na vybavení jsou spíše vyšší, týká se to ještě větší měrou několika desítek MB RAM, které si Reader ukousne i v případě, že v něm není otevřen jediný dokument, po otevření nároky dále rostou. U pouhého prohlížeče by byly takovéto nároky zarážející, jak jsme již ale naznačili výše, Reader je dnes řešením hodně multifunkčním (nicméně lepší hospodaření s pamětí by mu rozhodně neuškodilo). Náběh Readeru i rychlost při běžných úkonech se nám každopádně i na starším hardwaru jevily jako slušné, předpokládáme, že zde vývojáři Adobe poměrně zapracovali.

aa8read1f.jpg

Prostředí Adobe Readeru 8

Rozhraní, zobrazení, tisk, prohledávání, zpřístupnění

Protože Reader je vlastně jakýmsi derivátem Acrobatu, nepřekvapí, že jeho rozhraní je i v této verzi s daným produktem v mnohém identické. Zatímco nový vzhled příliš nenadchne, je zde spousta novinek, nad kterými srdce uživatele spíše zaplesá. Nástrojové panely a jejich nástroje lze takto nyní podstatně snáze nežli dříve spravovat s pomocí nástroje More Tools a kontextových nabídek, zcela zmizel stavový řádek, jehož funkce lze nyní flexibilně nahradit právě vhodnou organizací nástrojových panelů. Při přesouvání v dokumentu může někdy přijít vhod náhled stránky, která odpovídá aktuální pozici posuvníku. Navigaci, resp. přiblížení detailů dále usnadňuje nástroj Pan & Zoom (kontrola velikosti zobrazení stránky či jejího určeného úseku z malého náhledového okna). Použití akcelerace GPU (Graphics Processing Unit) by pak mělo zvýšit výkon Readeru při prohlížení náročného 2D grafického obsahu. Mimo náhledu přetisků lze nyní zapnout i zobrazení art, trim a bleed boxu stránky: opět jedna z užitečných drobných funkcí pro pre-pressová pracoviště.

Přehlednější je nyní práce s vyhledávacím nástrojem, vyhledávání může usnadnit a urychlit možnost přibalit indexový soubor přímo k PDF dokumentu a zde jej při prohledávání použít. Vedle dřívějších nástrojů nápovědy je nyní k dispozici i funkce Beyond Adobe Reader, jež poskytuje přehledné informace o pokročilejších funkcích Readeru (včetně objasnění vazby na další řešení Adobe) a také nabízí online přístup k průběžně aktualizovaným informacím Adobe, týkajících se Readeru i jiných souvisejících produktů.

Vylepšeny byly i funkce pro zpřístupnění obsahu PDF dokumentů přes Reader tělesně postiženým osobám, konkrétně se to týká třeba hlasitého předčítání dokumentů či možnosti změnit pořadí čtení stránek či sloupců v dokumentech. V případě tiskové funkce zaujme nová možnost tisku bookletů (již dříve byl podporován n-up tisk) s pomocí několika jednoduše nastavitelných voleb tiskového dialogu.

aa8read2f.jpg

Podporován je tisk bookletů

Anotace a online spolupráce

Již v minulé verzi nabídl Reader poměrně revoluční možnost anotovat PDF dokumenty s pomocí stejného vysoce výkonného aparátu, jaký nabízí Acrobat. Podmínkou ovšem je, aby se dané dokumenty příslušně nastavily buďto v Acrobatu Professional nebo serverovém enterprise řešení LiveCycle Reader Extensions. Daná možnost je opět v Readeru k dispozici, celkově pak nicméně byly anotační aparát i nástroje správy poznámek (centrální sledování stavu recenzí od jednotlivých uživatelů, technologie dovolující poznámky snadno vyměňovat přes různé typy serverů či e-mail aj.) vylepšeny ve shodě s tím, co nabízí Acrobat, na panelu správy poznámek nalezne mimochodem uživatel i RSS čtečku, kterou lze používat k odběru informací v daném formátu i bez jakékoli vazby na komentářové workflow. Zajímavě a hodně použitelně vypadá nová funkce PDF balíčku pro lepší správu příloh v PDF dokumentech, tuto lze samozřejmě rovněž využít i mimo oblast skupinové spolupráce (např. při oběhu různých online kurzů).

Novinkou v online spolupráci je technologie Acrobat Connect. Jak jsme již informovali podrobněji, jedná se zde o komerční serverovou službu pro online konference v reálném čase, založenou na technologii Flash (jde vlastně o pokračovatele produktu Macromedia Breeze). S Acrobatem či Readerem má daný prostředek společné jen to, že jej lze spustit z prostředí daných produktů (příkaz Start Meeting), nicméně jeho funkce, jako je zejména sdílení obrazovky počítače s jinými uživateli, dovolují využití i v případě online spolupráce nad dokumenty.

aa8read3f.jpg

Komentování v Readeru 8

Formuláře, zabezpečené dokumenty, Digital Editions

Rozšíření, a to dosti podstatné, doznal Reader i v případě elektronických formulářů. Nyní lze s jeho pomocí formuláře nejen vyplňovat (a poté zaslat vyplněná data podle nastavení ve formuláři), ale rovněž si vyplněný formulář uložit na disk - daná možnost se nicméně opět vztahuje jen na formuláře příslušně nastavené v Acrobatu Professional či LiveCycle. PDF dokumenty vybavené odpovídajícím oprávněním lze nyní i digitálně podepisovat: danou funkci využijí zejména kancelářské či podnikové provozy se senzitivními dokumenty. V případě zabezpečení je pak třeba zmínit nový Reader coby důležitou součást nedávno uvedené subskripční služby Document Center. Ta dovoluje uživatelům kontrolovat práva užití PDF dokumentů (zákaz kopírování informací, změn či tisku, přístup jen po zadání hesla, expirace dokumentu či jeho updatování) online, což může mít své využití jak v případě kanceláří, tak třeba i při výměně korektur a náhledů na publikačních pracovištích.

Zmínit pak lze v daném kontextu také (nicméně značně volnou) vazbu Readeru na technologii Digital Editions. Jedná se o připravovaný systém pro online distribuci elektronických publikací, který jsme opět blíže přiblížili již v dřívějším článku. Reader v současnosti nabízí příkaz Digital Editions, po jehož zadání se buďto spustí prohlížeč Digital Editions, nebo se zahájí instalace daného produktu.

aa8read4f.jpg

Vyplňování elektronického formuláře

Multimedia, 3D obsah, technická grafika

Stejně jako v minulých verzích slouží Reader i jako přehrávač multimediálního obsahu vloženého do PDF dokumentů (resp. je jakýmsi kontrolorem přehrávání daného obsahu v externích prohlížečích systému, přičemž důkaz je kladen na bezpečnost). Uživatelé 3D grafiky (možnosti jejího zpracování v rámci PDF akcelerovala Adobe před časem uvedením Acrobatu 3D) či technické grafiky pak mohou využívat jak komentářové prostředky popsané výše, tak i různé měřící nástroje.

Mars

Úplně čerstvou novinkou spojenou s Readerem 8 je pak podpora zobrazování dokumentů ve formátu Mars. V daném případě se jedná o formát PDF kompletně přepsaný do XML (zápis je pro menší objem dokumentů komprimován). Dá se tušit, že v daném případě jde hlavně o odpověď Adobe na připravovanou konkurenci PDF od Microsoftu s označením XPS, jež by se měla objevit v nových Windows Vista. Mars je nyní v experimentálním stádiu, odpovídající pluginy pro zobrazování jeho dokumentů v Readeru (a vytváření či zpracování v Acrobatu) si lze stáhnout na stránkách Adobe Labs. Jedná se o hodně zajímavou technologickou novinku, ke které se v nejbližší době hodláme rozhodně vrátit podrobněji.

Závěrem

Jak je vidět, Reader v nové verzi není rozhodně "pouhým" prohlížečem PDF dokumentů (byť se jistě najde řada uživatelů, kteří by nadstandardní funkce, jež k životu bezpodmínečně nepotřebují, raději vyměnili za svižnější a méně náročný chod daného řešení), ale nabízí řadu dalších zajímavých nástrojů, spojených se snažením Adobe protlačit PDF do co nejvíce oblastí lidské činnosti. V rámci podniků, organizací, ale i publikačních provozů se z něj takto stává vítaný nástroj, na kterém lze postavit komplexní workflow, jejichž pořizovací a provozní hodnota představuje jen zlomek ceny proti tomu, co bylo v dané oblasti třeba vynaložit dříve. Příkladem za všechny nám zde může být online anotování dokumentů: na pracovišti stačí disponovat jedinou verzí Acrobatu Professional, ve které se daný dokument odemkne ke komentování, všichni ostatní účastníci komentářového procesu se pak mohou plnohodnotně zapojit s bezplatným Readerem. Obdobné scénáře se nabízí v případě formulářových workflow, zabezpečeného sdílení informací či práce na technické a 3D grafice.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: