AdsML: technologie pro elektronické zpracování inzerce nastupuje - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

AdsML: technologie pro elektronické zpracování inzerce nastupuje

standard

12. ledna 2005, 00.00 | V oblasti publikačního průmyslu se možná již záhy prosadí nový standard. Jeho posláním
je zajistit elektronickou cestou výměnu a zpracování inzerce, publikované na
nejrůznějších médiích. Jak AdsML funguje, co přináší užitečného a jaký je současný stav
jeho vývoje a implementací?

Standardizace výměny informací má stále větší význam i v prostředí publikačního průmyslu. Není divu, neboť publikační média, technologie i odpovídající produkční postupy jsou stále rozmanitější a jejich vzájemná (a nutná) interoperabilita je tudíž značně náročná, často neefektivní a náchylná k chybám. V posledních letech se proto vyskytla řada pokusů, jak uvedenou informační výměnu standardizovat (obvykle na bázi jazyka XML) tak, aby ji bylo možno zajistit elektronickými prostředky, tedy do značné míry automatizovaně a tudíž podstatně bezchybněji a efektivněji než dříve. Nejvýznamnějším příkladem úspěšného snažení daného typu nám může být především standard pro jobtikety JDF, který slibuje v následujících letech zcela změnit způsob řízení a informační výměny v polygrafii. Najdou se ale i mnohé další zajímavé pokusy. V poslední době se takto hodně hovoří o AdsML, prostředku, který by měl zajistit standardizované elektronické zpracování inzerce. Ta je neodmyslitelně spojena právě s oblastí publikování a tudíž jsme považovali za vhodné podívat se na zmíněný prostředek trochu blíže.

Základní popis

AdsML je označením iniciativy, zaštítěné významnými organizacemi publikačního průmyslu Ifra a Newspaper Association of America (NAA), spolu s nimi se na projektu podílí různé další více či méně významné subjekty (Agfa, Associated Newspapers Ltd., CCI Europe, Enfocus Software, Time Inc., Rosetta, Vio Worldwide aj.). Koncipována byla na IfraExpo 2002. Jejím posláním je vytvořit odpovídající standard, umožňující realizovat výměnu a zpracování inzerce, určené pro nejrůznější média (tiskovina, Internet, televize, rádio, SMS aj.), ve všech oblastech inzertního průmyslu elektronickou cestou. Obdobně jako jiné prostředky daného typu je i specifikace AdsML psána v jazyce XML: hlavní výhodou zde je možnost snadného provázání s jinými formáty či softwarovými technologiemi.

Prvním konkrétním výstupem projektu byl v roce 2003 návrh AdsML 1.0, jazyka, resp. platformy (framework), ve kterém mají být vytvářeny specifikace, popisující nejrůznější procesy, související s inzertní výměnou. Před koncem roku 2004 (na IfraExpo Amsterdam) byly takto k shlédnutí a komentování zveřejněny AdsML Bookings Specification (proces knihování inzerátů v tištěných periodikách) a AdsML Structured Descriptions Specification (popis obsahu inzerátů). Následovat by obdobně měly specifikace, týkající se inzerce prostřednictvím Internetu (výměnné bannery, e-mail atp.), SMS, MMS, rádia a televize.

Možnosti a výhody

V rámci navrhovaných specifikací by měly být postiženy skutečně různorodé operace, které se s inzercí provádějí. Patří k nim nabídka inzertního prostoru (notifikace, ceny atp.), objednávka (zadání, potvrzení, změna nebo zrušení rezervace) či popis inzerátu (inzerent, doba a místo zveřejnění, cena, produkční detaily atp.) Do budoucna jsou pak přislíbeny prostředky, zaměřené na produkci inzerátů (instrukce pro design, proofing, schválení atp.), vyhodnocování úspěšnosti (záznamy odezvy) či platby (fakturace, účtování atp.).

Všechny tyto i mnohé další informace lze samozřejmě i nyní v inzertním průmyslu zaznamenávat a zpracovávat za pomocí různých prostředků. Problémem je ovšem, že neexistuje způsob, jak uvedené informace mezi uvedenými prostředky přenášet konzistentně. Do hry tak vstupují manuální procesy (například podle některých studií se údaje spojené s inzerátem v rámci zpracování přepisují typicky patnáctkrát), znamenající práci navíc a riziko chyb. V případě nasazení AdsML by takovéto problémy do značné míry zmizely, protože vše by bylo zachyceno elektronicky, v podobě formátu, konzistentně a do značné míry automatizovaně zpracovatelného napříč aplikacemi. Každý, kdo někdy s inzercí pracoval, asi ocení už jen pouhou skutečnost, že by k inzerovanému obsahu byly vždy připojeny všechny relevantní informace, spojené s jeho zveřejněním, a to unifikovaným způsobem - dnešní realita bývá spíše taková, že s inzerátem je spojeno množství informací různých typů (e-mail, telefonická sdělení, osobní dohoda atp.), které je jen těžko možné komplexně evidovat, a z kterých v kritickou chvíli často chybí ta podstatná. Vize stojící za AdsML jdou ovšem, co se možností automatizovaného zpracování inzerce týče, ještě podstatně dále. Například koncept elektronické obálky (AdsML Envelope) dovoluje inzerovaný obsah "obalit" informacemi, které umožní příslušnému programu na straně příjemce inzerce určit, zda inzerát odpovídá požadavkům pro zveřejnění, a v případě vyhovujících údajů pak ze zásilky extrahovat odpovídající informace do rezervačního, publikačního či účetního systému podniku, to vše bez nutnosti zásahu lidské obsluhy.

Implementace a výhledy

Naznačené možnosti jsou opravdu zajímavé, zůstávají ovšem zatím spíše jen v hlavách tvůrců AdsML. Situace by ale měla měnit k lepšímu. V současnosti je takto potřeba zmínit pilotní projekty pro AdsML Bookings Specification, který probíhají ve Finsku (Kärkimedia Oy) a Velké Británii (Associated Newspapers Ltd.) v prostředí novinových vydavatelství. S AdsML by měl být záhy kompatibilní produkt pro zpracování inzerce Ad Manager od společnosti Agfa, kompatibilitu ve svých řešeních pro novinový průmysl slibuje společnost Rosetta, podporu AdsML formou odpovídajících jobtiketů nabízí Digital Workflow Suite společnosti Vio Worldwide.

Důležitý pro další vývoj je pak i vztah AdsML k jiným obdobným standardům. Ty by měly být AdsML nahrazeny či zahrnuty v jeho specifikacích. Konkrétně by takto formát CREST (Classified Remote Entry Standard for Transmission), vytvořený NAA pro potřeby reklamního průmyslu v USA a Kanadě, měl být nahrazen Bookings Specification. Do specifikace AdsML by pak měly být zahrnuty formáty SpaceXML a AdConnexion. Vzhledem k založení AdsML na XML se pak dá do budoucna předpokládat propojení tohoto standardu s JDF i jinými obdobnými formáty na úrovni odpovídajících softwarových aplikací.

Závěrem

Tvorba standardů pro informační výměnu je dnes v publikačním průmyslu značně módní. Některé snahy se takto setkaly se značným úspěchem (XML, JDF), jiné na svou příležitost čekají (XMP, UP3I) a konečně jsou zde i takové, které uvízly na mrtvém bodě (PrintTalk). Těžko lze přitom v tuto chvíli říci, do jaké skupiny se zařadí AdsML. O užitečnosti jeho poslání pro všechna odvětví inzertního, a potažmo i publikačního, průmyslu se dá ovšem jen těžko pochybovat.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: