EverMap: zajímavé pluginy Adobe Acrobatu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

EverMap: zajímavé pluginy Adobe Acrobatu

1. září 2006, 00.00 | Potřebujete spouštět dávky v Acrobatu z příkazové řádky, pokročile zpracovávat PDF
dokumenty na úrovni stránek či záložek nebo v PDF cenzurovat určité informace? K daným
účelům lze použít hodně zajímavé pluginy z dílny společnosti EverMap, které si
přiblížíme trochu blíže v tomto článku.

Mnoho výrobců pluginů Adobe Acrobatu dnes shodně poskytuje nástroje, určené k automatizaci řady jinak zbytečně úmorných činností při zpracování PDF dokumentů. Jedním z takovýchto výrobců, jehož pluginy vypadají podle označení tuctově (tj. nabízí funkce, které nalezneme i u mnoha dalších výrobců), nicméně po bližším pohledu zaslouží rozhodně ocenění, je společnost EverMap. O bližší přiblížení nabídky dané společnosti bychom se rádi pokusili v tomto článku.

AutoBatch

Jednoznačně nejzajímavějším a výše naznačené charakteristice se vymykajícím produktem je v nabídce EverMap řešení AutoBatch. Jedná se o plugin (stejně jako jiné produkty EverMap pouze pro platformu Windows), který do Acrobatu přidává jen zdánlivě marginální funkci: možnost spustit Acrobat z příkazové řádky tak, aby pak provedl zadanou dávkovou sekvenci. Připomeňme na tomto místě, že podporu dávkových sekvencí nabízí Acrobat již od verze 5, v podobách 6 a 7 je daná funkce podporována pouze ve verzi Professional. Dávky je možno vytvářet s pomocí názorných dialogů a lze v nich použít většinu toho, co Acrobat nabízí, navíc existuje podpora i ze strany dalších výrobců, kteří pro své pluginy poskytují možnost použít vybrané příkazy v rámci dávkových sekvencí. Na funkcionalitě pak danému prostředku přidává možnost použít v dávkách i JavaScript, ten ovšem nenabízí takové možnosti automatizace (tj. nepokrývá takovou škálu vlastností Acrobatu) jako je tomu třeba v případě InDesignu.

evermap1f.jpg

Tvorba dávky v AutoBatch

I přes určitá omezení může dávkový aparát dobře posloužit při rutinním řešení mnoha úkolů publikační praxe (např. vytvoření různých podob PDF dokumentu, tisk, úpravy na úrovni stránek, vkládání vodoznaků a razítek aj.). Problémem ovšem je, že vyžaduje až příliš mnoho interaktivity (užvatel musí dávku spustit, po dobu provádění je daná instalace Acrobatu blokována), což je vlastně v přímém protikladu s posláním dané funkce. AutoBatch právě tento problém jednoduše a elegantně řeší: s jeho použitím uživatel určí dávku, která se má provést, následně plugin generuje odpovídající batch soubor pro systém Windows. V rámci dávky je přitom možné použít i určenou finální akci po provedení zpracování, kterou může být buďto přesun, zkopírování či odstranění zpracovaných souborů nebo spuštění určité aplikace. Generované batch soubory pak lze integrovat do jiných dávek či aplikací. Poté, co je příslušná dávka spuštěna, nastartuje Acrobat a je-li v něm instalován AutoBatch, provede se určená dávková sekvence Acrobatu nad stanovenou sadou souborů.

V případě AutoBatch se jedná o hodně užitečný prostředek zejména pro ta pracoviště, která potřebují PDF dokumenty zpracovávat ve velkém. S pomocí AutoBatch lze, dá se říci že zcela hravě, integrovat zpracování s pomocí dávek Acrobatu do nejrůznější produktů pro automatizaci, včetně těch méně nákladných. Základní cena 179 USD nám nicméně přijde přece jen dosti vysoká (zajímavější je takto spíše 799 USD za neomezenou licenci pro danou síť), uvidíme, nakolik se podobné funkce nedočkáme přímo v rámci nového Acrobatu, jež by se měl objevit zřejmě v listopadu tohoto roku.

AutoPagex

Plugin AutoPagex (149 USD) rozšiřuje bohatou nabídku nástrojů pro práci se stránkami v PDF dokumentech. Konkrétně lze s jeho pomocí provádět především takové úkony, jež dovolí stránky PDF dokumentu změnit podle aktuálních potřeb "na poslední chvíli", bez nutnosti měnit nastavení v předlohových dokumentech a provádět pak nový převod do PDF. Tyto úpravy přijdou vhod zejména při tiskovém výstupu a také přípravě dokumentů k archové montáži či podobnému zpracování. K dispozici jsou takto funkce pro změnu velikosti stránek (s možností automaticky přizpůsobit velikost obsahu), rozdělení (tedy třeba z jedné A2 stránky vyrobíme dvě A3 nebo 4 A4 - poměrně originální funkce), duplikování (po jedné nebo v určeném rozsahu), přemístění (snazší než v Acrobatu samotném), změnu pořadí, vložení prázdných stránek, přidání bílých okrajů (pro zakrytí nežádoucího obsahu) a zmenšení/zvětšení, posunutí či rotování obsahu stránek. Všechny uvedené funkce lze použít i v rámci dávkového aparátu Acrobatu.

evermap2f.jpg

Nabídka AutoPagex

AutoSplit

Zpracování na úrovni stránek slibuje zajistit i produkt AutoSplit (89 USD). V daném případě jde o řešení, jež dovoluje rozdělit dokument na více části podle různých kritérií a podobně zase vícero dokumentů sloučit. Při rozdělování mohou být kritériem třeba stejnoměrné nebo různé intervaly stránek, záložky, prázdné stránky nebo určený text či jiný obsah (např. obrázek, formulářové pole aj.). Generované dokumenty lze zabezpečit, v jejich rámci je možno korektně zachovat prvky jako jsou záložky či odkazy, možné je uzpůsobení pro Fast Web View či vložení vodoznaků. Při rozdělení je vytvořen i HTML index odkazující na jednotlivé generované soubory. Slučování je možné různým způsobem a lze jej automaticky provést se všemi PDF dokumenty v zadané složce. Plně pod kontrolou je pojmenování a umístění vytvořených souborů. Použitá nastavení lze ukládat pro opakované použití, pouze v Pro verzi (149 USD) podporuje produkt dělení podle určitého obsahu (viz výše) a dále dávkové zpracování či možnost spouštění z příkazové řádky (ve stylu AutoBatch).

AutoBookmark

Plugin AutoBookmark (99 USD) je určen k automatizované tvorbě a zpracování záložek v PDF dokumentech. Pluginů slibujících obdobnou funkcionalitu je opět celá řada, AutoBookmark každopádně nabízí dlouhou řadu funkcí, z nichž mnohé jsou značně inovativní. Záložky lze s jeho pomocí generovat na základě určeného textu či textového vzoru, možné je přetvoření odkazů či komentářů na daný typ obsahu, vždy je plně pod kontrolou vzhled a chování (přiřazené akce) bookmarků. S vytvořenými záložkami dovoluje plugin provádět řadu operací, jako jsou dodatečná editace (vkládání textu před či za generovaný název záložky apod.) či odstranění, přičemž daný typ úprav se vztahuje na záložky určené pokročilými hledacími kritérii. Dále lze záložky například třídit, duplikovat, slučovat, kopírovat, tisknout či exportovat, k dispozici je i funkce pro ověřování jejich validity. Většinu podporovaných funkcí lze využít v rámci dávkového aparátu Acrobatu.

evermap3f.jpg

Možnosti zpracování záložek v AutoBookmark jsou bohaté

AutoRedact

Na úrovni je i plugin AutoRedact (199 USD), určený k redigování, či chcete-li, cenzurování určeného obsahu v PDF dokumentech - danou schopnost využijí zejména instituce, organizace a firmy nebo také některá vydavatelství, například k tomu, aby v PDF jimi zveřejněném na Internetu nebo předávaném k tisku či jiným uživatelům nebyly zobrazeny určité informace.

Plugin umí redigovat text, obrázky a obsah anotací či textových formulářových polí, případně lze odstranit i souborové přílohy dokumentu. Požadované prvky je možno v dokumentu vyznačit k odstranění manuálně nebo s pomocí automaticky fungujících nástrojů. Při automatizovaném zpracování lze takto použít například redakci na bázi textových slovníků a vzorů (k dispozici jsou standardizované vzory podle legislativy USA), definujících nežádoucí výrazy, dále jsou zde k dispozici šablony, určující místa k odstranění podle jejich pozice na stránkách dokumentu. Prvky pro odstranění jsou vyznačeny s pomocí standardních anotačních prvků Acrobatu, takže i uživatel, který nemá k dispozici AutoRedact může připravit dokument k redakci s pomocí Acrobatu či případně i Adobe Readeru (u dokumentů s povoleným komentováním).

bull2324-06-2f.jpg

Nástroje AutoRedactu

Vyznačený obsah je po zadání odpovídajícího příkazu odstraněn z dokumentu (tedy nikoli pouze skryt). Na jeho místo lze umístit obsah, jehož vzhled je definovatelný různým způsobem - od klasického cenzorského začernění až po odpovídající text či plochy v odstínech šedi nebo rámečky zadané barvy. Řadu redakčních operací lze provést s pomocí dávkového aparátu Acrobatu, pro každý zpracovaný dokument je k dispozici protokol popisující provedené změny.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: