Adobe Acrobat 7 zblízka: JavaScript - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Adobe Acrobat 7 zblízka: JavaScript

9. května 2005, 00.00 | Poměrně ukrytá, ale přitom zásadní, je v Adobe Acrobatu i samotném PDF podpora
programovacího prostředku Acrobat JavaScript. Ten nabízí mnohdy netušené možnosti
aplikací jak v elektronickém publikování, tak nejnověji při tiskové produkci či
skupinové spolupráci. Co tyto možnosti obnášejí? A jakým způsobem z nich lze těžit i bez
znalosti programování?

Jednou z pozoruhodných technologií, spojených s formátem PDF, je jazyk Acrobat JavaScript. Jedná se o vývojářský prostředek, který dovoluje v prostředí Adobe Acrobatu a částečně i Readeru využít různé funkce, dodávající PDF dokumentům na interaktivitě, automatizující provádění činností a poskytující i funkce, které jsou jinak ve výše zmíněných aplikacích dostupné jen s obtížemi či dokonce vůbec.

Acrobat 7 přináší i pro tuto technologii řadu novinek. Ty se přitom netýkají ani tak interních nástrojů pro práci s JavaScriptem, ale spíše schopností jazyka samotného. Rozšíření jsou zde přitom značná a tak jsme se na ně rozhodli podívat v tomto našem článku. Opomenout jsme pak nemohli ani další nástroje a zdroje, které umožní i uživatelům bez hlubších znalosti programovacích technik využít uvedenou technologii a to jak v oblasti elektronického publikování, tak tiskových aplikací.

JavaScript v PDF a Acrobatu

JavaScript je výkonný, objektově orientovaný jazyk, vyvinutý společností Netscape Communications za účelem rozšíření interaktivity webových stránek. Původně byl určen zejména pro pilotní produkt společnosti, browser Netscape Navigator, záhy se nicméně široce rozšířil i mimo rámec tohoto produktu. Výhodné vlastnosti a obliba i znalost tohoto jazyka v rámci internetové vývojářské komunity byly hlavními důvody, pro které jej Adobe vybrala jako programovací jazyk určený k "zinteraktivnění" PDF dokumentů zejména v prostředí Adobe Acrobatu a Acrobat Readeru. Je přitom třeba vědět, že Acrobat JavaScript (tak se oficiálně označuje verze JavaScriptu vytvořená Adobe k uvedenému účelu) se podstatně liší od JavaScriptu používaného na Internetu. Společné je pro obě podoby tzv. jádro jazyka (core language) tvořené základními příkazy, rozdíl pak je ve specifických rozšířeních určených pro to či ono prostředí - Acrobat JavaScript takto rozšiřuje původní jazyk o objekty a metody, umožňující snadné zpřístupnění a zpracování obsahu PDF souborů v Acrobatu i mimo něj.

aa7java1f.gif

Editace JavaScriptu v Acrobatu

Acrobat JavaScripty lze používat na několika úrovních: složky, dokumentu, pole a dávkového zpracování. (Jedná se o nové členění, zavedené s Acrobatem 7.) Skripty na úrovni složky jsou samostatné soubory (přípona js), které popisují funkce, jež jsou pak přístupné z Acrobatu či Readeru pomocí příslušných příkazů. (Tento typ JavaScriptu lze tedy označit za jakousi specifickou formu pluginu, k tomu, aby fungovaly, je třeba jejich umístění do odpovídajících složek - viz příslušná dokumentace.) K tvorbě skriptů na této úrovni je zapotřebí využít externí editor mimo Acrobat.

Skripty na úrovni dokumentu jsou vloženy do daného dokumentu a spouštějí se při jeho otevření. Pro jejich připojení k dokumentu lze v Acrobatu využít příkaz Advanced-JavaScript-Document JavaScripts. K tvorbě těchto JavaScriptů poslouží buďto interní editor Acrobatu nebo přiřazený prostředek externí (nastavuje se v preferencích Acrobatu).

Na úrovni pole jsou skripty spojeny (a uloženy) s objekty dokumentu, tedy například formulářovými poli či multimediálním obsahem - jejich aktivace bývá spojena s určitou akcí v dokumentu, například kliknutím myši na daný objet. Pro přiřazení těchto JavaScriptů slouží vždy odpovídající nabídka příkazů pro vlastnosti daného objektu (například úprava vlastností formulářového pole). Konečně skripty na úrovni dávkových sekvencí jsou určeny k hromadnému zpracování PDF dokumentů pomocí aparátu pro dávkové zpracování. Tvorbu těchto skriptů a jejich vložení do sekvencí umožňuje odpovídající dialog funkce pro dávkové zpracování (Advanced-Batch Processing).

aa7java2f.gif

JavaScripty lze využít i v dávkách Acrobatu

Mimo výše naznačených prostředků pro tvorbu JavaScriptů nabízí Acrobat také odpovídající debugger, tedy nástroj, s jehož pomocí lze JavaScript interaktivně odladit. Podrobnější popis uvedeného prostředku necháváme na odpovídající dokumentaci. Na tomto místě bychom nicméně rádi poukázali na skutečnost, že k dispozici je nově obdobný prostředek, dovolující ladit skripty v prostředí Readeru.

Možnosti JavaScriptu v Acrobatu 7

Výše popsané možnosti a prostředky byly dostupné již v Acrobatu 6 (a částečně i 5). Co se ovšem výrazně změnilo s nástupem Acrobatu 7 je rozsah možností samotného jazyka. Dřívější verze byly zaměřeny především na interaktivitu, tedy elektronické publikování (formuláře, odkazy, multimédia). Nový Acrobat JavaScript k tomu přidává mimo jiné možnost kontroly tiskové produkce (například preflight či nastavení separovaného výstupu), skupinové spolupráce (vkládání komentářů či razítek atp.), využití vrstev nebo lepší zpracování na úrovni dokumentů (přílohy, převod do XML aj.). Podporovány jsou i specifika technologie additional usage rights pro rozšíření možností zpracování PDF dokumentů prostřednictvím Readeru. Dále jsou k dispozici funkce pro zabezpečení, prohledávání a indexování, XML dokumenty či interakci s databázemi nebo webovými službami. Ve výčtu možností bychom mohli dále pokračovat, lapidárně lze ale říci, že Acrobat JavaScript dnes představuje nejkomplexnější platformu pro zpracování a využití PDF prostřednictvím Acrobatu či Readeru.

Naskýtá se samozřejmě otázka, jak tyto možnosti využít. V případě elektronického publikování je věc jasná: JavaScript je klíčem k interaktivitě PDF dokumentů a nelze se bez něj prakticky obejít. Trochu jiná je situace v případě polygrafických workflow. Zde je využití zatím na samém začátku, za což může jednak uvedení příslušné podpory až v Acrobatu 7 a dále skutečnost, že polygrafové obvykle nebývají programátory (což v případě webdesignérů platí spíše naopak). Potenciál je nicméně značný: JavaScripty na úrovni složky mohou do uživatelského rozhraní Acrobatu přidat nové příkazy, poskytující rychlejší či přehlednější přístup k požadovaným funkcím či funkce zcela nové, skripty na úrovni dávkových sekvencí dovolí zajistit například automatický výstup dokumentů s určitými tiskovými nastaveními, v komentářovém workflow budou k dispozici příkazy pro unifikované vkládání komentářů či jejich elektronickou výměnu atp.

Další nástroje a zdroje

Naznačené lákavé možnosti mohou pochopitelně u mnoha uživatelů narazit na skutečnost, že Acrobat JavaScript je vlastně programovací jazyk a vytvořit pro něj odpovídající kód (nebo už jen adekvátní workflow scénář) nemusí být tudíž snadné. K dispozici je nicméně řada prostředků a zdrojů, které naznačenou činnost usnadní.

aa7java3f.gif

Tvorba tlačítka v AcroButtons

Východiskem je odpovídající sekce serveru Adobe, na které lze najít příslušné příručky, ukázky kódu, debugger pro Reader aj. Přehlédnuty by pak rozhodně neměly být ani stránky společnosti WindJack Solutions. Produkt této společnosti AcroButtons (99 USD) slouží k tvorbě uživatelských tlačítek, jež poskytují přístup k zadaným JavaScriptům. Kladem daného produktu přitom není jen snazší spouštění skriptů. Jím vytvořená tlačítka (a s nimi spojený kód) je možno přenášet s PDF dokumenty, takže jich lze využívat v Acrobatu či Readeru bez daného pluginu. Součástí dodávky produktu je pak několik desítek praktických ukázkových skriptů, které určitě poslouží jako inspirace i těm, kdo by si nakonec produkt nepořídili. Součástí serveru výrobce jsou pak i odpovídající sekce návodů a odkazů.

Možnost spojení JavaScriptů s uživatelem definovanými nástroji poskytuje i plugin ARTS PDF Tools (149 USD), který je i součástí dalších řešení daného výrobce (Aerialist). Bez zajímavosti pak nejsou ani freewarové AbracadabraTOOLS. Těm, kdo by hledali další informace o JavaScriptu pak doporučujeme i odpovídající sekci serveru PlanetPDF či některá vydání Acumen Journalu - v obou případech se ale jedná o stránky věnované starším verzím Adobe JavaScriptu.

Závěrem

Acrobat JavaScript je velmi komplexní technologií, jejíž možnosti jsme mohli přiblížit jen ve značné zkratce. Naší ambicí nicméně bylo pouze upozornit na prostředek, jehož potenciál je zatím ve většině publikačních workflow - a to dosti neprávem - značně opomíjen. Konkrétním příkladům využití Acrobat JavaScriptu, zejména v polygrafických workflow, bychom se pak rádi výhledově věnovali trochu blíže.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: