FolderShare: zajímavé řešení pro sdílení souborů online - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

FolderShare: zajímavé řešení pro sdílení souborů online

15. srpna 2005, 00.00 | Řešení, dovolujících v publikačním průmyslu sdílet elektronické soubory, je celá řada.
Jedním z těch, které nás zaujalo inovativností své koncepce a koneckonců i cenovými
podmínkami, neboť v základní podobě jej lze používat zcela zdarma, je FolderShare. Blíže
se na něj podíváme v této recenzi.

Internet lze dnes coby prostředek ke sdílení souborů v publikačním průmyslu využít mnoha rozmanitými způsoby. Triviální možnost zde představuje e-mail, který je sice vždy při ruce a má i další výhody, nicméně trpí zejména limitováním objemu souborových příloh, který je právě v oblasti publikování nemalý. Hodně oblíbena je proto technologie přenosu souborů, založená na protokolu FTP, která jednak bourá naznačené omezení a i v jiných ohledech má svá plus, ke kterým patří možnost kontroly přístupových práv k FTP serveru či množství software, dovolujícího zajistit FTP přenosy jak na straně příjemce, tak na straně odesílatele. Konečně zde máme řešení specializovaná, která jsou někdy určena přímo pro publikační provozy (např. GroupLogic MassTransit či Creo Tokens), často ale mohou být užitečné i prostředky obecného charakteru, fungující například na bázi internetového úložiště. Jedním z řešení daného charakteru, které zaujme svým inovativním přístupem, je FolderShare společnosti ByteTaxi. V tomto našem článku bychom se rádi na něj podívali trochu blíže.

Základní přiblížení

FolderShare je službou pro sdílení souborů, která funguje jako zabezpečený P2P (Peer to Peer) systém. Nevyužívá tedy přechodného internetového úložiště, pouze zprostředkovává přenos dat mezi jednotlivými počítači uživatelů. Výhody tohoto přístupu jsou nasnadě, stačí když zmíníme například bezpečnost dat (neodkládají se do rukou třetí strany) či rychlost (přenos se provádí přímo z počítače na počítač). Princip samozřejmě není unikátní, pomineme-li miriádu veřejných P2P sítí typu Kazaa či Gnutella (jež jsou ovšem samozřejmě o něčem trochu jiném než je předmět našeho zájmu), můžeme zmínit třeba nVerge společnosti Dev Zero G, které ale, na rozdíl od námi popisovaného systému, nepatří k nejlacinějším a má i jiné provozní požadavky.

fshare0f.jpg

Nastavení FolderShare Satelitte

K tomu, aby uživatel mohl FolderShare využívat, musí si nejprve na serveru služby stáhnout odpovídající klientskou aplikaci FolderShare Satellite. Tu lze dnes provozovat jak ve Windows, tak v Mac OS X, a to bez větších nároků na hardware, nutnou podmínkou fungování je ale samozřejmě Internet, jehož rychlost, resp. propustnost, by měla odpovídat objemům přenášených dat. Ke komunikaci s uživatelem využívá tato aplikace i samotná služba webový prohlížeč, přičemž podporovány jsou Explorer, Firefox, Opera i Safari.

V průběhu instalace si uživatel registruje odpovídající účet zabezpečený heslem, který mu (resp. jeho klientské aplikaci) dovolí využívat služeb systému. Součástí instalace je také konfigurace klientské aplikace, v jejímž rámci je potřeba především vyřešit případné blokování firewallem a dále určit některé parametry přenosů (komprese, zabezpečení aj.). Následně je možno s FolderShare začít pracovat.

Možnosti využití

FolderShare lze využívat v podstatě třemi způsoby. Tím nejvíce nasnadě je sdílení souborů mezi uživateli. K tomu je nejprve zapotřebí na počítači s běžícím FolderShare Satelitte (nastavení ale funguje z prohlížeče, tudíž není zapotřebí být na daném počítači fyzicky) určit složky ke sdílení čili knihovnu: uživatel přitom může složky určit přímo nebo je nechat vyhledat podle typu obsahu (dokumenty, fotografie, hudba, video), případně lze k danému účelu vytvářet i složky nové. Poté co je knihovna určena či vytvořena, je třeba stanovit osoby, které mohou využívat její obsah, a to zadáním odpovídajících e-mailových adres. Každé z takto přizývaných osob lze přiřadit jiné uživatelské oprávnění, kterými může být Reader (pouze stahování), Contributor (nahrání vlastních souborů), Editor (může upravovat a mazat soubory) a Senior Editor (může přizvat další uživatele ke sdílení dané knihovny). Příjemce odpovídajícího "zvacího" mailu pak musí mít na svém počítači instalován klientský software, a dále používat složku stejného umístění, jako je ta sdílená. Jakékoli akce provedené nad obsahem této složky (podle typu oprávnění) se pak odpovídajícím způsobem zohlední mezi danými počítači. Jedná se tedy o velmi zajímavý prostředek nejen pro domácí využití typu sdílení hudebních či video nahrávek, ale též seriózní spolupráci například v rámci redakčního týmu či mezi zhotovitelem a zadavatelem tiskové zakázky.

fshare3f.jpg

Schéma postupu pro nastavení sdílení souborů

Další formy nasazení jsou pak určeny k individuálnímu využití, které nicméně může být opět užitečné i v oblasti publikování. Prvním z nich je synchornizace určených složek mezi počítači: princip je zde podobný skupinové spolupráci, pouze se dá předpokládat, že více počítačů, mezi kterými se synchronizace provádí, využívá jeden a tentýž uživatel. Jedná se o velmi zajímavou možnost například pro ty, kdo chtějí mít vždy určené složky k dispozici na více počítačích bez toho, že by museli provádět například manuální přenosy přes Internet či paměťová média. Uvedeným způsobem lze tedy data zálohovat nebo využívat na více lokacích (pracoviště, domov, služební cesta aj.). Obdobou dané funkce je pak možnost nahrát si ze sdílených složek požadované soubory prostřednictvím webového prohlížeče (Web Download).

fshare2f.jpg

Přizvání uživatelů ke sdílení

Závěrem

Služba FolderShare nám přišla jako zajímavá a inovativní. Jak jsme se pokusili naznačit výše, lze si představit řadu jejich aplikací i na pracovištích publikačního průmyslu. Za problematické je ale u ní každopádně třeba považovat to, že počítač se sdíleným obsahem musí být v požadovanou chvíli k dispozici, což nemusí být vždy na daném pracovišti splnitelné. Otázkou je také zabezpečení dat, i když toto funguje na bázi technologií AES a SSL, takže se možná není třeba příliš obávat.

Zajímavý je na službě i její komerční model. V omezené podobě Basic je možný provoz zcela zdarma, přičemž limitovány jsou například počet sdílených či synchronizovaných složek, množství souborů ve složce nebo uživatelské oprávnění (pouze Reader). Za 49,95 USD ročně (poplatek za každého uživatele) pak většina naznačených limitů padá, verze Professional pak za 99,95 USD ročně (opět za každého uživatele) přidává i možnosti komprese přenášených souborů a leccos dalšího. Pokud na vašem pracovišti disponujete solidnějším internetovým připojením, stojí FolderShare určitě za vyzkoušení.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: