602XML: formulářová technologie s ambicemi - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

602XML: formulářová technologie s ambicemi

xml

5. listopadu 2004, 00.00 | Počin známého českého výrobce Software602 směřuje do oblasti, ve které dnes zápasí
takoví giganti, jako jsou Microsoft či Adobe. Bude 602XML tou pravou "killer"
technologií pro elektronické formuláře přinejmenším v České republice? A co mohou z
602XML vytěžit subjekty, pohybující se v oblasti publikování?

Na stránkách Grafiky se průběžně zabýváme i technologiemi, určenými pro elektronické formuláře. Ty totiž v současnosti expandují do stále více oblastí a stávají se, přímo či nepřímo, velmi zajímavými i pro subjekty, působící v publikačním průmyslu. Značný pohyb na poli uvedených technologií vyvolaly v posledním období především aktivity společností Adobe a Microsoft, přičemž oba zmíněné subjekty nasazují formuláře v kombinaci s jinými svými velmi významnými řešeními: Adobe takto provazuje formuláře s PDF, Microsoft pak s Office. Zvýšený zájem obou gigantů o uvedené technologie je přitom poměrně snadno vysvětlitelný: výměna informací v podnikové sféře se dnes výrazně digitalizuje a elektronické formuláře jsou bezesporu jedním z nejdůležitějších prostředků, jak uvedenou výměnu zajistit - odtud tedy předpokládané zdroje příjmů, které mohou být astronomické. Na poli formulářových technologií je pak stále víc "těsno" i díky dalším aktivitám, z nichž tu nejvýznamnější představují XForms, open-source formát, vyvíjený konsorciem W3C, který se v poslední době těší stále větší pozornosti i u takových softwarových gigantů, jako jsou IBM a Oracle. (Podrobnější rozbor situace na poli formulářových technologií jsme před časem přinesli ve zvláštním článku.)

Naznačený silný konkurenční boj evidentně nevadí známé české softwarové firmě Software602, která před nedávnem přišla s vlastní technologií daného typu, označenou jako 602XML. Jak uvedená technologie vypadá? Má šanci uspět v konkurenci tak silných hráčů, jako jsou Adobe či Microsoft? A existují nějaké způsoby jejího využití pro subjekty z oblasti publikačního průmyslu? O odpovědi na uvedené otázky bychom se rádi pokusili v tomto našem článku.

Popis řešení

Jak již název technologie naznačuje, jedná se o řešení pro práci s elektronickými formuláři, postavené na formátu XML. Ten je dnes brán za formát číslo jedna pro elektronickou výměnu informací, což ve svých řešeních ostatně zohledňují prakticky všichni producenti formulářových technologií. (I Adobe používá k interní reprezentaci dat, sebraných přes PDF formuláře, XML.) Výrobce prezentuje své řešení coby prostředek pro výměnu informací v prostředí středních a velkých firem a dále ve státní správě, přičemž důležitou součástí technologie je možnost autorizace vyplněných dat pomocí elektronického podpisu.

602xml1f.gif

Vyplňování formuláře v aplikaci Filler

602XML je v současnosti tvořena třemi komponentami: aplikací pro návrh formulářů 602XML Designer, aplikací pro vyplňování formulářů 602XML Filler a vývojářským prostředím 602XML SDK. Designer je přitom, jak již název naznačuje, určen k tvorbě formulářů. Demoverze bohužel není k dispozici a tak můžeme při popisu Designeru vyjít pouze z informací, poskytovaných výrobcem. Podle nich je Designer důsledně WYSIWYG řešením, dovolujícím formuláře snadno skládat s pomocí názorných průvodců. Uživatel přitom v rámci návrhu určuje jednak XML schéma, popisující informační strukturu formuláře, a dále způsob formátování, určený tzv. formátovacími objekty (XSL-FO - technologie dostačující v současnosti svými vyjadřovacími schopnostmi spíše jen pro základní elektronické publikování, nikoli multimédia či kvalitnější tiskový výstup. Používá i Microsoft v rámci InfoPath.). Formuláře navržené uvedenou cestou se skládají s prvků známých z jiných obdobných technologií - obsahují tedy například textová, číselná, datová či zaškrtávací pole, přepínače, seznamy, tlačítka apod. V číselných polích lze provádět výpočty s pomocí XPath výrazů, další dynamické změny jsou přidány s pomocí XSL transformací, k dispozici je validace vkládaného obsahu, včetně kontroly pravopisu, dalšími parametry přiřazenými formuláři jsou způsob směrování vyplněných dat (uložení na disk, e-mail, Web) či autorizace elektronickým podpisem. Nákup licencí Designeru se neodvíjí od počtu instalací, ale počtu zaměstnanců dané organizace (!), cena přitom začíná na 39998 Kč u 1-25 zaměstnanců a končí u 199998 Kč u 250 a více zaměstnanců.

Hotové formuláře si uživatelé k offline vyplnění obvykle stáhnou z Internetu či Intranetu a poté vyplňují s pomocí zdarma dostupné aplikace Filler. Při vyplňování samozřejmě přichází ke slovu možnosti automatizovaného vyplňování a validace, které jsme naznačili výše. Po vyplnění mohou uživatelé data formuláře odeslat různými cestami, vytisknout či exportovat do PDF (pro archivaci, výměnu s uživateli, kteří nedisponují Fillerem apod.).

Ti, kdo chtějí funkce Designeru a Filleru nasadit ve vlastních aplikacích, mohou využít zmíněný SDK. Uvedeným způsobem lze tedy vytvářet různá proprietární řešení (co do vzhledu rozhraní, ne však formátu získaných dat, kterým zůstává XML), šitá na míru danému provozu. U tohoto prostředku jsou stanoveny individuální platby po dohodě s výrobcem.

602xml2f.gif

602XML podporuje elektronický podpis

Jaké má 602XML šance?

602XML se zajímavým způsobem snaží být svými funkcemi někde mezi tím, co nabízí Adobe a Microsoft. Těžko se nám ovšem vyčísluje, zda se například v případě licence pro menší podnik vyplatí mít spíše neomezený počet licencí Designera nebo zakoupit dvě licence Acrobatu Professional (nutný pro tvorbu PDF formulářů) a provozovat pak PDF formuláře, k jejichž vyplnění a tisku stačí bezplatný Reader. (Se serverovými řešeními Adobe nemá smysl 602XML porovnávat, neboť jsou výkonností a samozřejmě i cenou někde úplně jinde.) Stejně tak se dá těžko posoudit, nakolik má cenu pořizovat 602XML pro ty provozy, které multilicenčně provozují Microsoft Office s InfoPath, zde se nám ale zdá být 602XML přece jen výrazně konkurenceschopnější. Z informací na serveru výrobce každopádně soudíme, že Software602 chce hodně těžit i z dokonalé znalosti tuzemského prostředí, a poskytovat tak uživatelům své technologie připravené formuláře, odpovídající workflow scénáře apod., což rozhodně není špatná obchodní strategie.

Stejně jako ostatní formulářové technologie pak může i 602XML v případě, že se uchytí, představovat zajímavou možnost pro polygrafickou výrobu. Formulářová data totiž nemusí končit pouze v elektronických úložištích a může být zapotřebí jejich hromadné vytištění, například v podobě seznamů. Kódování s pomocí XML by zde mělo být výhodou, neboť prakticky všechny současné publikační aplikace umí data v uvedeném formátu více či méně kvalitně zpracovat. Uvedenou možnost nicméně nabízejí i jiné formulářové technologie.

Závěrem

Počin Software602 na poli elektronických formulářů je zajímavý a bude stát za to sledovat, nakolik padne v tuzemských podmínkách na úrodnou půdu. Úspěch 602XML ovšem bude hodně záviset nejen na schopnostech samotné technologie, ale rovněž celkové poptávce po elektronických formulářích (nejen) v tuzemských provozech.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: