Exstream Dialogue v nové verzi - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Exstream Dialogue v nové verzi

technologie formuláře

13. července 2005, 00.00 | Pokročilý systém pro personalizované publikování v enterprise oblasti se nedávno dočkal
významného upgrade na již pátou verzi. V tomto našem článku se na specifika uvedeného
řešení i jeho nové vlastnosti podíváme blíže. Jak vypadá nástroj pro masivní
marketingové kampaně či jiné obdobně náročné publikační projekty?

Na stránkách Grafiky se občas snažíme věnovat i publikačním řešením, určeným pro podnikovou neboli enterprise oblast. Hlavním důvodem je zde skutečnost, že tyto systémy obvykle nabízejí nástroje a postupy, které svým způsobem patří k tomu nejdokonalejšímu, co lze dnes v publikačním průmyslu najít, zejména co se týče schopnosti vysoké zátěže a skupinového zpracování. I přesto, že daný typ systému není pro svou cenu a rozsah funkcí dostupný resp. potřebný pro běžná pracoviště, může být zajímavým příkladem a inspirací při řešení běžných úkolů publikační praxe.

Dnes budeme takto svou pozornost věnovat řešení Dialogue společnosti Exstream Software. Důvodů máme pro to hned několik: Dialogue je především systémem, který slouží k personalizovanému publikování, což je publikační metoda, která se zejména s nástupem digitálního tisku a elektronických publikačních kanálů stává stále oblíbenější i na běžných pracovištích. Systém se přitom před nedávnem dočkal již páté verze, která přináší poměrně dost zajímavých novinek. A konečně nelze pominout i fakt, že Dialogue je distribuován rovněž v České republice, takže na něj lze přece jen občas narazit i v tuzemských podmínkách.

Základní přiblížení

Dialogue je řešením, které lze charakterizovat jako systém pro enterprise personalizaci prostřednictvím různých publikačních resp. komunikačních kanálů, především poštou distribuovaných tiskovin a e-mailů či jiných elektronických dokumentů publikovaných prostřednictvím Internetu. S jeho pomocí je možno řešit nejrůznější velkoobjemové publikační projekty, počínaje marketingovými kampaněmi přes vyúčtování a objednávky až po smlouvy či vnitropodnikovou komunikaci. Dialogue je takto určen k nasazení například v prostředí finančnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb či obchodu. Jeho hlavními výhodami jsou výrazné urychlení komunikačních procesů a snížení příslušných nákladů: to vše ovšem za cenu ne právě nízkých investic do pořízení a provozu.

dial2f.gif

Schéma naznačující způsob fungování Dialogue

Systém je založen na bázi klient/server a dovoluje tak, aby se na řešení publikačních projektů souběžně účastnil v podstatě neomezený počet uživatelů (designéři, marketingoví pracovníci, správci databází, klienti aj.). Ti pracují buďto v prostředí designu (návrh vzhledu a chování publikace resp. publikačního projektu), produkce (sestavení publikace a její výstup) či interakce (sestavení publikace v reálném čase prostřednictvím interaktivního, webového rozhraní). V každém z těchto prostředí přichází ke slovu různé softwarové moduly: modulární struktura dovoluje nastavení systému přesně podle povahy daného provozu.

Tolik základní popis. Podívejme se nyní na systém z hlediska jeho jednotlivých prostředí s přihlédnutím k novinkám, které přináší Dialogue 5.

Design

Pod pojmem design se v Dialogue nemyslí pouze návrh vzhledu publikace, ale rovněž něčeho, co bychom mohli nazvat (podobně jako třeba u elektronických formulářů) business logikou. Pod uvedeným pojmem si lze představit například určení výstupních kanálů a jejich nastavení, seskupení dokumentů, pravidla pro vložení specifického obsahu podle typu klienta (například příjemce bez e-mailu či s e-mailem), jurisdikce (týká se typicky pojišťovnictví) atp. Tato nastavení jsou spolu s komponentami designu ukládána do ODBC databáze, kde k nim mohou přistupovat různí uživatelé a odkud mohou být vytaženy v rámci různých projektů: jedná se tedy o důsledně objektové řešení a víc než o publikaci tady můžeme hovořit o aplikaci.

K návrhu designu slouží odpovídající Design Manager, fungující coby klientská aplikace v prostředí Windows. Prostředí této aplikace bylo v nové verzi kompletně upgradováno a přibylo mnoho nových prvků - například návrh logiky projektu lze nyní řešit pomocí grafického modelovacího nástroje (diagramy) . Vylepšena byla dále práce s dlouhými dokumenty - jako objekty mohou být nyní do databáze vkládány odstavce či sekce publikace.

Mimo designu navrženého v samotném systému dovoluje Dialoguje načíst (do interního XML formátu systému převést) dokumenty QuarkXPressu (a také dokumenty v jazyce OGL užívaném pro formuláře, dále je možné vytvoření odpovídajících převodníků pro jiné formáty podle potřeb daného subjektu). Novinkou v Dialogue 5 je round-tripping, tedy možnost zpětného převodu dokumentů do Quarku: je zde tedy silná vazba na tradičně řešené publikační workflow.

Návrh je možno přímo v prostředí Design Manageru podrobit testům, odpovídajícím výstupu v produkční fázi. Hotová a odladěná aplikace je pak v podobě tzv. balíku (package) předána do produkční fáze.

Produkce

V produkční fázi jsou předlohy spojeny s daty a generuje se z nich odpovídající výstup. Generování přitom zajišťuje serverový engine, který je možno provozovat nejen ve Windows, ale i v různých podobách Unixu: novinkou páté verze je podpora SuSE a Red Hat Linuxu. Data lze přebírat z nejrůznějších systémů, počínaje textovým či XML exportem z databází, tabulkových procesorů a jiných aplikací, pokračuje přímým napojení k databázím pomocí ODBC a konče systémy pro správu obsahu či enterprise řešeními (JMS, SOAP aj.). Novinkou je podpora IBM Content Manageru a také načítání dat prostřednictvím horkých složek. Do výstupu lze také nově coby grafiku vkládat i PDF dokumenty, uvedená možnost je přitom poskytnuta i ve fázi designu. Zajímavý je modul Print Miner, který dovoluje vytvořit novou podobu tiskových souborů (Xerox LCDS, IBM AFP aj.), pro který například již nejsou k dispozici předlohové soubory.

dial1f.gif

Dialogue se skládá z řady modulů

Personalizace může mít v závislosti na použitém modulu různý stupeň složitosti. Mimo běžného textu s grafikou lze takto generovat i hodně strukturované tabulky a dále také třeba dynamicky generované grafy či čárové kódy. V souladu s posláním systému jsou pak k dispozici i moduly, které řídí takové úkoly spojené s rozsáhlými výstupy a distribucí, jako je například třídění a seskupování dokumentů, zohlednění hmotnosti a tarifikace poštovních zásilek či pojmenování výstupních souborů. Odpovídající prostředky dále dovolují sledování a vyhodnocování účinnosti kampaní.

Výstupní možnosti systému jsou velmi bohaté, a to jak v případě tiskového, tak i elektronického výstupu. V prvním případě jsou podporovány formáty tradiční (PostScript, PCL), určené pro variabilní publikování (PPML, VIP, VPS aj.) i jinak specializované (AFP, Metacode ad.). Elektronické podoby zahrnují například PDF, XML, HTML či RTF. Novinkami ve výstupních formátech jsou v případě tisku VDX (pro výstup na NexPress digitálních strojích) a v případě elektronického výstupu PowerPoint (možnost použití prezentací může být v rámci kampaní či vnitropodnikových aplikací všestranná) a Composed XML (neutrální formát pro pozdější převody do jiných formátů či archivaci).

Interakce

V módu interakce má uživatel možnost využívat služby designu i produkce přes webové rozhraní (formuláře). Tato služba může být přitom nabídnuta nejen zaměstnancům daného podniku, ale rovněž klientům, kteří takto sami generují personalizovaný výstup podle svých požadavků. Základním modulem pro zajištění interakce je WebWerse, řešení fungující na platformě J2EE. Novinkou je pak Anyvhere for Marketing, webový interface pro návrh a testování na pravidlech založených marketingových sdělení, distribuovaných prostřednictvím Internetu.

Závěrem

Dialogue je zajímavým řešením, které naznačuje, jak moc se dnes v oblasti publikování stírají hranice: výstup může být tištěný i elektronický, publikace je spíše dynamickým útvarem, kde na samotné sdělení je navěšeno jeho rozmanité zpracování pomocí odpovídajícího software, víc než o publikování lze hovořit o komunikaci, do jednoho publikačního procesu mohou vstupovat různé subjekty s různými záměry atd. atd. Způsobem nasazení je Dialogue určitě hodně specializovaným řešením, mnoho z jeho koncepce ovšem předznamenává to, s čím se stále častěji budeme setkávat i v běžné publikační praxi.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: