Adobe Version Cue zblízka: Administrace - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Adobe Version Cue zblízka: Administrace

Adobe InDesign sazba

13. prosince 2004, 00.00 | Administrativní utilita Version Cue nabízí důležité funkce pro správu uživatelů, přenos
a zálohování projektů či odstraňování starých verzí dokumentů. Jak uvedené funkce
pracují? To se dočtete v tomto článku.

Již v minulých dílech našeho seriálu jsme se občas zmínili o administrativní utilitě pro pokročilou správu zdrojů ve Version Cue. Ta dovoluje jednak pohodlnější využití funkcí, jež jsou k dispozici i v prostředí jednotlivých aplikací Creative Suite, mimo to ovšem , a to je důležitější, nabízí i řadu pokročilých funkcí jinak nedostupných. V tomto našem článku se na nejzajímavější možnosti uvedené utility podíváme blíže.

Spouštění a prostředí

Utilita je řešena jako prostředek, jehož funkce se ovládají přes webové rozhraní. Ke spuštění utility resp. otevření její úvodní stránky lze použít odpovídající tlačítko (Advanced Administration) na ovládacím panelu Version Cue či v rozhraní Creative Suite, dále je možný přístup i po zadání odpovídajícího odkazu ve webovém prohlížeči (postup jsme naznačili v minulém díle tohoto seriálu). Druhá metoda tedy dovoluje přístup k utilitě z libovolného počítače sítě či Internetu.

Vzhledem k bezpečnosti je přístup do prostředí utility autorizován. Počáteční login a heslo jsou system, změna tohoto nastavení je možná v rámci utility (záložka Users), odpovídající dialog to navíc umožňuje při každém novém přístupu. Po vstupu do utility lze prostředky utility využívat v celkem čtyřech sekcích, označených jako Home, Users, Projects a Advanced. Věnujme se nyní nejdůležitějším takto nabízeným nástrojům podrobněji.

vcue3-1f.gif

Úvodní obrazovka administrativní utility

Uživatelé

Prostředky pod záložkou Users umožňují definovat uživatele (jméno, e-mail, telefon, poznámka), jejich přístupová hesla a oprávnění. Oprávnění resp. privilegia mohou být čtyř typů: None, User, Project Creator a System Administrator. Pokusme se nyní naznačit, co uvedená oprávnění zahrnují, podrobné vysvětlení lze najít v dokumentaci programu. Privilegium None nedovoluje ani přístup do utility, takže ti, kdo jsou jim vybaveni, mohou pouze pracovat s projekty prostřednictvím aplikací Version Cue a nikoli provádět administraci. User může v rámci utility využívat omezenou sadu funkcí a nastavení pro práci s projekty, které pro něj vytvořili uživatelé s vyšším stupněm oprávnění. To má Project Creator, jehož možnosti se ovšem mimo zmíněné funkce pro tvorbu projektu od Usera příliš neliší, kompletním přístupem ke všem funkcím pak disponuje System Administrator. (Logické samozřejmě je, že uvedeným nejvyšším stupněm oprávnění disponuje ten uživatel, jež se přihlásí přes výše zmíněný základní login system. Z bezpečnostních důvodů je tedy vhodné základní přístupové heslo co nejdříve změnit.) Mimo uvedených privilegií může uživatel disponovat pro každý projekt dané workspace odlišnými právy, podrobnější popis přinášíme dále.

vcue3-2f.gif

Nastavení uživatele

Seznam uživatelů, včetně odpovídajících nastavení práv, je s pomocí příslušných nástrojů pro export/import přenositelný na jiný počítač, resp. do jiné workspace. To přijde vhod například při projektech, u kterých stejní uživatelé pracují se zdroji na více počítačích.

Projekty

V rámci nástrojů pod záložkou Projects lze založit nejen nový prázdný projekt (to je možné i z aplikací Creative Suite), ale též takový, jež je duplikátem existujícího či sestává ze souborů, importovaných ze složky na daném počítači nebo FTP či WebDAV serveru. Tvorba či lépe řečeno kopírování projektu prostřednictvím Internetu je zde vítaným prostředkem například při migraci zdrojů na jiné pracoviště nebo při webdesignu s pomocí GoLive. Následně lze u projektu nastavit vlastnosti jako je sdílení či ochrana souborů uzamčením - podrobněji jsme o nich psali minule. Je-li u projektu vyžadován autorizovaný přístup, lze pro jednotlivé uživatele stanovit práva, kterými jsou None (žádné možnosti práce), Read (pouze čtení bez úprav) či Read/Write (čtení i úpravy).

vcue3-3f.gif

Úprava vlastností projektu

Projekty je možno s pomocí utility rovněž zálohovat. Zvolit přitom lze, zda mají být uloženy všechny nebo pouze aktuální verze dokumentů a také vytvořená přiřazení uživatelů. O všech zálohách jsou u jednotlivých projektů vedeny záznamy, takže je snadné pozdější obnovení souborů nebo též odstranění nepotřebných záloh. V rámci záložky Advanced se navíc nabízí obdobná možnost zálohovat kompletní pracovní plochu - při obnovách z těchto záloh je ovšem třeba dávat pozor, neboť se přepíší všechna aktuální data v dané ploše. Umístění záloh (vhodné znát či měnit například pokud chceme některou ze záloh kopírovat na CD, síťový disk apod.) se v obou případech určuje/zjišťuje pomocí kontrolního panelu Version Cue (karta Locations, položka Backup Folder). Dokumentace programu varuje před jakýmikoli manuálními změnami, provedenými uživatelem v tomto adresáři - uvedeným způsobem je možno narušit integritu Version Cue. Pro úsporu místa jsou zálohy komprimovány algoritmem ZIP. Dále je možný i export projektů, a to do podoby (nekomprimované) sady odpovídajících souborů, umístěných buďto do zvoleného adresáře nebo na FTP či WebDAV server.

Verze

Otázkou, která se při práci s dokumenty ve Version Cue záhy objeví, je, co s vytvořenými záložními verzemi dokumentů (podrobný popis práce s verzemi jsme přinesli v první části tohoto seriálu). Ty totiž mohou, vzhledem k obvyklému objemu dokumentů Creative Suite, začít poměrně záhy nepříjemně konzumovat kapacitu úložných médií či zpomalovat práci ve Version Cue, o problémové přehlednosti už vůbec nemluvě. Vhod tedy přijde možnost občas zvolené verze dokumentu vymazat. První možnost se nabízí v jednotlivých aplikacích Creative Suite přes příkaz Verze (Versions), jež dovoluje odstranit vždy zvolenou verzi ze seznamu. Administrativní utilita (záložka Advanced) pak dovoluje odstranit buďto všechny staré verze dokumentů, spojené s určeným projektem, nebo verze, jež byly pořízeny před stanoveným datem, dále je i možné ponechání pouze určitého počtu verzí. Netřeba asi příliš zdůrazňovat, že před jakýmkoli mazáním nebude od věci zálohovat nejprve obsah projektu způsobem naznačeným výše.

vcue3-4f.gif

Odstraňování verzí

Závěrem

Na tomto místě si dovolujeme náš výklad, a s ním i celý seriál, ukončit. Věříme, že se nám podařilo našim čtenářům alespoň částečně usnadnit seznámení s Version Cue a snad je i přivést k používání zmíněného prostředku. Jako vždy uvítáme, pokud se uživatelé o své praktické zkušenosti podělí v diskusním fóru tohoto článku. Se zájmem pak očekáváme, do jaké podoby přetvoří Adobe Version Cue v příští verzi Creative Suite, které bychom se měli dočkat v roce 2005 - existují spekulace, hovořící o výrazně centralizovanější a přehlednější práci se zdroji prostřednictvím samostatné aplikace, poskytující rozhraní obdobné správci souborů ve Photoshopu. Na potvrzení či vyvrácení uvedené domněnky si ovšem ještě nějaký čas počkáme.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: