Adobe Creative Suite 2 zblízka: Layout v InDesignu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Adobe Creative Suite 2 zblízka: Layout v InDesignu

27. června 2005, 00.00 | Kontrola vrstev v importovaných obrázcích Photoshopu a PDF dokumentech, rozšířený import
PDF, kotvení a vylepšené možnosti úprav objektů. Na tyto i další zajímavé vlastnosti
InDesignu CS2 se podíváme v tomto článku.

V tomto díle našeho seriálu o zajímavých vlastnostech Adobe Creative Suite 2 se podíváme na novinky, týkající se layoutu dokumentu v novém InDesignu. Ty mohou mít pro většinu uživatelů zásadní význam, i když lze rovnou říci, že to, co je dle našeho názoru v daném případě nejdůležitější, tedy funkci pro objektové styly, jsme již přiblížili v jedné z předchozích částí našeho výkladu.

Kontrola vrstev v souborech Photoshopu a PDF dokumentech

Nový InDesign poskytuje rozšířené možnosti kontrol vrstev, existujících v souborech Photoshopu či PDF dokumentech (vytvořených v daném případě obvykle Illustratorem) načtených pomocí odpovídající importní funkce. Uživatel takto může především načíst obrázek, ve kterém jsou zobrazeny pouze zvolené vrstvy - odpovídající kontrolu zde poskytuje příslušný importní dialog, vybavený i funkcí náhledu. Po umístění do souboru lze viditelnost vrstev dále zcela volně kontrolovat. Plně využívat je přitom možno i kompozice vrstev (Layer comps) Photoshopu, tedy konfigurace, nastavující určité kombinace vrstev v dokumentu.

cs2lay1f.gif

Kontrola viditelnosti vrstev při importu

Využití uvedené funkce je různorodé. Nejvíce nasnadě je takto možnost snadného přepínání mezi různými variantami designu (náhledy, experimentování apod.), své použití si pak daná funkce najde například i u publikací mající více různých podob, jako jsou třeba katalogy apod. Připomeňme, že s něčím obdobným přišel i Quark v XPressu 6.5 (jeho nástroj si sice umí poradit pouze se soubory Photoshopu, ale zato dokáže kontrolovat průhlednost vrstev), v obou případech ovšem chybí pokročilejší možnosti manipulací.

Import vícestránkových PDF dokumentů

V souladu se soudobými trendy, jež stále více předpokládají dodávku podkladů k montáži v PDF (v daném případě zejména inzerce), je rozšíření možnosti importu PDF dokumentů o podporu vícestránkových souborů. V praxi vypadá daná funkce tak, že uživatel má nyní v rámci odpovídajícího importního dialogu možnost zvolit, zda chce do dokumentu vložit pouze vybranou či všechny stránky dokumentu nebo případně sérii stránek, k jejímuž výběru lze použít stejný typ popisu, jako například v tiskových dialozích aplikací Adobe. Vkládá-li se stránek více, lze si zvolit buďto současné vložení v podobě kaskády (z které se pak stránky rozmístí po dokumentu), postupné vkládání myší nebo automatické rozmístění na jednotlivých stránkách.

cs2lay6f.gif

Import PDF

Ukotvené objekty

Při sazbě mnoha typu publikací bude užitečná funkce ukotvených objektů. Fungování je přitom poměrně transparentní: chce-li uživatel takovýto typ objektu vytvořit, klepne textovým kurzorem na požadovanou pozici v textu a zde zadá vložení objektu nebo rámečku, tento se pak stane ukotveným (možné je další doladění s pomocí odpovídající volby). Jinou možnost vytvoření představuje import ze souborů ve formátech Microsoft Word či RTF, ze kterých je možno příslušným způsobem obtékané objekty převzít. Pozici objektu na stránce pak lze libovolně upravit, jakmile se změní pozice textu, změní se příslušným způsobem i relativní pozice objektu vůči němu. S pomocí uvedené funkce je tedy možno vytvářet například okrajové poznámky, citace či různé jiné sidebary, zajistit, že odkazovaný obrázek bude vždy na stránce s určeným textem apod., bez toho, že by úpravy v layoutu či textu znamenaly potřebu znovu kontrolovat umístění daných prvků. Příjemné na uvedené funkci je přitom například to, že zohledňuje změnu umístění z liché na sudou stránku dokumentu (změna orientace, obtékání apod. - s tím souvisí i odpovídající nové možnosti nastavení zarovnání odstavce, které jsou rovněž vázány na pozici dané stránky v dokumentu).

cs2lay2f.gif

Nastavení ukotvení

Opakované transformace

Hodně užitečnou pomůckou pro ty, kdo provádějí řadu podobných úprav objektů (přemístění, změna velikosti, rotace nebo zkosení) v rámci téhož layoutu, je funkce opakovaných transformací (skupina příkazů Transform Again). Jak již název naznačuje, jedná se o možnost aplikovat naposledy provedenou úpravu či celou sekvenci úprav na další objekty. K dispozici jsou přitom různé varianty, jak opakování provést. Transform Again aplikuje jedinou transformaci na jeden či více objektů tak, že více objektů transformuje jako objekt jediný, oproti tomu Transform Again Individually aplikuje u skupiny transformaci zvlášť na každý objekt (vzhledem k jeho umístění). Obdobné rozdíly a použití, ovšem pro sekvenci transformací, pak mají příkazy Transform Sequence Again a Transform Sequence Again Individually. Využití daných funkcí může přinést značné časové úspory, a tak je jen škoda, že záznam transformací nelze uložit pro opakované použití.

cs2lay3f.gif

Příkazy pro opakované transformace

Konverze mezi tvary a úpravy cest

Usnadnění a urychlení práce s tvary slibuje nyní skupina příkazů Convert Shapes. Jak již název napovídá, jedná se o možnost snadno změnit jeden tvar na druhý téže velikosti. K alternativním tvarům takto patří čtverec, čtverec se zaoblenými rohy, elipsa, trojúhelník či polygon. Mimo toho se nyní nabízí nové příkazy pro práci s cestami, konkrétně rychlé otevření uzavřené cesty či uzavření cesty otevřené nebo změnu směru cesty.

cs2lay4f.gif

Konverze tvaru

Proporciální zarovnání rámečku a vylepšení stínovací funkce

Zpracování grafiky usnadní funkce pro proporciální vyplnění rámečku jeho obsahem. Poslání funkce je zřejmé z jejího názvu, připomeňme, že dříve bylo možno pouze vycentrovat obsah v rámečku, zarovnat rámeček na jeho obsah nebo vyplnit rámeček obsahem. Zmíněná nová funkce odstraňuje vznik prázdného prostoru kolem obsahu v rámečku či neproporciální transformaci obsahu, které byly problémem u těchto dřívějších voleb.

Jiná novinka se týká funkce vržených stínů. Uživatel má nyní k dispozici dvě nové volby, měnící podání těchto prvků. Volba Noise takto přidává do stínu "šum", resp.náhodně generovaný artefakt, vedoucí k drsnější textuře, vycházející lépe při tisku.Volba Spread pak dovoluje lépe kontrolovat rozmazání stínu. Připomeňme pak ještě na tomto místě, že InDesign dovoluje nastavení parametrů stínů, stejně jako řadu dalších objektových charakteristik, uložit v podobě již zmíněných objektových stylů.

cs2lay5f.gif

Nastavení stínů

Závěrem

I v případě úprav layoutu toho nový InDesign přináší hodně nového. Hodně na síle získaly importní možnosti a i drobnosti v případě úprav objektů potěší, neboť se jedná o funkce, které využije snad každý, kdo s InDesignem pracuje.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: