Archová montáž s pomocí Acrobat Distilleru - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Archová montáž s pomocí Acrobat Distilleru

acrobat 6 acrobat6

24. května 2004, 00.00 | S pomocí kombinace Distiller-Acrobat lze řešit jednodušší i složitější stránkovou montáž
bez použití dodatečných pluginů či aplikací. Jak? To se dovíte v tomto tutoriálu.

Jeden z nejdůležitějších úkolů předtiskové přípravy - archovou montáž - lze řešit skutečně rozmanitými nástroji i postupy. Nejlepším důkazem může být obšírný přehled příslušných řešení, který průběžně publikujeme na Grafice. Nedávno jsme přitom získali materiál, popisující způsob archové montáže v uvedeném přehledu dosud nezahrnutý. Zmíněný postup k uvedenému účelu dovoluje (bez jakýchkoli dodatkových investic) využít Adobe Acrobat Distiller, tedy prostředek pro tvorbu PDF souborů, který je coby součást Adobe Acrobata k dispozici na prakticky každém pre-pressovém pracovišti. O podrobnější přiblížení uvedeného postupu bychom se rádi pokusili v tomto článku.

Popis postupu

Postup je založen na montáži EPS souborů, reprezentující jednotlivé vyřazované stránky, pomocí relativně jednoduchého a snadno upravitelného postscriptového souboru. Ten je předložen ke zpracování Distilleru, který z něj vytvoří PDF dokument, obsahující sestavené archy. Bez větších nároků na obecnost se pokusme uvedený soubor prezentovat pro vyřazení celkem čtyř stránek formátu A5 na archu o formátu A4, a to způsobem, obvyklým pro tisk bookletů (2-up imposition). Soubor (pojmenovaný ve shodě s výše zmíněným materiálem jako sig.ps) by pro uvedenou aplikaci mohl vypadat následovně:

%!PS-Adobe-3.0
<</PageSize [842 595]>> setpagedevice    % nastavení formátu archu
/s {/mysave save def} def
/lowerleft                 %umístění levé stránky
    {
    /showpage ()def
    0 0 translate            %pozice levého spodního rohu
    dup = flush
        run
    mysave restore
    clear cleardictstack
    }
def
/lowerright                 %umístění pravé stránky
    {
    /showpage ()def
    421 0 translate           %pozice pravého spodního rohu
    dup = flush
        run
    mysave restore
    clear cleardictstack
    showpage
    }
def
%%Page:1 1                 %nastavení prvního archu
s (c:\\clanky\\acroimpo\\pokus_4.eps)lowerleft
s (c:\\clanky\\acroimpo\\pokus_1.eps)lowerright
%%Page:2 2                 %nastavení druhého archu
s (c:\\clanky\\acroimpo\\pokus_2.eps)lowerleft
s (c:\\clanky\\acroimpo\\pokus_3.eps)lowerright
%%EOF

Komentáře k jednotlivým částem souboru jsou myslíme dosti jasné a podrobnější popis by už zabíhal do výkladu o programování v PostScriptu (zvídavci mohou sáhnout mimo výše zmíněného tutorialu i po referenčním manuálu PostScriptu). Přesto se podívejme alespoň na nejdůležitější úseky předloženého kódu podrobněji.

<</PageSize [842 595]>> setpagedevice
Tento úsek nastavuje formát archu. V naší ukázce jsme použili formát A4 na šířku, nic ovšem nebrání použít jakoukoli jinou velikost. Rozměry se nastavují coby operátory příkazu /PageSize v hranatých závorkách ([<výška> <šířka>]), přičemž se udávají v bodech (point, zkratka pt, připomeňme, že 1 inch=2,54 cm=72 pt.

/lowerleft, /lowerright
Tyto operátory zajišťují umístění levé a pravé stránky, reprezentovaných určenými EPS soubory (viz dále), na archu. Umístění je přitom dáno operátorem translate, určujícím souřadnice levého dolního rohu stránky v karteziánském systému souřadnic, jehož počáteční bod (souřadnice 0,0) je umístěn v levém dolním rohu stránky. Souřadnice se přitom opět udávají v bodech (pt).

%%Page:1 1
s (c:\\clanky\\acroimpo\\pokus_1.eps)lowerleft
s (c:\\clanky\\acroimpo\\pokus_4.eps)lowerright
Tento úsek kódu určuje, které EPS soubory mají být umístěny na danou (v tomto případě první) stránku montáže. Syntaxe pro název souboru je v příkladu zvolena pro systém Windows, obecný zápis by zde přitom byl
(<název_jednotky>\\<název_složky>\\<název_souboru>),
v Mac OS by měl být tento zápis ve tvaru
(<název_jednotky>:<název_složky>:<název_souboru>)
v Unixu (a Mac OS X) pak
(<název_jednotky>/<název_složky>/<název_souboru>).

acroimpo1f.gif

PDF dokument určený k archové montáži

Jak vytvořit EPS?

Otázkou samozřejmě zůstává, jak vytvořit EPS soubory, z nichž se provádí montáž. V případě nasazení Acrobatu se jako nejlogičtější jeví použití odpovídající exportní funkce zmíněného programu. Obvyklý scénář nasazení zde předpokládá, že uživatel nejprve vytvoří PDF soubor, obsahující stránky, určené k vyřazení. Sestavení tohoto souboru je možné s pomocí virtuální tiskárny Adobe PDF Converter (nebo utility PDFMaker) z prakticky libovolné aplikace systému. Další obdobnou možnost pak poskytuje například export s použitím odpovídajícího nástroje Adobe InDesignu či QuarkXPressu. Následně je z požadovaných stránek daného PDF dokumentu vytvořena exportem z Acrobatu kolekce EPS souborů, určených k archové montáži.

Jinou cestou tvorby EPS je využití přímého exportu do zmíněného formátu v prostředí různých aplikací (sázecí, ilustrační aj.). Dále lze nasadit i odpovídající funkci tiskového ovladače systému. Výhodnost volby toho či onoho postupu je závislá na daném workflow.

Výhody, možnosti a slabiny

Základní výhodou výše uvedeného postupu je jeho cena: ti, kdo mají k dispozici Acrobat, nemusí nic dalšího investovat. Pokud se navíc vyřazování provádí s určitou pevně danou strukturou EPS souborů (pravidelné sestavení časopisu, věstníku, zpravodaje, ceníku apod.), lze jej v maximální míře automatizovat (horké složky, skripty apod.). Výhodou je rovněž univerzálnost: my jsme přiblížili postup pro sestavování bookletů, modifikací sig.ps lze ale vytvořit libovolně složité nastavení montáže, včetně například n-up vyřazení apod.

acroimpo2f.gif

Výsledek montáže s pomocí výše naznačeného postupu

S daným postupem je ale samozřejmě spojena i řada problémů. Ten hlavní je dán potřebou zapsat v sig.ps přesný seznam montovaných souborů. U kratších publikací je něco takového možno zvládnout ručně (výše zmíněný tutoriál poskytuje odpovídající postupy), od určitého rozsahu je ovšem zapotřebí specializovaných prostředků (typu maker či skriptů, zajímavou variantu podle nás představuje JavaScript v Acrobatu, s jehož pomocí lze automatizovat i další úkony /například export do EPS/), které dokáží vytvořit odpovídající úsek kódu automatizovaně. Netřeba asi příliš zdůrazňovat, že programování takovýchto prostředků nebude úplně snadné.

Uvedená metoda je navíc málo "WYSIWYG". Aplikovat nové schéma vyřazení znamená v podstatě postupovat metodou, sestávající z kroků "editace sig.ps" - "vyřazení Distillerem" - "kontrola vyřazení v prohlížeči" - "nová editace sig.ps" - atd., což může být mnohdy značně úmorný postup. Zjednodušeně, ale v podstatě rezolutně řečeno: při požadavku na nestandardní či rozsáhlé vyřazení je podstatně výhodnější použití některého WYSIWYG nástroje, určeného k uvedenému účelu.

Závěrem

Námi popsaný postup představuje zajímavou alternativu pro ty, kdo potřebují archovou montáž jen občas, a to k tvorbě jednodušších publikací typu brožur. Výkonnější vyřazování lze zajistit s pomocí některého specializovaného nástroje, popsaného v námi již zmíněném přehledu . Každopádně přivítáme, pokud se naši čtenáři podělí o zkušenosti s využíváním zmíněného postupu v praxi.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: