Advent3B2 Pure: revoluce v publikování z XML? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Advent3B2 Pure: revoluce v publikování z XML?

xml

19. května 2004, 00.00 | Řešení společnosti Advent3B2 umožňuje vysoce kvalitní sazbu z XML a je přitom v základní
podobě zcela zdarma. Lze jej ovšem proto považovat za revoluční? O kritické zhodnocení
se pokoušíme v této recenzi.

Jedním z produktů, oceněných na letošních Seybold Seminars Amsterdam titulem Hot Pick, je Pure společnosti Advent3B2. Jedná se o řešení, určené k sazbě obsahu, kódovaného pomocí jazyka XML, a to s použitím léty prověřené sázecí technologie, kterou výrobce donedávna poskytoval pouze za vysoké ceny. Pure je oproti tomu nabízena v komerčním modelu, umožňujícím její základní nasazení zcela zdarma. Jak je tedy vidět, najde se dost důvodů, pro které bychom si měli zmíněné řešení přiblížit podrobněji. Pokusem o takovéto přiblížení bude tato naše recenze, ve které se chceme podívat nejen na způsob, jakým Pure funguje, ale také výhledy, které toto řešení má v konkurenci jiných obdobných produktů.

Základní přiblížení

Pure je, stručně řečeno, formátovačem XML dokumentů. Na vstupu přitom načítá dokumenty v uvedeném formátu, spolu se stylovými soubory (tzv. šablonami), určujícími způsob formátování jednotlivých XML elementů. Výstup je pak možný do formátů PNG, PostScript či PDF. Jak jsme již řekli výše, kvalitu tohoto řešení určuje zlomový engine, kterým je tzv. Core Publishing System. Jedná se o řešení, které má za sebou víc jak 16 let vývoje. Donedávna bylo nabízeno v podobě systému 3B2. Ten si přes svou vysokou cenu a ne právě jednoduchou implementaci a údržbu získal tisíce zákazníků z mnoha zemí světa. Není divu, neboť jeho funkce umožňují řešit i velmi rozsáhlé a složité publikační projekty, při kterých jsou požadovány kvalitní typografie, komplexní stránkový layout (sloupce, rámečky, plovoucí objekty), využití poznámkového aparátu, referencí a odkazů různých typů, podpora různých jazyků či pokročilá automatizace. Nasazován tedy bývá při výrobě odborné literatury, katalogů, seznamů či periodik a stále více také při publikování on-line a z databází.

Schema, naznačující způsob fungování Pure

Základním formátem dokumentů 3B2 je čistý text, kódovaný pomocí standardu SGML. Vzhledem k tomu, že SGML je vlastně komplexnější podobou XML, nebylo pro výrobce až tak nesnadné upravit svůj systém pro sazbu z XML. Důvodů k uvedenému kroku je řada, tím hlavním je nicméně stále výraznější akceptace XML (a nikoli SGML) v různých publikačních odvětvích.

Mimo samotného Core Publishing Systemu lze takto sazbu z XML zajistit právě prostřednictvím Pure (a dále rovněž produktu Advent3B2-FO - viz dále). Vyjadřovací schopnosti tohoto řešení jsou přitom determinovány jazykem šablon, určujících způsob formátování XML dokumentů. Nabízí se zde dvě různé technologie: Tou první je Pure Publishing Stylesheet Language (PPSL), což je proprietární jazyk stylů, navržený výrobcem, pokrývající většinu atraktivních vlastností výše zmíněného Core systému. Pro snadnou integraci do stávajících workflow, publikujících z XML, je pak přislíbena (ale v současné verzi zatím neimplementována) i podpora jazyka formátovacích objektů XSL-FO a jazyka transformací XML dokumentů XSLT.

Verze a komerční model

Jak jsme již naznačili výše, Pure se vyznačuje zajímavým cenovým modelem. Základní podoba tohoto systému, Pure View, je poskytována ke stažení zdarma. Výstupy z této aplikace jsou ovšem možné pouze do formátu PNG a lze je tudíž použít prakticky pouze při elektronickém publikování. Je-li zapotřebí pre-pressová kvalita, resp. výstup do PostScriptu či PDF, musí být zakoupena Pure Plus. Uživatel přitom platí za počet stránek, které lze uvedeným způsobem vysázet, přičemž cena začíná na 100 USD za 250 stran - to je poměrně dost, i když uživatel může samozřejmě nejprve výstup plně odladit ve View verzi. Zvýšeným nárokům (WYSIWYG tvorba šablon aj.) pak odpovídá nejdražší licence Pure Professional, která ovšem zatím není k dispozici.

Pure View (resp. základní jádro všech verzí produktu) je aplikace, určená pro prostředí Microsoft Windows (200/XP). Zpracování podkladů funguje v podstatě ve dvou krocích: tím prvním je volba šablony, jež se využije k formátování, druhým pak určení souborů, které budou vysázeny. Za zmínku přitom stojí, že základní dodávka Pure View obsahuje poměrně rozsáhlou sadu ukázkových šablon, použitelných k různým účelům.

pure2f.gif

Prostředí Pure View

Mimo samotného formátování toho Pure View pro zpracování dokumentů mnoho nenabízí: v podstatě je zde pouze možno procházet jednotlivými stránkami dokumentu, přičemž lze využít funkci zoomu. Ve srovnání s normálními sázecími aplikacemi, ale rovněž třeba tím, co umožňují různé prohlížeče pro TeX, PDF či PostScript je to skutečně málo. Výrobce zde evidentně spoléhá na to, že výstup bude bezchybný (resp. zpracovávaná data budou mít výrazně unifikovanou podobu), což značně omezuje škálu aplikací uvedeného prostředku.

Využití a nasazení

Z toho, co jsme naznačili výše, asi plyne, že se Pure hodí pro dokumenty s dopředu definovanou strukturou. Nejvíce aplikací se takto nabízí v komerční či podnikové sféře (faktury, seznamy, ceníky, katalogy, direct-maily aj.) a dále například při zpracování technické či vědecké literatury. Typické schéma nasazení produktu zde přitom předpokládá, že odpovídající pracovníci vytvoří nebo upraví PPSL styl pro účely daného projektu, tvorbu XML dokumentů je pak třeba zajistit jinými k tomu určenými prostředky, jako jsou zejména textové či XML procesory a editory či exportní nástroje aplikací pro správu, tvorbu a výměnu informací (databáze, tabulkové procesory, formulářové systémy aj.). Zavést publikování uvedeným způsobem tedy znamená řešit úkoly, jejichž složitost a náročnost jsme podrobněji rozebrali zde.

Závěrem

Pure není jediným řešením svého druhu. Samotný Advent3B2 mu tak trochu konkuruje jiným svým řešením Advent3B2-FO. Zde se jedná o systém, určený k sazbě z XML naznačeným způsobem, postavený výlučně na XSL-FO. Uživatel přitom může nejprve zdarma používat Evaluation verzi, která na každé zpracovávané stránce obsahuje kontrolní vodoznak. Cena ostré verze pak začíná na 100 USD (při registraci do 30. dnů).

Pro zpracování resp. rendering XML lze využít rovněž freewarové produkty. Tím hlavním je TeX, doplněný o odpovídající makro nástavby. Vysoká typografická přesnost zmíněného systému si nijak nezadá s Core Publishing Systemem, samotné zpracování XML ovšem zatím není zcela bez problémů. Nadějně, ale docela zdlouhavě, se vyvíjí produkt FOP, což je formátovač XSL-FO, vytvářený v rámci Apache XML Projectu. V potaz je pak třeba brát i řadu dalších komerčních, obvykle ne právě laciných, prostředků, založených na XSL-FO i jiných technologiích, spojených s XML, jako jsou například XSL Formatter od Antenna House, XEP od RenderX, E3 Arbortextu, XML Professional Publisher od XyEnterprise či Adobe Document Server.

Pure je určitě zajímavým řešením, které má šanci najít si své uživatele. O nějaké revoluci v přístupu ke XML publikování se ale (na rozdíl od výrobce) v souvislosti s tímto produktem zdráháme hovořit. Současná verze Pure totiž mimo kvalitní typografie (která není při typických aplikacích XML publikování rozhodující) nenabízí nic, co by ji vyvyšovalo nad jiná řešení obdobného typu. Každopádně ale bude zajímavé sledovat, jakým směrem se budou Pure i další obdobné produkty vyvíjet.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: