Dostaňte víc z Adobe Readeru 7: Fotoalba, prezentace, multimedia a bezpečnost - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Dostaňte víc z Adobe Readeru 7: Fotoalba, prezentace, multimedia a bezpečnost

5. prosince 2005, 00.00 | Zajímá vás jak s pomocí Readeru zpracovávat kolekce digitálních fotografií? Chtěli byste
Reader použít pro prezentace či přehrávání multimediálního obsahu? Nebo se obáváte, že
by PDF dokumenty načtené do Readeru mohly obsahovat škodlivý kód? Pak právě pro vás je
připraven tento díl našeho seriálu.

Dnešní část našeho přiblížení méně známých vlastností Adobe Readeru bude věnována těm vlastnostem daného produktu, jež souvisí s elektronickým publikováním a interaktivitou. Nejprve se takto podíváme na využití Readeru k přenosu a správě kolekcí digitálních fotografií uložených do PDF. Poté se budeme věnovat funkcím pro prezentace a přehrávání multimediálního obsahu. A protože právě interaktivní a multimediální prvky mohou být nositeli škodlivého kódu, podíváme i na možnosti toho, jak s pomocí odpovídajících nastavení Readeru minimalizovat daná rizika.

Digitální fotoalba

Jednu ze zajímavých, ale dle našeho názoru dosti nedoceněných schopností Adobe Readeru představují funkce, které tento produkt poskytuje (již od verze 6) pro správu kolekcí digitálních fotografií uložených do PDF. K uložení způsobem, podporovaným v Readeru, lze přitom použít nejrůznější komerční nástroje (například Acrobat či Photoshop Album a Elements), na míru šitá je nicméně daná funkce i freewarovému produktu Photoshop Album Starter Edition. Použitím odpovídajících nástrojů (tvorba slideshow či tvorba PDF k odeslání e-mailem s možností nastavení komprese v Albu SE, podstatně pokročilejší možnosti tvorby a nastavení v ostatních zmíněných produktech) vznikne "inteligentní" fotoalbum v PDF. Po otevření v Readeru se automaticky chová jako prezentace (celoobrazovkové přehrávání s kontrolními prvky) a co více, prostřednictvím nástroje Práce s obrázky nabídne několik zajímavých funkcí pro daný typ obsahu. Konkrétně se jedná o možnost uložení zvolených fotografií pod původními či společným základním názvem na počítači příjemce. Dále lze fotografie exportovat k úpravám ve zvolené aplikaci a poskytnut je i průvodce pro různorodé možnosti vytištění snímků (například v podobě archu). Online vystavení či vyvolání snímků je možno provést prostřednictvím odpovídajících služeb, v současnosti se takto nicméně nabízí pouze Adobe Photoshop Services (KodakEasyShare Gallery). Každopádně funguje, a skutečně rychle (po velmi jednoduché registraci) šlo danou službu ihned využívat.

Zajímavá je pak možnost dané fotoalbum přestavět na regulérní prezentaci (příslušná volba nástroje Práce s obrázky). Odpovídající dialog zde dovoluje nastavit několik různých typů přechodů a rovněž připojit audio soubor, který se bude spolu s prezentací přehrávat.

a7read4-1f.jpg

Tvorba prezentací z digitálních fotografií

Uvedená sada funkcí může být pro leckoho zajímavá i při existenci nepřeberného množství podstatně lépe vybavených produktů pro správu digitálních fotografií. V potaz je zde třeba brát zejména výhody PDF prezentace jako takové, tj. odolnost proti virům (narozdíl od EXE prezentací), snazší správa snímků (pouze jeden soubor), nezávislost na platformě a možnost efektivní komprese snímků. Reader (a spolu s ním zmíněné Photoshop Album SE) je navíc softwarem, jež si lze stáhnout a provozovat zdarma. Těm, kdo by se o uvedené možnosti zajímali více, lze doporučit jak náš starší článek na dané téma, tak samozřejmě odpovídající dokumentaci produktu.

Prezentace

Již zmíněný prezentační mód se nabízí nejen pro PDF s digitálními fotografiemi. Klíčové je zde využití zobrazovacího módu Na celou obrazovku, o kterém jsme blíže psali v úvodní části tohoto seriálu. Na tomto místě tedy pouze připomeňme, že v daném módu lze využít jak automatické zobrazování (vhodné třeba i pro různé "kioskové" aplikace) s různě nastaveným časem a způsobem přechodu (třeba určit v preferencích), tak i manuální ovládání (klávesnice a myš či odpovídající paletka s ovládacími prvky). Svébytné možnosti (lepší kontrola přechodů, interaktivní prvky na bázi JavaScriptu aj.) pak poskytují příslušně upravené PDF dokumenty, zpracované k danému účelu například v Acrobatu či vytvořené exportem z prezentačních aplikací (PowerPoint, Impress v OpenOffice.org aj.) - blíže viz opět náš speciální článek na dané téma.

Multimedia

Adobe by ráda viděla PDF i coby kontejner, kterým se bude přenášet všemožný multimediální obsah, tedy animace, zvuk i video v různých formátech - například právě v prezentacích či jiných interaktivních dokumentech. Tvorba PDF daných typů je přitom podporována v Acrobatu i dalších aplikacích Adobe. Odpovídající PDF dokument nabídne pak v Readeru možnost přehrání daného typu obsahu, přičemž různých variant nastavení je skutečně celá řada (viz náš dřívější výklad na dané téma). Na mnoha počítačích je každopádně žádoucí vstoupit ještě před takovýmto přehráváním do preferencí (skupina Multimédia) a zde změnit nastavení přehrávače, jež má být k danému účelu použit (neboť Reader zde využívá funkcí externích aplikací). Ve stejné skupině předvoleb pak lze aktivovat i nastavení spojená s využitím daného typu obsahu zrakově či sluchově postiženými osobami.

a7read4-2f.jpg

Předvolby pro přehrávání multimedií

Bezpečnost

Nastavení práce s multimédii lze dále kontrolovat v souvislosti s bezpečností: z minulosti jsou známa různá zneužití přehrávačů multimediálního obsahu k nekalým účelům a "vhodný" obsah přibalený do PDF dokumentu by takto mohl poměrně rafinovaně obejít různé typy antivirové kontroly. V odpovídající skupině předvoleb (Správce práv) lze proto určit velmi podrobně chování Readeru, a to zvlášť pro tzv. důvěryhodné dokumenty (seznam si uživatel vytváří na dotaz) a zvlášť pro dokumenty nedůvěryhodné (tj. mimo seznam). Bezpečnostní mechanizmus nabízený daným způsobem je ovšem poměrně primitivní, spočívá v podstatě jen v tom, že se Reader může před spuštěním daného typu obsahu dotázat, zda má takto učinit - takže uživatel v daném případě sám zváží, zda je přehrávání na místě či nikoli a také si případně dokument či jeho autora (identifikace na základě certifikátu) zařadí do seznamu důvěryhodných dokumentů. Každopádně lze ale v daných předvolbách zakázat otevírání jiných souborů a spouštění aplikací z daných dokumentů.

Jinou cestou, jak zvýšit bezpečnost PDF dokumentů, je vypnutí spouštění JavaScriptů v PDF dokumentech (Předvolby-JavaScript). Tímto se ovšem nejen eliminuje spouštění škodlivého kódu či využití různých diskutabilních trackingových aplikací, ale také zabrání i takovému využití JavaScriptu, které nemusí být na škodu (například interaktivita ve formulářích). Volba tedy (stejně jako u multimedií) hodně závisí na tom, s jakými dokumenty potřebuje uživatel pracovat (tiskoviny versus formuláře či interaktivní prezentace apod.).

a7read4-3f.jpg

Bezpečnostní nastavení pro multimedia

Výše uvedené volby a možnosti se týkají obecné výměny PDF dokumentů, tedy dokumentů takových, jež jsou typicky stahovány z Internetu bez toho, že by uživatel věděl něco více o jejich autorovi apod. V rámci Readeru se mimo toho nabízí poměrně sofistikované mechanizmy pro zabezpečené PDF workflow a digitální podpis: bližší popis zde překračuje rámec našeho článku a není zřejmě (vzhledem k zatím jen málo rozšířenému nasazení řešení daného typu) stejně pro většinu našich čtenářů příliš zajímavý. Zvídavého čtenáře lze každopádně odkázat na naše starší články týkající se dané problematiky.

Aktualizace

S otázkami bezpečnosti, ale samozřejmě nejen jimi, úzce souvisí aktualizace, které Adobe pro Reader (a jiné produkty) bezplatně poskytuje prostřednictvím Internetu. Jejich prostřednictvím se provádí zaplátování bezpečnostních děr, stejně dobře se ale opravují i jiné chyby v produktu. Výchozí volba Readeru předpokládá automatickou kontrolu aktualizací jednou za měsíc, v předvolbách (skupina Aktualizace) lze nicméně toto chování změnit a to na více automatizované (tj. rovnou se provede odpovídající stažení a pak se teprve uživatel dotáže na instalaci) nebo naopak na úplné vypnutí automatického zjišťování - manuálně pak lze totéž provádět s pomocí odpovídajícího příkazu (Zkontrolovat aktualizace) v nabídce Nápověda.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: