Directory Opus: souborový manager nové generace? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Directory Opus: souborový manager nové generace?

17. června 2005, 00.00 | Dříve zde byly souborové managery, nyní je tu Directory Opus. Takto sebevědomě uvádí
výrobce svůj produkt, určený ke správě souborů v prostředí Windows. Pro jaké vlastnosti
lze o daném řešení hovořit opravdu v superlativech? A co na Directory Opus zaujme
uživatele z oblasti publikování či digitální fotografie?

Není to tak dávno, co jsme na Grafice věnovali pozornost známému souborovému manageru Total Commander, a to především z hlediska jeho využití na publikačních pracovištích. Vysoká čtenost článku nám pak potvrdila, že o uvedený typ nástrojů je i mezi čtenáři Grafiky značný zájem. Nemohli jsme tedy nevyužít podnětu, který vzešel z diskuze ke zmíněnému článku, ve kterém jsme byli upozorněni na existenci jiného produktu daného typu Directory Opus společnosti australské společnosti GPSoftware, jež údajně Total Commander i se všemi jeho nepřebernými rozšířeními výrazně předčí. O posouzení oprávněnosti tohoto tvrzení, a to opět zejména s ohledem na potřeby publikačních pracovišť, se pokoušíme v této recenzi.

Základní přiblížení

Directory Opus je řešením existujícím pro všechny varianty Windows s výjimkou verze 3.1. V této souvislosti pak není bez zajímavosti skutečnost, že se jedná o následníka řešení, které si svou proslulost vydobylo na dnes již vymírající platformě Amiga. Dlužno ovšem říci, že dnešní podoba Opusu (v naší recenzi se podíváme na nedávno zveřejněnou verzi 8.1) ovšem rozhodně není exotickým produktem, který by nutil uživatele Windows měnit jeho návyky. Opak je pravdou, když Opus nabízí možnost využívat to nejlepší z vlastností Průzkumníka či souborových managerů typu Total Commanderu (tedy klonů Norton Commanderu) a to důvěrně známým způsobem. Integrace je zde obousměrná - Opus jednak dovoluje využívat různé systémové služby Windows ve svém prostředí a naopak jej lze také volitelně začlenit do různých funkcí standardního souborového rozhraní Windows (prostředí Opusu se takto nabídne například při otevření složky v Průzkumníku či při práci s košem, k dispozici je i komprese do ZIP archivů aj.)

diropus1f.gif

Základní prostředí Directory Opus

Rozhraní

Panely, ve kterých se procházejí soubory, jsou v terminologii Opusu označeny jako Listers. V základní nabídce programu je řada přednastavených pohledů pro Listery, přičemž vybrat si lze například ze stromového zobrazení ve stylu Průzkumníka, výpisu adresářů jako v Norton Commander klonech či módu s náhledy Filmstrip. Nedávno přidanou specialitou je pak Flat View, tedy výpis obsahu složky a všech podložek v podobě jediného seznamu. Do každého listeru lze přidat další panely, možné je samozřejmě i umístění panelů v horizontální či vertikální podobě, pro každý panel je k dispozici samostatná navigace historií navštívených destinací a pohledů, na destinaci se lze přenést také s pomocí tlačítek či záložek (upravitelných a organizovatelných obdobně jako ve webových prohlížečích), všechny konfigurace je možno uložit pro opakované použití či výměnu s jinými pracovišti.

Ti, kdo potřebují při správě souborů současně pracovat s více destinacemi současně, dnes podle našeho názoru těžko naleznou nástroj, který by takovýto požadavek řešil lépe než právě Opus. Líbilo se nám přitom, že uživatel může klidně zůstat u konzervativního dvoupanelového pohledu stejně dobře, jako začít experimentovat s nejrůznějšími variacemi zobrazení souborů, které lze zapínat či přepínat opravdu velmi snadno a rychle. Nástroje typu Total Commanderu zde rozhodně nemohou konkurovat, dle našeho názoru ovšem rozhodně ne vždy dospějí uživatelé do stádia, kdy by takovouto rozšířenou navigaci potřebovali.

Zpracování

Manipulaci se soubory lze provádět mnoha různorodými způsoby. Vedle příkazů z nabídek, klávesových zkratek a řádkových příkazů jsou takto k dispozici operace s myší typu spouštění kontextových nabídek či drag and drop. Opus pak dovoluje využít i toolbarů, jejichž tlačítka mohou poskytnout přístup jak k zabudovaným příkazům produktu, tak systémovým funkcím Windows či různým aplikacím - k dispozici jsou jak přednastavené toolbary, tak možnost po libosti vytvářet toolbary vlastní.

K vyhledání zdrojů se nabízí velmi silná vyhledávací funkce, pracující všestranně s metadaty obsaženými v souborech (výborné především při práci s multimediálními formáty), k dispozici je i vyhledávání duplicitních souborů či porovnávání dokumentů. Výsledek vyhledávání či jinak určenou kolekci souborů i z různých složek lze uložit v podobě tzv. kolekce, kterou je pak možno kdykoli později zobrazit a zpracovávat.

diropus4f.gif

Konfigurace ovládacích prvků

Produkt umí pracovat se souborovými archivy v různých formátech (k dispozici je tzv. VFS Plugin System pro podporu formátů daného typu pomocí zásuvných modulů), přičemž excelentní možnosti nabízí především pro formát ZIP. Bez zajímavosti není tisková funkce, dovolující hromadný tisk obsahu určených složek. Pozoruhodnou vlastností Opusu je jeho podpora plnohodnotného multitaskingu, při kterém uživatel může nechat na pozadí provádět klidně i řadu operací, příkazy lze stornovat během provádění či po provedení odvolat (Undo). Rozhraní produktu, tedy chovaní nabídek, vzhledu, klávesových zkratek, toolbarů, kontextových nabídek (!) a dalších prvků je naprosto dokonale konfigurovatelné.

Prohlížení

Silné jsou možnosti zobrazování obsahu souborů. Mimo triviálního využití příslušných aplikací jsou zde k dispozici zabudované možnosti produktu, které si dokáží poradit s textem, dokumenty kancelářských aplikací, grafikou, animacemi, zvukem i videem. Z publikačních formátů pokrývá Opus především bitmapové standardy (JPEG, TIFF, PNG, GIF aj.) a také PDF (přes ActiveX a Adobe Reader nebo též v čistě textovém formátu), PSD (Photoshop), Flash či GIF animace nebo HTML (využívá jádro Internet Exploreru instalované v systému). Oproti tomu jsme nepřišli na to, jak zobrazovat například postscriptové či EPS dokumenty, s kterými si třeba Total Commander díky příslušnému pluginu a Ghostscriptu poradit dokáže, dále pak nebyly k dispozici náhledy ani pro aplikace jako jsou například InDesign či CorelDraw. V portfoliu výrobce jsou každopádně odpovídající vývojářské prostředky, dovolující doplňovat podporu dalších formátů.

Vedle prohlížení obsahu v samostatném panelu se přitom nabízí i náhledy a rovněž rychlé zobrazení metadat, přiřazených k danému typu souboru (například EXIF v JPEG snímcích). Náhledy se používají na mnoha místech, mnohdy velmi nečekaně a efektně: příkladem za všechny může být zobrazení miniatur obsažených dokumentů na ikoně dané složky.

diropus2f.gif

Zobrazení s miniaturami a náhledy

Zpracování grafiky

Zobrazení grafiky nabízí takové pokročilejší schopnosti, jako jsou podpora průhlednosti, gamma korekcí či alfa kanálů, rovněž se nabízí slideshow. K dispozici je dále možnost hromadných nebo individuálních úprav, tedy především konverzí mezi formáty a dále změny velikosti či rotace. I když uvedenými možnostmi produkt rozhodně nemůže konkurovat například kombinaci IrfanView-Total Commander, jsou uvedené funkce i tak dost zajímavé a rozhodně užitečné.

diropus3f.gif

Dialog pro konverzi grafiky

Síťové zpracování

Opus disponuje zabudovaným FTP klientem, který v současné verzi podporuje i zabezpečené přenosy podle protokolů SSL a SSH/SFTP či přímé přenosy mezi FTP servery. K odesílání souborů pomocí e-mailu lze použít nejen programy instalované v systému, ale rovněž interního SMTP klienta. Především se síťovým nasazením pak souvisí funkce pro jedno- i obousměrnou synchronizaci souborů. Do prostředí produktu je rovněž integrována podpora instant messagingu s pomocí MSN Messengeru.

Příkazy

Opus se může pochlubit vlastním interním skriptovacím jazykem, poskytujícím přístup k všem interním schopnostem produktu i mnoha systémovým funkcím, který lze užít nejrůznějšími způsoby, především prostřednictvím uživatelem definovaných nástrojových tlačítek. Těm lze přiřazovat i dávkové sekvence napsané v jazyce batch sekvencí Windows. Dále je zmíněný skriptovací jazyk velmi silným prostředkem pro definování rozhraní produktu, tedy například uživatelských Listerů či kontextových nabídek. Souhrnně lze říci, že výkonný uživatel dokáže s pomocí uvedených prostředků přetvořit Opus ve skutečně mocný prostředek pro prakticky libovolné manipulace se soubory, který lze v podstatě označit za plnohodnotnou náhradu operačního systému.

diropus5f.gif

Podporována je řada formátů

Závěrem

Directory Opus je rozhodně hodně povedeným produktem, který v mnoha ohledech nemá konkurenci. Vyzdvihnout takto musíme ještě jednou schopnosti práce v různých zobrazovacích módech, multitaskingové zpracování a prakticky neomezené možnosti rozšiřování schopností pomocí zabudovaného skriptovacího jazyka. Mínusem je podle našeho názoru pouze cena, která činí ke dnešnímu dni 85 australských dolarů (tedy cca 65 USD) - ta samozřejmě není nijak přemrštěná, přesto ovšem poněkud vyšší, než jsou ochotni uživatelé v dané třídě produktů zaplatit. Produkt pak podle nás rozhodně není nějakým killerem Total Commanderu, a to především na publikačních pracovištích: interní funkce jsou sice vynikající, ovšem pro specializované úlohy, jako je například manipulace s různými grafickými formáty, je pro Total Commander podstatně více příslušných pluginů a utilit (byť rozdílné úrovně). Každému, kdo hledá určité osvěžení při každodenní, úmorné a rutinní práci se soubory, každopádně doporučujeme stažení trial verze produktu, s kterou lze minimálně po dva měsíce (expirační doba) zjišťovat, co vše je možno při managementu souborů řešit jinak a hlavně elegantněji, než jsme zvyklí u jiných aplikací daného typu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: