Adobe PDF JobReady aneb jak na tiskové zakázky přes Internet - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Adobe PDF JobReady aneb jak na tiskové zakázky přes Internet

25. února 2004, 00.00 | Technologie společnosti Adobe nabízí zajímavé možnosti vytváření a zasílání tiskových podkladů prostřednictvím Internetu. Kdo a jak tuto technologii využije?

Realizace tiskových zakázek prostřednictvím Internetu je jednou z nejperspektivnějších technologií nabízenou dnešní polygrafii. Zadavatelům tisku přináší možnost rychlého a místem či časem neomezeného zadání zakázky, tiskárny pak mohou díky takovýmto službám oslovit podstatně širší zákaznickou komunitu a profitovat i z malých zakázek. Mimo těchto i dalších obecných výhod, daných samotným nasazením Internetu, je pak možno brát v potaz i další, dané povahou konkrétní služby. Typickým příkladem nám zde mohou být snadný design u služeb postavených na připravených šablonách či eliminace chyb v případě nasazení online preflightu.

Služby uvedeného typu lze realizovat skutečně rozmanitým způsobem. Na jednom konci spektra zde stojí jednoduchá formulářová rozhraní, umožňující pouze uploadování tiskového podkladu v určeném formátu spolu s odpovídající specifikací, na druhém konci pak nalézáme komplexní systémy, poskytující výše zmíněné nástroje pro online design či kontrolu podkladů. Zvláště řešení druhého typu bývají obvykle postavena na určité specializované technologii: příkladem nám mohou být služby, opírající se o technologii online preflightu FlightCheck Online (MarkzNet) společnosti Markzware. Se svou trochou do mlýna se takto snaží přijít i společnost Adobe, která k uvedenému účelu nabízí technologii PDF JobReady (dříve PDF Transit). O přiblížení zmíněné technologie bychom se rádi pokusili v tomto článku.

Jak PDF JobReady funguje?

Již název technologie naznačuje, že její základ tkví v nasazení formátu PDF. Ten je díky své nezávislosti na platformě, vysokým vyjadřovacím schopnostem, optimalizovanému objemu souborů i široké škále zpracovávajících nástrojů k uvedenému účelu opravdu velmi vhodný. Po technické stránce máme v případě JobReady co do činění se sadou vývojářských prostředků (SDK), umožňující budovat řešení pro serverovou tvorbu a distribuci PDF dokumentů.

Schema popisující fungování PDF JobReady

Scénář nasazení technologie je následující: Vývojářský subjekt (OEM partner Adobe, systémový integrátor apod.) vytvoří odpovídající klientskou aplikaci, odpovídající požadavkům daného tiskového provozu. Tato aplikace je poskytnuta zadavatelům tisku například přes Internet nebo na CD. Po instalaci se chová jako virtuální tiskový driver systému, jehož výstupem je soubor v PDF - zákazník tedy s jeho pomocí může vytvořit tiskový podklad z libovolné aplikace systému, umožňující tisk. Nastavení parametrů takto vytvářeného PDF je přitom určeno tvůrcem klientské aplikace resp. příjemcem podkladu, takže zadavatel nemůže touto cestou, na rozdíl od normální tvorby PDF, příliš mnoho pokazit. Kvalitu vytvářeného podkladu pak garantuje skutečnost, že uvedený tiskový driver je postaven na stejném technologickém základě jako Acrobat Distiller.

Poté, co uživatel PDF dokument vytvoří, může si jej (pomocí Adobe Readeru či Acrobatu) prohlédnout v prostředí svého webovského prohlížeče a případně odsud i vytisknout. Zdá-li se být náhled v pořádku, je možno daný PDF dokument odeslat na server poskytovatele služby. K dokumentu přitom zadavatel připojí specifikaci zakázky, která je kódována pomocí standardu JDF - i rozhraní pro vyplnění této specifikace je plně nastavitelné na straně poskytovatele služby. Celá zásilka je chráněna heslem, takže je po uložení na serveru dostupná pouze danému tiskovému provozu, který si ji zde může vyzdvihnout.

Kdo a jak JobReady využije?

Možnosti, nabízené JobReady, využije prakticky každý tiskový provoz, schopný zpracovat zakázku v PDF. Vedle komerčních tiskáren to tedy mohou být například pracoviště pro on-demand či in-house tisk. Mimo výhod, daných nasazením Internetu a PDF, které jsme zmínili výše, je třeba brát v potaz především bezchybnost podkladu, danou pevným nastavením klientské aplikace. Prakticky zcela by tedy měly odpadnout jakékoli náklady, spojené s prefligtem takto vytvářených podkladů, i když je samozřejmě otázkou, zda lze pro potřeby daného provozu skutečně vytvořit takovou sadu nastavení, která garantuje stoprocentní bezchybnost. Pro zadavatele pak bude jistě velmi atraktivní možnost vytvořit PDF podklad prakticky odkudkoli bez potřeby náročnějšího programového vybavení. Základní možnosti služby lze přitom "obalit" v podstatě libovolným webovským rozhraním a s ním spojenými doplňkovými funkcemi: dobrým příkladem mohou být konkrétní řešení, postavená na JobReady, poskytovaná ke dnešnímu dni partnery Adobe - jejich přehled lze najít zde.

Servador Webprint: jedna ze služeb, postavených na JobReady

Závěrem

Technologický koncept, stojící za Adobe PDF JobReady, je určitě zajímavý a použitelný - takovýto vývod podle našeho názoru podporuje i existence obdobných konkurenčních technologií, z nichž se JobReady nejvíce podobá Jaws PDF Courier společnosti Global Graphics. Otázkou ale samozřejmě zůstává cena příslušných řešení: ke dni publikování tohoto článku jsme nezískali žádné konkrétní cenové údaje, spojené s některou z implementací JobReady. Domníváme se ale, že obdobně jako u jiných nastupujících, "na míru šitých" řešení, se bude jednat o ne zrovna lacinou záležitost. Do budoucna se dá nicméně předpokládat, že se vyskytnou provozovatelé, kteří budou řešení, postavená na JobReady, poskytovat za cenově přístupných podmínek i menším subjektům - ovšem pravděpodobně pouze za předpokladu, že o služby uvedeného typu bude skutečně masový zájem.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: