Adobe Acrobat 7 zblízka: JDF - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Adobe Acrobat 7 zblízka: JDF

21. února 2005, 00.00 | Nová verze Acrobatu Professional přináší nástroje pro skutečně reálné nasazení JDF
jobtiketů v běžné polygrafické praxi. Jak tyto nástroje fungují? A kdo je využije? Odpovědi
na uvedené otázky hledejte v našem článku.

Úplnou novinkou je v Acrobatu 7 Professional aparát pro práci s informacemi ve formátu JDF. Ti, kdo se zajímají blíže o dění v publikačním průmyslu ví, že uvedenému formátu je prorokována velká budoucnost coby prostředku, který by měl polygrafii učinit konkurenceschopnou i ve věku digitálních médií. (Méně obeznámeným čtenářům doporučujeme seznámení s odpovídajícím dílem naší Encyklopedie publikačních formátů.) Pokus Adobe, který je v podstatě prvním svého druhu, zůstaneme-li v oblasti všeobecně dostupných produktů pro předtiskovou přípravu (a pomineme-li spíše jen technicky zaměřenou podporu JDF v minulé verzi Distilleru), má vzhledem k naznačené situaci velkou váhu: mimo jiné předznamenává, s jakými obdobnými prostředky a koncepcemi se u daného výrobce budeme moci zřejmě již záhy - konkrétně v připravované nové verzi Creative Suite - setkat. Není tedy divu, že jsme se rozhodli na možnosti práce s JDF v rámci Acrobatu 7 Professional podívat skutečně podrobně.

Koncepce JDF v Acrobatu

Základním prostředkem pro JDF v novém Acrobatu je nástroj JDF Job Definitions, který uživatel nalezne v nové skupině prostředků Print Production. JDF tikety vytvářené tímto nástrojem mají za úkol popsat parametry tiskové zakázky, která se bude realizovat výstupem z jednoho či více PDF dokumentů. Nástroj přitom dovoluje nejen JDF tikety spravovat, vytvářet a editovat, ale také na jejich základě automaticky provádět určité činnosti, kterými jsou vytvoření PDF dokumentů z postscriptových či nativních souborů, preflight dokumentů s pomocí zabudovaného preflightového engine Acrobatu, verifikace dokumentů vůči údajům v daném jobtiketu a konečně i odeslání jobtiketu a k němu připojených PDF dokumentů na určenou destinaci.

aa7jdf1f.gif

Základní rozhraní pro práci s JDF v Acrobatu 7 Professional

Tolik základní přiblížení. Podívejme se nyní na jednotlivé naznačené úkony trochu blíže.

Tvorba a správa JDF tiketu

Logicky první krokem je vytvoření JDF jobtiketu. Příslušný příkaz zde dovoluje volit mezi tvorbou od základů nebo na základě aktuálně otevřeného PDF dokumentu (takže do jobtiketu se převezmou údaje o nastavení jednotlivých stránek atp., které je možno dále editovat), dále je možné využití již existujícího JDF tiketu (vytvořený dříve uživatelem nebo získaný například od příjemce podkladu, který do něj zahrnul své požadavky na dodávku podkladů). Poté, co se uživatel přepne do módu editace tiketu, zobrazí se mu přehledný dialog, ve kterém nastavuje řadu různorodých parametrů.

Uvedeným způsobem se určují jak údaje správní povahy (název produktu, identifikační číslo úlohy, požadavky na vazbu, kontaktní či účtovací údaje zákazníka aj.), tak rovněž specifikace vzhledu samotné publikace. Tato specifikace má podobu stromové struktury, ve které se určují požadavky na obálku a jednotlivé vnitřní části publikace (tzv. page section). Údaje lze přitom vyplňovat přímo nebo přebírat z připravených sad nastavení, vytvořených s pomocí Contacts Manageru (kontaktní osoba a její postavení ve firmě, adresa, komunikační kanály - e-mail, telefon, WWW, atp.) a Media Manageru (určení parametrů tiskového média, jako jsou velikost, gramáž, barva, zrnitost, průhlednost atp.). Mimo stanovení parametrů média se přitom u jednotlivých částí publikace určují také způsob tisku (simplex/duplex), změna velikosti stránky či barva. Konečně se s tiketem spojí jeden či více PDF (lze určit pouze vybrané stránky) nebo nativních dokumentů (které je Acrobat resp. Distiller schopen převést do PDF - PostScript, EPS, JPEG, Word, HTML apod.) - propojení se provádí na úrovni jednotlivých sekcí dokumentu. Požadavky na zpracování těchto dokumentů v Acrobatu (o kterém budeme hovořit dále) určují v rámci tiketu přiřazená nastavení převodu pro Distiller a preflightový profil.

aa7jdf2f.gif

Editace jobtiketu

Je jasné, že uživatel nemusí nastavovat všechny výše popsané údaje: praxe zde asi bude spíše taková, že budou vypisována jen taková nastavení, která jsou nezbytná, zbytek zůstane v režii příjemce zakázky. Hotové jobtikety uživatel ukládá na disk. Předpokládá se pak, že je bude ve stejné podobě nebo po drobných modifikacích používat v rámci zakázek opakovaně, což by samozřejmě mělo značně šetřit čas a úsilí.

Příprava a odeslání zakázky

Vytvořený JDF tiket pak lze stiskem jediného tlačítka (Submit) použít k řízení poměrně komplexního procesu přípravy a odeslání podkladu. Prvním krokem je výběr z přednastavených konfigurací odeslání (určují způsob zpracování a odeslání), k jejichž vytváření a správě slouží tzv. Submission Manager. Po něm se provede konverze nativních dokumentů, byly-li nějaké v rámci tiketu určeny, a to s použitím zvoleného konverzního nastavení (vloženého do tiketu nebo určeného implicitně s pomocí Submission Manageru). Poté je provedeno případné sloučení do jediného PDF dokumentu. Následně se provede tzv. verifikace, spočívající v porovnání nastavení jobtiketu (počet stránek a jejich formát) a PDF dokumentů zásilky - o výsledcích je uživatel informován odpovídajícím výpisem, na jehož základě se může rozhodnout, zda bude případné neshody akceptovat nebo zda provede odpovídající úpravy (tj. změnu nastavení PDF a nativních dokumentů nebo JDF tiketu).

aa7jdf3f.gif

Určení způsobu odeslání

Po verifikaci je proveden preflight PDF dokumentů (s použitím výchozího profilu nebo toho, který byl vložen do tiketu). Obdobně jako v případě verifikace je možno zpracování zastavit a korigovat chyby nebo i s případnými problémy "pustit" soubory dál. Finálním krokem je samotné odeslání "balíku", tedy PDF dokumentů a k nim připojeného jobtiketu. Cílovými destinacemi může být buďto síťová adresa (URL), spravovaná zařízením či programem, schopným přímo soubory na základě JDF tiketu zpracovat (JMF device), nebo složka dostupná z daného počítače.

aa7jdf4f.gif

Hlášení inkonzistence nalezené v rámci verifikace

Využití

Naznačený mechanizmus lze využívat různými způsoby. Tím nejvíce nasnadě je postoupení podkladu od zadavatele k tiskárně: dobře připravený JDF tiket zde může odstranit úmorné opakování stejných či podobných popisů detailů zakázky či preflightu na straně zadavatele a napomoci i automatizovanému zpracování na straně zhotovitele (pokud tento disponuje odpovídajícími prostředky). Možné je také využití samotného JDF tiketu ještě před tím než je zakázka dokončena, a to ke komunikaci zúčastněných stran: zhotovitel zakázky na jeho základě může například nechat vyhotovit automatizovanou kalkulaci ve svém informačním systému (pokud tento umí JDF tiket adekvátně zpracovat), kterou pak obratem zašle zpět zadavateli, jež tiket vytvořil. Eventuálních dalších scénářů využití se naskýtá celá řada, domníváme se ovšem, že jejich kouzlo odhalí uživatelé až při samotném reálném nasazení.

Závěrem

JDF engine v novém Acrobatu je prakticky prvním pokusem nabídnout uživatelům v oblasti pre-pressu skutečně v praxi výhody JDF při výměně specifikací zakázek a automatizovaném zpracování. Jako takový je jej třeba ocenit, i když je jasné, že má zatím poměrně daleko do dokonalosti: kriticky se musíme stavět zejména k rozsahu parametrů zakázky, které lze (či spíše nelze) v rámci nastavení jobtiketu určit, navíc jsme se při práci nemohli ubránit (samozřejmě čistě subjektivnímu) dojmu, že mnohé šlo v rámci daného aparátu řešit méně technicky a více přehledně. Každopádně bude zajímavé sledovat, jakým způsobem rozpracuje Adobe naznačenou koncepci v rámci celé Creative Suite, a také, co budou v případě JDF schopni nabídnout jiní výrobci (například Enfocus Software v případě Certified PDF workflow).

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: