Tabulky v CorelDRAW 1/2 - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Vektory

Tabulky v CorelDRAW 1/2

CorelDraw tabulky

4. listopadu 2002, 00.00 | CorelDRAW nenabízí žádnou funkci, která by umožňovala práci s tabulkami. Pokud ovšem v dokumentu tabulku potřebujete, musíte to obejít. Způsobů je několik, podívejme se, co máme k dispozici.

V zásadě existují dva způsoby, jak v CorelDRAW vytvořit tabulku. Prvním je poskládání jednotlivých textových objektů na obrys tabulky vytvořené z obdélníků. Druhým, pro obsáhlejší tabulky daleko vhodnějším způsobem, je zformátování odstavcového textu a jeho doplnění o svislé čáry, případně i o pozadí.

Milimetrový papír

K vytvoření jednodušší tabulky lze od verze 9 použít nástroj milimetrový papír (Graph Paper), klávesová zkratka D. Tento nástroj neudělá nic jiného, než že nakreslí několik seskupených obdélníků tak, jak si předem zvolíme v panelu vlastností, políčka počet sloupců a řádků.

Rychlý náčrt tabulky
Rychlý náčrt tabulky

U vytvořeného objektu (tabulky) zrušíme skupinu, čímž získáme jednotlivé obdélníky (buňky), které zformátujeme podle potřeby.

Snadné formátování buněk
Snadné formátování buněk

Nyní už stačí jen do tabulky vložit texty. Vytvoříme si jeden řetězcový text (Artistic Text), který zarovnáme přímo nad jeden z obdélníků. Lze k tomu použít buď dialogové okno zarovnat a rozmístit, nebo klávesové zkratky CE.

Ukázka výsledné tabulky na základě milimetrového papíru
Ukázka výsledné tabulky na základě milimetrového papíru

Výsledná tabulka je vcelku ucházející, ale při větším počtu dat se stává její vyplnění značně nepříjemnou a zdlouhavou záležitostí, v neposlední řadě také náchylnou k chybám při psaní, nebo kopírování dat. Také zarovnávání textu není příliš přesné, obzvlášť když si uvědomíme, že výška řetězcového textu, na základě které jej zarovnáváme, je závislá na povaze znaků použitých v textu. Následující obrázek ukazuje zarovnávání řetězcových textů, růžové pozadí znázorňuje skutečné velikosti objektů.

Ukázka špatného zarovnávání
Ukázka špatného zarovnávání

Nesprávnému zarovnání lze předejít tak, že si zarovnáme (klávesa E) pouze první text, zbylé pak jeho duplikováním a pouhým zarovnáváním na střed (klávesa C) jednotlivých obdélníků (buněk).
Další možností, je vložení textu přímo do obdélníku. A to přetažením řetězcového textu pravým tlačítkem myši na obdélník a volbou umístit text dovnitř z kontextové nabídky. Poté lze v dialogu formátovat text korektně nastavit jak vodorovné, tak svislé zarovnávání.

Vodorovné zarovnávání
Vodorovné zarovnávání

Svislé zarovnávání
Svislé zarovnávání

Tento způsob zarovnávání je vhodný i pro víceřádkové záznamy v jedné buňce. Nevýhodou zůstává nepříliš snadné označení samotného obdélníku (např. pro změnu barvy).

Ukázka zarovnávání při umístění textu do obdélníku (buňky)
Ukázka zarovnávání při umístění textu do obdélníku (buňky)

Odstavcový text

K vytvoření obsáhlejší tabulky lze použít odstavcový text. Nevýhodou tohoto řešení je nemožnost pohodlně formátovat jednotlivé sloupce. Na druhé straně ale získáme také možnost zarovnávat data na desetinou čárku, což je příjemné.

Rozestup jednotlivých sloupců nastavíme tabulátory, vodorovné čáry tabulky vytvoříme podtržením textu. Abychom zabezpečili podtržení všech řádků až k pravému okraji tabulky, na konec každého řádku přidáme jeden tabulátor a pevnou mezeru. Bez ní by Corel podtržení nevykreslil až do konce. Tabulátor na začátku každého řádku nám dovolí nastavit odsazení v prvním sloupci, pokud jej chceme mít zarovnaný doleva. Zformátovaná data mohou vypadat takto:

Ukázka formátu dat
Ukázka formátu dat

V CorelDRAW si vytvoříme odstavcový text, do kterého vložíme připravená data. Zvolíme písmo, v dialogovém okně formátovat text nastavíme tloušťku podtržení jednotlivých řádků a jeho posun od účaří. Ten může být různý, záleží na nastavení mezer před (za) odstavcem (stejný dialog, záložka mezery), kterými lze měnit výšku jednotlivých řádků.

Nastavení podtržení řádků
Nastavení podtržení řádků

Odstavcový text
Odstavcový text; Arial, 8 bodů; podtržení jednoduché tenké, tl. 0,25 bodu, -2 body od účaří; mezery před odstavcem 125%

Dále si pomocí tabulátorů nastavíme rozestupy sloupců. První na pozici 1 mm zleva, další čtyři každých 14 mm (15, 29, 43, 57 mm) a poslední pouze o 13 mm. Poslední tabulátor musí mít nastavené zarovnávání doprava, vymezuje pozici pravé hrany tabulky, zarovnává se k němu pevná mezera na konci řádku.

Nastavení tabulátorů
Nastavení tabulátorů

Poté lze nastavit šířku celého odstavcového textu shodně s pozicí posledního tabulátoru, v tomto případě 70 mm. Pokud chcete data ve sloupcích zarovnávat jinak než doleva, stačí nastavit tabulátory na střed, doprava, nebo na desetinnou čárku (mimo posledního) a případně posunout pozice tabulátorů. Základ tabulky je hotov, zbývá jen ručně doplnit svislé čáry, případně dodat silnější orámování celé tabulky.

Naše tabulka má 5 sloupců širokých 14 mm. Připravíme si tedy jeden obdélník o této šířce a zarovnáme jej na levou horní stranu tabulky. Postupným duplikováním vytvoříme zbylé čtyři a rozmístíme je po celé šířce tabulky. Výšku je nutné doladit ručně tak, aby nepřesahovala spodní část tabulky. Pokud chceme vybarvit jednotlivé řádky, nezbude nám nic jiného, než vytvořit obdélník odpovídajících rozměrů a zařadit jej za tabulku. K barevnému odlišení sloupců můžeme použít obdélníky tvořící svislé čáry.

Ukázka výsledné tabulky na základě odstavcového textu
Ukázka výsledné tabulky na základě odstavcového textu

Ukázka stejné tabulky, zarovnávání nastaveno desetinným tabulátorem
Ukázka stejné tabulky, zarovnání na desetinnou čárku, tabulátory 2–5 posunuty o 5 mm vpravo

Závěrem

Ani jeden z popsaných způsobů rozhodně není ideálním nástrojem pro vytváření tabulek. Nicméně pro jednodušší tabulky je to řešení poměrně schůdné.
Další možností, jak do dokumentu CorelDRAW umístit tabulku, je import z jiného programu. Zřejmě nejpoužívanějším programem pro práci s tabulkami je MS Excel. Příště si povíme, jaká nás čekají úskalí při vkládání tabulky z Excelu do CorelDRAW.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: