Automator zblízka: Photoshop Action Pack - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Automator zblízka: Photoshop Action Pack

5. května 2008, 00.00 | Používáte Adobe Photoshop CS-CS3 na platformě Macintosh v Tigerovi či Leopardovi? Musíte občas či dokonce často provádět v Photoshopu úkony, které volají po automatizaci, tedy například hromadně zpracovávat digitální fotografie? Pak byste určitě neměli přehlédnout skvělou bezplatnou sadu takřka 90 akcí pro Automator Photoshop Action Pack Bena Longa, s jejíž pomocí můžete zajistit pomocí Photoshopu a Automatoru automatizované zpracování skutečně takřka neomezeně. Blíže vám dané řešení představíme v tomto článku.

Jednou z velkých výhod automatizačního nástroje Automator, který mají k dispozici uživatelé Mac OS X 10.4 a 10.5, je skutečnost, že se jedná o značně intuitivní prostředek, ve kterém si může automatizační rutiny - workflow - relativně snadno vytvořit složením odpovídajících akcí i osoba neznalá programování. Podmínkou je "jen", aby pro daný účel, resp. k řízení určité systémové služby nebo aplikace, příslušné akce existovaly. Lze je sice samozřejmě i naprogramovat, pro běžného uživatele je nicméně obvykle výhodnější, pokud může sáhnout po akcích již připravených. Mnohé takto dostane již s Automatorem, další jsou součástí dodávky stále více produktů a konečně se lze pro ně vypravit i na Internet.

Sadou akcí, kterou by na Internetu neměl přehlédnout žádný uživatel, vlastnící Photoshop ve verzích CS-CS3, je zdarma dostupný Photoshop Action Pack Bena Longa (autora jinak známého knihami a články věnovanými zejména profesionálnímu zpracování digitální fotografie). Takřka 90 akcí zde nabízí možnost skutečně všestranné kontroly Photoshopu, přičemž hlavní výhodou oproti nasazení interního automatizačního aparátu Photoshopu (akce a skripty; pojem akce zde označuje zcela jiný prostředek, než jakým disponuje Automator) jsou vyšší intuitivnost užití a schopnost snadného provázání s akcemi kontrolujícími jiné prostředky dostupné v dané instalaci Mac OS X. V tomto našem článku bychom vás proto rádi s danou sadou seznámili trochu blíže.

mmpsppack1f.jpg

Download a instalace

Pro Photoshop Action Pack je nejlepší vydat se na server autora. Nalézt zde přitom lze Pack ve verzi 3.6 pro Photoshop CS3 (87 akcí) a 3.5 pro CS2 (86 akcí) a CS (85 akcí). S Leopardem (a mimo PowerPC i Intel Macy) by měla být plně kompatibilní pouze CS3 podoba (přičemž jsou ohledně jejího chodu na dané platformě občas referovány uživateli problémy, my jsme nicméně v Tigerovi i Leopardovi otestovali Pack 3.5 i 3.6 s Photoshopem CS2 a CS3 bez komplikací). Po stažení příslušného balíku je k instalaci určen příslušný instalátor, který akce nakopíruje do odpovídající destinace. Součástí dodávky je i sada ukázkových workflow (navržených s ohledem na praxi) a přehledně zpracovaný PDF manuál, popisující instalaci, koncepci užití Packu a jednotlivé akce.

Co je k dispozici?

Popisovat jednotlivé akce Packu jednu po druhé by samozřejmě bylo zcela samoúčelné. Nebude nicméně od věci naznačit alespoň rámcově, co vše lze s nimi provádět. Především jsou takto k dispozici prostředky pro kontrolu nejrůznějších nástrojů sloužících k úpravám digitální grafiky v Photoshopu. Ke zpracování zde lze přitom otevřít prakticky libovolný formát podporovaný Photoshopem, včetně RAW snímků. Využít pak lze ukládání do různých formátů (viz popis akce Render dále), kontrolovat je možno bitovou hloubku i barvový prostor obrázků.

mmpsppack5f.jpg

Aplikovat lze všechny základní úpravy typu změny rozměrů a rozlišení či rotace, bohaté jsou možnosti úprav barev (různé způsoby doostření, Auto Color/Contrast/Levels aj.), podporována je manipulace s ICC profily, aplikovat lze různé filtry. Nasadit je pak možno třeba i nástroje pro odstranění stop prachu a škrábanců, HDR Merge či vkládání vodoznaku. K dispozici jsou rovněž prostředky pro kontrolu vrstev, včetně možnosti aplikace podporovaných úprav prostřednictvím vrstev úprav, duplikovaných vrstev či masek vrstev, tedy nedestruktivně.

mmpsppack3f.jpg

mmpsppack4f.jpg

Hodně zajímavé jsou akce, dovolující roztřídit obrázky na základě různých kritérií, včetně Exif a IPTC metadat, barvového módu, velikosti, orientace a poměru stran. Díky nim lze velmi snadno zajistit adekvátní zpracování například i u skutečně velmi objemných sad digitálních fotografií nahraných z fotoaparátu či záložního média. (I když k takovémuto třídění lze v Automatoru použít - minimálně částečně - i příslušné akce, příkazy shellu či skripty pro Spotlight.) K dispozici jsou pak rovněž prostředky, dovolující nastavovat IPTC metadata snímků, což ocení mimo fotografů například fotoeditoři ve vydavatelstvích (rychlé vložení komplexního metadatového popisu pomocí akce složky apod.).

mmpsppack2f.jpg

Pozoruhodným prostředkem je akce Do Action, dovolující při zpracování nasadit interní akci Photoshopu. Daným způsobem tedy lze ještě výrazněji znásobit potenciál automatizovaného zpracování a provést i sekvence úkonů, které nejsou v Packu podporovány.

Konečně jsou v rámci Packu k dispozici i některé akce, sloužící k řízení workflow (Render, Open aj.). Blíže si o nich něco řekneme v následujícím výkladu.

K technikám užití

Pack využívá několik specifických koncepcí a postupů, které by měl uživatel znát předtím, než se pustí do vytváření vlastních workflow využívajících akce tohoto balíku. Vše je dobře a detailně popsáno v manuálu produktu, na tomto místě si nicméně dovolíme pro lepší prvotní orientaci našich čtenářů alespoň naznačit základní body.

Především je ohledně koncepce dobré vědět, že Pack používá specifický postup pro zpracování souborů, eliminující nutnost v jednotlivých krocích zpracování otevírat či ukládat soubory, které mohou být v případě grafických dat velmi objemné. Od verze 2 je takto v Packu zapotřebí soubory určené ke zpracování a vložené do workflow standardními prostředky (např. Get Specified Finder Items) následně explicitně "předotevřít" s pomocí akce Open (nebo též akce Use Currently Open Documents pro dokumenty aktuálně otevřené v Photoshopu či Open as Raw Data pro dokumenty uložené v Photoshop Raw Data formátu, podobnou funkcionalitu má i akce Restore Original File List, o které budeme hovořit dále).

mmpsppack7f.jpg

Následně lze přidat libovolné akce, které je s těmito soubory třeba provést v Photoshopu, odpovídající zpracování se nicméně zahájí až ve chvíli, kdy Automator narazí ve workflow na akci Render, provádějící uložení souborů (možno naráz do více formátů, pod různými názvy aj.). V tuto chvíli spustí Automator Photoshop a provede v něm nad určenými soubory postupně všechny předtím nastavené akce (seznam příslušných operací je přechodně uložen do složky Preferences), nakonec provede uložení podle parametrů nastavených v Render. Následně může zpracování i pokračovat, pro využití akcí Packu musí být nicméně opět použity Open (či jeho výše zmíněné varianty) a Render.

Pokud workflow za Render pokračuje, předají se ke zpracování při výchozím nastavení soubory, které načetla Render na vstupu, v případě, že je ale v rámci dané akce zaškrtnuta volba Pass Saved Files, předají se soubory vzniklé uložením v rámci Render. Nicméně, ještě jednou připomeňme, je-li od daného bodu ve workflow zapotřebí provést zpracování s pomocí Photoshopu, musí být opět použit příkaz Open. Pro další volby týkající se ukládání v Render (odstranění originálu, prosté uložení souboru, nastavení pojmenování, uložení pro Web) je vhodné si důkladněji prostudovat a odzkoušet odpovídající popis dané akce v uživatelské příručce Packu.

mmpsppack8f.jpg

Existují workflow, ve kterých není Render přítomna, a přesto zde může být Pack velmi dobře použitelný. Konkrétně se to týká filtrování souborů, pro které je k dispozici hned několik akcí (vytřídění podle rozměrů, barvového módu, metadat aj.). K tomu, aby je bylo možno takto nasadit, je třeba opět zařadit do zpracování soubory s pomocí Open (či některé z jeho variant) a ně pak filtry aplikovat. Výsledek filtrace může být předán ke zpracování jiným aplikacím (například lze všechny obrázky vyhovující zadaným kritériím otevřít v Preview, nahrát na FTP server aj.). K tomu, aby filtrování proběhlo okamžitě (a nečekalo na Render) je zapotřebí zaškrtnout u daného filtru volbu Filter immediately.

mmpsppack9f.jpg

Při filtrování je logický požadavek na zpracování souborů z téže sady, které vyhovují různým kritériím. Automator samotný zde neposkytuje žádné prostředky pro zpracování větvení, Pack si nicméně v daném případě umí relativně elegantně poradit. Trik zde spočívá v použití volby Save a copy of file list v rámci akce Open. Pokud ji uživatel zapne, vytvoří se seznam původních nefiltrovaných souborů, který pak lze později ve workflow použít díky akci Restore Original File List, mající obdobný efekt, jako varianty akce Open. Volba Inverse Current Filtering přitom dovoluje do workflow vložit soubory, které nevyhověly dřívější filtrovací podmínce, tedy nebyly dosud zpracovány. Jinak se zpracují všechny původní soubory ze seznamu.

mmpsppack10f.jpg

Za zmínku ještě stojí zpracování s pomocí akce Do Action, mající na starost provedení interní akce Photoshopu. Při volbě akce a případné sady je třeba brát v potaz to, že zadání odlišuje velká a malá písmena. Pokud se dá předpokládat, že provedení akce zabere delší čas (nebo se workflow v daném místě chová nějak podivně, resp. neprovede se zde korektně), je vhodné zaškrtnout volbu "Use Longer AppleEvent timeout".

mmpsppack6f.jpg

Specifické jsou pak způsoby manipulace s RAW snímky prostřednictvím Packu. Pro podrobnosti si opět dovolujeme odkázat na dokumentaci.

Závěrem

Photoshop Action Pack je skutečně hodně zajímavou a užitečnou sadou akcí pro Automator. Jeho možnosti je třeba znásobit schopností využít jej ve workflow Automatoru s jinými aplikacemi (např. iPhoto, Aperture a také třeba InDesignem či QuarkXPressem) a prostředky (obecné souborové služby, vypalování, přenosy na FTP servery, zasílání e-mailem aj.).

Zajímavý může být Pack pro různé uživatelské skupiny. Na prvním místě lze uvést amatérské i profesionální fotografy, kterým pomůže s hromadným tříděním, základním zpracováním, zálohováním a archivováním digitálních snímků, nebo také třeba ochranou autorských práv (viditelné vodoznaky, odpovídající metadata). Své mnohostranné využití pak nalezne třeba i v případě sazby a webdesignu, typicky při přípravě obrázků k jejich umístění do publikace či na web a rovněž jejich správě, zajištěné na bázi souborových metadat.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Apple  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Photoshop  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: